Inleiding
Index

Parenteel van Gerrit van Santen


I Gerrit van Santen, † <15-5-1453.
Gerrit x ±1421 Catharina Spijeren, ±30 jr, * ±1391.
Kind van Gerrit en Catharina:
1 Beuckel van Santen, * Maasland ±1445. Volgt II.
II Beuckel van Santen, * Maasland ±1445, † er 25-10-1489, ±44 jr, zv Gerrit van Santen (zie I) en Catharina Spijeren.
Beuckel x Elisabeth de Rheyneren, * ±1450.
Kinderen van Beuckel en Elisabeth:
1 Gerrit van Santen, * Delft, † Maasland 26-4-1518
Beroep: binnenhavenmeester te Delft (1503).Functie: schepen te Delft (1515).
2 Geertruy van Santen, * Delft ±1454. Volgt III-a.
3 Maria van Santen, * 1469. Volgt III-b.
4 Jan Beuckelsz van Santen, * Delft ±1490. Volgt III-c.
III-a Geertruy van Santen, * Delft ±1454, † er 27-4-1528, ±74 jr, dv Beuckel van Santen (zie II) en Elisabeth de Rheyneren.
Geertruy x Delft Hendrick van der Burch, * <11-2-1462, † Delft 5-11-1531, >69 jr, zv Adam Hendriksz van der Burch * ±1415 † ’t Woud 3-4-1505 x Maria van Oegstgeest † ’t Wout 31-7-1479.
Hendrick is weduwnaar van Katrijn (ovl. 1463). Hendrick trouwde later Aefje Willemsdr van Dijxhoren (ovl. vóór 1528).
Notitie bij Hendrick: Afstammeling Marcus Antonius (x Cleopatra)
Details (klein-)kinderen op tjoelker.org.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats 27-4-1528.
Kinderen van Geertruy en Hendrick:
1 Boekel Heijndricksz van der Burch, † Cyprys 1-9-1531
Beroep: vanaf 1523 pastoor van ’t Woudt.
2 Reijer Hendriksz (Reinier) van der Burch. Volgt IV-a.
3 Jacob Hendricksz van der Burch, * Hof van Delft. Volgt IV-b.
4 Lijsbeth Heynriccx Aemsznsdr van der Burch, † Delft 17-6-1657
Beroep: vanaf 1546 begijn.
5 Cornelis Heynrick Aemsz van der Burch. Volgt IV-c.
6 Aegchen van der Burch, † Delft 11-5-1548
Beroep: begijn.
7 Maria van der Burch
Notitie bij Maria: (= Marritgen | Margaretha ?)
8 Jan Heynricksz van der Burch, * ±1490. Volgt IV-d.
9 Adam Hendriksz van der Burch, * ±1495. Volgt IV-e.
10 Lysbeth van der Burch, * 31-12-1504, † 29-6-1535, 30 jr
11 Margaretha van der Burch, * ±1509. Volgt IV-f.
12 Marritge Hendricksdr van der Burch, * <1532, † 21-1-1564, >32 jr
Beroep: vanaf 1546 begijn te Delft.
13 Heynrick Heynricxz van der Burch, * <1532, † ’t Woudt 7-11-1540, >8 jr
14 Gerrit Heynricsz van der Burch, * <1532, † 6-1533, >1 jr
III-b Maria van Santen, * 1469, † 1538, ±69 jr, dv Beuckel van Santen (zie II) en Elisabeth de Rheyneren.
Maria x Delft Joost van den Burch, * Delft, † er 1535.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats 1490.
Kind van Maria en Joost:
1 Beukel Joost Aems van den Burch, * ±1490. Volgt IV-g.
III-c Jan Beuckelsz van Santen, * Delft ±1490, † er 5-9-1526, ±36 jr, zv Beuckel van Santen (zie II) en Elisabeth de Rheyneren.
Functie: van 1518 tot 1524 schepen te Delft.
Jan x Delft Cornelia van Segwaert, dv Beuckel Cornelisz van Segwaert † Delft.
Notitie bij Cornelia: Aechgen Dirksdr moeder van Sebastiaan (9.): ander?
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Beuckel van Santen, * Delft. Volgt IV-h.
2 Dirck Jan van Santen, * Delft. Volgt IV-i.
3 Cornelis Jan van Santen, * Delft ±1525. Volgt IV-j.
4 Sophia van Santen, * Delft. Volgt IV-k.
5 Elisabeth van Santen, * Delft. Volgt IV-l.
6 Gerrit van Santen. Volgt IV-m.
7 Sebastiaen van Santen, * 1525. Volgt IV-n.
IV-a Reijer Hendriksz (Reinier) van der Burch, † Delft 28-1-1565, zv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Notitie bij Reinier: {*Reijer, Reynier (5.).
Reinier x Clara Vrancksdr van der Meer, † Delft 10-5-1602, dv Frank Pietersz van der Meer x Clara Jasnsdr van Berendrecht .
IV-b Jacob Hendricksz van der Burch, * Hof van Delft, † Akkersdijk ±1548, zv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Jacob:
(1) x ±1519 Maritgen.
(2) x ±1537 Elisabeth Cornelisdr, ±32 jr, * ±1505.
Kind van Jacob en Maritgen:
1 Cornelis Jacobsz van der Burgh, * Akkersdijk. Volgt V-a.
IV-c Cornelis Heynrick Aemsz van der Burch, † <26-11-1531, zv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Aechtgen Cornelisdr van der Burch
2 Jannetgen Cornelisdr van der Burch
3 Cornelis Cornelisz van der Burch
IV-d Jan Heynricksz van der Burch, * ±1490, † ’t Woudt 21-5-1544, ±54 jr, zv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Adam Jansz van der Burch
2 Gerrit Jansz van der Burch
3 Heijndrick Jansz van der Burch
4 Wouter Jansz van der Burch
5 Maritgen Jansdr van der Burch, * ±1530. Volgt V-b.
IV-e Adam Hendriksz van der Burch, * ±1495, † Delft 24-8-1557, ±62 jr, zv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Functie: in Raad, schepen, thesaurier van Delft.
Adam:
(1) x Katrine Laurensdr van Spangen, * ±1510, dv Louris Pietersz van Spangen 5 Maritge Christiaen Goudtsdr Corssen .
(2) x Adriana Willemsdr de Jonge, dv Willem de Jonge x van Dongen .
Kinderen van Adam en Katrine:
1 Aeltgen van der Burch
2 Geertgen van der Burch
3 Hendrick van der Burch, * ±1540. Volgt V-e.
Kinderen van Adam en Adriana:
4 Catarijna van der Burch, † Keulen <1615
Beroep: bagijne.
5 Heijndrick van der Burch, * Delft ±1537. Volgt V-c.
6 Reyer van der Burch, * ±1538
7 Willem van der Burch, * ±1540. Volgt V-d.
8 IJtgen van der Burch, * ±1541. Volgt V-f.
9 Maritgen van der Burch, * ±1545. Volgt V-g.
10 Grietgen van der Burch, * ±1547
11 Jacob van der Burch, * ±1549
12 Aechgen van der Burch, * ±1551. Volgt V-h.
13 Adriaentgen van der Burch, * ±1553. Volgt V-i.
14 Beuckel van der Burch, * ±1555. Volgt V-j.
15 Gerrit van der Burch, * ±1556
IV-f Margaretha van der Burch, * ±1509, † Delft 31-3-1557, ±48 jr, dv Hendrick van der Burch en Geertruy van Santen (zie III-a).
Margaretha x, ±20 jr, Delft 17-1-1529 Vranck Bartholomeusz van Diemen, 23 jr, * 28-4-1505, † Delft 16-11-1562, 57 jr, zv Bartholomeus Claesz van Diemen .
Beroep: veertigraad van Delft vanaf 1538 en schout van 1553-1562.
IV-g Beukel Joost Aems van den Burch, * ±1490, zv Joost van den Burch en Maria van Santen (zie III-b).
Beukel x, ±25 jr, 1515 Catharina Sasbout, ±20 jr, * ±1495.
Kind van Beukel en Catharina:
1 Lijsbeth Bokels van den Burch, * ±1520. Volgt V-k.
IV-h Beuckel van Santen, * Delft, † er 1550, zv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Functies: binnenhavenmeester (1536); raad der stad Delft (1537).
Beuckel x Delft Elisabeth Cornelisdr van der Dussen, * Delft <1520, † er 27-8-1580, >60 jr, dv Cornelis Arentsz van der Dussen * Delft ±1481 † er 22-5-1556 x Margaretha Sasbout * Delft ±1485 † er 3-12-1520.
Functie: Moeder van het Oude Gasthuis te Delft (1567).
Kinderen van Beuckel en Elisabeth:
1 Beuckel van Santen, * Delft. Volgt V-l.
2 Arent van Santen
3 Elisabeth van Santen, * Delft ±1545. Volgt V-m.
4 Machtelt van Santen
5 Sasbout van Santen. Volgt V-n.
6 Margaretha van Santen, * Delft
7 Maria van Santen, * Delft. Volgt V-o.
8 Gerrit van Santen
9 Jan van Santen. Volgt V-p.
IV-i Dirck Jan van Santen, * Delft, † er 31-12-1551, zv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Beroep: kerkmeester van de Oude Kerk te Delft (1545).
Dirck x Delft Anna Duyst van Voorhout, * Delft, † er, dv Hendrick Duyst van Voorhout † 16-9-1539 x Agnes van Bladegem .
Kinderen van Dirck en Anna:
1 Beukel Dirks van Santen, * Delft 1524. Volgt V-q.
2 Dirck van Santen. Volgt V-r.
3 Hendrik van Santen, * Delft. Volgt V-s.
4 Gerrit van Santen, * Delft 1535. Volgt V-t.
5 Maria van Santen. Volgt V-u.
6 Fijtge (Sophia) van Santen, * Delft ±1525. Volgt V-v.
7 Agnieta van Santen, * Delft 1531. Volgt V-w.
8 Adriana Dirks van Santen, * Delft ±1560. Volgt V-x.
IV-j Cornelis Jan van Santen, * Delft ±1525, † er 20-5-1575, ±50 jr, zv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Beroep: van 1553 tot 1560 thesaurier van Delft.Functies: regent van het Oude Gasthuis (1536); vanaf 1557 schepen van Delft; vanaf 1560 Veertig-raad van Delft.
Cornelis:
(1) x Dirckje de Bije, * ±1530.
(2) x, ±25 jr, 1550 Soetje Duyst van Voorhout, ±20 jr, * Delft ±1530, † er, dv Frans Duyst van Voorhout * ±1495 x Adriana Oems Jacobsdr .
Kinderen van Cornelis en Soetje:
1 Maria van Santen, * Delft. Volgt V-y.
2 Jacob Duyst van Santen
Notitie bij Jacob: 6d
3 Adriaen Duyst van Santen, * 1540. Volgt V-z.
4 Frans Duyst van Santen, * Delft ±1550. Volgt V-aa.
IV-k Sophia van Santen, * Delft, † er 13-11-1614, dv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Sophia x Delft Quirijn van der Hooch, * Delft, † er 30-9-1658, zv Arent van der Hooch * Delft † er.
Kind van Sophia en Quirijn:
1 Lysbeth van der Hooch. Volgt V-ab.
IV-l Elisabeth van Santen, * Delft, † er 12-1545, dv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Elisabeth x Delft Sasbout Cornelisz van der Dussen, * Delft, † er 21-7-1581, zv Cornelis Arentsz van der Dussen * Delft ±1481 † er 22-5-1556 x Margaretha Sasbout * Delft ±1485 † er 3-12-1520.
Sasbout trouwde later Maria Michielsdr. van der Hoeff (ovl. 1595).
Functie: Raad in de Vroedschap vande stad Delft (21-7-1581).
IV-m Gerrit van Santen, zv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Gerrit x Elisabeth Herreweyer.
Kind van Gerrit en Elisabeth:
1 Cornelis van Santen, * Delft. Volgt V-ac.
IV-n Sebastiaen van Santen, * 1525, zv Jan Beuckelsz van Santen (zie III-c) en Cornelia van Segwaert.
Sebastiaen x, ±22 jr, 1547 Maria Persyn, dv Christiaen Persyn x ’t Woud .
Notitie bij Maria: Maria dv Christiaan Persyn en _ ’t Woud [NedFam 3g voor 8a],
Maritgen Corssendr dv Cors Claesz Persijn en Gheertgen Andriesdr (9.).
Kinderen van Sebastiaen en Maria:
1 Jan van Santen, * Delft. Volgt V-ad.
2 Cornelis Sebastiaen van Santen, * Delft ±1555. Volgt V-ae.
V-a Cornelis Jacobsz van der Burgh, * Akkersdijk, zv Jacob Hendricksz van der Burch (zie IV-b) en Maritgen.
Cornelis x Geerthen Cornelisdr.
Kind van Cornelis en Geerthen:
1 Arijen Cornelisz van der Burgh, * Delft ±1526. Volgt VI-a.
V-b Maritgen Jansdr van der Burch, * ±1530, † <13-10-1588, <58 jr, dv Jan Heynricksz van der Burch (zie IV-d).
Maritgen x Jan Jansz Cors den Ouden, * ±1525, † <18-5-1591, <66 jr.
Kinderen van Maritgen en Jan:
1 Leentge Jansdr den Ouden, † >1636
2 Arij Jansz den Ouden, † <1636
3 Heijndrick Jansz den Ouden, † <1636
4 Pieter Jansz den Ouden, † <1591
5 Cornelis Jansz den Ouden, † >1636
6 Jan Jansz den Ouden, * ±1546, † >1636, >90 jr
7 Maritgen Jansdr den Ouden, * ±1550. Volgt VI-b.
V-c Heijndrick van der Burch, * Delft ±1537, † er 2-2-1591, ±54 jr, zv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Beroep: burgemeester van Delft.Functies: gecomm. Raad van Holland (1560); Veertigaad van Delft 1575 (1579 schepen, 1582 burgemeester, gecommitteerde raad van Holland).
