Descendants of Johan van Santen

I Johan van Santen was born around 1480. Johan died in 1542, aged about 62.
Note about Johan: `geheeten van de Velde, alias de Sainctes dit Deschamps’.
Hij leende in 1502 tien `journaux’ (landmaat, één journal omvat de uitgestrektheid, die men in één dag kan beploegen) van het leen op het Hardevelt te Halle, die hij pachtte van het Hof van Ottignies en dat hem uit zijn ouderlijk erfdeel toekwam.
Function:
baljuw van de heer van Gaasbeek te Lembeek (2) (1508), schout \fn{rentmeester?} van de heerlijkheid van het ziekenhuis van Lembeek (1500) (3), leenman van de landgoederen van Rognon (feodale hof van Trazegnies) (1524, 1529, 1533), pachtervan de heerlijkheden Perregaete (1508) (5), van Zelleke (1508)
Johan married Marguerite du Coroit. Marguerite is a daughter of Johan du Coroit. Marguerite died in 1554.
Note about Marguerite: Du Coiroit, du Coroy, Couraets, du Colroit.
Children of Johan and Marguerite:
1 Gilles van Santen. Follow II-a.
2 Catherine van Santen. Catherine died.
Note about Catherine: Kreeg 18 september 1540 de heerlijkheid Niecoult door het overlijden van haar tante Catherine du Coroit.
3 Anne van Santen. Anne died.
4 Willemaine van Santen. Willemaine died.
5 Michel van Santen. Follow II-b.
6 Guillaume van Santen, born around 1510. Follow II-c.
II-a Gilles van Santen, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit. Gilles died.
Note about Gilles: Kreeg 9 april 1554, door het overlijden van zijn moeder Marguerite du Coroit een leengoed te Lembeek, leenroerig van het feodale hof van Enghien; hij verpachtte (?) de heerlijkheden `Van der Noot’ (1554), die van Perregaet (1545, 1560, 1561) (15), de Abdij van Saint-Denis en Brocqueroi (1564), `Van der Aa’ (1564), alle onder Lembeek. Hij was rentmeester van de heerlijkheid Perregaet (1559, 1564) en van die te Saint-Denis-en-Brocqueroi (1559).
Op 16 juni 1552 werd hij veroordeeld door de baljuw van Halle tot een geldboete van 20 stuivers voor het veroorzaakt hebben van een aanval op de arme Robert-van-de-oude-molen, zonder hem te hebben aangerand {pour cause d’avoir ruet du pauvre `Robert du vieil moulin’, sans l’attindre}.
Gilles married Mayken.
Child of Gilles and Mayken:
1 Nicolas van Santen. Follow III-a.
II-b Michel van Santen, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit. Michel died before 1583.
Note about Michel: Ouders onzeker.
Michel married Anne Staes. Anne died.
Note about Anne: x «1548
Children of Michel and Anne:
1 Elisabeth van Santen. Elisabeth died in 1608.
2 Anne van Santen, born around 1548. Anne died.
Note about Anne: Mechelen 1615
II-c Guillaume van Santen was born around 1510, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit. Guillaume died before 13-01-1577, aged less than 67.
Note about Guillaume: De Sainctes, genoemd Deschamps.
23 januari 1543 pachtte hij het leengoed van 10 `journaux’ grond op het Hardevelt te Halle, dat hem toekwam van zijn vader (34).
In de schepenregisters van Halle, die sinds het jaar 1570 voor ons bewaard zijn gebleven, vindt men enkele akten waarin hij aan het einde van zijn leven optreedt en die ons de namen van enige van zijn verwanten in de zijlijn geven:
6 augustus 1573 loste Francq Rolland de volgende leningen (kocht de rekeningen van de volgende opbrengsten terug) op zijn huis aan de Steenweg te Halle af:
bij Guillaume de Sainctes, die vergezeld door zijn getrouwde zonen Laureys en Claes (Nicolas) verscheen, 64 stuivers en 6 wisselgeld penningen;
bij Vroen de Heuwe, wonende te Lembeek, als rechthebbende van zijn vrouw Willemaine de Sainctes, weduwe van Jehan Damme (?), die verscheen vergezeld door Jehan Personne, wonend te Tubize, en Guillaume de Sainctes, oom van de laatste door diens vrouw, Adrienne van Laethem, 64 stuivers en 6 penningen; bij Guillaume van Elderinghe, echtgenoot van Catherine le Corduanier, dochter van Robert, als erfgenaam van deze, eveneens 64 stuivers en 6 penningen;
tenslotte bij Jehan de Hainnes, 32 stuivers en 2 penningen (35). De betreffende hoogte van deze bedragen doet veronderstellen dat het om medeërfgenamen gaat.
4 september 1573, Guillaume de Sainctes, die eerder 8 bunder bouwland in 5 delen, op het Hallevelt en het Savelvelt, achterleen van het feodale hof van Hainaut, had verworven, dat, krachtens feodaal recht, bij zijn overlijden uitsluitend ten deel moest vallen aan zijn
oudste zoon, `tot een gelijkwaardig deel opdeling en vergoeding voor zijn andere kinderen verlangend’ volgens de huwelijksvoorwaarden van zijn derde zoon Nicolas, een jaarrente van 4 mud bruikbaar graan uit te keren door de oudste broer over het betreffende leengoed, vanaf het overlijden van de vader (36).
Tenslotte verlenen, op 1 augustus 1574, Willem van Sante --- die naar alle waarschijnlijkheid niemand anders is dan onze Guillaume de Sainctes, omdat we hem terugvinden in gezelschap van bepaalde personen die we met hem in een eerdere akte hebben gezien, --- Vroon de Heuwere, echtgenoot van Willemyne van Sante, Guillaume Corduanier en mejuffrouw Anne de Ghorain, weduwe van Nicolas de Sainctes (37), zowel voor zichzelf als voor Jacques Thieufries alsmede voor Anne Staesins en Marie (de naam ontbreekt) weduwe van Jan van Sante, een volmacht (38). Deze akte, evenals de eerst genoemde, brengt ons waarschijnlijk in aanwezigheid van medeërfgenamen, die hier terzake van onverdeelde goederen handelen. Daarom leek het me interessant om alle
genoemde namen te vermelden, hoewel de elementen ontbreken om alle verwantschapslijnen vast te stellen.
