Koninklijk gedecoreerden in gemeente Ouder-Amstel

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (vanaf 1994)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (in goud, zilver of brons; tot 1996)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (tot 1996)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (tot 1996)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (tot 1996)

Uit publikaties; vorige eeuwen onvolledig.
* geboren, † overleden, KB Koninklijk Besluit.
Deze achtergrond: toegekend in 2024.
Ministerie van voordracht:
(BuHO) Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; (BZ) Binnenlandse Zaken; (BZK) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; (EZ) Economische Zaken; {EZK) Economische Zaken en Klimaat; (J) Justitie; (JV) Justitie en Veiligheid; {KE) Klimaat en Energie; (LNV) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; (OCW) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; (OW) Onderwijs en Wetenschappen; (SZV) Sociale Zaken en Volksgezondheid; (VJ) Veiligheid en Justitie; (VW) Verkeer en Waterstaat; (VWS) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Woonplaats: Av Amstelveen; D Duivendrecht; O Ouderkerk aan de Amstel, U Uithoorn.
De toelichtingen zijn summier; sorry.


Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

prof. J.A. Castelijns, 21 juni 2019
Ontving in 2017 de "Gold Medal life-time achievement award" van de Europese vereniging voor Hoofd-Hals Radiologie,
Onderzocht retinoblastoom (oogkanker bij kinderen); gaf bijbehorende patiëntenzorg.
mw. prof. dr. P.F. Levelt, 26 april 2021 (EZK) O
Vakgroepmanager Research en Development Satelliet Waarnemingen aan het KMNI. Deeltijdhoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de TU Delft. Ontwikkelaar van twee satellietinstrumenten OMI en TROPOMI.
prof. dr. A.J. Porsius, 26 april 2002 (OCW) D
Hoogleraar Universiteit Utrecht.
dr. M. R. Reuvers, 29 april 1982 D
Directeur 's Rijksbelastingen van de Provincie Noord-Holland te Diemen.
prof. dr. G.B. Snow, 20 september 2002 O
Ter gelegenheid van zijn afscheidscollege aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor de uitstekende wijze waarop hij werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat. Het betrof werkzaamheden in of gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als hoogleraar Keel, neus en oorheelkunde en hoofd van de afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zowel nationaal als internationaal erkenning gekregen voor de behandeling van hoofd- en halstumoren. Voorts heeft hij ook nog belangrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd op zijn vakgebied.
mr. P.R. van Stoffelen, 28 april 1983 O
Sinds 1994 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

commandeurCommandeur in de Orde van Oranje-Nassau

mr. P.R. van Stoffelen, 16 mei 1994 O
Had vele functies, o.a. gemeenteraadslid in Ouder-Amstel 1969 – 1973, Tweede Kamerlid 11 mei 1971 – 17 mei 1994, Eerste Kamerlid 3 september 1996 – 8 juni 1999.
Sinds 28 april 1983 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt door Tweede Kamer voorzitter Dolman.
Pieter Reinhard, * Oldenzaal 14 september 1939, † Sassenheim 5 augustus 2011.

on_officierOfficier in de Orde van Oranje-Nassau

mr. H.Chr.R. van Bockel, 22 juni 1989 O
37 jaar bij N.V. Verzekeringsgroep De Nederlanden van 1870 te Diemen.
prof. dr. L.N. Bouman, 29 april 2003 (OCW) D
Emeritus hoogleraar fysiologie.
N. de Bruin, 25 april 2014 O
drs. M. Bruyn-Hundt, april 1989 D
P. van den Busken, 7 juni 2001
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van zijn bedrijf. Voor de bijdrage die hij met zijn expertise, zowel nationaal als internationaal, heeft geleverd op zijn vakgebied en inzet op vele andere maatschappelijke terreinen.
mw. prof. dr. A.I.A. Demeester, 14 juni 2022 (OCW) D
KB 13-5-2022. Directuer W139 (2004). Directeur Stichting de Appel arts centre 2006-2014. Directuer Frans HAls Museum te Haarlem 2014-2022. Sinds 2022 bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit te Nijmegen, Anton van Duinkerken leerstoel.
drs. A.M. van Dorsser, 29 april 1985 O
Hoofd centrale afdeling middelenbeheer bij de Rijksspaarbank en onderdirectuer van de Rijksspaarbank belast met leiding van het pensioenfonds in oprichting van de Postbank n.v.; 25 jaar in dienst van de PTT.
J. Engels, 7 augustus 1981 D
40 jaar bij de overheid. Adjunct-direkteur Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam.
J.L. Evenhuis, mei 1980 O
Bij 50 jaar Rijksluchtvaartdienst, hoofdinspecteur bij directie luchtverkeersbeveiliging.
prof. dr. C.M.P.H. Hertogh, 12 oktober 2023
Bij emeritaat. Droeg bij aan de ontwikkeling van het vak ouderengeneeskunde. Internationaal en nationaal.
mw. prof. dr. J.G. Koppe, 29 april 1993
Hoofd afdeling Neonatologie Akademisch Medisch Centrum.
P.N. Kruyswijk, 29 april 1966 (J)
drs. A. Kuipers, Den Haag 17 mei 2004 (EZ) O
Ruimtevaarder, vanaf Baikonur naar ISS, 175 maal rond de aarde. Uitreiking in Den Haag, door mr. L.J. Brinkhorst, minister van Economische Zaken.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 2004.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt 2012 in zijn woonplaats Vijfhuizen.
ing. F.J. Sterk, 29 april 1992 D
Wegens verdiensten voor de Europese en Nederlandse Luchtvaart en de effecten welke die hebben voor de positie die Nederland en Europa op dit gebied innemen. Sinds 1958 bij het Luchtvaartlaboratorium. In 1992 werkzaam als koordinator projecten Europese Gemeenschap bij de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Amsterdam. Gemeenteraadslid 1986 – 1988, penningmeester van de Stichting Pensioenfonds NLR, lid van r.k. parochiebestuur Duivendrecht, secretaris-penningmeester van de NVvL en executive-secretary International Council of the Aeronatical Sciences.
Erelid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNNvL).
Honorary Fellow of the International Council of Aeronautical Sciences (ICAS).
Fred, * Amersfoort 27 februari 1936, † 's-Hertogenbosch 15 maart 2020.
drs. R.P.J. van Tetterode, Utrecht 28 april 1995
Via mr. I.W. Opstelten, burgemeester van Utrecht. Vanwege verdiensten als directeur (1981 – 1994) van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Voorzitter woningstichting.

