Burgemeestersketting.jpgvan Ouder-Amstel
Eerdere situatie.
De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810.
Tot 1813 heette de burgemeester op zijn Frans maire, van 1813 tot 1821 schout.
1775–1795 J. Nolthenius
Jeronimus, geboren Amsterdam 19 december 1738, † Amsterdam 22 december 1796.
Schout, benoemd door de ambachtsheer van Amsterdam, van 15 juni 1775 tot de omwenteling in 1795.
1795– A. Oldenhoven
Abraham, voorlopig baljuw en schout.
1811 A. Luden
Maire van Ouder Amstel, arrondissement Amsterdam, departement van de Zuider Zee.
1811-1812 A. Luden (Wikipedia) of A. Linden (Amstelgids 29-6-1996)?
Geboorteakten 19 juli 1811 – 27 juli 1811 door Maire ondertekend met: w.g. J. van Coursel.
1812–1832 mr. D.Th. Kemper
Daniel Theodorus, geboren Leiden ±1764, † Ouder-Amstel 30 augustus 1832.
Tekent 1811–1814 adjunct maire, in vanaf 1819 schout.
AbrRegtuijt.png 1832–1834 A. Regtuijt, waarnemend burgemeester
Abraham, gedoopt Ouderkerk 10 januari 1762, † Ouder-Amstel 1 februari 1850.
1834–1841 J.P. Kemper
Jan Pieter, geboren Ouder-Amstel ±1802, † Ouder-Amstel 15 juli 1841, ongehuwde zoon van bovengenoemde D.Th. Kemper.
Benoemd en aangesteld bij Koninklijk Besluit 8 februari 1833, nr. 85.
1841 J. Walm waarnemend burgemeester
1842–1852 P.J.O. van Talma Wierdsma
Petrus Justinus Otto, geboren Doetinchem ±1818, † Apeldoorn 29 november 1852.
Benoemd 18 november 1841 [K.B. die datum, nr. 73], ingaande 1-1-1842.
Eervol ontslag 2 april 1852 [K.B. die datum, nr. 54].
1852–1861 F. van Campen
Frederik, geboren Schoorl 26 september 1812, † Ouder-Amstel 1 mei 1861.
Benoemd 2 april 1852 [K.B. die datum, nr. 54]. Opzichter Hoogheemraadschap.
1861–1899 mr. J.G. Kruimel
Joan Gerard, geboren Amsterdam 3 oktober 1830, † 'Oostermeer' 6 mei 1900,
woonde 1868–1900 op landgoed Oostermeer. Benoemd 10 juli 1861 [K.B. 30 juni 1861, nr. 30 (10 juli nr. 44)].
Op eigen verzoek eervol ontslag 1 februari 1899 (pensioen) [K.B. 11 januari 1899, nr. 31].
Voorzitter van de Vereeniging tot Bevordering van Waterschapsbelangen. Stadsarchief .
1899–1913 Th.J. van Dam
Johannes Theodorus, geboren Woerden 17 december 1849, † Zutphen 14 februari 1931.
Was oud-kapitein-adjudant van het Indische Leger.
Benoemd 22 maart 1899 [K.B. die datum, nr. 26]. Woonde tot 1 mei 1901 in Amsterdam.
Op eigen verzoek eervol ontslag ingaande 1 mei 1913 (pensioen, vertrokken naar Zutphen) [K.B. 25 februari 1913, nr. 24].
De Burgemeester van Damstraat in Duivendrecht is naar hem vernoemd.
1913–1920 J.I. Cordes
Jan Isaac, geboren Vorden 10 oktober 1884, † Zutphen 6 juni 1974.
Burgemeester van Ouder-Amstel van 14 juni 1913 [K.B. die datum, nr. 58] tot 1 september 1920 [K.B. 23 augustus 1920, nr. 294].
Burgemeester van Hummelo en Keppel 1 september 1920 – 1948.
De Burgemeester Cordesweg in Ouderkerk aan de Amstel is naar hem vernoemd.
Straman.jpg 1920–1938 J.A.A. Straman
Josephus Antonius Aloysius, geboren Delft 2 juni 1890, † Den Haag 30 december 1938.
Benoemd 18 november 1920 [K.B. die datum, nr. 43].
De Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel, die nu door Amsterdam ArenA loopt, naar en van de Amstelbrug, is naar hem vernoemd.
Wikimedia.
1939 J. Koolhaas loco-burgemeester
De Wethouder Koolhaasweg in Ouderkerk Oost is naar hem vernoemd.
1939–1946 G.F.M. baron van Voorst tot Voorst
vVoorsttotVoorst.jpg Godfried Frans Maria, geboren Groningen 9 oktober 1907, † 's-Hertogenbosch 4 september 1983.
Was volontair ter gemeentesecretarie van Vught.
Benoemd 1 april 1939 [K.B. 4 maart 1939, nr. 43].
Eervol ontslag verleend m.i.v. 17 mei 1946 [Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, nr. 2884, Afd. B.B. Kab. Bur. Zuivering, die datum].
Burgemeester van Den Dungen (NB) 1958–1972. Familie.
1946–1959 mr. F.J.J.M. Boelens
Franciscus Johannes Josephus Maria, geboren 's-Hertogenbosch 19 februari 1903, † Winterswijk 23 april 1993.
Benoemd 1 oktober 1946 [K.B. 14 september 1946, nr. 11].
1 december 1959 eervol ontslag als burgemeester van Ouder-Amstel [K.B. 1 oktober 1959, nr. 4].
Burgemeester van Edam-Volendam 1 december 1959–1968. Het Boelenspark in Volendam is naar hem genoemd.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wikipedia, Wikimedia.
JJMVisser.jpg 1960–1968 drs. J.J.M. Visser
Julius, geboren Noordwijkerhout 24 september 1903, † Amstelveen 10 november 1997.
1930–1950 in Java, Indonesia, tot 1949 bestuursambtenaar. Februari 1939 controleur 1e klasse bij het Binnenlands Bestuur, afdelings secretaris te Semarang. Juni 1947 overgeplaatst naar Batavia om daar de huisvesting te organiseren.
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, september 1947, wegens verdiensten voor de na-oorlogse opbouw in Indonesië.
1 febrari 1949 van Hoofd Huisvestigingorganisatie Batavia naar hoofd sociale bijstand en arbeidsinspectie van het departement van Sociale Zaken.
Directeur van de Stichting Interlocale Woningruilcentrale te Utrecht (1953), wonend te Amsterdam.
1 december 1953 - 1960 burgemeester van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (plaats Halfweg).
Benoemd 10 april 1960 voor Ouder-Amstel [K.B. 25 maart 1960, nr. 15].
Eervol ontslag door pensionering 1 oktober 1968 [K.B. 13 maart 1968, nr.17].
Verhuisde naar Amstelveen. Wikipedia.
1968–1976 A.J. Hubers
Antonius Johannes, Ton, geboren Nijmegen 2 oktober 1932, † in zijn woonplaats Groesbeek 6 december 2005.
Van 1 november 1968 [benoeming K.B. 2 oktober 1968, nr. 32] tot 1 maart 1976 burgemeester van Ouder-Amstel.
1976–1986 burgemeester van Beverwijk [K.B. 6 februari 1976, nr. 83],
1986–1993 burgemeester van Apeldoorn.Wikipedia.
1976 C. Heijn loco-burgemeester
1976–1982 mr. W.J. Hoobroeckx
Wouter Johannes Wouter, geboren Dordrecht 19 april 1936, burgemeester van 1 september 1976 [K.B. 24 juli 1976, nr. 4] tot 1 november 1982 [K.B. 12 oktober 1982]. CDA.
1982–2001 burgemeester van Heemskerk.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 2001. Wikipedia.

ht37.jpg
Hubers, Hoobroeckx en De Groot, 6 april 2002

1983–2001 C. de Groot
Cornelis, Cees, geboren Wieringermeer 12 september 1944.
Begon 1962 als ambtenaar bij de gemeente Weesp en had daarna diverse functies bij verschillende gemeenten. In 1975 werd hij burgemeester van Nederhorst den Berg.
Burgemeester van Ouder-Amstel van 1 augustus 1983 [K.B. 31 mei 1983, nr. 3] – mei 2003.
Nevenactiviteiten onder meer Ridder in de Orde van Oranje-Nassau [K.B. 26 maart 2002]; onderscheiding ontvangen 22 april 2002.