Guillaume married van Laethem. She died.
Children of Guillaume and van Laethem:
1 Laureys van Santen, born around 1540. Follow III-b.
2 Pierre van Santen. Pierre died.
Note about Pierre: Kreeg 13 januari 1577 de 10 journaux weiland, die zijn vader en zijn grootvader in leen hadden van de heerlijkheid Ottignies, die hij de 21ste van dezelfde maand aan zijn broer Nicolas verkocht.
3 Nicolaas van Santen, born around 1540. Follow III-c.
III-a Nicolas van Santen, son of Gilles van Santen (see II-a) and Mayken. Nicolas died on 16-03-1569.
Note about Nicolas: Hij was schepen van de heerlijkheid van Perregaet (1545, 1560, 1561), pachthouder {? `tenaule’} van de heerlijkheid van het Personnat de Saint-Martin te Halle (1555, 1558, 1560, 1565, 1567), `homme vivant et mourant’ voor de kerk van Halle (aantekening 31 mei 1557), schepen van Halle (1559), `massart’ {beul?} van deze stad (1566) en haar griffier van 1558 tot 1569.
Nicolas married Anne de Ghorain. Anne died after 1569.
Child of Nicolas and Anne:
1 Marie van Santen. Marie died before 13-03-1586.
III-b Laureys van Santen was born around 1540, son of Guillaume van Santen (see II-c) and van Laethem. Laureys died in 1582, aged about 42. At about the age of 24, Laureys married in 1564 in Halle Ida Souffye. Ida died. Ida married Johan Blicq in 1582.
Note about Ida: Jenneken.
Children of Laureys and Ida:
1 Elisabeth van Santen, born around 1568. Follow IV-a.
2 Marie van Santen, born around 1570. Marie died in 1582, aged about 12.
3 Henry van Santen, born around 1575. Henry died in 1606, aged about 31.
Note about Henry: Gehuwd, zonder kinderen.
4 Ghysbrecht van Santen, born around 1579. Follow IV-b.
III-c Nicolaas van Santen was born around 1540, son of Guillaume van Santen (see II-c) and van Laethem. Nicolaas died.
Occupation:
1581    wethouder van Hal
At about the age of 33, Nicolaas married in 1573 Willemyne Souffye. The marriage was dissolved on 24-07-1574. Willemyne is a daughter of Paul Souffye and Martine Liegaert. Willemyne died.
Child of Nicolaas and Willemyne:
1 Guillaume van Santen, born before 1585. Follow IV-c.
IV-a Elisabeth van Santen was born around 1568, daughter of Laureys van Santen (see III-b) and Ida Souffye. Elisabeth died after 1629, aged more than 61. Elisabeth married Joachim van den Berghe. Joachim died before 1629.
IV-b Ghysbrecht van Santen was born around 1579, son of Laureys van Santen (see III-b) and Ida Souffye. Ghysbrecht died on 09-12-1657, aged about 78. At about the age of 26, Ghysbrecht married on 13-09-1605 in Halle Jeanne Kayart. Jeanne is a daughter of Jacob Kayart and Catharine Luyckx. Jeanne died before 1657.
Note about Jeanne: x Halle 1605
Children of Ghysbrecht and Jeanne:
1 Guillaume van Santen. Guillaume died.
Note about Guillaume: 1658
2 Ida van Santen. Follow V-a.
3 Jacques van Santen. He was baptised on 01-10-1606. Jacques died.
4 Arnold van Santen, baptised on 08-02-1608. Follow V-b.
5 Joachim van Santen, baptised on 13-03-1610 in Halle. Follow V-c.
6 Maria van Santen, baptised on 16-10-1619. Follow V-d.
7 Louis van Santen. He was baptised on 28-04-1622. Louis died.
8 Henri van Santen. He was baptised on 28-03-1625. Henri died.
IV-c Guillaume van Santen was born before 1585, son of Nicolaas van Santen (see III-c) and Willemyne Souffye. Guillaume died. After the age of 11, Guillaume married on 25-05-1596 in Halle Joorinne Buyens. Joorinne is a daughter of Daniel Buyens and Anne Roelants. Joorinne died.
Note about Joorinne: x Halle 1596
Children of Guillaume and Joorinne:
1 Nicolas van Santen. He was baptised on 09-09-1597 in Halle. Nicolas died.
2 Anne van Santen, baptised on 20-03-1600 in Halle. Follow V-e.
3 Jean van Santen, baptised on 24-07-1600 in Halle. Follow V-f.
4 Guillaume van Santen, baptised on 18-06-1603 in Halle. Follow V-g.
5 Philippe van Santen. He was baptised on 13-08-1605 in Halle. Philippe died.
6 Joachim van Santen. He was baptised on 23-01-1607 in Halle. Joachim died.
7 Marie van Santen. She was baptised on 27-05-1609 in Halle. Marie died.
8 Jeanne van Santen. She was baptised on 17-02-1612 in Halle. Jeanne died.
9 Catherine van Santen. She was baptised on 23-01-1617 in Halle. Catherine died.
10 Henri van Santen. He was baptised on 20-10-1619 in Halle. Henri died.
11 Elisabeth van Santen. She was baptised on 23-01-1623 in Halle. Elisabeth died.
V-a Ida van Santen, daughter of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart. Ida died. Ida married on 27-02-1650 in Halle Guislain Gheerts. Guislain died.