on_ridderRidder in de Orde van Oranje-Nassau

G.L.J. Agricola, 29 oktober 2010 O
Wegens inzet voor zijn natuursteenbedrijf, Cortlever-Agricola uit Diemen en de hele natuursteenbranche. CAO-onderhandelaar en voorzitter en|of bestuurslid van verschillende stichtingen, die alle met de sociale kant van de natuursteenbranche te maken hebben. Lang actief voor NEA Handbal; oprichter van de Rotaryclub Diemen.
prof. dr. H.A.M. van Alphen, 29 april 2009 (BZK) O
Neuro-chirurg VU. Ere-voorzitter World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS). Voorzitter van het CDA, afdeling Ouder-Amstel. Voorzitter van de Parochie Sint Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel.
Hendrik August Marie, Guus,* Venlo 21 september 1934, † Ouderkerk aan de Amstel 19 september 2009.
prof. dr. C.A.J. Ammerlaan, 24 april 2015 O
J. van Bodegraven, 29 april 1994 O
In zuivelindustrie. Vanaf 1984 voorzitter bestuur Rabobank.
Jan, * 24 oktober 1928, † 30 juli 2015.
J. Booij, 20 oktober 1995 D
Hoofd bibliotheek van het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam.
Jacob, * 1930, † 2018.
P.N. Boomars, 7 september 1982 O
Raadslid 1953 – 1982, wethouder van 4 september 1962 tot 16 oktober 1979.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud 1975.
Piet, * 30 november 1921, † 5 mei 2010.
J. Bredschneijder, 29 april 1971 D
Ruim 40 jaar bij Sociale Verzekeringsbank, chef hoofdboekhouding met rang referendaris.
J.W.J.P. Brummelhuis-Jansen, 18 april 2002 O
Gemeenteraadslid 1982 – 2002. Uitgereikt door plv. burgemeester Hoobroeckx.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 2006.
Johanna Wilhelmina Josephina Petronella, * Breda 22 juni 1944, † Ouderkerk aan de Amstel 3 februari 2016.
J. Coevert, O
Jan, * Ouder-Amstel 23 december 1943, † er 9 februari 2022.
A. Coops, 27 april 1973 D.
Secretaris van de Nederlandse Bond van Boekbinderspatroons.
R.R. Dayala, 29 april 2005 (VWS) D
Wegens zijn langdurige inzet onder meer op het terrein van de huisvesting-, welzijns- en zorgvoorzieningen voor Surinaamse ouderen in Nederland.
H.P. Doornbos, 29 april 1993 U
Vanaf 1946 in overheidsdienst. Bij Waterschappen, EHBO, scholen en kerken.
J. Drubbel, 8 juni 1984
40 jarig jubileum bij de scheepswerf 'De Amstel' in Ouderkerk aan de Amstel.
Joop, * 2 mei 1929, † 4 september 1998,
P.S. van Dijk, 29 april 1991 O
Plv. hoofd CORDA Systeembeheerder bij de K.L.M.
R. Frische, 11 april 2002 D
20 jaar gemeenteraadslid waarvan 12 jaar wethouder.
L. Fygi, 27 november 2022
Activiste voor de samenleving. 30 jaar internationale carrière als solo jazz-artiste.
C. de Groot, 26 april 2002 (BZK) O
Burgemeester van Ouder-Amstel. Uit handen van de wnd. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, mr. H. Meijdam, onder andere vanwege zijn verdiensten voor de Vereniging De Hollandsche Molen, de Stichting Nationaal Contact Monumenten, de Stichting Jeugdbuitenverblijven, de ANWB, het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Cornelis, Cees, * Wieringermeer 12 september 1944, † Ouderkerk aan de Amstel 8 december 2023.
T. de Haan, 31 januari 1970 (BZ) O
KB 23-12-1969. Scheidend gemeentesecretaris, 35 jaar.
Tijmen, * Abcode-Proostdij 23 januari 1905, † Ouderkerk aan de Amstel 5 augustus 1988.
Th. Haartsen, 18 september 1981
Adjunct-direkteur van de Stichting Kunst en Bedrijf te Amsterdam.
E. de Haas, 28 april 1995 O
40 jaar bij Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, Atoom- en Molecuulfysica.
hr. Hennis, 29 april 1986 D
O.a. goed vaderlander tijdens de oorlog.
C.A. van der Horst
Charles Anthonius, * Utrecht 1 juli 1900, † Ouder-Amstel 10 april 1987.
P. Kiel, 30 april 2002
Uitvoerend musicus (NOS, CBS ed.) en directeur muziekscholen Haarlemmermeer, Leiden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Gorinchem). Tevens dirigent verschillende oratoriumverenigingen.