Heijndrick:
(1) x, ±23 jr, Delft 10-8-1560 Margaretha van der Dussen, † 1569, dv Arent Florisz van der Dussen * Delft ±1453 † er 1498 x Geertruid Brakels * ±1454.
(2) x Delft Elisabeth van Santen.Zie V-m voor persoonsgegevens van Elisabeth. Het kerkelijk huwelijk vond plaats >1569.
Kinderen van Heijndrick en Margaretha:
1 Arent van der Burch. Volgt VI-c.
2 Franck van der Burch
3 Maritgen van der Burch
4 Geertgen van der Burch
Kinderen van Heijndrick en Elisabeth:
5 Adriaentgen van der Burch. Volgt VI-d.
6 Adam van der Burch. Volgt VI-e.
V-d Willem van der Burch, * ±1540, ‡ Oude Kerk Delft 2-12-1614, zv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Willem x Joosgen Ariensdr van Groenwegen.
V-e Hendrick van der Burch, * ±1540, † Delft 26-12-1608, ±68 jr, zv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Katrine Laurensdr van Spangen.
Hendrick x, ±25 jr, 1565 Margaretha van der Meer van Berendrecht, ±20 jr, * ±1545.
Kind van Hendrick en Margaretha:
1 Frank van der Burch, * ±1565. Volgt VI-f.
V-f IJtgen van der Burch, * ±1541, ‡ Nieuwe kerk Delft 1-12-1623, dv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
IJtgen x, ±21 jr, Delft 12-4-1562 Borger Jansse van der Block, ‡ Nieuwe kerk Delft 5-7-1622.
V-g Maritgen van der Burch, * ±1545, dv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Maritgen x Jacob Lodewijcxz, † <1615.
V-h Aechgen van der Burch, * ±1551, ‡ Nieuwe kerk Delft 24-3-1632, dv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Aechgen x Volkerus Westerwolt, † <1615.
Kinderen van Aechgen en Volkerus:
1 Adriana Westerwolt. Volgt VI-g.
2 Adam Westerwolt, † >1621
3 Gerrit Westerwolt. Volgt VI-h.
V-i Adriaentgen van der Burch, * ±1553, dv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Adriaentgen x Doe Jacobsz van der Stolck, † <1615.
V-j Beuckel van der Burch, * ±1555, ‡ Oude Kerk Delft 27-8-1617, zv Adam Hendriksz van der Burch (zie IV-e) en Adriana Willemsdr de Jonge.
Beuckel:
(1) x, <23 jr, <1578 Goeltgen Ariaenses, † <1593.
(2) x, ±38 jr, Delft 22-8-1593 Maritge Thijsen, ‡ Oude Kerk Delft 1-4-1604.
(3) x, ±49 jr, Delft 31-10-1604 Marritgen Gerritsdr, ‡ Nieuwe kerk Delft 11-6-1630.
Kinderen van Beuckel en Goeltgen:
1 Adam van der Burch, * ±1578. Volgt VI-i.
2 Ariaentgen van der Burch, * ±1581. Volgt VI-j.
3 Marritgen van der Burch, * ±1585. Volgt VI-k.
4 Jannitgen van der Burch, * ±1586, † <1606, <20 jr
5 Trijntgen van der Burch, * ±1588. Volgt VI-l.
6 Lijsbeth van der Burch, * ±1589. Volgt VI-m.
Kind van Beuckel en Maritge:
7 Heijndrick van der Burch, * ±1596. Volgt VI-n.
V-k Lijsbeth Bokels van den Burch, * ±1520, dv Beukel Joost Aems van den Burch (zie IV-g) en Catharina Sasbout.
Lijsbeth x, ±18 jr, Delft 26-1-1538 Frans Dirck Govertsz Meerman, ±33 jr, * ±1505, † Delft 21-11-1558, ±53 jr, zv Dirk Govertsz Meerman * ±1470 † 1544 x Maria Gerrits * ±1475.
Kind van Lijsbeth en Frans:
1 Gerrit Fransz Meerman, * ±1541. Volgt VI-o.
V-l Beuckel van Santen, * Delft, † 1604, zv Beuckel van Santen (zie IV-h) en Elisabeth Cornelisdr van der Dussen.
Functie: vanaf 17-4-1573 Veertig Raad van Deldt.
Beuckel x Maria van Ylen, dv Gerrit Joostensz van Ylen † Delft 4-11-1573 x Anna Dirk Govertsz Meerman * ±1515 † Delft 7-12-1576.
Kinderen van Beuckel en Maria:
1 Beuckel van Santen
2 Gerardt Beuckelsz. van Santen, * 1575. Volgt VI-p.
V-m Elisabeth van Santen, * Delft ±1545, † er, ±63 jr, dv Beuckel van Santen (zie IV-h) en Elisabeth Cornelisdr van der Dussen.
Elisabeth x Delft Heijndrick van der Burch.
Zie V-c voor persoonsgegevens van Heijndrick. Het kerkelijk huwelijk vond plaats >1569.
Kinderen van Elisabeth en Heijndrick: zie V-c.
V-n Sasbout van Santen, zv Beuckel van Santen (zie IV-h) en Elisabeth Cornelisdr van der Dussen.
Sasbout x 1-1587 Catharina Jansdr. van Onderwater.
V-o Maria van Santen, * Delft, dv Beuckel van Santen (zie IV-h) en Elisabeth Cornelisdr van der Dussen.
Maria x Isaac Matthijsz. van Outheusden, zv Matthijsz van Outheusden x Baefje Grom .
Kind van Maria en Isaac:
1 Baefje van Outheusden, * 17-10-1580. Volgt VI-q.
V-p Jan van Santen, zv Beuckel van Santen (zie IV-h) en Elisabeth Cornelisdr van der Dussen.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Claes van Santen, † 10-1-1638
Functies: 40 Raad van Delft (1618); commissaris van Huwelijkszaken (1625); gecommitt. ter Admiral. op de Maas (6-5-1627. Zie Fam. blad No. 34 p. 2); schepen (1621, 1623, 1633).
V-q Beukel Dirks van Santen, * Delft 1524, zv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Beukel x, ±36 jr, Delft 1560 Catharina Meerman, dv Gerrit Dirks Meerman * ±1505 x Maria van der Meer * ±1509.
Functie: moeder van het Weeshuis te Delft (1597).
Kinderen van Beukel en Catharina:
1 Dirck van Santen. Volgt VI-r.
2 Maria van Santen. Volgt VI-s.
3 Sasbout van Santen
Beroep: regent van het Weeshuis (1590).
V-r Dirck van Santen, † 4-3-1594, zv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Functies: kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk (1590); Raad in de Vroedschap der stad Delft (1576); schepen te Delft (15-4-1572).
Dirck x Barta van ’t Wout, dv Claes van ’t Wout .
Kinderen van Dirck en Barta:
1 Dirck van Santen, * Delft. Volgt VI-t.
2 Soetje van Santen, * Delft. Volgt VI-u.
V-s Hendrik van Santen, * Delft, † er 30-3-1606, zv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Beroep: vanaf 1603 burgemeester van Delft.Functies: buitenhavenmeester te Delft (1575); gecommitteerde tot het hooren van de Gemeenelands rekening van Holland (1592); havenmeester te Delfshaven (1583); kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk te Delft (1589); vanaf 16-12-1594 Veertig-raad van Delft.
Hendrik x Delft 2-6-1573 Helena van Montfoort, * Delft, † er 2-1-1610, dv Floris van Montfoort x Ida van Heemskerk .
Kinderen van Hendrik en Helena:
1 Agnetha van Santen, * Delft. Volgt VI-v.
2 Anna van Santen, * Delft. Volgt VI-w.
3 van Santen, ‡ Delft 24-2-1599
4 Dirkje van Santen, * Delft 1572. Volgt VI-x.
V-t Gerrit van Santen, * Delft 1535, zv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Gerrit x, ±27 jr, Delft 8-2-1562 Catharina Camerling, ±22 jr, * ±1540, dv Michiel Jans Camerling x Maartje Fransse .
Beroep: Moeder van het Oude Gasthuis te Delft (1598).
Kinderen van Gerrit en Catharina:
1 Michiel van Santen. Volgt VI-y.
2 Machteld van Santen, * Delft. Volgt VI-z.
3 Agneta van Santen, * Delft
4 Sophia van Santen, * Delft 1575. Volgt VI-aa.
V-u Maria van Santen, dv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Maria x Delft 25-1-1555 Pieter van Varick, † Delft 26-12-1598, zv Jacob Willemsz van Varick x Agnes Willemsdr Brasser .
Pieter trouwde voorheen Alida Sasbout.
Functie: van 1567 tot 1572 Schepen van de stad Delft.
Kind van Maria en Pieter:
1 Maria van Varick, * 1557. Volgt VI-ab.
V-v Fijtge (Sophia) van Santen, * Delft ±1525, dv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Sophia x Delft Corstiaen van Groenewegen, * ±1524, † Delft 19-8-1595, ±71 jr, zv Simon van Groenewegen x Volckje Adriaansdr (Vosje) Pynssen van der AA * ±1489 † 18-4-1574.
Functies: Raad te Delft (1571, 1580); thesaurier te Delft; weesmeester (1581).
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Delft 20-1-1553.
Kinderen van Sophia en Corstiaen:
1 Yda van Groenewegen
2 Maertge van Groenewegen
3 Simon van Groenewegen
4 Agniesje van Groenewegen
5 Dirck van Groenewegen, * 12-1556. Volgt VI-ac.
V-w Agnieta van Santen, * Delft 1531, † >1593, >62 jr, dv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Agnieta x, ±30 jr, 1561 Gerrit Fransz Meerman, ±20 jr.
Zie VI-o voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Agnieta en Gerrit:
1 Gerrit Gerrits Meerman
2 Willem Gerrits Meerman
3 Anna Gerrits Meerman
4 Frans Meerman, * Delft ±1561. Volgt VII-g.
5 Elisabeth Meerman, * ±1563
6 Dirk Gerrits Meerman, * 14-2-1567. Volgt VII-h.
7 Jan Gerrits Meerman, * ±1575. Volgt VII-i.
V-x Adriana Dirks van Santen, * Delft ±1560, † er 12-1-1597, ±37 jr, dv Dirck Jan van Santen (zie IV-i) en Anna Duyst van Voorhout.
Adriana x Delft 1548 Cornelis Boogaert, † Delft 9-11-1626, zv Adriaen Boogaert x Catharina van der Nisse .
Cornelis trouwde later >1597 Maria Basius Harinckcarspel (ovl. 1605). Cornelis trouwde later >1605 Susanna Pous Willemsdr. (ovl. 1626).
Beroep: bewindhebber van de O. I. Compagnie ter kamer Delft.
V-y Maria van Santen, * Delft, dv Cornelis Jan van Santen (zie IV-j) en Soetje Duyst van Voorhout.
Notitie bij Maria: 6c, 19d, 9b voor 21a
Beroep: Moeder van het Oude Gasthuis te Delft (1596).
Maria x Delft Pieter van der Burgh, * Delft, † er 1641, zv Reyer van der Burgh x Clara van de Meer .
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Soetje van der Burch, * Delft. Volgt VI-ad.
2 Clara van der Burch. Volgt VI-ae.
V-z Adriaen Duyst van Santen, * 1540, † 9-11-1587, ±47 jr, zv Cornelis Jan van Santen (zie IV-j) en Soetje Duyst van Voorhout.
Functie: burgemeester van Schiedam.
Adriaen:
(1) x, ±30 jr, 1570 Cornelia van Welhouck, ±30 jr, * Schiedam 1540, dv Willem van Welhouck * ±1510 † Schiedam 19-9-1559 x Cornelia Muys van Holy * ±1520.
(2) x Clara Elants van Hogendorp.
Kinderen van Adriaen en Cornelia:
1 Soetje Duyst van Santen, * Schiedam 1569. Volgt VI-af.
2 Cornelis Duyst van Santen, * 1581, † 3-1-1643, ±62 jr Cornelis bleef ongehuwd.
3 Elant van Santen, * Schiedam ±1585
Predikaat: Juris Utriusque Doctor.
Kind van Adriaen en Clara:
4 Cornelia van Santen, * Schiedam. Volgt VI-ag.
V-aa Frans Duyst van Santen, * Delft ±1550, † er 20-5-1586, ±36 jr, zv Cornelis Jan van Santen (zie IV-j) en Soetje Duyst van Voorhout.
Beroep: 1579 burgemeester van Delft.Functies: regent van het Gasthuis (1576); vanaf 1575 schepen van Delft; vanaf 21-4-1576 Veertig Raad der stad Delft.Predikaat: J. U. Dr..
Frans x, ±25 jr, 1575 Liedewy van Welhouck, ±20 jr, * Schiedam ±1555, † Delft 12-10-1610, ±55 jr, dv Willem van Welhouck * ±1510 † Schiedam 19-9-1559 x Cornelia Muys van Holy * ±1520.
Beroep: Moeder van het Oude Gasthuis te Delft (1592).
Kinderen van Frans en Liedewy:
1 Willem Duyst van Santen, * 1564. Volgt VI-ah.
2 Johan van Santen, * Delft 1567. Volgt VI-ai.
3 Cornelia van Santen, * Delft. Volgt VI-aj.
V-ab Lysbeth van der Hooch, dv Quirijn van der Hooch en Sophia van Santen (zie IV-k).
Lysbeth x Pieter Bugge, † Delft 14-7-1601.
V-ac Cornelis van Santen, * Delft, zv Gerrit van Santen (zie IV-m) en Elisabeth Herreweyer.
Cornelis x Delft Elisabeth Arentsd. van der Hooch, * Delft, dv Arent van der Hooch x Catharina Robbenoort .
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Delft 11-6-1591.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Arent van Santen, * Delft. Volgt VI-ak.
2 Jan van Santen, * Delft 5-10-1604. Volgt VI-al.
V-ad Jan van Santen, * Delft, † er 12-1603, zv Sebastiaen van Santen (zie IV-n) en Maria Persyn.