Note about Guislain: x Halle 1650
V-b Arnold van Santen, son of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart. He was baptised on 08-02-1608. Arnold died. At the age of 21, Arnold married on 07-12-1629 in Halle Martine van Dieghem. Martine died.
Note about Martine: x Halle 1629
Children of Arnold and Martine:
1 Magdeleine van Santen. She was baptised on 24-07-1631. Magdeleine died.
2 Jeanne van Santen. She was baptised on 15-06-1633. Jeanne died.
V-c Joachim van Santen, son of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart. He was baptised on 13-03-1610 in Halle. Joachim died around 13-11-1679, aged about 69. At the age of 29, Joachim married on 01-08-1639 in Halle Catharine de Pery, aged 25. Catharine was born on 22-11-1613 in Halle. Catharine died on 01-01-1706 in Halle, aged 92.
Note about Catharine: de Perie, du Pery, Desperies.
Children of Joachim and Catharine:
1 Balthazar van Santen, baptised on 21-08-1640 in Halle. Follow VI-a.
2 Elisabeth van Santen. She was baptised on 16-08-1642 in Halle. Elisabeth died.
3 Jean van Santen. He was baptised on 10-07-1644 in Halle. Jean died.
4 Jacques van Santen, baptised on 02-11-1646 in Halle. Follow VI-b.
5 Joachim van Santen, baptised on 06-01-1649 in Halle. Follow VI-c.
6 Marie van Santen. She was baptised on 16-06-1651 in Halle. Marie died.
7 Paul van Santen. He was baptised on 14-02-1653 in Halle. Paul died.
8 Louis Antoine van Santen, baptised on 20-07-1655 in Halle. Follow VI-d.
V-d Maria van Santen, daughter of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart. She was baptised on 16-10-1619. Maria died. At the age of 37, Maria married on 10-02-1657 in Halle Pierre Schoonheyt. Pierre died.
Note about Pierre: x Halle 1657
V-e Anne van Santen, daughter of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens. She was baptised on 20-03-1600 in Halle. Anne died.
Note about Anne: x Halle 1625
At the age of 25, Anne married on 29-09-1625 in Halle Jean Pypens. Jean died.
V-f Jean van Santen, son of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens. He was baptised on 24-07-1600 in Halle. Jean died on 09-03-1646 in Halle, aged 45.
(1) Jean married Marie van Obstal. Marie is a daughter of Etienne van Obstal and Anne van der Hulst. Marie died on 28-11-1632 in Halle.
Note about Marie: x Halle 1624
(2) At the age of 32, Jean married on 16-01-1633 in Halle Catherine de Candelere. Catherine died.
Note about Catherine: x Halle 1633
Children of Jean and Marie:
1 Guillaume van Santen. He was baptised on 15-01-1625. Guillaume died.
2 Jean van Santen. He was baptised on 13-03-1628 in Halle. Jean died after 1655, aged more than 27. Jean remained unmarried.
3 Gaspar van Santen. He was baptised on 11-04-1630. Gaspar died.
4 Marie van Santen. She was baptised on 14-04-1632. Marie died.
Children of Jean and Catherine:
5 Catherine van Santen. Follow VI-e.
6 André Vrisius van Santen. He was baptised on 25-09-1633. André died.
7 Guillaume van Santen. He was baptised on 09-09-1636. Guillaume died.
8 Barbe van Santen. She was baptised on 16-11-1638. Barbe died.
9 Marie van Santen. She was baptised on 18-02-1640. Marie died.
10 Jeanne van Santen. She was baptised on 22-01-1641. Jeanne died.
11 Gertrude van Santen. She was baptised on 13-08-1643. Gertrude died.
12 Elisabeth van Santen. She was baptised on 06-08-1645. Elisabeth died.
V-g Guillaume van Santen, son of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens. He was baptised on 18-06-1603 in Halle. Guillaume died on 27-01-1645 in Halle, aged 41.
Note about Guillaume: x2 Halle 1633
(1) Guillaume married Adrienne Swinnen. Adrienne died.
Note about Adrienne: ?
(2) At the age of 29, Guillaume married on 01-03-1633 in Halle Gertrude Wauterquin. Gertrude died. Gertrude started a relationship with Philippe Chevalier (died before 1633).
VI-a Balthazar van Santen, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery. He was baptised on 21-08-1640 in Halle. Balthazar died around 1700, aged about 60. At the age of 21, Balthazar married on 01-05-1662 in Halle Anne Hoigne. Anne died.
Note about Anne: Haigne, Hougne
Children of Balthazar and Anne:
1 Joachim van Santen, born in 1663. Joachim died.
2 Anna Maria van Santen. She was baptised on 14-07-1667 in Halle. Anna died on 07-03-1717 in Halle, aged 49.
3 Paul van Santen. He was baptised on 15-08-1669 in Halle. Paul died.
4 Jean Baptiste van Santen. He was baptised on 14-10-1671 in Halle. Jean died before 1717, aged less than 46.
5 François van Santen. He was baptised on 15-12-1673 in Halle. François died.
6 Anthonette van Santen, born around 1676. Anthonette died on 14-03-1747 in Halle, aged about 71.
Note about Anthonette: x Halle 1708
7 Elisabeth van Santen, baptised on 02-02-1678 in Halle. Follow VII-a.
8 Anne Josèphe van Santen. She was baptised on 28-03-1680 in Halle. Anne died.
9 Catherine Constance van Santen. She was baptised on 16-03-1682 in Halle. Catherine died before 1684, aged less than 2.
10 Catherine Constance van Santen. She was baptised on 09-08-1684 in Halle. Catherine died.
VI-b Jacques van Santen, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery. He was baptised on 02-11-1646 in Halle. Jacques died before 1707, aged less than 61. At the age of 22, Jacques married on 07-09-1669 in Halle Elisabeth Borremans, aged 21. Elisabeth was born on 23-03-1648, daughter of Jean Borremans and Catharine van den Guchte. Elisabeth died.