P. Klopper, 27 april 1990 (BZ) O
KB 17-4-1990. Wethouder Ouder-Amstel.
Pieter, * Ouder-Amstel 15 augustus 1927, † Barneveld 11 september 1992.
J. Koolhaas, 29 augustus 1963 (BZ) O
KB 24-4-1959, 21 jaar wethouder, bestuurslid van diverse verenigingen. Banketbakker.
Jan, * Nieuwer-Amstel 29-4-1885, † Amsterdam 19 april 1963.
drs. H. Kuitert, 6 juli 1992 O
Dag- en avondonderwijs.
J.G. Moleman, Amstelveen 1 oktober 1970
Bestuurder N.H. Kerk te Ouderkerk aan de Amstel, bejaardentehuis Nieuw-Wittenburg.
Voorzitter Middelpolder 1940-1971. Vorrzitter Hollandse Maatschappij voor Landbouw afdeling Ouder-Amstel. Etc.
Jacobus Gerardus, * 1 oktober 1900, † Ouderkerk aan de Amstel 10 augustis 1977.
L.J. van der Most
KB 19-9-1979. Hoofd van de inspektie vliegtuigproduktie Rijksluchtvaartdienst.
J.C. Niesthoven
Joseph Chrétien, * Den Helder 24 oktober 1922, † Amsterdam 30 september 2003.
P. de Nooij, O
KB 13-3-1998. Lid van de gemeenteraad. Bestuursfuncties, met name in de veehouderij.
L. E. Olthof, 21 augustus 1981
Direkteur Gemeentewerken Ouder-Amstel.
J.N. Out
Johannes Nicolaas, * Ouderkerk aan de Amstel 12 mei 1921, † er 10 oktober 2004.
A.H. Quirijnen-Cocx, 9 september 2023 D
Wegens vele verdiensten voor Duivendrecht. 25 jaar Stichting Oud-Duivendrecht.
dr. M.R. Reuvers, 29 april 1982 D
Directeur van Rijksbelastingen Provincie Noord-Holland.
B. Rif, december 2016 D
Vele verdiensten op het gebied van veiligheid. Beleidsmedewerker Nederlandsche Bank.
C.A.J. Saan, 2 februari 1991 O
Directeur Saan B.V. te Diemen.
* Diemen 19 maart 1929, † Amsterdam 20 oktober 2013.
B.H. Sanders, 29 april 1980
Gemeentesecretaris sinds 1 februari 1970. 12 juni 1980 40 jaar in overheidsdienst.
Drager van de gouden erepenning van de Gemeente Ouder-Amstel.
Berend Hermanus, * 3 oktober 1923, † 3 september 2014.
A. Schrage-Buitenbos, 29 april 2004 (J) O
P.J. Slothouwer, 1966 (OW) D
Consulent vvor de Lichamelijke opvoeding in het Basisonderwijs en voor de gymnastiekvereniging.
Pieter Johannes, * Den Haag 4 juni 1906, † Ouder-Amstel 25 maart 1976.
H.W. Sonnenberg, 28 april 1995 O
Werkte voor diverse waterschappen.
Hendrik Willem, * 8 april 1931, † 10 oktober 2014.
J.C. Stam-Lazonder, 29 april 1994 O
Ned. Christelijke Vrouwen Bond.
J.H. van Twisk, Sr., 29 april 1981 O
KB 24-3-1981. O.a. grondlegger jeugdherbergwerk in Nederland.
Jacob Hendrik, * Amsterdam 27 oktober 1896, † Ouder-Amstel 14 april 1982.
T.L. Vaal, 24 april 2020 (JV) O
43 jaar inzet bij Gemeentepolitie Amsterdam, regiopolite Amsterdam Amstelland en de Nationale Politieregio Amsterdam.
W.M. van Veenendaal, oktober 1984 O
Voorzitter Ondernemingsraad N.V. Luchthaven Schiphol, Voorzitter woningbouwvereniging Ouder-Amstel tot in 1982.
* Utrecht 24 augustus 1923, † Ouderkerk 25 maart 2014.
L. Vega, 29 april 1970 O
Bewaarder Portugees Israëlitische gemeente te Amsterdam.
mr. J.M.F.X. van Veggel, 29 april 2003 (BZK) O
P. Verberne, maart 1994
Bij einde 33 jaar raadslid. Raadslid KVP 1960 – 1974, raadslid CDA 1974 – 1994, wethouder 1972 – 1973.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 1986.
Piet, * Enkhuizen 25 november 1927, † Amsterdam 11 december 2009.
A. Vermeer, 20 juni 2019
Wegens professionalisering van bouwbedrijf Dura Vermeer.
J.W. Vogelpoel, 29 april 1985 D
25 jaar administratie griffie arrondissements rechtbank Amsterdam; 25 jaar hoofdbestuurslid Bond van Ambtenaren bij de Rechterlijke Macht en andere met rechtsmacht beklede instellingen.
Jac. Wagenaar, 1986 O
Ter gelegenheid van 40 jaar werkzaamheid bij Sociale Verzekeringsbank.
M.K. Westerheijden-Brandse, 28 april 2000 (BZK) O
Divers vrijwilligerswerk, o.a. sinds 1982 bestuurslid 'Viering Nationale Feestdagen'.