Functies: schepen (1583); Veertig Raad te Delft (18-12-1581); weesmeester.
Jan x Delft 1583 Anna Storm van ’s Gravesande, ±23 jr, * Delft 1560, dv Maerten Storm van ’s Gravesande * 1530 † 1592 x Margaretha Vosmaer van den Eijnden * 1535.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Sebastiaan van Santen. Volgt VI-am.
2 Maerten van Santen
3 Maria van Santen, * Delft 1580. Volgt VI-an.
4 Margaretha van Santen, * Delft 28-11-1581. Volgt VI-ao.
5 Geertruid van Santen
V-ae Cornelis Sebastiaen van Santen, * Delft ±1555, † er 9-8-1629, ±74 jr, zv Sebastiaen van Santen (zie IV-n) en Maria Persyn.
Functie: Raad van Delft (1603).
Cornelis x, ±32 jr, Delft 24-2-1587 Margaretha Storm van ’s Gravesande, ±27 jr, * Delft ±1560, dv Maerten Storm van ’s Gravesande * 1530 † 1592 x Margaretha Vosmaer van den Eijnden * 1535.
Kinderen van Cornelis en Margaretha:
1 Maerten van Santen, * Delft Maerten bleef ongehuwd.
2 Sebastiaen van Santen, * Delft Sebastiaen bleef ongehuwd.
3 Maria van Santen, * Delft 3-4-1581. Volgt VI-ap.
VI-a Arijen Cornelisz van der Burgh, * Delft ±1526, zv Cornelis Jacobsz van der Burgh (zie V-a) en Geerthen Cornelisdr.
Arijen x Geertgen Lenaertsdr.
Kind van Arijen en Geertgen:
1 Cornelis van der Burgh, * Delft ±1558. Volgt VII-a.
VI-b Maritgen Jansdr den Ouden, * ±1550, † <1636, <86 jr, dv Jan Jansz Cors den Ouden en Maritgen Jansdr van der Burch (zie V-b).
Maritgen x Cornelis Lenaertsz van Dorp, * ±1552, † ±1633, ±81 jr.
Functie: Gezworene van het Woudt, Watharnes en Groenevelt (1616).
Kinderen van Maritgen en Cornelis:
1 Lenaert Cornelisz van Dorp. Volgt VII-b.
2 Leentje Cornelisdr van Dorp, * De Lier ±1570. Volgt VII-c.
3 Maritgen Cornelisdr van Dorp, * Woudharnasch ±1585. Volgt VII-d.
VI-c Arent van der Burch, zv Heijndrick van der Burch (zie V-c) en Margaretha van der Dussen.
Arent:
(1) x 1585 Elijsabeth Fransdr, ±17 jr, * ±1568, † <1606, <38 jr.
(2) x Delft 5-12-1606 Lijsbeth Ariens. Lijsbeth is weduwe van Michiel Cornelisz van Rijn (ovl. vóór 1606).
VI-d Adriaentgen van der Burch, dv Heijndrick van der Burch (zie V-c) en Elisabeth van Santen (zie V-m).
Adriaentgen x Delft 17-9-1600 Anthonis Janszn den Heijen.
VI-e Adam van der Burch, zv Heijndrick van der Burch (zie V-c) en Elisabeth van Santen (zie V-m).
Adam x Delft 9-9-1601 Jannetgen Jansdr van Leeuwen, ‡ Oude Kerk Delft 9-1-1649, dv Jan Jansz Orgels x Claesgen Moijses .
VI-f Frank van der Burch, * ±1565, † 5-9-1642, ±77 jr, zv Hendrick van der Burch (zie V-e) en Margaretha van der Meer van Berendrecht.
Frank x, ±25 jr, 1590 Helena van der Graaff, ±20 jr, * ±1570, dv Jacob van der Graaff x Aaltje Pijnssen van der Aa * ±1535.
Kind van Frank en Helena:
1 Geertrui van der Burch, * ±1605. Volgt VII-e.
VI-g Adriana Westerwolt, † >1621, dv Volkerus Westerwolt en Aechgen van der Burch (zie V-h).
Adriana x Aelbertus van Oosterwijck, † 17-2-1616.
Beroep: predikant te Delft.
Kind van Adriana en Aelbertus:
1 Volkerus Oosterwyck, * Delft 21-8-1602. Volgt VII-f.
VI-h Gerrit Westerwolt, † <1621, zv Volkerus Westerwolt en Aechgen van der Burch (zie V-h).
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
1 Volckerus Gerritsz Westerwolt, † >1621
VI-i Adam van der Burch, * ±1578, † <1626, <48 jr, zv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Goeltgen Ariaenses.
Beroep: Soldaet onder Capiteijn Treslong garnisoen houdende op ’t Huis te Heemert (1603).
Adam ging in ondertrouw, ±25 jr, Leiden 6-5-1603 Claesgen Cornelisdr .
Claesgen trouwde later Leiden 24-7-1626 Cornelis Arentsz Cortgen.
VI-j Ariaentgen van der Burch, * ±1581, ‡ Oude Kerk Delft 14-10-1624, dv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Goeltgen Ariaenses.
Ariaentgen x, ±26 jr, Delft 16-4-1607 Melchior Arentsz, ‡ Oude Kerk Delft 20-1-1620.
VI-k Marritgen van der Burch, * ±1585, ‡ Nieuwe kerk Delft 3-1-1621, dv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Goeltgen Ariaenses.
Marritgen x, ±19 jr, Delft 7-11-1604 Ruth Pietersen van Winckel, ‡ Nieuwe kerk Delft 13-4-1640.
VI-l Trijntgen van der Burch, * ±1588, ‡ Nieuwe kerk Delft 2-2-1655, dv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Goeltgen Ariaenses.
Trijntgen:
(1) x, ±25 jr, Delft 19-5-1613 Pieter Huijgens, ‡ Oude Kerk Delft 21-10-1624.
(2) x, ±37 jr, Delft 24-8-1625 Jan Dreijer.
Kind van Trijntgen en Pieter:
1 Huijgens, ‡ Oude Kerk Delft 9-11-1623
VI-m Lijsbeth van der Burch, * ±1589, dv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Goeltgen Ariaenses.
Lijsbeth x, ±28 jr, Delft 5-2-1617 Cornelis Maertensz Hartichsvelt.
VI-n Heijndrick van der Burch, * ±1596, ‡ Nieuwe kerk Delft 12-9-1653, zv Beuckel van der Burch (zie V-j) en Maritge Thijsen.
Heijndrick:
(1) x, ±21 jr, Delft 13-8-1617 Catalijn Pouwelsdr (Borset), dv Debora Lucasdr .
(2) x, ±27 jr, Delft 13-8-1623 Jopgen Cornelisdr, ‡ Nieuwe kerk Delft 31-8-1670.
VI-o Gerrit Fransz Meerman, * ±1541, † Delft 5-4-1609, ±68 jr, zv Frans Dirck Govertsz Meerman en Lijsbeth Bokels van den Burch (zie V-k).
Beroep: vanaf 1580 burgemeester van Delft.Functies: vanaf 1576 Veertig Raad; van 1584 tot 1609 schout van Delft.
Gerrit x, ±20 jr, 1561 Agnieta van Santen, ±30 jr.
Zie V-w voor persoonsgegevens van Agnieta.
Kinderen van Gerrit en Agnieta: zie V-w.
VI-p Gerardt Beuckelsz. van Santen, * 1575, † 16-7-1635, ±60 jr, zv Beuckel van Santen (zie V-l) en Maria van Ylen.
Beroepen: Adjunct ter Dagvaart (1625); thesaurier (1635).Functies: Raad in ’t Collegie van Gecommitteerde Raden der Staten van Hollandt en West-Vrieslandt (1618. Hij was een der rechters van Oldenbarnevelt.); Raad van Delft; schepen te Delft (1613).
Gerardt:
(1) x, ±25 jr, Delft 27-8-1600 Soetje van der Burch.Zie VI-ad voor persoonsgegevens van Soetje.
(2) x, ±44 jr, Delft 19-10-1619 Swaentgen Boelen, 36 jr, ~ 6-5-1583, dv Dirck Boelen .
Swaentgen is weduwe van Hugo van der Mast (ovl. vóór 1619).
Kind van Gerardt en Soetje:
1 Pieter van Santen, * 4-8-1609. Volgt VII-l.
Kinderen van Gerardt en Swaentgen:
2 Beuckel van Santen. Volgt VII-j.
3 Clara van Santen. Volgt VII-k.
4 Cornelis van Santen, * Delft Cornelis bleef ongehuwd.
5 Reyer van Santen, * Delft Reyer bleef ongehuwd.
6 Hugo van Santen, * Delft Hugo bleef ongehuwd.
7 Maria van Santen
8 Elisabeth van Santen, * Delft 1624. Volgt VII-m.
VI-q Baefje van Outheusden, * 17-10-1580, † 13-2-1632, 51 jr, dv Isaac Matthijsz. van Outheusden en Maria van Santen (zie V-o).
Baefje x, 23 jr, 15-8-1604 Bruyn Dedel, 24 jr, * 7-10-1579, † 21-6-1625, 45 jr.
VI-r Dirck van Santen, zv Beukel Dirks van Santen (zie V-q) en Catharina Meerman.
Dirck x Delft 10-10-1590 Agatha van Melisdijck, 25 jr, * Delft 9-12-1564, dv Jan Jansz van Melisdijck x Dirkje Jansdr Cruyssert .
Kinderen van Dirck en Agatha:
1 Theodora van Santen, † 28-9-1648 Theodora bleef ongehuwd.
2 Anna Duist van Santen, * 1604. Volgt VII-n.
3 Maria van Santen, † 10-1657
4 Agatha van Santen
5 Johanna van Santen
6 Beuckel van Santen. Volgt VII-o.
VI-s Maria van Santen, dv Beukel Dirks van Santen (zie V-q) en Catharina Meerman.
Maria ging in ondertrouw 6-7-1585 Leonard de Voocht, ±25 jr, * 1560, † Den Haag 9-6-1603, ±43 jr, zv N. de Voocht x N. de Haas .
Beroep: vanaf 1585 pensionaris der stad Delft.Functies: ambassadeur naar Schotland (1588); Raad in den Hoogen Rade van Holland (18-1-1594); vanaf 1592 advocaat voor den Hove van Holland.
Kind van Maria en Leonard:
1 Maria de Voocht. Volgt VII-p.
VI-t Dirck van Santen, * Delft, zv Dirck van Santen (zie V-r) en Barta van ’t Wout.
Dirck x Catarina van ’t Wout, dv Claes van ’t Wout .
Kinderen van Dirck en Catarina:
1 Maria van Santen. Volgt VII-q.
2 Dirck van Santen, * Delft. Volgt VII-r.
VI-u Soetje van Santen, * Delft, † Den Haag 27-11-1606, dv Dirck van Santen (zie V-r) en Barta van ’t Wout.
Soetje x Everaert Quirynsz van der Maes.
Functie: van 1598 tot 1615 burgemeester van Den Haag.
VI-v Agnetha van Santen, * Delft, dv Hendrik van Santen (zie V-s) en Helena van Montfoort.
Agnetha xo Willem Claesz van Warmont, * Leiden.
Beroep: burgemeester van Leiden.
VI-w Anna van Santen, * Delft, ‡ er 12-3-1599, dv Hendrik van Santen (zie V-s) en Helena van Montfoort.
Anna x Delft 14-12-1597 Gerrit Meerman, ±27 jr, * Delft 1570, † er 19-10-1615, ±45 jr, zv Dirck Gerritsz Meerman x Engeltje Huigensdr van der Burch .
Gerrit trouwde later 13-5-1608 Adriana Pous.
Notitie bij Gerrit: 14c
Beroepen: bewindhebber van de O.-I.Compagnie (1602); Raad van Delft (1601); schepen (1606).
VI-x Dirkje van Santen, * Delft 1572, † er 22-1-1631, ±59 jr, dv Hendrik van Santen (zie V-s) en Helena van Montfoort.
Dirkje x, ±28 jr, Delft 10-12-1600 Dirck Meerman, 28 jr, * Delft 11-8-1572, † er 9-2-1647, 74 jr, zv Dirck Gerritsz Meerman x Engeltje Huigensdr van der Burch .
Beroep: vanaf 1622 burgemeester van Delft.Functies: Meester van Camer van Charitate te Delft; thesaurier (1616); vanaf 1615 Veertig-raad van Delft; vanaf 1616 schepen van Delft.
Kinderen van Dirkje en Dirck:
1 Hendrick Meerman, † 1669
2 Ida Meerman, * Delft ±1605. Volgt VII-s.
3 Annitgen Meerman, * 1607, † 1656, ±49 jr
4 Helena Meerman, * Delft ±1615. Volgt VII-t.
5 Engeltje Meerman, * ±1623, † 1697, ±74 jr
VI-y Michiel van Santen, zv Gerrit van Santen (zie V-t) en Catharina Camerling.
Kind van Michiel uit onbekende relatie:
1 Catharina van Santen. Volgt VII-u.
VI-z Machteld van Santen, * Delft, dv Gerrit van Santen (zie V-t) en Catharina Camerling.
Machteld x Delft 3-2-1591 Bernard Everaertsz van Lodensteyn.
VI-aa Sophia van Santen, * Delft 1575, † er 1654, ±79 jr, dv Gerrit van Santen (zie V-t) en Catharina Camerling.
Sophia ging in ondertrouw, ±25 jr, Delft 6-2-1600 Jacob Huygensz. van der Dussen, ±50 jr, * Delft 1550, † er 22-12-1622, ±72 jr, zv Hugo van der Dussen * ±1537 † Delft 31-8-1587 x ±1549 Magdalena Sasbout † 1595.
Jacob is weduwnaar van Geertruy van Heemskerk (ovl. vóór 1600), wie hij x Leiden 18-11-1576.