Note about Elisabeth: x Halle 1669
Children of Jacques and Elisabeth:
1 Catherine van Santen. She was baptised on 03-09-1669 in Halle. Catherine died in 1707 in Halle, aged 37 or 38.
2 Jean Baptiste Santen. He was baptised on 06-12-1671 in Halle. Jean died on 31-07-1751, aged 79. He was buried in kerk van Rhode-St-Genèse.
3 Balthazar van Santen. He was baptised on 28-08-1673 in Halle. Balthazar died before 1677, aged less than 4.
4 Anne van Santen, baptised on 14-03-1675 in Halle. Follow VII-b.
5 Balthazar van Santen. He was baptised on 20-01-1677 in Halle. Balthazar died.
6 Marie Anne van Santen, baptised on 22-03-1678 in Halle. Follow VII-c.
7 Thérèse van Santen. She was baptised on 15-04-1681 in Halle. Thérèse died.
8 Ferdinand van Santen. He was baptised on 28-10-1682 in Halle. Ferdinand died.
9 Claire Josephe van Santen, born on 11-07-1684 in Halle. Claire died on 10-04-1750 in Brussel, aged 65.
10 Jean Jacques van Santen. He was baptised on 01-07-1686 in Halle. Jean died.
11 Isabelle Josèphe van Santen. She was baptised on 11-04-1688 in Halle. Isabelle died on 22-03-1750 in Brussel, aged 61.
12 Thérèse van Santen. She was baptised on 07-06-1690 in Halle. Thérèse died.
VI-c Joachim van Santen, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery. He was baptised on 06-01-1649 in Halle. Joachim died in 1726, aged 76 or 77. Joachim married Catherine de Naeyer. See VII-h for personal details of Catherine.
Children of Joachim and Catherine:
1 Catherine van Santen. Follow VII-d.
2 Agnès van Santen, baptised on 03-08-1676 in Halle. Follow VII-e.
3 Anne Catherine van Santen. She was baptised on 18-02-1678 in Halle. Anne died aged 76. She was buried on 31-10-1754 in Brussel.
4 Joachim van Santen, baptised on 19-09-1679 in Halle. Follow VII-f.
5 Marie Louise van Santen. She was baptised on 10-08-1682 in Halle. Marie died.
6 Jean Baptiste van Santen, baptised on 02-02-1685 in Halle. Follow VII-g.
VI-d Louis Antoine van Santen, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery. He was baptised on 20-07-1655 in Halle. Louis died. At the age of 24, Louis married on 21-07-1679 in Halle Anna Neetens. The marriage was dissolved on 16-04-1680. Anna died on 22-09-1693 in Halle.
Note about Anna: x Halle 1679
Children of Louis and Anna:
1 Balthazar van Santen. He was baptised on 21-05-1680 in Halle. Balthazar died.
2 Jacques van Santen. He was baptised on 16-01-1682 in Halle. Jacques died.
3 Jean van Santen. He was baptised on 23-07-1683 in Halle. Jean died.
4 Jacques van Santen. He was baptised on 31-12-1684 in Halle. Jacques died.
5 Anne Marie van Santen. She was baptised on 05-12-1686 in Halle. Anne died.
6 Anne Louise van Santen. She was baptised on 20-05-1688 in Halle. Anne died.
VI-e Catherine van Santen, daughter of Jean van Santen (see V-f) and Catherine de Candelere. Catherine died. Catherine started a relationship with Maximilien de Naeyer. Maximilien died.
Occupation:
bakker
Child of Catherine and Maximilien:
1 Catherine de Naeyer, born in 1655. Follow VII-h.
VII-a Elisabeth van Santen, daughter of Balthazar van Santen (see VI-a) and Anne Hoigne. She was baptised on 02-02-1678 in Halle. Elisabeth died on 14-11-1726 in Halle, aged 48. At the age of 30, Elisabeth married on 06-11-1708 in Halle Jean Paridaens. Jean died.
VII-b Anne van Santen, daughter of Jacques van Santen (see VI-b) and Elisabeth Borremans. She was baptised on 14-03-1675 in Halle. Anne died on 19-03-1723 in Brussel, aged 48. She was buried in kerk Ste-Gudule. At the age of 20, Anne married on 26-01-1696 in Brussel Albert Jean Baptiste van Male, aged 29. Albert was born on 06-12-1666 in Mechelen. Albert died on 06-09-1711 in Brussel, aged 44.
Note about Albert: x Brussel 1696
VII-c Marie Anne van Santen, daughter of Jacques van Santen (see VI-b) and Elisabeth Borremans. She was baptised on 22-03-1678 in Halle. Marie died on 28-11-1738 in Brussel, aged 60. At the age of 34, Marie married on 25-09-1712 in Brussel Jean Louis Salmon, aged 63. Jean was born on 07-08-1649 in Douai, son of Victor Salmon and Elisabeth Gallois. Jean died on 18-02-1718 in Brussel, aged 68.
Note about Jean: x Brussel 1712
Occupation:
bankier in Brussel
VII-d Catherine van Santen, daughter of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h). Catherine died after 1732. Catherine remained childless. Catherine married on 12-07-1701 in Halle Philippe Nielens. Philippe died before 1726.
Note about Philippe: x Halle 1701
VII-e Agnès van Santen, daughter of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h). She was baptised on 03-08-1676 in Halle. Agnès died on 15-02-1718 in Halle, aged 41. At the age of 27, Agnès married on 15-05-1704 in Halle François de Ketelbutter. François died.
Note about François: x Halle 1704
Occupation:
1716 to 1717    wethouder Hal
VII-f Joachim van Santen, son of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h). He was baptised on 19-09-1679 in Halle. Joachim died on 28-02-1726 in Brussel, aged 46. At the age of 29, Joachim married on 09-01-1709 in Brussel Marie Isabelle van der Plancken. Marie died.