on_lidLid in de Orde van Oranje-Nassau

E.J. van As-Coevert, 29 april 2011 (VWS) O
KB 13-12-2010. Sinds 1983 vrijwilligster van het Nederlandse Rode Kruis, 2000 – 2012 bestuurslid van afdeling Ouder-Amstel. Organiseerde vele sociale activiteiten en uitstapjes. Gaf veel mensen aandacht.
W. Asman, 3 mei 1996 D
KB 26 april 1996. Voorzitter korfbalvereniging "Allen Weerbaar" 1958-1973. Meerdere bestuursfuncties.
Cornelis Marinus Backer, 3 mei 2013 O
KB 16-4-2013. Vele verdiensten voor de sport, met name wielrennen, voetballen en schaatsen.
Cor, * Nieuwer-Amstel 4 mei 1926, † Ouderkerk aan de Amstel 17 mei 2019.
G-J. Baerents, 26 april 2018 (BZK) D
Wegens inzet voor met name CTO’70 Volleybal en vanwege zijn raadslidmaatschap voor de PvdA gedurende elf jaar.
J. Bakker, 29 april 2003 (BZK) D
T.W. Bakker, 24 april 2020 (LNV) O
39 jaar vrijwilliger en vanaf 1983 voorzitter van Amateur Tuinders Vereniging in Ouderkerk aan de Amstel.
1998-2003 voorzitter van de Christelijke Sportvereniging Ons Samenspel Doet Overwinnen.
Teunis Wim, Teun, * Zeist 14-2-1940, † Ouderkerk aan de Amstel 15-9-2022.
M. van Barneveld-Götte, 26 april 2017 (BZK) O
KB 17-2-2017.
A. van Beek, 19 november 2010 O
25 jaar bij de vrijwillige brandweer. Voor langdurige inzet voor de veikigheid van de gemeenschap in de regio en in Ouderkerk an de Amstel in het bijzonder.
T.G. Beukeboom, 27 april 2007 (BZK) D
Voor langdurige activiteiten op het gebied van sport, welzijn, cultuur en kerkelijk leven. Hij heeft onder andere zeer veel werk verzet voor CTO'70.
Theodorus Gijsbertus, Theo, * Weesperkarspel 28 februari 1937, † Amsterdam 17 januari 2023.
S. Beukema-Kuiper, 29 april 1997 O
30 jaar vrijwilligers werk afdeling Duivendrecht Stichting Unie van Vrijwilligers, vanaf maart 1976 voorzitter van U.V.V. Soos.
Sanne, * Saaksum 11 augustus 1926, † Duivendrecht 31 december 2014.
M.W. den Blanken, 26 april 2024 (JV) O
KB 2-11-2023. Voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en handbal,
J.W. Blom-Jaques, 17 april 2009 D
O.a. lerares geschiedenis Spinoza lyceum in Amsterdam, trouwambtenares, voorzitster Historische Kring, medeoprichtster St. Oud-Duivendrecht, medewerkster Gemeentelijk Historisch Museum, flamboyante verschijning.
A. de Boer, 26 april 2023 O
Voor verdiensten op het terrein van heemkunde en cultuur.
Actief voor de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, het tijdschrift Speuren en Ontdekken en Cultureel Erfgoed.
Ontving in 2012 de Gemeentelijke Erepenning in zilver.
T. de Boer, 17 november 2017 O
26 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Ouderkerk aan de Amstel
G.J.J. Bosma, 26 april 2016 (VWS) O
25 Jaar vrijwilliger bij badmintonvereniging Ouderkerk (BVO), Sint Urbanusparochie, Stichting Vrienden van het Pontje en de Zonnebloem. Mantelzorger.
G.M. Bouman-Passchier (BZK) 29 april 2011 D
KB 23-12-2010. Oprichtster, penningmeester en secretaris van vele organisaties. Secretaris 4 Mei comité Duivendrecht vanaf 1993. Penningmeester Cultuurplatform Ouder-Amstel vanaf 2008. Bestuurslid Muziekcollectief.
J.C.H. van den Broeke, 26 april 2022 (BZK) D
KB 23-11-2021. Ruim 45 jaar vrijwilliger. Voorzitter en penningmeester CTO'70 badminton.
A. Brouwer, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) O
Vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel en de Amstelkerk.
Alex, * 22 november 1930, † 20 februari 2017.
H. de Bruin, 15 maart 2004 O
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum en afscheid als voorzitter van WTC De Amstel, voor zijn inspanningen gedurende geruime tijd ten bate van de samenleving en het stimuleren van anderen.
R. Burgerjon, 26 april 2021 (BuHO) D
Taalcoach Stichting Kansenet. Begeleider Weekend College. Oprichter Stichting BELIRA te Ghana: basisschool, voorschoolse opvang, klein internaat en Junior Highschoo. Organisatie Buurtbbq Duivendrecht.
J. Burggraaf, 27 april 2001 (J) O
Inzet voor het welzijn van leden van de Hervormde Gemeente. 24 Jaar ouderling.
J. Coevert, 26 maart 2014 O
20 Jaar raadslid voor het CDA.
Jan, * Ouder-Amstel 23 december 1943, † er 9 februari 2022.
W.J.J. Compier, 24 april 2015 Av
J. Cuiper, 14 oktober 2005
Bij afscheid, na 28 jaar, van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. Wegens bijdrage aan de openbare veiligheid in de gemeente en de regio.
T.H. Daemen-Jansen, 25 april 2014 O
S.M.R. Dayala, 25 april 2008 (BZK) D
Voor het zich gedurende geruime tijd inspannen ten bate van de samenleving en het stimuleren van anderen.
E.G. Dokter, 26 april 2024 (OCW) U
KB 12-12-2023. Woonplaats Uithoorn, uitgereikt in Ouder-Amstel.
Voor verdiensten op het terrein van o.a. herdenkingen, vieringen en sport.
G. Dokter-Westerheijden, 26 april 2017 (VJ) U
KB 19-4-2017. Woonplaats Uithoorn, uitgereikt in Ouder-Amstel.
H.D. Dubbis, 25 april 2014 O
P. Ende, 10 november 2005 D
Ter gelegenheid van zijn functioneel leeftijdsontslag als politieambtenaar op 27 oktober 2005, voor het stimuleren van anderen en omdat hij een zeer wezenlijke bijdrage leverde en levert aan de dagelijkse politiezorg in ons land, in het bijzonder op het gebied van de uitoefening van opsporingsbevoegdheden.
A.H.M. Geijsel, 26 april 2022 (VWS) O
KB 18-11-2021. 40 Jaar vrijwilliger bij sportvereniging SV Ouderkerk.
J.M. Gersen, 26 april 2017 (BZK) D
KB 17-2-2017.
P.M. Gravemaker, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) D
Activiteiten bij de vroegere Dorpsraad Duivendrecht en tegenwoordig Coherente.
H.C.J. Groen, 26 april 2021 (LNV) O
50 jaar inzet als imker voor de bijenteelt. Bestuurs- en redactielid Imkersvereniging Amstelland, Secretaris Marken Teelgroep voor het Buckfast bijenras.
M. Hagenaar, 28 april 2006 (J) O
Voor zijn bijzondere inzet als 'ambassadeur' van de Portugees-Israëlitische Begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel en zijn activiteiten voor de Nederlands Hervormde Kerk in Gorinchem en Ouderkerk aan de Amstel.