Beroep: burgemeester van Delft (1593-1615).Functies: Hoogheemraad van Delfland (1598); lid van de Staten-Generaal (1599); Raad in de Vroedschap (1583); schepen (1589).Heerlijkheidheer van Harencarspel, Dirkshoorn, Tuitjehorn, Sijbekarspel en Kalversdijk.
VI-ab Maria van Varick, * 1557, † 1622, ±65 jr, dv Pieter van Varick en Maria van Santen (zie V-u).
Maria x Pieter Adriaensz van Walenburch, * 1557, † 1620, ±63 jr.
VI-ac Dirck van Groenewegen, * 12-1556, † 28-10-1625, 68 jr, zv Corstiaen van Groenewegen en Fijtge (Sophia) van Santen (zie V-v).
Dirck:
(1) x Marritgen Willemsdr Groenewegen.
(2) x Christina Jansdr van Melisdijck, * ±1561, dv Jan Jansz van Melisdijck x Dirkje Jansdr Cruyssert .
Kinderen van Dirck en Christina:
1 Bonefaes van Groenewegen, * ±1582. Volgt VII-v.
2 Fijtge van Groenewegen, * ±1585
3 Jannitgen van Groenewegen, * ±1585. Volgt VII-w.
4 Simon van Groenewegen, * ±1595
5 Willem van Groenewegen, * ±1595, † 7-1610, ±15 jr
VI-ad Soetje van der Burch, * Delft, dv Pieter van der Burgh en Maria van Santen (zie V-y).
Soetje x Delft 27-8-1600 Gerardt Beuckelsz. van Santen, ±25 jr.
Zie VI-p voor persoonsgegevens van Gerardt.
Kind van Soetje en Gerardt: zie VI-p.
VI-ae Clara van der Burch, † Delft 7-4-1614, dv Pieter van der Burgh en Maria van Santen (zie V-y).
Clara x Abraham van Hoogenhouck, * Delft 5-4-1580, † er 12-7-1641, 61 jr, zv Maerten van Hoogenhouck x Clara van der Dussen .
Abraham trouwde later Delft 22-2-1615 Margaretha van Santen (1581-1648), zie VI-ao.
Functies: schepen; Veertig Raad te Delft (1638).
VI-af Soetje Duyst van Santen, * Schiedam 1569, ‡ er 17-10-1600, dv Adriaen Duyst van Santen (zie V-z) en Cornelia van Welhouck.
Soetje x, ±19 jr, Schiedam 14-2-1588 Lucas van der Dussen, 23 jr, * Delft 7-9-1564, † 1603, ±39 jr, zv Hugo van der Dussen * ±1537 † Delft 31-8-1587 x ±1549 Magdalena Sasbout † 1595.
Lucas trouwde later 5-3-1602 Johanna Colterman.
Beroep: burgemeester van Schiedam 1600, 1601.Functies: gasthuismeester 1595-1600 te Schiedam; vroedschap van Schiedam 1592, schepen 1592, 1594, 1595, 1597, 1598.
Kind van Soetje en Lucas:
1 Hugo van der Dussen, * ±1590. Volgt VII-x.
VI-ag Cornelia van Santen, * Schiedam, † <10-5-1609, dv Adriaen Duyst van Santen (zie V-z) en Clara Elants van Hogendorp.
Cornelia x Delft 8-9-1602 Dirck van Schilperoort, 16 jr, * Delft 12-8-1586, † 1652, ±66 jr, zv Robbert van Schilperoort .
Dirck trouwde later 9-6-1609 Anna Pauw (1586-1609).
Functies: schepen (1615); Veertig Raad der stad Delft (1614); van 1613 tot 1614 Meester van de Camer van Charitate van Delft.
VI-ah Willem Duyst van Santen, * 1564, † Den Haag 13-11-1611, ±47 jr, zv Frans Duyst van Santen (zie V-aa) en Liedewy van Welhouck.
Functies: gecommitteerde Raad van State van Holland en West-Vriesland (1601); gecommitteerde tot de Gemeenelandszaken van Holland (1600); regent van het Gasthuis (1595); vanaf 1597 Veertig Raad der stad Delft.
Willem:
(1) x, ±25 jr, Delft 15-10-1589 Machteld Jacobs van Adrichem, 19 jr, * Delft 16-6-1570, † er 12-9-1598, 28 jr, dv Jacob van Adrichem * 30-12-1547 † 30-11-1619 x Elisabeth van der Dussen † 7-2-1596.
(2) x, ±35 jr, Delft 7-11-1599 Catherina de Rechtere, dv Coenraad de Rechtere * 1538 x Elisabeth can Wemmelen .
(3) x Emmerentia Diert.
Kinderen van Willem en Machteld:
1 van Santen, ‡ Delft 29-2-1608
2 Françoys van Santen, * Delft 5-9-1592. Volgt VII-y.
3 Lodewijk van Santen Lodewijk bleef ongehuwd.
4 Ysbrand van Santen. Volgt VII-aa.
Kind van Willem en Catherina:
5 Catharina van Santen, ~ Delft 14-12-1600. Volgt VII-z.
Kind van Willem en Emmerentia:
6 Nicolaes van Santen
VI-ai Johan van Santen, * Delft 1567, † Den Haag 26-10-1609, ±42 jr, zv Frans Duyst van Santen (zie V-aa) en Liedewy van Welhouck.
Functies: pensionaris van Middelburg; Raad in den Hove van Holland.
Johan x Maria van der Meersche, dv Jacob van der Meersche .
Kinderen van Johan en Maria:
1 Jacob van Santen
2 Jan van Santen. Volgt VII-ab.
3 Pieter Jansz van Santen, * Delft ±1605. Volgt VII-ac.
VI-aj Cornelia van Santen, * Delft, † er 4-7-1639, dv Frans Duyst van Santen (zie V-aa) en Liedewy van Welhouck.
Cornelia x Delft 22-5-1583 Jacob van der Dussen, * Delft, † er 12-6-1601, zv Bruno van der Dussen * ±1516 † 1589 x Machteld van Groenewegen .
Functies: van 1589 tot 1595 Veertig-raad van Delft; vanaf 1591 binnenhavenmeester; vanaf 1595 schepen van Delft.
VI-ak Arent van Santen, * Delft, zv Cornelis van Santen (zie V-ac) en Elisabeth Arentsd. van der Hooch.
Beroep: klerk van de Finantiën (onbekend waar).
Arent x Delft 12-4-1626 Hester van der Meer.
Kinderen van Arent en Hester:
1 Odilia van Santen. Volgt VII-ad.
2 Elijsabeth (Lysbeth) van Santen, ~ Delft 28-4-1627
3 Cornelis van Santen, ~ Delft 14-5-1628
VI-al Jan van Santen, * Delft 5-10-1604, zv Cornelis van Santen (zie V-ac) en Elisabeth Arentsd. van der Hooch.
Beroep: kapitein bij de Infanterie in dienst der Vereenigde Nederlanden.
Jan x, 42 jr, Delft 7-4-1647 Cecilia van der Graef, 36 jr, * Delft 12-9-1610, † er 19-9-1661, 51 jr, dv Jacob van der Graeff x Magdalena van Beresteyn .
Cecilia bleef kinderloos.
Kind van Jan en Cecilia:
1 Magdalena van Santen, ~ Delft 10-7-1647
VI-am Sebastiaan van Santen, zv Jan van Santen (zie V-ad) en Anna Storm van ’s Gravesande.
Sebastiaan x 2-2-1614 Maria van der Hoeven.
Maria bleef kinderloos.
VI-an Maria van Santen, * Delft 1580, † er 28-7-1625, ±45 jr, dv Jan van Santen (zie V-ad) en Anna Storm van ’s Gravesande.
Maria x, ±28 jr, Delft 3-2-1608 Cornelis van Bleijswijck, 30 jr, * Delft 26-5-1577, † er 21-5-1647, 69 jr, zv Evert Dircxz van Bleijswijck * 17-8-1545 † 31-8-1577 x Elisabeth van der Dussen * 3-4-1539 † Delft 30-7-1613.
Kind van Maria en Cornelis:
1 Johan van Bleijswijck, * 31-3-1618. Volgt VII-ae.
VI-ao Margaretha van Santen, * Delft 28-11-1581, † er 28-12-1648, 67 jr, dv Jan van Santen (zie V-ad) en Anna Storm van ’s Gravesande.
Margaretha x, 33 jr, Delft 22-2-1615 Abraham van Hoogenhouck, 34 jr, * Delft 5-4-1580, † er 12-7-1641, 61 jr, zv Maerten van Hoogenhouck x Clara van der Dussen .
Abraham is weduwnaar van Clara van der Burch (ovl. 1614), zie VI-ae.
Functies: schepen; Veertig Raad te Delft (1638).
Kinderen van Margaretha en Abraham:
1 Clara van Hoogenhouck, * 24-6-1616. Volgt VII-af.
2 Maerten van Hoogenhouck, * 11-11-1617. Volgt VII-ag.
3 Anna van Hoogenhouck, * ±1622. Volgt VII-ah.
VI-ap Maria van Santen, * Delft 3-4-1581, † er 12-2-1670, 88 jr, dv Cornelis Sebastiaen van Santen (zie V-ae) en Margaretha Storm van ’s Gravesande.
Maria:
(1) x, 33 jr, Rotterdam 11-5-1614 Willem Prins, ±34 jr, * Rotterdam 1580, † er, ±52 jr, zv Eeuwout Willemsz Prins x Anna Wittert * Delfshaven 1558 † Rotterdam 26-7-1613.
Beroep: brouwer in de Brouwerij van de Wereld te Rotterdam.
(2) x, 53 jr, Rotterdam 23-4-1634 Johan van Blenckvliet, 45 jr, * Rotterdam 9-1-1589, † Delft 7-6-1661, 72 jr, zv Dominicus van Blenckvliet .
Johan trouwde later 1660 Adriana van Geestdorp.
Beroepen: brouwer in de Werelt; Medecinae Doctor te Rotterdam.
Het huwelijk werd ontbonden <1-12-1664.
Kind van Maria en Willem:
1 Anna Prins, * 1620. Volgt VII-ai.
VII-a Cornelis van der Burgh, * Delft ±1558, zv Arijen Cornelisz van der Burgh (zie VI-a) en Geertgen Lenaertsdr.
Beroep: scheepmaker.
Cornelis:
(1) x, ±25 jr, Delft 23-1-1583 Geertgen Lenaertsdr.
(2) x, ±45 jr, Delft 18-5-1603 Dignum Hubrechtsdr.
VII-b Lenaert Cornelisz van Dorp, † >1626, zv Cornelis Lenaertsz van Dorp en Maritgen Jansdr den Ouden (zie VI-b).
Lenaert x Neeltje Pietersdr Oversloot.
Kinderen van Lenaert en Neeltje:
1 Leuntgen Leendertsdr van Dorp, † Maasland ±1668
2 Pieter Leendertse van Dorp, † >1677
3 Maritje Leenderts van Dorp, * ±1622
4 Jorissie Leenderts van Dorp, * Poeldijk ±1628. Volgt VIII-a.
VII-c Leentje Cornelisdr van Dorp, * De Lier ±1570, † Vlaardingen 24-3-1638, ±68 jr, dv Cornelis Lenaertsz van Dorp en Maritgen Jansdr den Ouden (zie VI-b).
Leentje x, ±17 jr, De Lier 22-11-1587 Adriaen Willems Couwenhoven, ±32 jr, * ±1555, † <1596, <41 jr.
Kind van Leentje en Adriaen:
1 Adriaentgen Adriaensdr Couwenhoven, * Zouteveen 3-1596. Volgt VIII-b.
VII-d Maritgen Cornelisdr van Dorp, * Woudharnasch ±1585, † <7-3-1646, <61 jr, dv Cornelis Lenaertsz van Dorp en Maritgen Jansdr den Ouden (zie VI-b).
Maritgen ging in ondertrouw, ±11 jr, ’t Wordt 3-12-1596 Heijman Jacobsz van der Hoeven, ±26 jr, * Woudharnasch ±1570, † <1643, <73 jr.
VII-e Geertrui van der Burch, * ±1605, † Delft 27-10-1686, ±81 jr, dv Frank van der Burch (zie VI-f) en Helena van der Graaff.
Geertrui x, ±22 jr, Delft 1-5-1627 Johan Duyst van Voorhout, † 1666.
Kind van Geertrui en Johan:
1 Hendrik Duyst van Voorhout. Volgt VIII-c.
VII-f Volkerus Oosterwyck, * Delft 21-8-1602, † er 31-12-1675, 73 jr, zv Aelbertus van Oosterwijck en Adriana Westerwolt (zie VI-g).
Beroep: vanaf 1625 predikant.Functie: dichter.
Volkerus x, 234 jr, Delft 4-11-1836 Helena Meerman, ±221 jr.
Zie VII-t voor persoonsgegevens van Helena.
Kinderen van Volkerus en Helena:
1 Adriana Oosterwyck Adriana bleef ongehuwd.
2 Albertus Oosterwyck, ~ Delft 17-4-1641, † >1676, >35 jr Albertus bleef ongehuwd.
3 Dirkje Oosterwyck, ~ Delft 14-12-1644. Volgt VIII-d.
4 Joan Oosterwyck, ~ Delft 16-11-1646, † 1699, ±53 jr
5 Jacob Oosterwyck, ~ Delft 4-12-1648, † 1695, ±47 jr
6 Adam Oosterwyck, ~ Delft 23-12-1650, † 1704, ±54 jr
7 Hendrik Oosterwyck, ~ Delft 3-12-1653, † 1694, ±41 jr Hendrik bleef ongehuwd.
VII-g Frans Meerman, * Delft ±1561, † 14-11-1601, ±40 jr, zv Gerrit Fransz Meerman (zie VI-o) en Agnieta van Santen (zie V-w).
Frans x, ±31 jr, Haarlem 16-6-1592 Geertrui Ruychaver, ±22 jr, * ±1570, dv Maarten Ruychaver * ±1547 † Hillegom 25-12-1626 x Alida van der Laan * ±1550 † Hillegom 20-9-1626.
