Visie

Marianne Kok-Kampen Stichting ondersteunt wereldwijd kinderen in een achtergestelde positie (door armoede, geen toegang tot onderwijs, achtergestelde positie van de moeders), om zich door middel van educatie en opleiding een betere positie in de maatschappij te kunnen verwerven. Door een financiƫle bijdrage (schenking, lening of microkrediet) en begeleiding, stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen op locatie. De beschikbare middelen van MKKS komen uitsluitend uit giften en diensten "om niet" met een minimale overhead. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig in handen van lokale bewoners en zonder tussenkomst van overheden en NGO's. Ze leveren zichtbare en meetbare resultaten op voor de doelgroep 'kinderen met een achterstand'.

Wij denken dat lokale mensen en organisaties het beste weten waar behoefte aan is en welke projecten bijdragen aan hun betere samenleving. Daarom sluit MKKS aan bij lokale initiatieven. MKKS stuurt geen goederen naar de projecten. Die kunnen vaak (veel) goedkoper ter plekke worden aangeschaft, met ook de garantie dat de expertise voor het eventuele onderhoud daar aanwezig is. Daarnaast stimuleert lokaal inkopen de plaatselijke economie.

Doelstelling

Het ontplooien en ondersteunen van activiteiten voor misdeelde en achtergestelde kinderen, ongeacht ras, geloof of huidskleur (zonder winstoogmerk) met als doel de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zelfbeschikking en persoonlijke ontwikkeling te vergroten.

pic/03.webp