Machiel, * Giessendam 10 juni 1927, † Amstelveen 16 februari2018.
L. Hess, 29 april 2005 (OCW) D
Wegens zijn langdurige muzikale activiteiten die ten goede komen aan de (lokale) samenleving.
Leendert, * 30 oktober1920, † 15 oktober 2011.
M.J. van der Hoek-Out, 28 april 2006 (BZK) O
Voor haar langdurige intensieve inzet voor haar zieke en oudere medemens en haar activiteiten voor het zwembad in Ouderkerk aan de Amstel.
D. Hogenhout-Nagel, 25 april 2014 O
C.J.J. Houweling, 24 april 2015 D
Cornelis Johannes Jozef, Cees, * Amsterdam 26 juli 1952, † Duivendrecht 31 augustus 2023.
I.G.M. Houweling-Andriessen, 24 spril 2015 D
A.H. Huisman, 17 december 2007 D
Bij afscheid van de vrijwillige brandweer. Wegens zijn langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio.
Arjen Harm, † juli 2012.
M.L.L. Jansen-Bart, 25 april 2008 (VWS) O
Voor haar belangrijke bijdragen aan de voortgang van de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging, afdeling Ouderkerk aan de Amstel. Zij zet zich zowel in als hulpverlener alsook als instructeur voor de jeugd EHBO.
M. de Jong, 14 oktober 2005
Bij afscheid, na 25 jaar, van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. Wegens bijdrage aan de openbare veiligheid in de gemeente en de regio.
Kars, april 1992
Ruim 30 jaar actief als kaderlid van de Hout- en Bouwbond CNV, waarvan sinds 1974 als afdelingssecretaris. Ouderling in de Hervormde gemeente Ouderkerk aan de Amstel. Meer dan 40 jaar actief lid van de Ouderkerkse voetbalvereniging OSDO.
R. Klooster, 20 april 2005 O
Versierselen uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VPDM op 20 april 2005 door burgemeester Nawijn. Sinds 1978 penningmeester voor de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (VPDM). Gelijktijdig penningmeester van de Stichting Van de Venfonds en lid van de Raad van Toezicht van de Adolphina Swijterstichting.
A.A. Klopping-de Ruijter, 26 april 2017 (OCW) D
KB 16-1-2017.
Anna Arnoldina, An, * 27 april 1932, † 1 december 2023.
mw. L. Klöpping, 26 april 2022 (OCR) D
KB 14-2-2022. 53 Jaar gewijd aan Sinterklaas in Duivendrecht.
P.D.A.M. Koeks-Baks, 14 juni 2022 (BZK) D
KB 15-3-2022. 20 jaar raadslidmaatschap in Ouder-Amstel.
A. Koetsier-Griffioen, 26 april 2002 (BZK) O
L.G. Koninkx, 26 april 2022 (BZK) O
KB 10-2-2022. Sinds 1991 bij Gemeente Ouder-Amstel. Vrijwilligersactiviteiten.
J. Koolhaas, 26 april 2021 (MZ) O
Lid Zwem- en Poloclub De Snippen. 40 jaar actief vrijwilliger bij De Snippen. Langst fluitende waterpoloscheidsrechter/
C.C.M. Korrel-Wolvers, 5 juni 2014 O
12 jaar raadslid, beëdigd tot wethouder.
A.H. Kroese-Buijs, 29 april 1999 (VWS) D
Secretaris van De Zonnebloem afdeling Duivendrecht.
C.M.A. de Kuiper-Barlag, 29 april 2005 O
Wegens haar buitengewone inzet voor kwetsbare groepen mensen in Albanië.
H.A. Lammers, 29 april 2010 O
In de zeventiger jaren bestuurslid van de H. Urbanusparochie en het Rooms Katholiek schoolbestuur in Ouderkerk aan de Amstel. Erevoorzitter van het bestuur van de brancheorganisatie Boleka (Bond Leveranciers Kantoorvakhandel) in Den Haag en wegens andere vrijwilligersfuncties.
Hendrikus Adrianus, Harry, * Amsterdam 2 maart 1940, † Ouderkerk aan de Amstel 15 augustus 2023.
L.P.J. Landgraf, 29 april 1999 (VWS) O
Vice-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Ouder-Amstel.
C.K. van der Lee-Verheul, 26 april 2012 O
KB 18-12-2012. Werkzaamheden voor de EHBO en de LOTUS-vereniging. Sinds begin jaren 1990 geeft zij op vrijwillige basis les aan leerlingen van de basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel.
mr. P.H. van Leeuwen, 26 april 2023 D
Voor verdiensten op het terrein van voetbal, religieus leven (Gereformeerde Kerk) en politiek (CDA Ouder-Amstel).
In 2015 werd hij benoemd tot lid van verdienste van de KNVB.
H.T. Leurs, 26 april 2023 Av
40 jaar vrijwilliger bij eerst SV NEA, later gefuseerd met OSDO tot S.V. Ouderkerk.
Werkte aan bouwactiviteiten, evenementen en jeudkampen.
Ontving in 2006 de Gemeentelijke Erepenning in zilver.
F.B. van der Linden, 26 april 2019 (BZK) O
wegens een scala aan vrijwilligerswerk.
J.K. Maijenburg-van den Ende, 27 april 2007 (BZK) D
Voor inzet gedurende lange tijd op het gebied van welzijn. Zij was jarenlang vrijwilligster in het Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch.
† mei 2016.
J. Molleman, 28 april 2006 (VWS) O
Wegens zijn langdurige inzet op het terrein van de schaatssport en met name voor IJsclub "De Amstelbocht" te Ouderkerk aan de Amstel.
Jan, * 14 april 1927, † 10 april 2015.
J.J. Nieuwendijk, 25 april 2014 O
mw. M.J.M. de Nijs, 26 april 2024 (VWS) D
KB 15-1-2024. Voor verdiensten op het terrein van EHBO.
J.W. van den Oever, 29 april 2009 (BZK) O
Penningmeester voor Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS) en Stichting Anna Poot. Sinds 1990 verbonden aan het Gemeentelijk Historisch Museum.
H. Out, 27 april 2008 O
Bij 111-jarig bestaan bakkerij. Wegens verdiensten voor Winkeliersvereniging De Amstel en de inwoners van Ouderkerk aan de Amstel.
S.D.A. Paul, 25 april 2014 O
M.D. Pennink-Clous
Marianne Debora, * Oosterbeek 4 september 1940, † Ouderkerk aan de Amstel 9 januari 2004.
W. Pietersen, 18 april 2002 O
16 jaar gemeenteraadslid.
A.H. Quirijnen-Cocx, 10 september 2011 D
Na onthulling beeld met eerste steen. Voor jarenlange organisatie van alles wat Duivendrecht aangaat. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanaf 2023.
H. Quirijnen, 9 september 2023 D
Wegens vele verdiensten voor anderen en Duivendrecht.
P.H.L. Raken, 26 april 2021 (BuHO) D
Taalcoach Stichting Kansenet. Begeleider Weekend College. Oprichter Stichting BELIRA te Ghana: basisschool, voorschoolse opvang, klein internaat en Junior Highschoo. Organisatie Buurtbbq Duivendrecht.
W.H. Roebersen-Prijt, 26 april 2018 (VWS) O
1969 – 1981 vrijwilliger bij de Nederlandse Vereningng van bioMedisch Laboratoriummedewerkers.