Note about Marie: x Brussel 1709
Children of Joachim and Marie:
1 Joachim van Santen, baptised on 06-12-1709 in Brussel. Follow VIII-a.
2 François Joseph van Santen. He was baptised on 23-12-1710 in Brussel. François died before 1732, aged less than 22.
3 Jean Baptiste van Santen. He was baptised on 27-06-1712 in Brussel. Jean died before 1732, aged less than 20.
4 Catherine van Santen. She was baptised on 01-09-1713 in Brussel. Catherine died before 1732, aged less than 19.
5 Henri van Santen. He was baptised on 19-11-1714 in Brussel. Henri died before 1732, aged less than 18.
6 Alexandre François van Santen. He was baptised on 24-12-1715 in Brussel. Alexandre died after 1737, aged more than 22.
7 Marie Louise van Santen. She was baptised on 04-10-1717 in Brussel. Marie died after 1743, aged more than 26.
8 Charles Alexandre van Santen. He was baptised on 06-03-1719 in Brussel. Charles died before 1732, aged less than 13.
9 Anne Marie Josèphe van Santen. She was baptised on 15-08-1720 in Brussel. Anne died before 1732, aged less than 12.
10 Chrétien van Santen. He was baptised on 02-01-1722 in Brussel. Chrétien died after 1742, aged more than 20.
11 Jeanne Marie van Santen. She was baptised on 09-02-1725 in Brussel. Jeanne died after 1742, aged more than 17.
12 Guillaume van Santen. He was baptised on 21-07-1726 in Brussel. Guillaume died around 22-12-1756, aged about 30.
VII-g Jean Baptiste van Santen, son of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h). He was baptised on 02-02-1685 in Halle. Jean died on 12-07-1737 in Namur, aged 52. At the age of 27, Jean married on 04-10-1712 in Namur Marie Adrienne Tordeur. Marie died on 09-05-1742 in Namur.
Note about Marie: x Namen 1712
Children of Jean and Marie:
1 Jean Baptiste van Santen. He was baptised on 20-12-1709 in Namur. Jean died on 02-06-1756 in Namur, aged 46.
Note about Jean: * 1709 vlg. [beINT]
2 Joachim Joseph van Santen, baptised on 20-08-1713 in Namur. Follow VIII-b.
3 Catherine Joseph van Santen. She was baptised on 14-05-1716 in Namur. Catherine died on 01-08-1717 in Namur, aged 1.
4 Marie Catherine van Santen. She was baptised on 07-03-1718 in Namur. Marie died.
Note about Marie: jong ovl.
5 Marie Thérèse van Santen, baptised on 02-06-1722 in Namur. Follow VIII-c.
6 Arnold Joseph van Santen. He was baptised on 16-03-1724 in Namur. Arnold died on 05-03-1729 in Namur, aged 4.
7 Marie Adrienne van Santen. She was baptised on 30-04-1726 in Namur. Marie died before 1761, aged less than 35.
VII-h Catherine de Naeyer was born in 1655, daughter of Maximilien de Naeyer and Catherine van Santen (see VI-e). Catherine died. Catherine married Joachim van Santen. See VI-c for personal details of Joachim.
Children of Catherine and Joachim: see VI-c.
VIII-a Joachim van Santen, son of Joachim van Santen (see VII-f) and Marie Isabelle van der Plancken. He was baptised on 06-12-1709 in Brussel. Joachim died aged 32. He was buried on 14-08-1742 in Brussel. At the age of 22, Joachim married on 17-08-1732 in Brussel Marie van Beringhen. Marie died.
Note about Marie: x Brussel 1732
Children of Joachim and Marie:
1 Marie Françoise van Santen, baptised on 13-03-1734 in Brussel. Follow IX-a.
2 Anne Catherine van Santen, baptised on 20-10-1735 in Brussel. Follow IX-b.
3 Jeanne Catherine van Santen. She was baptised on 02-07-1737 in Brussel. Jeanne died before 1761, aged less than 24.
4 Barthélémy van Santen. He was baptised on 11-07-1738 in Brussel. Barthélémy died before 1761, aged less than 23.
5 Martin van Santen. He was baptised on 23-12-1740 in Brussel. Martin died before 1761, aged less than 21.
VIII-b Joachim Joseph van Santen, son of Jean Baptiste van Santen (see VII-g) and Marie Adrienne Tordeur. He was baptised on 20-08-1713 in Namur. Joachim died on 01-03-1765 in Namur, aged 51. At the age of 27, Joachim married on 12-06-1741 in Namur Marie Suzanne van Ferraille. Marie died after 1765.
Note about Marie: x Namen 1741
Children of Joachim and Marie:
1 Joachim Ferdinand Joseph van Santen. He was baptised on 17-08-1743 in Namur. Joachim died in Namur.
2 Marie Thérèse Joséphine van Santen. She was baptised on 29-05-1745 in Namur. Marie died on 30-06-1813 in Namur, aged 68.
3 Marie Bernadine Josèphe van Santen. She was baptised on 10-09-1746 in Namur. Marie died.
4 Philippe Joseph van Santen. He was baptised on 03-05-1750 in Namur. Philippe died on 10-05-1750 in Namur, aged 7 days.
5 Nicolas Joseph van Santen. He was baptised on 18-05-1751 in Namur. Nicolas died on 05-11-1813 in Namur, aged 62. Nicolas remained unmarried.
