index

Historische boerderijen in Duivendrecht

Dvdr1869
Antonius Hoeve
Goed Genoegen
Groot Giessenhof
't Is niet anders
Het is niet anders
Landzigt
Middelweg
Mijn Genoegen
Nooitgedacht (1)
Nooitgedacht (2)
Oude Jan Vrolijk
Sophia's Hoeve
Strandvliet
De Toekomst
Weltevrede
Wintershoven
Zelden Rust
Zeldenrust (2)

Rechts een deel van Duivendrecht op een kaart uit 1896.

De dikke lijn is de gemeentegrens.
De ophaalbrug over de 'Weesper Vaart' verdween voor het knooppunt Rondweg A10, Gooiseweg en Weespertrekvaart.
De batterij werd in 1787 gebruikt door Daendels tegen de Pruisen in de verdediging van Amsterdam.
De herberg daarbij heette 'De Hoop'.
De school was 1877-1920 een openbare lagere school, een dependance van Ouderkerk. 1925-1930 Pax van R.K. werkliedenverbond.
RKK is de Rooms Katholieke Urbanus kerk.
Ook de Diemerlaan en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht staan getekend.

Omstreeks 1900 was Duivendrecht niet zo zeer een dorp als wel een polder in de gemeente Ouder-Amstel.
Boerderijen lagen met name aan de westrand van de polder (destijds Klein Duivendrecht) en aan de Duivendrechtselaan, onderdeel van de hoofdweg naar Utrecht (nu de doodlopende Rijksstraatweg), (Groot Duivendrecht).
Er waren meerdere boerderijen, aan verschillende kanten van de polder, met de namen Landzigt, Mijn Genoegen en Strandvliet.
Landzigt en Weltevrede stonden ook in de Rondehoeps Polder.
In 1913 waren er 19 boerderijen in Duivendrecht.

Antonius Hoeve

Rijksstraatweg 228.

1966

Boerderij in voerdeeltype. Dat betekent een smalle deel met één brede enkele deur in het midden van de achtergevel; een moderne variant van het halletype.
Gebouwd in 1889 als melkveebedrijf in opdracht van Adrianus Petrus Bon en Maria Post. Het complex bestaat uit een T-boerderij met een vrijwel gelijktijdig aangebouwd zomerhuis (rechts), waar de boerderijfamilie 's zomers verbleef. Dit gedeelte is voorzien van rijk gesneden windveren, siermetselwerk en sierankers. Op het achtererf bevond zich vroeger een 6-roedenberg, later vervangen door een 4-roedenberg.
In de linkergevel van het voorhuis bevindt zich het rects getoonde roosvenster.
Met naastgelegen Sophia's hoeve Rijksmonument sinds 2003.
In 2017 gerestaureerd en verbouwd tot een groepswoning.

Goed Genoegen

Rijksstraatweg 125. Werd bewoond door de familie Vrolijk (laatste Bertus Vrolijk). Afgebroken in 1967.

1960

Groot Giessenhof

Rijkstraatweg 125. Ten zuiden van de Hazalaarsstraat. Boerenstede waarin een melkveehouderij gevestigd was. In 1928 werd de boerderij door brand in de hooiberg beschadigd, maar weer gerestaureerd.
in de oude school vlakbij brak brand uit in 1942. De kleuters kregen tijdelijk onderwijs in deze boerderij.
Voor 1953 mochten de kerkgangers hier hun paard en rijtuig stallen gedurende de kerkdienst in het Kleine Kerkje verderop. Door de verstedelijking is al het weiland na 1953 bebouwd. Gelukkig is in deze situatie de boerenwoning bewaard gebleven. Lange tijd was hier Audio Electronics van de familie Mattijsen.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden maximaal 36 woningen gerealiseerd.

Groot Giessenhof     2006

't Is niet anders

Zwarte laantje 1. Ten westen van het spoor, waar nu station Duivendrecht is. Bewoond door weduwe H.A. de Jong (1915) en C.H. de Jong (1927). Afgebroken.

Het is niet anders

Zwarte laantje 9. Familie Buys.

Landzigt

Rijksstraatweg 167. Werd bewoond door Jacob Beukeboom. Afgebroken in decennia 1960.

1969

Middelweg

Rijksstraatweg 145. Tussen nu De Slinger en Van de Madeweg. Boerderij van veehouder Van Vliet. Afgebroken.

1968

Mijn Genoegen

Rijksstraatweg 186. Boerderij met zomerhuis cinds 1800.
Dit voormalige veeteeltbedrijf werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw grondig gerestaureerd. Daarbij werd de interne indeling drastisch gewijzigd.
Het toegangshek had de locale benaming 'poort'.
Tegenwoordig worden de boerderij en het zomerhuis allebei zelfstandig bewoond.
De monumentale oprijlaan is de enige die in Duivendrecht over is.

1966

Nooit Gedacht (1)

Ookwel Nooijt Gedagt, boerderij midden in de Groot Duivendrechtse Polder, annex 36 morgen land, destijds bewoond door Dirk Borst, 5 juli 1792 door eigenaar Hendrik Wijschbach en zijn vrouw Aletta Schouten, gegeven aan de R.K. kerk.

Nooitgedacht (2)

Rijksstraatweg, tegenover de Korenbloemstraat. Werd bewoond door De Vries (1929: weduwe J. de Vries) en daarna Van den Ancker.
Het zomerhuis is afgebroken in decennia 1970, het winterhuis in 1999.

Nooitgedacht. Dia B.P. Hess 1980 1980
 

Oude Jan Vrolijk

Rijksstraatweg 1. Noordkant van de Berkenlaan. Tot 1935 bewoond door Jan Vrolijk, daarna door zijn broer Johan Vrolijk. Afgebroken.

1968

Strandvliet

Rijksstraatweg 110. Gebouwd in 1750. Werd bewoond door familie Van der Vaart, laatstelijk door Gerrit en zijn vrijgezelle broer Jan.
Afgebroken in 1972 (besluit juli 1970) om plaats te maken voor de metro.

1968

De Toekomst

Deze boerderij stond waar nu het sportpark De Toekomst is.
In de vijftiger jaren woonden er Hannes de Lange en (op foto) Rie de Lange - van Leeuwen. De boerderij was van Hein Gels.
Met dank aan mw. I. Hermanns - Vervaart.

Weltevrede

Weltevrede was de tweede boerderij rechts na de Duivendrechtse brug, waar nu de hoek Kloosterstraat - Rijksstraatweg is.
Weltevrede was een 17deeeuwse boerderij. Het werd bewoond door de familie Koekenbier en is in 1925 gesloopt.
De schilder Mondriaan had in zijn vroege jaren een reeks schilderijen van Weltevreden gemaakt. Deze bevinden zich thans in gerenommeerde musea over de gehele wereld.

1898

Wintershoven

Rijksstraatweg 226. Eerder Sophia's Hoeve.
In 1966 woonde hier familie Van der Vaart.
Sinds 2003 rijksmonument. Nu, na fraaie restauratie, woonhuis en atelier van de familie Wintershoven.

1966

Zelden Rust

Rijksstraatweg 21. Stond waar nu de Clarissenhof is. Werd bewoond door familie Kolk. Afgebroken in 1967.

1966
 

Zeldenrust (2)

Ten westen van de spoorlijn. Werd bewoond door familie Van der Vaart, Barend Koster. Afgebroken.

 

Vele van bovenstaande fotos komen uit de diacollectie van B.P. Hess (1918-1996).

Vele boerderijen, met name die in Klein Duivendrecht en in de Duivendrechtse Polder, ontbreken hier. Informatie is welkom.