Sinds 1992 aktief voor de EHBO afd. Ouderkerk aan de Amstel en vanaf 1997 voor het Amstelbad.
H. van Rooij, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) O
Activiteiten voor de Belangenvereniging Sluisvaart-Hoofdenburg.
Harry, * Amsterdam 9-6-1943, † Ouderkerk aan de Amstel 16-5-2022.
S.C. van Rookhuijzen-Steensma, 26 april 2005 O
Onder andere wegens haar langdurige (bestuurlijke) activiteiten voor de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. Burgemeester Nawijn reikte de onderscheiding op 26 april 2005 uit tijdens de Bondsdag van CGV.
A.J. Roos-Kramer, 10 mei 2008 O
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Amstelbad. Voor het zich geruime tijd inzetten voor de handbalsport en met name voor de zwemsport als vrijwilliger/coördinator van de Stichting Amstelbad.
A.E.A. Sala-van Os, 29 april 2009 (BZK) O
Bestuurslid van onder andere Stichting Amstelbad. Activiteiten voor het kleinkoor Collegium Vocale Consonant. Telefoonvrijwilliger bij de SAS Telefonische Hulpdienst Amsterdam.
D.N. van 't Schip-Stoeckart, 25 april 2014 O
M.M. Scholte-Tunissen, 26 april 2002 (BZK) O
P. Slager, 26 april 2017 (BZK) O
KB 6-2-2017.
W. Slokker, 26 april 2018 (OCW) O
Wegens inzet voor het Oranjecomité en de Protestantse kerk in Ouderkerk aan de Amstel.
H.M. Smit, 26 april 2013 O
KB 19-10-2012. Verdiensten voor de IJsclub De Amstelbocht, 33 jaar bestuurslid. Één van de oprichters van de Ronde Hoeploop, die sinds 1984 ieder jaar wordt georganiseerd.
W.W.Smit, 24 april 2020 (JV) D
Bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer Duivendrecht.
L.J. Smits, 28 april 2006 (BZK) D
Voor zijn langdurige activiteiten op het gebied van politiek, welzijn en ten behoeve van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).
Leo, * 28 november 1940, † Amsterdam 15 maart 2007.
G. Splinter, 26 april 2016 (BZK) O
Vrijwilliger technisch onderhoud bij Stichting Vrienden van het Pontje. Bij organisatie van Oranjeweek, Koningsdag, Amstelzomerfestival en Pure Markt.
K. Stam, besluit 13 maart 1998 O
Gemeente raadslid, wethouder.
B. van Stegeren-van de Bunt, 29 april 2009 (J) O
Bestuurslid voor Sociale Hulp van de PKN in Ouderkerk. Bestuurslid Afdeling Ouder-Amstel van het Ned. Rode Kruis. Actief voor het India-project van Margreet van Coeverden.
G. Streefkerk-Verkerk, 29 april 2003 (BZK) O
G.J. Stronks-de Mos, 26 april 2002 (BZK) O
W. Teerink, 29 april 2003 (BZK) O
J.G. van der Vegte, 26 april 2024 (KE) O
KB 8-4-2024. Voor verdiensten op het terrein van luchtvaart.
T. Verkaik, november 2012
Wegens zijn vele verdiensten voor de veiligheid van de gemeenschap van Duivendrecht, ouderkerk aan de Amstel en de regio.
1 september 1985 – 1 februari 2012 vrijwilliger bij de brandweer Ouder-Amstel.
H.M.A. Verstegen, 28 april 2006 (BZK) D
Voor zijn langdurige activiteiten op sportief terrein voor CTO'70 en als volksvertegenwoordiger.
Henricus Maria Albertus, Harrie, * Oploo 2 februari 1938, † Ouderkerk aan de Amstel 3 februari 2022.
A. Vink, 26 april 2002 (J) D
Lid van de kerkeraad / kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Westerkerk, tevens lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Amsterdam.
A. Vink, uitreiking in Stichtse Vecht 26 april 2018 (OCW) O
Sinds 1992 korenmolenaar van de Ruiter in Vreeland. Leidt vanaf 1994 molenaars op.
Sinds 1998 bestuurslid en vicevoorzitter van de volkstuinvereniging Natuurgenot in Ouder-Amstel.
E.D. Vink-Touw, 26 april 2013 O
KB 16-11-2012. 26 jaar vrijwilliger in de Openbare bibliotheek in Ouderkerk aan de Amstel.
A.G.C. Vogel, 24 april 2015 O
H.C.J.W. van der Voort, 27 april 2012 (VWS 11 februari 2012) O
Werkzaamheden voor het Koninklijke Visio Expertisecentrum en het Koninklijke Nederlandse Geleidehondenfonds (KNGF).
* Arnhem 12 december 1947, † Ouderkerk aan de Amstel 13 juli 2018.
J.A.C. van der Voort-van der Heijden, 26 april 2024 (OCW) O
KB 22-2-2024. Voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed en gezondheidszorg.
L.J. de Vré, 29 april 2011 (BZK) D
KB 6-4-2011. Vrijwilligerswewrk sinds 1973. Voorzitter Stichting Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt Amsterdam 1979-1986. Voorzitter Raad van Toezicht van de Woningstichting Oudere-Amstel (nu Eigen Haard) 1998-2009. Lid Raad van Advies en Toezicht Stichting Vrienden van 't Reijgersbosch 2000-2011. Stichting Dorpsraad Duivendrecht, secretaris en penningmeester 1990-1993, voorzitter -2007. Voorzitter Coherente 2007-2011.
Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Cultureel Jongeren Paspoort vanaf 2005.
Bestuurslid Stichting tot bevordering Maatschappelijke Participatie vanaf 2009.
G.A. Vuurmans, 31 oktober 2003 O
Bij zijn afscheid van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. De heer Vuurmans heeft gedurende 35 jaar deel uitgemaakt van de brandweer en werd onderscheiden voor zijn langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio.
W.B.M. van der Vuurst, 25 april 2008 (VWS) D
Voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van de sport en met name voor CTO'70.
J. Wagenaar, 5 april 2014 O
Vrijwilligerswerk voor de Protestantse kerk, Stichting Kurk en ijsclub De Amstelbocht.
Joop, * 4 juni 1961, † Ouderkerk aan de Amstel 7 mei 2014.
S.C. Wagenaar-Hottentot, 26 april 2022 (JV) O
KB 3-12-2021. 40 Jaar actief als vrijwilliger.
J.C. Wesseling, 29 april 2005 (BZK) D
Vanwege zijn langdurige activiteiten bij de Vrijwillige Hulpdienst Duivendrecht en de Stichting d' Oude School.
Jan, * Broek in Waterland 7 april 1926, † Amsterdam 25 november 2011.
F.T.W. Westerheijden, 24 april 2015 O
J.A.M.M. Wielinga-Out, 25 april 2014 O
N.A.M. van Wieringen, 24 april 2015 O
T.H.M. Witmond, 26 april 2016 (VWS) D
Jarenlang bestuurslid en instructeur bij EHBO Duivendrecht, gaf kinderen in Duivendrecht jeugd EHBO.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (in goud, zilver of brons ?)