6 Jean Baptiste Joseph van Santen. He was baptised on 16-04-1752 in Namur. Jean died.
7 Marie Angélique van Santen. She was baptised on 03-02-1753 in Namur. Marie died.
8 Pierre François Joseph van Santen. He was baptised on 17-09-1755 in Namur. Pierre died on 26-11-1756 in Namur, aged 1.
9 Ferdinand Joseph van Santen. He was baptised on 21-08-1759 in Namur. Ferdinand died on 06-11-1764 in Namur, aged 5.
VIII-c Marie Thérèse van Santen, daughter of Jean Baptiste van Santen (see VII-g) and Marie Adrienne Tordeur. She was baptised on 02-06-1722 in Namur. Marie died. At the age of 33, Marie married on 15-10-1755 in Namur Charles Berteloit. Charles died.
Note about Charles: x Namen 1755
Occupation:
tabaks koopman-fabrikant in Alost
IX-a Marie Françoise van Santen, daughter of Joachim van Santen (see VIII-a) and Marie van Beringhen. She was baptised on 13-03-1734 in Brussel. Marie died on 10-06-1789 in Brussel, aged 55. At the age of 29, Marie married on 12-09-1763 in Brussel Jean Martin van Overbeke. Jean died on 02-05-1779.
Note about Jean: x Brussel 1763
IX-b Anne Catherine van Santen, daughter of Joachim van Santen (see VIII-a) and Marie van Beringhen. She was baptised on 20-10-1735 in Brussel. Anne died on 01-10-1812 in Brussel, aged 76. At the age of 21, Anne married on 14-05-1757 in Brussel Antoine Joseph Robert Catoir. Antoine died.
Note about Antoine: x Brussel 1757
Occupation:
1753 to 1788    notaris in Brussel

Index (178 persons)

Mayken [Partner of II-a]  II-a; III-a
Berghe, Joachim van den (†<1629) [Partner of IV-a]  IV-a
Beringhen, Marie van [Partner of VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b
Berteloit, Charles [Partner of VIII-c]  VIII-c
Blicq, Johan  III-b
Borremans, Elisabeth (*23-03-1648) [Partner of VI-b]  VI-b; VII-b; VII-c
Borremans, Jean [Father-in-law of VI-b]  VI-b
Buyens, Daniel [Father-in-law of IV-c]  IV-c
Buyens, Joorinne [Partner of IV-c]  IV-c; V-e; V-f; V-g
Candelere, Catherine de [Partner of V-f]  V-f; VI-e
Catoir, Antoine Joseph Robert [Partner of IX-b]  IX-b
Chevalier, Philippe (†<1633)  V-g
Coroit, Johan du [Father-in-law of I]  I
Coroit, Marguerite du (†1554) [Partner of I]  I; II-a; II-b; II-c
Dieghem, Martine van [Partner of V-b]  V-b
Ferraille, Marie Suzanne van (†>1765) [Partner of VIII-b]  VIII-b
Gallois, Elisabeth [Mother-in-law of VII-c]  VII-c
Gheerts, Guislain [Partner of V-a]  V-a
Ghorain, Anne de (†>1569) [Partner of III-a]  III-a
Guchte, Catharine van den [Mother-in-law of VI-b]  VI-b
Hoigne, Anne [Partner of VI-a]  VI-a; VII-a
Hulst, Anne van der [Mother-in-law of V-f]  V-f
Kayart, Jacob [Father-in-law of IV-b]  IV-b
Kayart, Jeanne (†<1657) [Partner of IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Ketelbutter, François de [Partner of VII-e]  VII-e
Laethem, van [Partner of II-c]  II-c; III-b; III-c
Liegaert, Martine [Mother-in-law of III-c]  III-c
Luyckx, Catharine [Mother-in-law of IV-b]  IV-b
Male, Albert Jean Baptiste van (*06-12-1666, †06-09-1711) [Partner of VII-b]  VII-b
Naeyer, Catherine de (*1655) [Number VII-h]  VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Naeyer, Maximilien de [Partner of VI-e]  VI-e; VII-h
Neetens, Anna (†22-09-1693) [Partner of VI-d]  VI-d
Nielens, Philippe (†<1726) [Partner of VII-d]  VII-d
Obstal, Etienne van [Father-in-law of V-f]  V-f
Obstal, Marie van (†28-11-1632) [Partner of V-f]  V-f
Overbeke, Jean Martin van (†02-05-1779) [Partner of IX-a]  IX-a
Paridaens, Jean [Partner of VII-a]  VII-a
Pery, Catharine de (*22-11-1613, †01-01-1706) [Partner of V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Plancken, Marie Isabelle van der [Partner of VII-f]  VII-f; VIII-a
Pypens, Jean [Partner of V-e]  V-e
Roelants, Anne [Mother-in-law of IV-c]  IV-c
Salmon, Jean Louis (*07-08-1649, †18-02-1718) [Partner of VII-c]  VII-c
Salmon, Victor [Father-in-law of VII-c]  VII-c
Santen, Agnès van (~03-08-1676, †15-02-1718) [Number VII-e]  VII-e
Santen, Alexandre François van (~24-12-1715, †>1737) [Son of VII-f]  VII-f,6
Santen, André Vrisius van (~25-09-1633) [Son of V-f]  V-f,6
Santen, Anna Maria van (~14-07-1667, †07-03-1717) [Daughter of VI-a]  VI-a,2
Santen, Anne van [Daughter of I]  I,3
Santen, Anne van (*±1548) [Daughter of II-b]  II-b,2
Santen, Anne van (~20-03-1600) [Number V-e]  V-e
