English, Engels

Woonplaatsen in 1947

De laatste volkstelling, in 1947, leverde per gemeente het aantal personen met de achternaam Van Santen (2269) respectievelijk Van Zanten (3482) [Meertens].
Hieronder zijn ze in kaart gebracht.

4,4% van de Van Santen's en 9,7% van de Van Zanten's in Nederland woonde buiten dit gebied van 145 x 100 km.
De oppervlakte in de cirkels is evenredig met het aantal personen per gemeente; de topplaatsen zijn dikker getekend.
De getallen in de middelpunten zijn gemeenteaanduidingen, vermeld in [Meertens].
Het kruis geeft de gemiddelde plaats van alle personen met de achternaam in Nederland aan.

vs
Van Santen

vz
Van Zanten

De grootste dichtheid is in het Westland. Een verspreiding daarvan kon slechts van de zee af plaatsvinden.
Een recente telling geeft door na 1947 op gang gekomen mobiliteit een diffuser beeld.