Uitgereikt tot 1996.
ing. A.G.J. Engberink, 9 juni 1992 O
Bij Adviesbureau D3BN Civiel Ingenieurs B.V. te Amsterdam. Bestuur RABO te Ouder-Amstel.
Aard onderscheiding onbenoemd.
B.M. Jansen, april 1977D
40 jaar werkverband bij Wifac te Amsterdam, grafische sector.
Chefmonteur, bestuurslid pensioenfonds van de onderneming.
K.R.E. Overweel, 14 januari 1995 D
Lid van het korps Reservepolitie Amsterdam/Amstelland.
mw. E.G. Schelling, 30 april 1963 D
Engelina Geertruida, Lien, * Duivendrecht 5 juli 1914, † er 15 februari 2009.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud

Uitgereikt tot 1996.
T.N. van den Berg, 20 april 1979 O
Bij functioneel leeftijdsontslag. Groepscommandant rijkspolitie Ouder-Amstel.
Tjark Nanne, * ±1919, † Ouderkerk aan de Amstel 19 augustus 1993.
mw. B.L. van Beugen, Den Haag 1992 (VW) O
Sinds 1954 werkzaam bij de KLM. Het overgrote deel van haar tijd in een secretaresse functie. In 1992 werkzaam voor het Hoofd Vliegdienst van de Divisie Operations. Uitreiking door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
C.J.A. Bieshaar, 27 april 1973 (EZ) D.
KB 20-3-1973. Als jong-maatje kwam hij bij wagenmakerij Schipperijn.
In 1935 nam hij het bedrijf over, samen met heer Schuttel.
Firmant Bieshaar & Schuttel, carosseriefabiek en constructiewerkplaats te Duivendrecht.
Ook was hij actief in verenigingen en in de gemeentelijke politiek (CDA).
Cornelis Joannes Albertus, Kees, * Amsterdam 9 september 1912, † Duivendrecht 2 december 1987.
F.W. Blaauw, 8 september 1977 O
40 jaar. Onderdirecteur N.V. Algemene Verzekleringsmaatschappij "de Zee". Gemeenteraadslid Ouder-Amstel.
J. Bleek, ≤ 1 december 1932
Ambtenaar ter secretarie te Ouder-Amstel
A.G. Bleumink,
Arnoldus Gerardus, * Kornwerderzand 19 maart 1933, † Ouderkerk aan de Amstel 28 november 2018.
T.C. van Bodegraven, 29 april 1961 (BZ) O
Wethouder van Ouder-Amstel.
C.P. Born-Hutter, 3 juni 1995
KB 31-5-1995. Raadslid. Verdiensten op politiek en maatschappelijk gebied.
Toos, † Ouder-Amstel 17 juni 1995.
F.H.W. de Bruijn, 29 april 1964 (EZ)
Hoofvertegenwoordiger bij M.H. Boas N.V. te Amsterdam.
A.P.C. Burmanje, 26 augustus 1982 O
40 jaar bij Proost en Brandt N.V. te Amsterdam. Bedrijfsleider magazijn/expeditie.
W.M.A. Frankenhuijsen, 16 juni 1977 O
40 jaar. Referendaris B bij de gemeentelijke sociale dienst van Amsterdam.
H. Gelling, 1968 (EZ) D
KB 17-1-1968. Procuratiehouder bij N.V. Nederlandse Teerdistilleerderij en Chemische Fabriek te Diemen.
Gemeenteraadlid Ouder-Amstel 1953-1962. Bestuurslid Groene Kruis en het Nederlandse Rode Kruis.
Harm, * Winschoten 7 januari 1905, † Duivendrecht 5 december 1985.
G.A. de Graaf, 28 april 1955 D.
42 jaar bij Transport- en Verhuisbedrijf van de firma A.J. Deudekom te Duivendrecht.
Verdienstelijk voor handbaljeugd.
L. Huttinga, 17 september 1982
40 jaar bij Geveke Motoren en Grondverzet.
P.P. Janssen, 27 april 1983
Directeur Rabobank.
Peter Paulus, Piet, * Gouda 10 mei 1921, † Abcoude 18 oktober 2020.
C.H. de Jong, (BZ)
KB 27-7-1962. Raadslid voor KVP fractie 1934-1962. Wethouder Ouder-Amstel.
Cornelis Hendrikus, * Ouder-Amstel 12 november 1891, † Amsterdam 13 augustus 1969.
G.W. Lohmann, 16 november 1973 O
18 jaar bestuurslid NABVP afd. Amsterdam, waarvan 12 jaar voorzitter.
43 jaar bij grafische machinehandel MAHEZ; tegenwoordiger.
G.H. van der Meij, 17 augustus 1982 D
40 jaar bij Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam. Chef administratie juridische afdeling.
L.D. Meijer, 21 augustus 1990, D
Bij 40-jarig jubileum, o.a. bij het Akademisch Medisch Centrum in Amsterdam Z-O.
C. Roor, 2 april 1993
Bij afscheid als direkteur Continental Engineering B.V. te Amsterdam.
Was voorzitter NEA handbal. Voorzitter Amsterdamse voetbalvereniging JOS.
Cornelis, Cor, * Amsterdam 1 april 1933, † er 17 februari 2012.
W.A. Rozendaal, Amsterdam april 1968 D
40 jaar bij Rijk. 1e commies bij directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
F. Schreuder
Franciscus, * Amsterdam 9 mei 1927, † Dokkum 8 juni 2007.
J.M. Straver, 29 april 1994 O
Bestuurslid polder De Ronde Hoep 1950 – 1979.
J. van der Velden, 9 mei 1970
Bij 50 jaar jubileum muziekvereniging Crescendo, 45 jaar lid, vele jaren voorzitter.
H.P. Weesendorp, april 1977 O
Bij 150 jaar bestaan Drijfhout edelmetaalbedrijven te Amsterdam, 30 jaar chef laboratorium.
H.L. Wind, 29 april 1959 (J)
Adjunct Rijkspolitie te Ouder-Amstel.
Hermanus Lambertus, * ±1904, † Ouderkerk aan de Amstel 28 mei1992.
A.J.F. Witmond, 14 mei 1969 O
40 jaar ambulancedienst.
Antonius Jacobus Franciscus, * Amsterdam ±1902, † Ouderkerk aan de Amstel november 1980.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver

Uitgereikt tot 1996.
mw. C.M. Baas, 19 juni 1991 Av
Bij 40 jarig bestaan NEA voetbal. Medeoprichter NEA.
H.P. Bakker, 29 april 1982 O
Voorzitter Nationale Feesten. Uitgever Amstelgids.
Hendrikus Petrus, Henk, * 30 april 1914, † Ouderkerk aan de Amstel 1 mei 1990.
mw. M.G. Berger, 27 augustus 1982 D
46 jaar bij aannemingsbedrijf en makelaardij Gebr. Terlingen te Diemen. Hoofd faktuurafdeling en werkenadministratie.
P.N. Boomars, 19 augustus 1982
Wethouder Ouder-Amstel 1962-1979.
* 30 november 1921, † 5 mei 2010.
E.A. van den Berg, 1 augustus 1990 O
40 jaar Geveke Zwaar Materieel, Amsterdam.
G.C. van den Berg, ±1987 De Waver
Geurt Cornelis, * ±1917, † Ouder-Amstel ± mei 1987.
H. Bruins, 27 september 1989 O
Bij einde loopbaan als gemeentebode, concierge en deurwaarder.
Henk, * 1924, † 27 augustus 2007.
I.P. Cardozo, 30 maart 1984 O
40 jaar bij vliegtuigfabriek Fokker, o.a. produktiecontroleur.
Voorzitter woningbouwvereniging Ouder-Amstel.
H.P. Compier, 29 april 1975 O
Maakte zich 50 jaar verdienstelijk voor diverse feesten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag.
Voorzitter ijsclub 1936 – 1961, voorzitter RK middenstandsvereniging 1941 – 1953, lid gemeentelijke oudheidskamer.
H. van der Drift, 30 augustus 1938
Machinist van het gemaal van de polder "de Nieuwe Bullewijk".
J. Drubbel, 8 juni 1984 O
40 jaar bij Scheepswerf De Amstel.
mw. C.M.W. Geldof, 1976.
J.C. Gerbracht, 28 november 1979 D
50 jaar bij Amsterdamse Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr.
K. Hulzebos, augustus 1903
KB 27-8-1903. Brigadier-titulair de Rijksveldwacht te Ouder-Amstel.
mw. N. de Jager, 1976.
Zuster.
G. de Jong, 6 januari 1981 O
40 jaar bij behangselpapierfabriek, chef inkoop te Amsterdam.
H. Kars, 29 april 1992 O
30 jaar kaderlid Hout- en Bouwbond C.N.V..
K. Kat, 1 juli 1969 D
40 jaar bij Continental Engineering te Amsterdam.
C. Kool, 19 oktober 1977 D
40 jaar bij behangselpapierfabriek Rath en Doodeheefver te Amsterdam.
C.L.W. Koster, 1 oktober 1986 O
Was 40 jaar bij Muiden Chemie, met vestigingen in Muiden en Amstelveem.
B. van der Linden, 2 november 1973 D
40 jaar bij behangseldrukkerij Rath & Doodeheefver.
W.S. Metzlar, 29 april 1970 O
40 jaar bij Amsterdamse Automobiel Industrie.
A.J. Mölder, 1 juni 1978
50 jaar bij Coöperatie Amstel en Vechtstreek.
N. van der Neut, 24 april 1981 O
40 jaar bij lijstenfabriek te Amsterdam.
C. Oudshoorn, 29 april 1985
50 jaar lid, bij viering 65 jarig bestaan muziekvereniging Crescendo.
Spande zich in voor oprichting tamboerscorps.
J.N. Out, 21 januari 1989 O
50 jaar bakker. Een van de oprichters van Winkeliersvereniging Ouder Amstel.
P.J. Roos, 1971
Secretaris ijsclub "Ouder- en Nieuwer Amstel".
Pieter Jan, * ±1905, † Ouderkerk aan de Amstel 1 december 1971.
T. Roos, 9 mei 1970
Bij 50 jaar jubileum muziekvereniging Crescendo; 45 jaar lid.
A. Samsom, 29 april 1991 O
Brugwachter bij Provincie Noord-Holland. Ab, † 18 juli 2000.
A. van Schoor, 4 december 1995 D
Kapper.
Ph. Stibbe, Amstelveen 1973 O
45 jaar bij K.L.M.. Voorbereider vrachtvluchten.
M.M. van Tol-Roeleveld, 29 april 1992 O
Wegens de wijze waarop zij gedurende met haar man meer dan 42 jaar het beroep van agrarier uitoefende, de laatste 12 jaar alleen. Meer dan 15 jaar actief bij bejaardensoos in Theresia. Vanaf 1970 lid van De Zonnebloem.
K.W. van der Toorren, 16 augustus 1971
40 jaar bij Gemeente Ouder-Amstel. 1 januari 1934 – 11 september 1972 in dienst van gemeente Ouder-Amstel (Gas- en Waterbedrijf).
Karel Willem, * Nieuwer-Amstel ±1910, † Ouderkerk aan de Amstel 19 september 1989.
W.H. van Veen, 23 januari 1969 D
Sinds 2 januari 1929 bij Perolin Cy te Haarlem, magazijnmeester.
H.Th.C. Wijfjes, 1976
A.J.H. Witmond, 17 januari 1989 O
45 jaar bij de Nederlandse Middenstands Bank. Penningmeester Rode Kruis.
Antonius Johannes Hendricus, Ton, * Nieuwer-Amstel 27 april 1926, † Ouderkerk aan de Amstel 11 juni 2014.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons

Uitgereikt tot 1996.
S. Mansvelder, O
Bestuurslid Witte Kruis later Groene Kruis, schoolvereniging, kerk, begrafenisvereniging.
Simon, * Ouder-Amstel 1901, † Ouderkerk aan de Amstel 27 januarie 1977.
J. Samsom, 7 november 1970
40 jaar bij aannemingsbedrijf Th.S. Albers
Th. H. Schellings, 29 april 1982 D
Ambtenaar Posterijen te Amsterdam.
R. van Yperen, 29 april 1963 (SZV) O
C.P. Wortel, 20 augustus 1974 D
40 jaar bij behangselfabriek Rath & Doodeheefver.


Aanvullende informatie is welkom.
Gedecoreerden kunnen ter bescherming van hun persoonsgegevens zich laten verwijderen van deze lijst.

Enkele aspecten van Ouder-Amstel