Kinderen van Frans en Geertrui:
1 Gerrit Meerman, * Leiden ±1593. Volgt VIII-e.
2 Aleid Meerman, * 1595. Volgt VIII-f.
VII-h Dirk Gerrits Meerman, * 14-2-1567, zv Gerrit Fransz Meerman (zie VI-o) en Agnieta van Santen (zie V-w).
Dirk x, 22 jr, 9-4-1589 Clara Meerman, dv Dirck Gerritsz Meerman x Engeltje Huigensdr van der Burch .
VII-i Jan Gerrits Meerman, * ±1575, † 2-1637, ±62 jr, zv Gerrit Fransz Meerman (zie VI-o) en Agnieta van Santen (zie V-w).
Jan x, ±29 jr, Delft 31-8-1604 Maria Ruijchaver, 27 jr, * Haarlem 26-1-1577, † 8-1661, 84 jr.
Kind van Jan en Maria:
1 Frans Meerman, * 31-3-1605. Volgt VIII-g.
VII-j Beuckel van Santen, zv Gerardt Beuckelsz. van Santen (zie VI-p) en Swaentgen Boelen.
Beuckel x Magdalena van Bronckhorst.
Kind van Beuckel en Magdalena:
1 Gerard van Santen, † 16-10-1700 Gerard bleef ongehuwd.
VII-k Clara van Santen, ‡ Delft 15-4-1648, dv Gerardt Beuckelsz. van Santen (zie VI-p) en Swaentgen Boelen.
Predikaat: Dr..
Clara x Delft 17-2-1636 Johan Stangerus, † >1648.
Notitie bij Johan: =Stangerlant, 21c
Kinderen van Clara en Johan:
1 Andries Stangerlant, ~ Delft 1-11-1639 Andries bleef ongehuwd.
Functie: raad der stad Delft.
2 Geraerd Stangerus, ~ Delft 28-8-1642
VII-l Pieter van Santen, * 4-8-1609, † Delft 7-11-1658, 49 jr, zv Gerardt Beuckelsz. van Santen (zie VI-p) en Soetje van der Burch (zie VI-ad).
Beroepen: vanaf 1636 bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie; vanaf 1655 burgemeester van Delft.Functies: adjunct ter Dagvaart (1650); gecommitteerde Raad ter Admiraliteit (1651); vanaf 1636 Veertig-raad van Delft; vanaf 1641 havenmeester te Delfshaven; vanaf 1656 thesaurier.
Pieter:
(1) x, 26 jr, Delft 10-2-1636 Maria van Adrichem, dv Joost van Adrichem * 25-7-1574 † 2-9-1653 x 18-3-1601 Catharina van der Eyck .
(2) x, 29 jr, Amsterdam 15-3-1639 Anna Adriaens Spieringh, ‡ Delft 19-5-1677, dv Adriaan Spieringh x Anna van Loon .
Kind van Pieter en Maria:
1 Maria van Santen, * 1636. Volgt VIII-h.
Kinderen van Pieter en Anna:
2 Gerrit van Santen, ~ Delft 25-9-1640
3 Adriaen van Santen, ~ Delft 24-2-1643, † <1644, <1 jr
4 Adryaen van Santen, ~ Delft 28-4-1644
5 Catarina van Santen, ~ Delft 17-8-1645. Volgt VIII-i.
6 Cornelis van Santen, ~ Delft 29-8-1646, † <1651, <5 jr
7 Soetje van Santen, ~ Delft 1-10-1647. Volgt VIII-j.
8 Adriana van Santen, * Delft 30-10-1648. Volgt VIII-k.
9 Anna van Santen, ~ Delft 4-8-1650, † <1657, <7 jr
10 Cornelis van Santen, ~ Delft 18-8-1651
11 Clara van Santen, ~ Delft 24-7-1652
12 Johannes van Santen, ~ Delft 25-5-1654
13 Anna van Santen, ~ Delft 30-5-1657
VII-m Elisabeth van Santen, * Delft 1624, † er 12-11-1676, ±52 jr, dv Gerardt Beuckelsz. van Santen (zie VI-p) en Swaentgen Boelen.
Elisabeth x Delft Hans Putmans, † 19-4-1654, zv Jan Putmans .
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Delft 24-10-1638.
Kinderen van Elisabeth en Hans:
1 Soetje Putmans, * Delft 1639
2 Catarina Putmans, ~ Delft 12-8-1640
3 Geeraert Putmans, ~ Delft 11-8-1641
4 Johannes Putmans, ~ Delft 23-2-1643
5 Petrus Putmans, ~ Delft 25-8-1644
6 Soetje Putmans, ~ Delft 10-10-1645. Volgt VIII-l.
7 Cornelis Putmans, ~ Delft 3-2-1647
VII-n Anna Duist van Santen, * 1604, † Den Haag 25-9-1652, ±48 jr, dv Dirck van Santen (zie VI-r) en Agatha van Melisdijck.
Anna x, ±21 jr, Den Haag 20-2-1625 Gijsbert van Hogendorp, ±36 jr, * Dordrecht 1589, † Den Haag 31-1-1639, ±50 jr, zv Cornelis van Hogendorp x Margaretha van Hees .
Gijsbert is weduwnaar van Syburch Clomp (ovl. vóór 1625).
Beroepen: colonel in Staatsche dienst; generaal quartiermeester van den Graaf van Mansfelt in Bohemen; gouverneur van Maintz.Functie: officier en treurspelschrijver ([JC1984a]).
Kind van Anna en Gijsbert:
1 Diederik van Hogendorp, * 1625. Volgt VIII-m.
VII-o Beuckel van Santen, † Den Haag 1661, zv Dirck van Santen (zie VI-r) en Agatha van Melisdijck.
Beroep: in zijn tijd gerenomeerd advocaat.
Beuckel x 1629 Hester Coltermans, ±33 jr, * 1596, † 1673, ±77 jr, dv Hans Coltermans x Susanna Vlierden .
Kinderen van Beuckel en Hester:
1 Jacob van Santen
2 Dirck van Santen. Volgt VIII-n.
VII-p Maria de Voocht, ‡ Delft 28-11-1657, dv Leonard de Voocht en Maria van Santen (zie VI-s).
Maria x Delft 27-2-1628 Bruijn van der Dussen, 43 jr, * 3-6-1584, † 26-6-1668, 84 jr.
Bruijn is weduwnaar van Cornelia Storm (geb. ±1590), wie hij x Delft 27-11-1611.
Beroep: burgemeester van Delft 1646, 1647, 1651, 1653, 1654.Functie: veertigraad 1635, schepen 1639, 1640.
VII-q Maria van Santen, dv Dirck van Santen (zie VI-t) en Catarina van ’t Wout.
Maria x 5-1587 Pieter van Ruyven, 40 jr, * 22-2-1547, zv Jan van Ruyven † 24-2-1557 x Grietje van Klapwijk † 14-1-1557.
Functie: regent van het Weeshuis te Delft (1598).
Kind van Maria en Pieter:
1 Catharina van Ruyven, * 23-7-1590. Volgt VIII-o.
VII-r Dirck van Santen, * Delft, ‡ 10-11-1624, zv Dirck van Santen (zie VI-t) en Catarina van ’t Wout.
Dirck x Delft 31-12-1594 Baertgen van Swanenburg, ±23 jr, * ±1571.
VII-s Ida Meerman, * Delft ±1605, ‡ er 27-10-1636, dv Dirck Meerman en Dirkje van Santen (zie VI-x).
Ida x Heijndrick Heijndricksz van den Mierop, * ±1600, † Delft 20-7-1640, ±40 jr, zv Heijndrick van den Mierop * 1565 ‡ Delft 25-4-1624.
Beroep: Veertigraad, commissaris huwelijkse zaken, schepen.
Kinderen van Ida en Heijndrick:
1 Magdalena van den Mierop, ~ Delft 2-9-1625. Volgt VIII-p.
2 Dirrick van den Mierop, ~ Delft 12-12-1626. Volgt VIII-q.
3 Heijndrick van den Mierop, ~ Delft 3-3-1628, † er 5-3-1628, 2 dg
4 Heijndrick van den Mierop, ~ Delft 7-8-1629, ‡ er 3-7-1633
5 Agnetha van den Mierop, ~ Delft 29-8-1630. Volgt VIII-r.
6 Engeltjen van den Mierop, ~ Delft 1-2-1632, ‡ er 8-2-1832
VII-t Helena Meerman, * Delft ±1615, ‡ er 4-5-1662, dv Dirck Meerman en Dirkje van Santen (zie VI-x).
Helena x, ±221 jr, Delft 4-11-1836 Volkerus Oosterwyck, 234 jr.
Zie VII-f voor persoonsgegevens van Volkerus.
Kinderen van Helena en Volkerus: zie VII-f.
VII-u Catharina van Santen, dv Michiel van Santen (zie VI-y).
Catharina x Delfshaven 5-1639 Aristoteles Bosman.
VII-v Bonefaes van Groenewegen, * ±1582, zv Dirck van Groenewegen (zie VI-ac) en Christina Jansdr van Melisdijck.
Bonefaes x Elisabeth Groenewegen.
VII-w Jannitgen van Groenewegen, * ±1585, † ±1668, ±83 jr, dv Dirck van Groenewegen (zie VI-ac) en Christina Jansdr van Melisdijck.
Jannitgen:
(1) x Jacob Willemsz Berckel, * ±1580, † ±1605, ±25 jr.
(2) x Adriaen Jacobs Pauw, * 28-5-1581, † 9-1684, 103 jr, zv Jacob Adriaansz Pauw x Machteld Willemsdr van Heemskerk .
Adriaen trouwde later Elisabeth Adriansdr van der Chijs (1584-1606).
VII-x Hugo van der Dussen, * ±1590, † 1630, ±40 jr, zv Lucas van der Dussen en Soetje Duyst van Santen (zie VI-af).
Hugo x, ±24 jr, Delft 1-6-1614 Aaltje van Hoogenkouck, ±19 jr, * ±1595, dv Maarten van Hoogenkouck * ±1550 † Delft 24-?-1613 x Catharina van der Dussen * ±1555 † 17-2-1617.
Kind van Hugo en Aaltje:
1 Soetje van der Dussen, * Delft 14-8-1618, † er 28-10-1673, 55 jr
VII-y Françoys van Santen, * Delft 5-9-1592, † er 20-12-1675, 83 jr, zv Willem Duyst van Santen (zie VI-ah) en Machteld Jacobs van Adrichem.
Functies: vanaf 1625 Veertig Raad der stad Delft; van 1626 tot 1628 schepen; vanaf 10-7-1629 schout.
Françoys x Walburgh Trello, * Delft 10-1-1588, † er 11-10-1688, 100 jr, dv Charles Trello x Clara van Persijn .
Kinderen van Françoys en Walburgh:
1 Françoise van Santen, * Delft 10-12-1618. Volgt VIII-s.
2 Adriana van Santen. Volgt VIII-t.
3 van Santen, ~ 2-12-1626
VII-z Catharina van Santen, ~ Delft 14-12-1600, † Utrecht 15-12-1677, 77 jr, dv Willem Duyst van Santen (zie VI-ah) en Catherina de Rechtere.
Catharina x, 26 jr, Delft 28-9-1627 Andries van der Muelen, 36 jr, * Bremen 14-1-1591, † Utrecht 16-6-1654, 63 jr, zv Andries van der Muelen * ±1548 † Utrecht 2-1-1611 x Susanna de Malapert * Antwerpen 12-5-1566 † 17-8-1625.
HeerlijkheidHeer van Nieucoop, Domheer van Oudmunster.Predikaat: Ridder.
Kind van Catharina en Andries:
1 Willem van der Muelen, * 24-2-1631. Volgt VIII-u.
VII-aa Ysbrand van Santen, zv Willem Duyst van Santen (zie VI-ah) en Machteld Jacobs van Adrichem.
Ysbrand x Delft 12-7-1645 Cornelia Bleyswijk, 21 jr, * Delft 20-10-1623.
VII-ab Jan van Santen, † 1650, zv Johan van Santen (zie VI-ai) en Maria van der Meersche.
Beroep: kolonel van een regiment voetvolk ("wordt vermeld bij Balen 1170" [NedFam]).HeerlijkheidHeer van Middelharnisse.Predikaat: Jonkheer.
Jan x Dordrecht Geertruyd van Nuyssenburch, * 2-1620, dv Dirck Jansz van Nuyssenburch † 1649 x Geertruyd Anthonisdr Muys van Holy † 1651.
Kinderen van Jan en Geertruyd:
1 Johan Dirk van Santen
Notitie bij Johan: Jong ovl.
2 Maria Isabella van Santen
3 Anna Geertruida van Santen
4 Françoise Wilhelmina van Santen
5 Sabina van Santen
Notitie bij Sabina: Jong ovl.
6 Jacob Johan van Santen, ~ 27-2-1658
VII-ac Pieter Jansz van Santen, * Delft ±1605, ‡ er 6-7-1641, zv Johan van Santen (zie VI-ai) en Maria van der Meersche.
Pieter x, ±26 jr, Delft 21-4-1631 Annetje Jansdr van der Eijck, ±24 jr, * Delft ±1607.
Annetje trouwde later Voorburg 21-9-1642 Willem Vrouling.
Kinderen van Pieter en Annetje:
1 Claesgen van Santen, ~ Delft 11-9-1631
2 Ariaentje van Santen, ~ Delft 11-9-1633. Volgt VIII-v.
3 Emmerentia van Santen, ~ Delft 15-11-1635
4 Jannetje van Santen, ~ Delft 15-12-1638
5 Maria van Santen, ~ Delft 12-2-1641, ‡ er 9-11-1660
VII-ad Odilia van Santen, dv Arent van Santen (zie VI-ak) en Hester van der Meer.
Odilia x Nicolaes van der Myle.