In mei 2001 getroffen door een herseninfarct, legde hij om gezondheidsredenen zijn functie al eerder neer. De afscheidsreceptie was 29 november 2002. Wikipedia.
2001–2003 mr. W.J. Hoobroeckx, waarnemend burgemeester
Van september 2001 (25 jaar na zijn benoeming tot burgemeester van Ouder-Amstel) tot 1 februari 2003. Wikipedia.
2003 mei–september mw. J.W.J.P. Brummelhuis-Jansen loco-burgemeester
Johanna Wilhelmina Josephina Petronella, Hanneke, geboren Breda 22 juni 1944, † Ouderkerk aan de Amstel 3 februari 2016.
Gemeenteraadslid 1982–2002, wethouder 1 mei 1990 – 30 maart 2006.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt 18 april 2002.
Drager van de gouden erepenning van de Gemeente Ouder-Amstel sinds 30 maart 2006.
2003–2007 J.R.A. Nawijn
J.R.A. Nawijn Jacob Rocus Albert, Jaap, geboren Olst 2 maart 1952, was van 1988 tot 2002 gemeenteraadslid van Heemstede (VVD),
van 1995 tot maart 2003 lid van provinciale staten van Noord-Holland.
Tot december 2002 interim-hoofd Ruimtelijke zaken van de gemeente Haaren (NB).
In 2003 werkzaam als interim-manager bij een managementbureau.
Benoemd m.i.v. 16 mei 2003.
Bestuurslid CBF-Keur voor goede doelen, benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Vanaf 9 maart 2007 burgemeester in Heemskerk, vanaf 1 september 2012 burgemeester van de gemeente Hollands Kroon (22 dorpen). Wikipedia.
N. Meijer 2007 mr. N. Meijer, waarnemend burgemeester vanaf 1 maart – 15 september 2007.
Niek is geboren in Loenersloot 1 maart 1959 en was van 24 februari 2005 tot 1 januari 2007 burgemeester van Wognum, tot dat die plaats met de gemeenten Medemblik en Noorder-Koggenland opging in de nieuwe gemeente Medemblik.
Sinds 18 september 2007 burgemeester van Zandvoort.
Voor 2005 was hij 20 jaar werkzaam als advocaat en mediator en advocaat in Leerdam. Daarnaast heeft hij diverse nevenactiviteiten vervuld. Hij was o.a. lid van het College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten, secretaris VVD-afdeling Leerdam en voorzitter Klachtencommissie Onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid en Rijnmond. Wikipedia.
2007–2017 mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen
mw. Blankers Kasbergen Mevrouw Maria Theresia Josina Blankers-Kasbergen, Mieke, geboren Oudewater 28 februari 1950, burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel van 15 september 2007 tot 15 december 2017.
Voor haar komst in 2007 was zij bij de provincie Noord-Holland voorzitter van de gebiedscommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor de regio Zuid-West/Rijnland. Was vanaf 15 maart 2006 raadslid voor het CDA in de gemeente Haarlemmermeer. Zij was ook fractievoorzitter van het CDA in de Regioraad Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA). Van november 1999 tot februari 2006 wethouder in Haarlemmermeer met als portefeuille onder meer verkeer en vervoer, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Tevens was zij dagelijks bestuurslid van de ROA. Wikipedia.
Langenacker.jpg
fotografie: Bibi Veth
2017 mw. drs. J. Langenacker
Mevrouw Joyce Berndsen-Langenacker, geboren Amsterdam 7 januari 1970, burgemeester van Ouder-Amstel sinds 19 december 2017.
Drs. politicologie, VU Amsterdam 2000.
Projectmanager Gemeente Beverwijk (2002-2009) en Leiden (2009-2014).
2006 PvdA raadslid en van maart 2010 tot maart 2014 fractievoorzitter PvdA in Haarlem.
Vanaf 20 mei 2014 wethouder in Haarlem, er in 2016 loco-burgemeester.
2014 bestuurslid en vanaf 23 juni 2017 voorzitter van de landelijke Wethoudersvereniging. Wikipedia.

Foto's van burgemeesters, duivendrechtdestijds.nl.
Personen in Ouder-Amstel.