Santen, Anne van (~14-03-1675, †19-03-1723) [Number VII-b]  VII-b
Santen, Anne Catherine van (~18-02-1678, []31-10-1754) [Daughter of VI-c]  VI-c,3
Santen, Anne Catherine van (~20-10-1735, †01-10-1812) [Number IX-b]  IX-b
Santen, Anne Josèphe van (~28-03-1680) [Daughter of VI-a]  VI-a,8
Santen, Anne Louise van (~20-05-1688) [Daughter of VI-d]  VI-d,6
Santen, Anne Marie van (~05-12-1686) [Daughter of VI-d]  VI-d,5
Santen, Anne Marie Josèphe van (~15-08-1720, †<1732) [Daughter of VII-f]  VII-f,9
Santen, Anthonette van (*±1676, †14-03-1747) [Daughter of VI-a]  VI-a,6
Santen, Arnold van (~08-02-1608) [Number V-b]  V-b
Santen, Arnold Joseph van (~16-03-1724, †05-03-1729) [Son of VII-g]  VII-g,6
Santen, Balthazar van (~21-08-1640, †±1700) [Number VI-a]  VI-a; VII-a
Santen, Balthazar van (~28-08-1673, †<1677) [Son of VI-b]  VI-b,3
Santen, Balthazar van (~20-01-1677) [Son of VI-b]  VI-b,5
Santen, Balthazar van (~21-05-1680) [Son of VI-d]  VI-d,1
Santen, Barbe van (~16-11-1638) [Daughter of V-f]  V-f,8
Santen, Barthélémy van (~11-07-1738, †<1761) [Son of VIII-a]  VIII-a,4
Santen, Catherine van [Daughter of I]  I,2
Santen, Catherine van [Number VI-e]  VI-e; VII-h
Santen, Catherine van (†>1732) [Number VII-d]  VII-d
Santen, Catherine van (~23-01-1617) [Daughter of IV-c]  IV-c,9
Santen, Catherine van (~03-09-1669, †1707) [Daughter of VI-b]  VI-b,1
Santen, Catherine van (~01-09-1713, †<1732) [Daughter of VII-f]  VII-f,4
Santen, Catherine Constance van (~16-03-1682, †<1684) [Daughter of VI-a]  VI-a,9
Santen, Catherine Constance van (~09-08-1684) [Daughter of VI-a]  VI-a,10
Santen, Catherine Joseph van (~14-05-1716, †01-08-1717) [Daughter of VII-g]  VII-g,3
Santen, Charles Alexandre van (~06-03-1719, †<1732) [Son of VII-f]  VII-f,8
Santen, Chrétien van (~02-01-1722, †>1742) [Son of VII-f]  VII-f,10
Santen, Claire Josephe van (*11-07-1684, †10-04-1750) [Daughter of VI-b]  VI-b,9
Santen, Elisabeth van (†1608) [Daughter of II-b]  II-b,1
Santen, Elisabeth van (*±1568, †>1629) [Number IV-a]  IV-a
Santen, Elisabeth van (~23-01-1623) [Daughter of IV-c]  IV-c,11
Santen, Elisabeth van (~16-08-1642) [Daughter of V-c]  V-c,2
Santen, Elisabeth van (~06-08-1645) [Daughter of V-f]  V-f,12
Santen, Elisabeth van (~02-02-1678, †14-11-1726) [Number VII-a]  VII-a
Santen, Ferdinand van (~28-10-1682) [Son of VI-b]  VI-b,8
Santen, Ferdinand Joseph van (~21-08-1759, †06-11-1764) [Son of VIII-b]  VIII-b,9
Santen, François van (~15-12-1673) [Son of VI-a]  VI-a,5
Santen, François Joseph van (~23-12-1710, †<1732) [Son of VII-f]  VII-f,2
Santen, Gaspar van (~11-04-1630) [Son of V-f]  V-f,3
Santen, Gertrude van (~13-08-1643) [Daughter of V-f]  V-f,11
Santen, Ghysbrecht van (*±1579, †09-12-1657) [Number IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Santen, Gilles van [Number II-a]  II-a; III-a
Santen, Guillaume van [Son of IV-b]  IV-b,1
Santen, Guillaume van (*±1510, †<13-01-1577) [Number II-c]  II-c; III-b; III-c
Santen, Guillaume van (*<1585) [Number IV-c]  IV-c; V-e; V-f; V-g
Santen, Guillaume van (~18-06-1603, †27-01-1645) [Number V-g]  V-g
Santen, Guillaume van (~15-01-1625) [Son of V-f]  V-f,1
Santen, Guillaume van (~09-09-1636) [Son of V-f]  V-f,7
Santen, Guillaume van (~21-07-1726, †±22-12-1756) [Son of VII-f]  VII-f,12
Santen, Henri van (~20-10-1619) [Son of IV-c]  IV-c,10
Santen, Henri van (~28-03-1625) [Son of IV-b]  IV-b,8
Santen, Henri van (~19-11-1714, †<1732) [Son of VII-f]  VII-f,5
Santen, Henry van (*±1575, †1606) [Son of III-b]  III-b,3
Santen, Ida van [Number V-a]  V-a
Santen, Isabelle Josèphe van (~11-04-1688, †22-03-1750) [Daughter of VI-b]  VI-b,11
Santen, Jacques van (~01-10-1606) [Son of IV-b]  IV-b,3
Santen, Jacques van (~02-11-1646, †<1707) [Number VI-b]  VI-b; VII-b; VII-c
Santen, Jacques van (~16-01-1682) [Son of VI-d]  VI-d,2
Santen, Jacques van (~31-12-1684) [Son of VI-d]  VI-d,4
Santen, Jean van (~24-07-1600, †09-03-1646) [Number V-f]  V-f; VI-e
Santen, Jean van (~13-03-1628, †>1655) [Son of V-f]  V-f,2
Santen, Jean van (~10-07-1644) [Son of V-c]  V-c,3
Santen, Jean van (~23-07-1683) [Son of VI-d]  VI-d,3
Santen, Jean Baptiste van (~14-10-1671, †<1717) [Son of VI-a]  VI-a,4
Santen, Jean Baptiste (~06-12-1671, †31-07-1751) [Son of VI-b]  VI-b,2