Kinderen van Odilia en Nicolaes:
1 Arnout van der Myle, ~ Delft 7-7-1666
2 Arent van der Myle, ~ Delft 15-3-1668
VII-ae Johan van Bleijswijck, * 31-3-1618, † Delft 28-7-1696, 78 jr, zv Cornelis van Bleijswijck en Maria van Santen (zie VI-an).
Johan x, 29 jr, Delft 5-2-1648 Clara van der Burch, 27 jr, * Delft 30-7-1620, † er 16-9-1681, 61 jr.
Kind van Johan en Clara:
1 Agathe van Bleijswijck, * Delft 30-11-1657. Volgt VIII-w.
VII-af Clara van Hoogenhouck, * 24-6-1616, † Delft 20-7-1665, 49 jr, dv Abraham van Hoogenhouck en Margaretha van Santen (zie VI-ao).
Clara x Adriaan van Bleijswijk, * 1-3-1616, † Breda 8-3-1663, 47 jr, zv Evert van Bleijswijk * ±1585 † 1-1-1652 x Maria van der Gracht * ±1592 † 30-7-1636.
Kind van Clara en Adriaan:
1 Margaretha van Bleijswijk, * Delft 21-10-1643. Volgt VIII-x.
VII-ag Maerten van Hoogenhouck, * 11-11-1617, † 8-3-1673, 55 jr, zv Abraham van Hoogenhouck en Margaretha van Santen (zie VI-ao).
Maerten x, 27 jr, 28-12-1644 Sara Dujst van Beresteyn, 24 jr, * 17-8-1620, † 6-5-1654, 33 jr, dv Arend Dujst van Beresteyn * Delft 3-6-1595 † er 26-9-1652 x Maria van der Graaf * Delft 15-12-1600 † er 29-11-1656.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats 28-12-1644.
Kind van Maerten en Sara:
1 Maria van Hoogenhouck, * Delft 6-9-1651. Volgt VIII-y.
VII-ah Anna van Hoogenhouck, * ±1622, ‡ Oude Kerk Delft 1678, dv Abraham van Hoogenhouck en Margaretha van Santen (zie VI-ao).
Anna x Jacob Delff, * ±1619, ‡ Oude Kerk Delft 1661.
Kind van Anna en Jacob:
1 Geertruid Delff, * Delft 10-5-1645. Volgt VIII-z.
VII-ai Anna Prins, * 1620, † 1652, ±32 jr, dv Willem Prins en Maria van Santen (zie VI-ap).
Anna bleef kinderloos. Anna x, ±22 jr, Rotterdam 2-11-1642 Balthasar Coymans, 24 jr, * Dordrecht 15-3-1618, † Haarlem 19-11-1690, 72 jr, zv Josephus Coymans * Hamburg 1-8-1591 † ±1653 x Dorothea Berck * Dordrecht 1593 † er 1684.
Balthasar trouwde later Haarlem 25-6-1652 Maria van Herrewijn (geb. 1630).
Functies: Ambachtsheer van Alblasserdam, Streefkerk en Nieuw Lekkerkerk; Raad en Schepen van Haarlem.
VIII-a Jorissie Leenderts van Dorp, * Poeldijk ±1628, ‡ Monster 15-6-1693, dv Lenaert Cornelisz van Dorp (zie VII-b) en Neeltje Pietersdr Oversloot.
Jorissie:
(1) ging in ondertrouw, ±21 jr, Hof van Delft 28-1-1649 Claes Cornelisse Houff, ±23 jr, * Delfgaauw ±1626.
(2) x Dirck Arents van Duijnen, † <17-5-1672.
Kind van Jorissie en Dirck:
1 Arij Dirkz van Duijnen, ‡ Monster 16-5-1690
VIII-b Adriaentgen Adriaensdr Couwenhoven, * Zouteveen 3-1596, dv Adriaen Willems Couwenhoven en Leentje Cornelisdr van Dorp (zie VII-c).
Adriaentgen x Adriaen Joppen van Hodenpijl.
Kind van Adriaentgen en Adriaen:
1 Jop Arijensz van Hodenpijl. Volgt IX-a.
VIII-c Hendrik Duyst van Voorhout, † Delft 28-11-1674, zv Johan Duyst van Voorhout en Geertrui van der Burch (zie VII-e).
Hendrik x Delft 28-1-1659 Cornelia Doublet, ±24 jr, * ±1635, † Delft 19-2-1665, ±30 jr.
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Maria Duyst van Voorhout, * Delft 22-1-1662. Volgt IX-b.
VIII-d Dirkje Oosterwyck, ~ Delft 14-12-1644, ‡ er 1-6-1677, dv Volkerus Oosterwyck (zie VII-f) en Helena Meerman (zie VII-t).
Dirkje x, 34 jr, Delft 5-10-1679 Thomas Munckerus, ±40 jr, * Friesland 1639, ‡ Delft 25-5-1681, zv Johannes Jacobus Munckerus * ±1610 † Makkinga 1-9-1652.
Beroep: rector te Delft.
Kinderen van Dirkje en Thomas:
1 Johannes Jacobus Munckerus, ~ Delft 1-6-1672
2 Volckert Munckerus, ~ Delft 4-3-1676, ‡ Oude Kerk Delft 18-6-1676
3 Samuel Munckerus, * Delft 5-1677
VIII-e Gerrit Meerman, * Leiden ±1593, † 1638, ±45 jr, zv Frans Meerman (zie VII-g) en Geertrui Ruychaver.
Beroep: advocaat Hof van Holland.
Gerrit x, ±29 jr, Leiden 25-6-1622 Maria de Bije, ±21 jr, * ±1601, † 23-7-1652, ±51 jr.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Geertruijd Meerman, * Leiden 8-12-1623
2 Johan Meerman, * Leiden 23-11-1624. Volgt IX-c.
3 Maarten Ruijchaver Meerman, * ±1627. Volgt IX-d.
4 François Meerman, * ±1630. Volgt IX-e.
5 Gerrit Meerman, * 1632, † 1667, ±35 jr
VIII-f Aleid Meerman, * 1595, † 1680, ±85 jr, dv Frans Meerman (zie VII-g) en Geertrui Ruychaver.
Aleid:
(1) x, ±26 jr, 1621 François van Bergen.
(2) x, ±45 jr, ±1640 Simon Simons Goulart.
VIII-g Frans Meerman, * 31-3-1605, † 16-9-1678, 73 jr, zv Jan Gerrits Meerman (zie VII-i) en Maria Ruijchaver.
Functie: bewindhebber van de O.-I.Compagnie 1639.
Frans x, 27 jr, Delft 6-2-1633 Emmerentia van Adrichem, ±21 jr, * Delft ±1612, † er 16-3-1684, ±72 jr, dv Joost van Adrichem * 25-7-1574 † 2-9-1653 x 18-3-1601 Catharina van der Eyck .
Kinderen van Frans en Emmerentia:
1 Joost Meerman, ~ Delft 8-2-1634
2 Johannes Meerman, ~ Amsterdam 2-10-1635
3 Catharina Meerman, * Delft 26-11-1636. Volgt IX-f.
4 Maria Meerman, ~ Amsterdam 11-3-1638. Volgt IX-g.
5 Emerentia Meerman, * Delft 27-9-1640. Volgt IX-h.
6 Jan Fransz Meerman, * Delft 23-9-1643. Volgt IX-i.
7 Jacob Meerman, ~ Delft 20-8-1647. Volgt IX-j.
VIII-h Maria van Santen, * 1636, † 26-8-1708, ±72 jr, dv Pieter van Santen (zie VII-l) en Maria van Adrichem.
Functie: moeder van het fraterhuis, de kostschool voor aankomende theologiestudenten.
Maria x, ±18 jr, Delft 4-2-1654 Franco Verburgh, 31 jr, * 14-6-1622, † 11-9-1678, 56 jr, zv Hendrik Verburgh x Alida van der Burch * 11-4-1600.
Functie: schepen van Delft.
Kinderen van Maria en Franco:
1 Alida Verburgh, * 14-3-1655. Volgt IX-k.
2 Maria Verburgh, ~ Delft 23-8-1656
3 Hendrick Verburgh, ~ Delft 9-3-1659
4 Petronella Verburgh, ~ Delft 13-1-1662. Volgt IX-l.
VIII-i Catarina van Santen, ~ Delft 17-8-1645, dv Pieter van Santen (zie VII-l) en Anna Adriaens Spieringh.
Catarina ging in ondertrouw, 21 jr, Amsterdam 12-5-1667 Johan Meerman , † 1708, zv Gerrit Meerman x Sara Spieringh .
Johan trouwde later Catharina de Goyer. Johan trouwde later 1681 Maria Meerman (geb. 1638), zie IX-g.
VIII-j Soetje van Santen, ~ Delft 1-10-1647, † 17-11-1720, 73 jr, dv Pieter van Santen (zie VII-l) en Anna Adriaens Spieringh.
Soetje x, 22 jr, Delft 16-9-1670 Maarten Meerman, † 26-2-1713.
Functie: gedeputeerde ter Staten van Utrecht.HeerlijkheidCameraar en Domheer te Utrecht.
Kind van Soetje en Maarten:
1 Anna Meerman, ~ Delft 23-10-1672
VIII-k Adriana van Santen, * Delft 30-10-1648, † 6-11-1729, 81 jr, dv Pieter van Santen (zie VII-l) en Anna Adriaens Spieringh.
Functie: moeder van het Nieuwe Weeshuis te Delft.
Adriana x, 21 jr, Delft 19-3-1670 Jan Fransz Meerman, 26 jr.
Zie IX-i voor persoonsgegevens van Jan.
Kind van Adriana en Jan:
1 Meerman, † Delft 12-11-1729
VIII-l Soetje Putmans, ~ Delft 10-10-1645, † 1707, ±62 jr, dv Hans Putmans en Elisabeth van Santen (zie VII-m).
Soetje x, 36 jr, Delft 11-1-1682 Dominic Roosmale, ±47 jr, * 1635, † 1694, ±59 jr, zv Adriaen Roosmalen x Wendelmoedt Boogaerdt .
Kind van Soetje en Dominic:
1 Elisabeth Maria Roosmale. Volgt IX-m.
VIII-m Diederik van Hogendorp, * 1625, † Den Haag 30-6-1672, ±47 jr, zv Gijsbert van Hogendorp en Anna Duist van Santen (zie VII-n).
Diederik x Petronella Kettingh, * Den Haag 24-5-1632, † er 29-3-1707, 74 jr.
VIII-n Dirck van Santen, † <1679, zv Beuckel van Santen (zie VII-o) en Hester Coltermans.
Dirck x Delft 19-2-1664 Deliana de Vooght, † 4-4-1714, dv Karel de Vooght x Bartha de Man .
Kinderen van Dirck en Deliana:
1 Beuckel D. van Santen, ~ Steenbergen 20-7-1664
2 Bartha van Santen, * 1666, † 1679, ±13 jr
VIII-o Catharina van Ruyven, * 23-7-1590, † 11-6-1642, 51 jr, dv Pieter van Ruyven en Maria van Santen (zie VII-q).
Catharina x, ±21 jr, 1611 Harmen van Ruyven.
Kinderen van Catharina en Harmen:
1 Catharina van Ruyven, * Delft 26-4-1613. Volgt IX-n.
2 Pieter van Ruyven, * 1-2-1620. Volgt IX-o.
VIII-p Magdalena van den Mierop, ~ Delft 2-9-1625, ‡ er 20-2-1657, dv Heijndrick Heijndricksz van den Mierop en Ida Meerman (zie VII-s).
Magdalena x Delft 22-10-1623 Nicolaas Pietersen Croeser, ~ Delft 24-4-1627, ‡ er 6-4-1687.
Kind van Magdalena en Nicolaas:
1 Henricus Croesert, ~ Delft 15-8-1656
VIII-q Dirrick van den Mierop, ~ Delft 12-12-1626, ‡ er 8-9-1666, zv Heijndrick Heijndricksz van den Mierop en Ida Meerman (zie VII-s).
Dirrick x, 24 jr, Rotterdam 6-8-1651 Maria Paulusdr Traudenius, ±17 jr, * Batavia Java 1634, ‡ Delft 27-5-1672, dv Paulus Traudenius * Gouda ±1606 † Batavia 9-7-1643 x Elisabeth de Meester * Rotterdam ±1610 † Batavia <1641.
Kinderen van Dirrick en Maria:
1 Ida van den Mierop, ~ Delft 6-5-1656. Volgt IX-p.
2 Hendrick van den Mierop, ~ Delft 16-3-1659, ‡ er 8-4-1659
3 Paulus van den Mierop, ~ Delft 29-6-1660
4 Elisabet van den Mierop, ~ Delft 24-6-1663. Volgt IX-q.
5 Magdalena van den Mierop, * Delft 31-5-1665. Volgt IX-r.
VIII-r Agnetha van den Mierop, ~ Delft 29-8-1630, ‡ er 14-1-1667, dv Heijndrick Heijndricksz van den Mierop en Ida Meerman (zie VII-s).
Agnetha x, 26 jr, Delft 31-3-1657 Nicolaes Willemsz van Assendelft, 27 jr, * Delft 8-3-1630, ‡ er 13-12-1692, zv Willem Claeszn van Assendelft * Delft 16-6-1606 ‡ er 19-2-1691 x Maria Gerritsdr van Sassen * Delft 13-3-1608 † er 12-12-1678.
Nicolaes trouwde later Delft 22-9-1668 Maria Magdalena Willemsdr van der Hoeff (1624-1711).
Beroep: Advocaat, charitaatmeester, veertigraad, schepen, meester van de fraters, weesmeester.Predikaat: Mr..
Kind van Agnetha en Nicolaes:
1 Willem Nicolaeszn van Assendelft, * Delft 1657
VIII-s Françoise van Santen, * Delft 10-12-1618, † er 5-10-1685, 66 jr, dv Françoys van Santen (zie VII-y) en Walburgh Trello.
Françoise x, 23 jr, Delft 27-4-1642 Aelbrecht van der Graeff, 35 jr, * Delft 11-9-1606, † er 31-3-1684, 77 jr, zv Arent van der Graeff * 1557 † 1642 x Sara Bosschaert * 1564.
Aelbrecht ging voorheen in ondertrouw Schipluiden 9-12-1628 met Margaretha Visch (ovl. 1634). Aelbrecht is weduwnaar van Eva Briell (1612-1640), wie hij x 3-2-1636.
Beroepen: vanaf 1651 Veertig Raad der stad Delft; vanaf 1653 schepen van Delft; vanaf 1657 burgemeester.
Kinderen van Françoise en Aelbrecht:
1 Arent van der Graef, * 12-2-1643, † 9-12-1670, 27 jr
Functie: commissaris van de Monstering.
2 Willem van der Graef, * 14-4-1644. Volgt IX-s.
3 Adriaen van der Graef, ~ Delft 7-5-1645
VIII-t Adriana van Santen, † 1676, dv Françoys van Santen (zie VII-y) en Walburgh Trello.
Adriana x 14-8-1647 Boudewijn van de Merwede van Muylwijk, 25 jr, ~ Rotterdam 12-6-1622, † 31-7-1661, 39 jr, zv Willem van de Merwede van Muylwijk x Maria van der Chijs .
Predikaat: Jonkheer.
Kinderen van Adriana en Boudewijn:
1 Wilhelm van Muijlwijk, ~ Delft 21-10-1648
2 Maria van de Muijlwijck, ~ Delft 13-2-1650. Volgt IX-t.
3 Franchois van Muijlwijck, ~ Delft 21-1-1652. Volgt IX-u.
VIII-u Willem van der Muelen, * 24-2-1631, † 25-8-1690, 59 jr, zv Andries van der Muelen en Catharina van Santen (zie VII-z).
Willem x, 23 jr, Utrecht 6-2-1655 Constantia Deutz, 25 jr, * 5-11-1629, † 23-4-1670, 40 jr.
Kind van Willem en Constantia:
1 Willem van der Muelen, * Utrecht 16-6-1658. Volgt IX-v.
VIII-v Ariaentje van Santen, ~ Delft 11-9-1633, dv Pieter Jansz van Santen (zie VII-ac) en Annetje Jansdr van der Eijck.
Ariaentje x, 24 jr, Delft 6-3-1658 Dirck Doncker.
Kinderen van Ariaentje en Dirck:
1 Jannetje Doncker, ~ Delft 19-1-1659
2 Pieteronella Doncker, ~ Delft 20-8-1660
3 Maria Doncker, ~ Delft 3-11-1661
4 Sijmon Doncker, ~ Delft 24-6-1663. Volgt IX-w.
VIII-w Agathe van Bleijswijck, * Delft 30-11-1657, † er 26-1-1686, 28 jr, dv Johan van Bleijswijck (zie VII-ae) en Clara van der Burch.
Agathe x, 24 jr, Schipluiden 11-5-1682 Johan Slicher, 23 jr, * Amsterdam 12-10-1658, † Delft 11-7-1711, 52 jr.
Kinderen van Agathe en Johan:
1 Wigbold Slicher, * Delft 24-1-1684, † er 11-8-1703, 19 jr
2 Clara Maria Slicher, * Delft 4-1-1685. Volgt IX-x.
VIII-x Margaretha van Bleijswijk, * Delft 21-10-1643, † er 26-1-1678, 34 jr, dv Adriaan van Bleijswijk en Clara van Hoogenhouck (zie VII-af).
Margaretha x, 28 jr, Overschie 8-2-1672 Lambrecht van Twent, 29 jr, * Kampen 7-9-1642, † Delft 14-9-1697, 55 jr.
Lambrecht trouwde later Pijnacker 2-4-1679 Clasina Koekebakker (1649-1691).
VIII-y Maria van Hoogenhouck, * Delft 6-9-1651, † er 13-8-1720, 68 jr, dv Maerten van Hoogenhouck (zie VII-ag) en Sara Dujst van Beresteyn.
Maria x, 25 jr, Delft 28-3-1677 Anthonie Weveringh, 27 jr, * Amsterdam 6-6-1649, † er 31-8-1720, 71 jr, zv Adriaan Weveringh * 11-11-1616 † 30-9-1668 x Catharina van den Helm * ±1626.
HeerlijkheidHeer van Holy.
Kind van Maria en Anthonie:
1 Adriaan Weveringh, * Delft 24-1-1678. Volgt IX-y.
VIII-z Geertruid Delff, * Delft 10-5-1645, † er 24-1-1696, 50 jr, dv Jacob Delff en Anna van Hoogenhouck (zie VII-ah).
Geertruid x, 19 jr, Delft 22-5-1664 Dirk van Beest van Heemskerck, 29 jr, * Delft 26-5-1634, † er 12-6-1685, 51 jr, zv Johan van Beest van Heemskerck * Delft 22-3-1602 † er 3-1-1648 x Maria van Mierevelt * Delft 27-1-1595 † er 26-2-1636.
Beroep: veertigraad van Delft 1665-1672, havenmeester op Delfshaven 1667-1670.Functie: Lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrerie van de Handbusch binnen Delft" 1664.Predikaat: Mr..
Kinderen van Geertruid en Dirk:
1 Maria Dircksdr Heemskerck van Beest. Volgt IX-z.
2 Margaretha van Beest van Heemskerck, * 1-11-1671. Volgt IX-aa.
3 Jan Dirkzn van Beest van Heemskerck, * Delft 7-8-1674. Volgt IX-ab.
4 Alida van Beest van Heemskerck, * 19-6-1680. Volgt IX-ac.
IX-a Jop Arijensz van Hodenpijl, † Vlaardinger-Ambacht 28-12-1712, zv Adriaen Joppen van Hodenpijl en Adriaentgen Adriaensdr Couwenhoven (zie VIII-b).
Jop x Hof van Delft 19-12-1648 Jannitgen Dircksdr Suijcker, dv Dirck Adriaansz Suijcker * ±1588 x Geertgen Adriaensdr Dijcxhoorn * ±1589 † ±1665.
Kind van Jop en Jannitgen:
1 Dirk Joppe van Hodenpijl. Volgt X-a.
IX-b Maria Duyst van Voorhout, * Delft 22-1-1662, † Utrecht 26-4-1754, 92 jr, dv Hendrik Duyst van Voorhout (zie VIII-c) en Cornelia Doublet.
Maria x Frederik Adriaan, * Utrecht 22-2-1659, † er 12-12-1738, 79 jr, zv Gerard * 1617 † Utrecht 22-12-1666 x Machteld van Zuijlen van Nijevelt * Utrecht 15-4-1621 † 27-6-1699.
IX-c Johan Meerman, * Leiden 23-11-1624, † er 1675, ±51 jr, zv Gerrit Meerman (zie VIII-e) en Maria de Bije.
Johan ging in ondertrouw, 23 jr, Leiden 25-6-1648 Dina van Nes, ±21 jr, * ±1627, dv Joost van Nes x Catharina Warmond .
Kinderen van Johan en Dina:
1 Gerrit Meerman, * Leiden 14-9-1650. Volgt X-b.
2 Joost Meerman, * Leiden 17-10-1652, † er 4-4-1653, 5 mnd
3 Johan Meerman, * Leiden 12-7-1655. Volgt X-c.
4 Dina Meerman, * Leiden 27-10-1661. Volgt X-d.
5 Catharina Maria Meerman, * Leiden 2-2-1665, † er 4-8-1665, 6 mnd
IX-d Maarten Ruijchaver Meerman, * ±1627, † 1684, ±57 jr, zv Gerrit Meerman (zie VIII-e) en Maria de Bije.
Maarten ging in ondertrouw, ±22 jr, Delft 2-10-1649 Helena Verburch , dv Hendrik Verburgh x Alida van der Burch * 11-4-1600.
Kinderen van Maarten en Helena:
1 Gerard Meerman, ~ Delft 21-8-1650, † <1652, <2 jr
2 Gerard Meerman, ~ Delft 17-5-1652
3 Adriana Meerman, ~ Delft 7-8-1658, † 1681, ±23 jr
IX-e François Meerman, * ±1630, † Leiden 1672, ±42 jr, zv Gerrit Meerman (zie VIII-e) en Maria de Bije.
François:
(1) ging in ondertrouw, ±22 jr, Leiden 26-9-1652 Theodora van Hoogeveen , 22 jr, ~ Leiden 21-7-1630, dv Albrecht van Hoogeveen x Adriana Heerman .
(2) ging in ondertrouw, ±37 jr, Leiden 1-7-1667 Margaretha de Bije .
Kinderen van François en Theodora:
1 Aalbert Meerman, * Leiden ±1656. Volgt X-e.
2 Gerrit Meerman, ~ Leiden 2-4-1657
3 Gerard Meerman, ~ Leiden 7-2-1659. Volgt X-f.
Kinderen van François en Margaretha:
4 Nicolaas Meerman, ~ Leiden 10-4-1668
5 Maria Theodora Meerman, * Leiden 10-4-1671. Volgt X-g.
IX-f Catharina Meerman, * Delft 26-11-1636, † er 11-12-1700, 64 jr, dv Frans Meerman (zie VIII-g) en Emmerentia van Adrichem.
Catharina x, 43 jr, 7-7-1680 Adriaan Willems van der Houff, 49 jr, * 29-1-1631, † 10-11-1704, 73 jr.
IX-g Maria Meerman, ~ Amsterdam 11-3-1638, dv Frans Meerman (zie VIII-g) en Emmerentia van Adrichem.
Maria x, ±43 jr, 1681 Johan Meerman, † 1708, zv Gerrit Meerman x Sara Spieringh .
Johan ging voorheen in ondertrouw Amsterdam 12-5-1667 met Catarina van Santen (geb. 1645), zie VIII-i. Johan trouwde voorheen Catharina de Goyer.
IX-h Emerentia Meerman, * Delft 27-9-1640, dv Frans Meerman (zie VIII-g) en Emmerentia van Adrichem.
Emerentia x, 23 jr, 5-3-1664 Johan Gijsberts van Wieringen.
IX-i Jan Fransz Meerman, * Delft 23-9-1643, † er 24-3-1724, 80 jr, zv Frans Meerman (zie VIII-g) en Emmerentia van Adrichem.
Functies: vanaf 1678 Veertig Raad te Delft; vanaf 1687 schepen; vanaf 1696 burgemeester; vanaf 1696 lid van het Collegie van Gecommitteerde Raden; vanaf 1704 bewindhebber van de O. I. Compagnie; vanaf 1714 Raad van State.
Jan x, 26 jr, Delft 19-3-1670 Adriana van Santen, 21 jr.
Zie VIII-k voor persoonsgegevens van Adriana.
Kind van Jan en Adriana: zie VIII-k.
IX-j Jacob Meerman, ~ Delft 20-8-1647, † er 20-10-1712, 65 jr, zv Frans Meerman (zie VIII-g) en Emmerentia van Adrichem.
Jacob x, ±38 jr, 1685 Iabella Cornelia Pauw, ±17 jr, * Delft 21-5-1668, ‡ er 19-11-1697.
IX-k Alida Verburgh, * 14-3-1655, † 21-2-1725, 69 jr, dv Franco Verburgh en Maria van Santen (zie VIII-h).
Alida x Willem van der Graeff.
IX-l Petronella Verburgh, ~ Delft 13-1-1662, † 1728, ±66 jr, dv Franco Verburgh en Maria van Santen (zie VIII-h).
Petronella x, 20 jr, 2-7-1682 Reijer Evertszoon van Bleyswijck, 33 jr, * 4-10-1648, † 22-9-1719, 70 jr.
Beroep: Capitain ten Dienste dezer landen.
Kind van Petronella en Reijer:
1 Franco van Bleyswijck, * 16-7-1695, † 4-10-1734, 39 jr Franco bleef ongehuwd.
Functie: vanaf 1724 Veertig-raad van Delft.Predikaat: Mr..
IX-m Elisabeth Maria Roosmale, † Rotterdam 26-8-1713, dv Dominic Roosmale en Soetje Putmans (zie VIII-l).
Elisabeth x Rotterdam 7-8-1709 Dirk Groenhout, 29 jr, * Rotterdam 27-4-1680, † er 21-12-1720, 40 jr.
HeerlijkheidHeer van Capelle aan denIJssel.
Kind van Elisabeth en Dirk:
1 Theodora Maria Groenhout, * Rotterdam 8-7-1710. Volgt X-h.
IX-n Catharina van Ruyven, * Delft 26-4-1613, † er 16-6-1695, 82 jr, dv Harmen van Ruyven en Catharina van Ruyven (zie VIII-o).
Catharina x, 23 jr, Delft 27-7-1636 Pieter van Hoogenhoeck, 23 jr, * Delft 3-2-1613, † er 26-1-1679, 65 jr, zv Abraham van Hoogenhoeck * Delft 5-4-1580 † er 12-7-1641 x Delft 2-9-1607 Clara van der Burch † Delft 7-4-1614.
Kinderen van Catharina en Pieter:
1 Joost van Hoogenhoeck, * Delft 3-3-1644. Volgt X-i.
2 Maerten Pietersz van Hoogenhoeck, * 20-8-1651. Volgt X-j.
IX-o Pieter van Ruyven, * 1-2-1620, † 23-10-1678, 58 jr, zv Harmen van Ruyven en Catharina van Ruyven (zie VIII-o).
Pieter:
(1) x, 36 jr, 7-6-1656 Maria Pauw, 36 jr, * 13-2-1620, † 9-6-1657, 37 jr, dv Engelbert Jacobsz Pauw * Delft 8-7-1585 † er 29-2-1648 x Maria Maertensdr. van Hoogenhouck .
(2) x, 38 jr, 10-7-1658 Leonora van der Dussen, 28 jr, * Delft 1-2-1630, † 8-1664, 34 jr.
IX-p Ida van den Mierop, ~ Delft 6-5-1656, ‡ er 9-8-1720, dv Dirrick van den Mierop (zie VIII-q) en Maria Paulusdr Traudenius.