Santen, Jean Baptiste van (~02-02-1685, †12-07-1737) [Number VII-g]  VII-g; VIII-b; VIII-c
Santen, Jean Baptiste van (~20-12-1709, †02-06-1756) [Son of VII-g]  VII-g,1
Santen, Jean Baptiste van (~27-06-1712, †<1732) [Son of VII-f]  VII-f,3
Santen, Jean Baptiste Joseph van (~16-04-1752) [Son of VIII-b]  VIII-b,6
Santen, Jean Jacques van (~01-07-1686) [Son of VI-b]  VI-b,10
Santen, Jeanne van (~17-02-1612) [Daughter of IV-c]  IV-c,8
Santen, Jeanne van (~15-06-1633) [Daughter of V-b]  V-b,2
Santen, Jeanne van (~22-01-1641) [Daughter of V-f]  V-f,10
Santen, Jeanne Catherine van (~02-07-1737, †<1761) [Daughter of VIII-a]  VIII-a,3
Santen, Jeanne Marie van (~09-02-1725, †>1742) [Daughter of VII-f]  VII-f,11
Santen, Joachim van (~23-01-1607) [Son of IV-c]  IV-c,6
Santen, Joachim van (~13-03-1610, †±13-11-1679) [Number V-c]  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Santen, Joachim van (~06-01-1649, †1726) [Number VI-c]  VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Santen, Joachim van (*1663) [Son of VI-a]  VI-a,1
Santen, Joachim van (~19-09-1679, †28-02-1726) [Number VII-f]  VII-f; VIII-a
Santen, Joachim van (~06-12-1709, []14-08-1742) [Number VIII-a]  VIII-a; IX-a; IX-b
Santen, Joachim Ferdinand Joseph van (~17-08-1743) [Son of VIII-b]  VIII-b,1
Santen, Joachim Joseph van (~20-08-1713, †01-03-1765) [Number VIII-b]  VIII-b
Santen, Johan van (*±1480, †1542) [Number I]  I; II-a; II-b; II-c
Santen, Laureys van (*±1540, †1582) [Number III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Santen, Louis van (~28-04-1622) [Son of IV-b]  IV-b,7
Santen, Louis Antoine van (~20-07-1655) [Number VI-d]  VI-d
Santen, Magdeleine van (~24-07-1631) [Daughter of V-b]  V-b,1
Santen, Maria van (~16-10-1619) [Number V-d]  V-d
Santen, Marie van (†<13-03-1586) [Daughter of III-a]  III-a,1
Santen, Marie van (*±1570, †1582) [Daughter of III-b]  III-b,2
Santen, Marie van (~27-05-1609) [Daughter of IV-c]  IV-c,7
Santen, Marie van (~14-04-1632) [Daughter of V-f]  V-f,4
Santen, Marie van (~18-02-1640) [Daughter of V-f]  V-f,9
Santen, Marie van (~16-06-1651) [Daughter of V-c]  V-c,6
Santen, Marie Adrienne van (~30-04-1726, †<1761) [Daughter of VII-g]  VII-g,7
Santen, Marie Angélique van (~03-02-1753) [Daughter of VIII-b]  VIII-b,7
Santen, Marie Anne van (~22-03-1678, †28-11-1738) [Number VII-c]  VII-c
Santen, Marie Bernadine Josèphe van (~10-09-1746) [Daughter of VIII-b]  VIII-b,3
Santen, Marie Catherine van (~07-03-1718) [Daughter of VII-g]  VII-g,4
Santen, Marie Françoise van (~13-03-1734, †10-06-1789) [Number IX-a]  IX-a
Santen, Marie Louise van (~10-08-1682) [Daughter of VI-c]  VI-c,5
Santen, Marie Louise van (~04-10-1717, †>1743) [Daughter of VII-f]  VII-f,7
Santen, Marie Thérèse van (~02-06-1722) [Number VIII-c]  VIII-c
Santen, Marie Thérèse Joséphine van (~29-05-1745, †30-06-1813) [Daughter of VIII-b]  VIII-b,2
Santen, Martin van (~23-12-1740, †<1761) [Son of VIII-a]  VIII-a,5
Santen, Michel van (†<1583) [Number II-b]  II-b
Santen, Nicolaas van (*±1540) [Number III-c]  III-c; IV-c
Santen, Nicolas van (†16-03-1569) [Number III-a]  III-a
Santen, Nicolas van (~09-09-1597) [Son of IV-c]  IV-c,1
Santen, Nicolas Joseph van (~18-05-1751, †05-11-1813) [Son of VIII-b]  VIII-b,5
Santen, Paul van (~14-02-1653) [Son of V-c]  V-c,7
Santen, Paul van (~15-08-1669) [Son of VI-a]  VI-a,3
Santen, Philippe van (~13-08-1605) [Son of IV-c]  IV-c,5
Santen, Philippe Joseph van (~03-05-1750, †10-05-1750) [Son of VIII-b]  VIII-b,4
Santen, Pierre van [Son of II-c]  II-c,2
Santen, Pierre François Joseph van (~17-09-1755, †26-11-1756) [Son of VIII-b]  VIII-b,8
Santen, Thérèse van (~15-04-1681) [Daughter of VI-b]  VI-b,7
Santen, Thérèse van (~07-06-1690) [Daughter of VI-b]  VI-b,12
Santen, Willemaine van [Daughter of I]  I,4
Schoonheyt, Pierre [Partner of V-d]  V-d
Souffye, Ida [Partner of III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Souffye, Paul [Father-in-law of III-c]  III-c
Souffye, Willemyne [Partner of III-c]  III-c; IV-c
Staes, Anne [Partner of II-b]  II-b
Swinnen, Adrienne [Partner of V-g]  V-g
Tordeur, Marie Adrienne (†09-05-1742) [Partner of VII-g]  VII-g; VIII-b; VIII-c
Wauterquin, Gertrude [Partner of V-g]  V-g
Generated with Aldfaer 10.1+ on 25-05-2024 by Rob Veldhuyzen van Zanten