Ida x, 19 jr, Delft 2-12-1675 Pouwels Pietersz Durven, 29 jr, * Delft 7-1-1646, ‡ er 10-4-1711, zv Pieter Gerritsz Durven ‡ Delft 24-10-1680 x Maria Heijndricx van den Burch ‡ Delft 17-7-1709.
Kinderen van Ida en Pouwels:
1 Diederik Durven, ~ Delft 13-9-1676. Volgt X-k.
2 Maria Durven, ~ Delft 12-12-1677
3 Anna Elisabet Durven, ~ Delft 30-1-1679
4 Pieter Durven, ~ Delft 18-8-1680
5 Gerardus Durven, ~ Delft 18-12-1681
6 Jeremias Durven, ~ Delft 22-12-1683, ‡ er 8-1-1684
7 Magdalena Durven, ~ Delft 13-3-1685
8 Samuel Durven, ~ Delft 29-1-1687
9 Henricus Durven, ~ Delft 25-8-1688, ‡ er 30-5-1689
10 Anna Durven, ~ Delft 6-12-1689
11 Elisabeth Pouwelsdr Durven, ~ Delft 10-4-1691. Volgt X-l.
12 Geertruit Durven, ~ Delft 31-10-1692
13 Joannes Durven, ~ Delft 4-3-1694, ‡ er 19-9-1694
14 Magtelt Durven, ~ Delft 24-6-1696
15 Barbara Durven, ~ Delft 6-5-1702
IX-q Elisabet van den Mierop, ~ Delft 24-6-1663, ‡ er 1-12-1718, dv Dirrick van den Mierop (zie VIII-q) en Maria Paulusdr Traudenius.
Elisabet x, 19 jr, Delft 30-5-1683 Johannes Fuck van Hove, 30 jr, ~ Delft 16-6-1652, ‡ er 27-6-1707, zv Adriaen Jacobsz Fuck van Hove x Bartha Camerling .
Kinderen van Elisabet en Johannes:
1 Dirck Fuck van Hove, ~ Delft 13-10-1686. Volgt X-m.
2 Adriaan Fuck van Hove, ~ Rotterdam 6-6-1691. Volgt X-n.
3 Maria Elisabeth Fuck van Hove, ~ Delft 14-10-1693
4 Cornelia Fuck van Hove, ~ Delft 6-10-1697
5 François Fuck van Hove, ~ Delft 9-2-1700, ‡ er 22-11-1700
6 Hendrijkus Fuck van Hove, ~ Delft 19-3-1702, ‡ er 4-6-1702
IX-r Magdalena van den Mierop, * Delft 31-5-1665, † er 20-11-1737, 72 jr, dv Dirrick van den Mierop (zie VIII-q) en Maria Paulusdr Traudenius.
Magdalena:
(1) x, 22 jr, Delft 24-11-1687 Daeff Johan Swalmius, 23 jr, ~ Delft 11-5-1664, ‡ er 19-11-1693, zv Adriaen Swalmius * ±1635 ‡ Delft 2-5-1667 x Margrieta van den Burch * Delft ±1640 ‡ er 29-12-1672.
(2) x, 37 jr, Delft 6-2-1703 Cornelis Corneliszn ’s Gravesande, 32 jr, * Delft 28-10-1670, † er 13-7-1737, 66 jr, zv Cornelis Isaackszn ’s Gravesande ~ Delft 18-5-1631 ‡ er 5-12-1691 x Agatha Cornelisdr van Schagen ~ Delft 6-2-1639 ‡ er 21-7-1683.
Beroep: advocaat, kapitein der schutterij, veertigraad, weesmeester, deken over het gilde van de reparateurs.
Kinderen van Magdalena en Daeff:
1 Adriaan Swalmius, ~ Delft 21-6-1689. Volgt X-o.
2 Marija Swalmius, ~ Delft 6-9-1691
3 Joanna Margareta Swalmius, ~ Delft 13-11-1693
Kinderen van Magdalena en Cornelis:
4 Cornelis Corneliszn ’s Gravesande, * Delft 19-5-1705. Volgt X-p.
5 Marija IJda Cornelisdr ’s Gravesande, ~ Delft 19-1-1710
IX-s Willem van der Graef, * 14-4-1644, † 4-11-1725, 81 jr, zv Aelbrecht van der Graeff en Françoise van Santen (zie VIII-s).
Functie: Veertig-raad van Delft.
Willem x, 35 jr, 6-5-1679 Alida Verbrurch, ±24 jr, * 1655, † 1725, ±70 jr.
Kind van Willem en Alida:
1 Françoise Helena van der Graeff, * ±1683. Volgt X-q.
IX-t Maria van de Muijlwijck, ~ Delft 13-2-1650, ‡ er 4-8-1716, dv Boudewijn van de Merwede van Muylwijk en Adriana van Santen (zie VIII-t).
Maria x Gerard Gael, † <1716.
IX-u Franchois van Muijlwijck, ~ Delft 21-1-1652, ‡ er 27-12-1707, zv Boudewijn van de Merwede van Muylwijk en Adriana van Santen (zie VIII-t).
Beroep: Raad en Vroedschap.
Franchois x Catharina Halling, ‡ Delft 24-10-1707.
IX-v Willem van der Muelen, * Utrecht 16-6-1658, † er 9-11-1739, 81 jr, zv Willem van der Muelen (zie VIII-u) en Constantia Deutz.
Willem:
(1) x Clara Magdalena Marez, * Amsterdam 10-4-1673, ‡ er 18-5-1696.
(2) x, 43 jr, Amsterdam 3-11-1701 Sophia Huijdecoper, 39 jr, * Utrecht 31-10-1662, † Amsterdam 8-10-1742, 79 jr, dv Joan Huijdecoper * Amsterdam 21-2-1625 † er 1-12-1704 x 12-3-1656 Sophia Coymans * 3-1-1636 † 22-2-1714.
Kind van Willem en Clara:
1 Isabella Sophia van der Muelen, * ±1693. Volgt X-r.
Kinderen van Willem en Sophia:
2 Constantia Isabella van der Muelen, * Utrecht 16-10-1703. Volgt X-s.
3 Sophia Maria Agatha van der Muelen, * 16-4-1705. Volgt X-t.
IX-w Sijmon Doncker, ~ Delft 24-6-1663, ‡ er 25-9-1716, zv Dirck Doncker en Ariaentje van Santen (zie VIII-v).
Sijmon ging in ondertrouw, 25 jr, Delft 18-9-1688 Hester de Man .
IX-x Clara Maria Slicher, * Delft 4-1-1685, † Gouda 25-2-1756, 71 jr, dv Johan Slicher en Agathe van Bleijswijck (zie VIII-w).
Clara x, 30 jr, 3-9-1715 Willem van Strijen, 28 jr, * Den Haag 16-5-1687, † Gouda 11-1-1765, 77 jr, zv Querijn van Strijen * Amsterdam 21-1-1648 † Den Haag 24-10-1719 x Cornelia Elisabeth de Raet * ±1659 † Den Haag 4-1745.
Kind van Clara en Willem:
1 Cornelia Maria van Strijen, * Amsterdam 18-9-1717. Volgt X-u.
IX-y Adriaan Weveringh, * Delft 24-1-1678, † er 26-5-1719, 41 jr, zv Anthonie Weveringh en Maria van Hoogenhouck (zie VIII-y).
Adriaan x, 21 jr, Delft 23-6-1699 Jacoba van Royen, 19 jr, * Delft 2-2-1680, † er 29-4-1718, 38 jr, dv David van Royen * Leiden 3-5-1625 † er 31-5-1679 x Jacoba la Plat * Leiden 3-5-1645 † er 6-5-1681.
Kinderen van Adriaan en Jacoba:
1 Adriaan Weveringh, * Amsterdam 1-4-1700. Volgt X-v.
2 Philips Weveringh, * Delft 15-8-1703, † er 26-5-1719, 15 jr
3 Jacoba Weveringh, * Delft 28-11-1705. Volgt X-w.
IX-z Maria Dircksdr Heemskerck van Beest, † 19-8-1726, dv Dirk van Beest van Heemskerck en Geertruid Delff (zie VIII-z).
Maria x 1-7-1693 Sybrand van der Lely, 29 jr, * Delft 12-7-1663, † 20-8-1720, 57 jr.
Kinderen van Maria en Sybrand:
1 Adrijaen van der Lely, ~ Rotterdam 19-9-1694
2 Dirck van der Lely, ~ Rotterdam 5-4-1697
3 Willem van der Lely, ~ Rotterdam 16-10-1698
4 Maria Apollonia van der Lely, * Rotterdam 2-3-1703. Volgt X-x.
5 Geertruid van der Lely, ~ Rotterdam 20-2-1705
6 Theodora van der Lely, ~ Rotterdam 30-4-1706
7 Theodora van der Lely, * 22-2-1708. Volgt X-y.
IX-aa Margaretha van Beest van Heemskerck, * 1-11-1671, † 11-11-1727, 56 jr, dv Dirk van Beest van Heemskerck en Geertruid Delff (zie VIII-z).
Margaretha x Christoffel Flament, * 24-4-1669, † 20-9-1725, 56 jr.
Kind van Margaretha en Christoffel:
1 Christoffel Flament, * 17-5-1711. Volgt X-z.
IX-ab Jan Dirkzn van Beest van Heemskerck, * Delft 7-8-1674, † er 25-12-1732, 58 jr, zv Dirk van Beest van Heemskerck en Geertruid Delff (zie VIII-z).
Beroep: Veertigraad van Delft 1712, thesaurier aldaar 1715-1728, fiscaal op de Westkust..
Jan x, 27 jr, Batavia 25-6-1702 Emmerentia de Winter, 18 jr, ~ Brielle 27-11-1683, † Delft 12-12-1742, 59 jr, dv Pieter Pietersz de Winter * Den Briel ±1655 † ±1739 x Emma Adriaensdr Hopkoper .
Kinderen van Jan en Emmerentia:
1 Dirk van Beest van Heemskerck, * 4-7-1711. Volgt X-aa.
2 Pieter van Heemskerck, * 14-12-1713. Volgt X-ab.
3 Willem Cornelis van Beest van Heemskerck, * Delft 28-8-1723. Volgt X-ac.
IX-ac Alida van Beest van Heemskerck, * 19-6-1680, dv Dirk van Beest van Heemskerck en Geertruid Delff (zie VIII-z).
Alida x Cornelis Matthijsz Besemer, * 5-1672, † 1705, ±33 jr.
Kinderen van Alida en Cornelis:
1 Catharina Besemer
2 Maria Besemer
3 Cornelis Besemer
X-a Dirk Joppe van Hodenpijl, † Vlaardinger-Ambacht 13-1-1741, zv Jop Arijensz van Hodenpijl (zie IX-a) en Jannitgen Dircksdr Suijcker.
Dirk x Jannetje Jansdr Koppert, † Vlaardinger-Ambacht 31-10-1722.
Kind van Dirk en Jannetje:
1 Maria Dirksdr van Hodenpijl, * 26-12-1710. Volgt XI-a.
X-b Gerrit Meerman, * Leiden 14-9-1650, † er 10-2-1710, 59 jr, zv Johan Meerman (zie IX-c) en Dina van Nes.
Gerrit x, 34 jr, Leiden 18-2-1685 Catharina Wijnina van Rijn, ±20 jr, * Dordrecht ±1665, † Leiden 26-6-1703, ±38 jr, dv Allard van Rijn * ±1610 x Maria van Benschop * ±1635.
Kinderen van Gerrit en Catharina:
1 Dina Meerman, ~ Leiden 9-12-1685
2 Johan Meerman, * Leiden 12-7-1687. Volgt XI-b.
3 Maria Aldegonde Meerman, * Delft 29-1-1689. Volgt XI-c.
4 Catharina Winina Meerman, ~ Leiden 3-11-1690
X-c Johan Meerman, * Leiden 12-7-1655, † 8-5-1716, 60 jr, zv Johan Meerman (zie IX-c) en Dina van Nes.
Johan x, 26 jr, Gouda 17-12-1681 Anna Doens Donatus van Groenendijk.
Kinderen van Johan en Anna:
1 Johan Meerman, * Gouda ±1681
2 Donatus Meerman, ~ Gouda 7-5-1684
3 Catharina Meerman, * Gouda ±1688
X-d Dina Meerman, * Leiden 27-10-1661, † 22-8-1722, 60 jr, dv Johan Meerman (zie IX-c) en Dina van Nes.
Dina x, 23 jr, Dordrecht 9-9-1685 Cornelis de Rovere, 36 jr, * Dordrecht 2-12-1648, zv Pieter de Rovere x Sophia van Beveren .
X-e Aalbert Meerman, * Leiden ±1656, † 2-8-1694, ±38 jr, zv François Meerman (zie IX-e) en Theodora van Hoogeveen.
Aalbert ging in ondertrouw, ±21 jr, Leiden 4-3-1677 Maria van Willegen, ±21 jr, * Leiden ±1656, dv Adrianus van Willegen x Barbara van Panhujs .
Kinderen van Aalbert en Maria:
1 Barbara Theodora Meerman, ~ Leiden 26-1-1678
2 Adriana Maria Meerman, ~ Leiden 21-5-1682
X-f Gerard Meerman, ~ Leiden 7-2-1659, zv François Meerman (zie IX-e) en Theodora van Hoogeveen.
Gerard x, 40 jr, Leiden 10-2-1699 Agatha Maria Arckenbout, 21 jr, ~ Rotterdam 5-10-1677, dv Cornelis Arckenbout x Lijdia van Vredenburg .
Agatha ging voorheen in ondertrouw Leiden 12-8-1692 met Hieroniemus van de Mark (geb. 1671).
Kinderen van Gerard en Agatha:
1 Françoise Meerman, * Leiden 30-9-1700. Volgt XI-d.
2 Lidia Johanna Meerman, ~ Leiden 14-11-1702
3 François Diderik Meerman, ~ Leiden 14-6-1705
X-g Maria Theodora Meerman, * Leiden 10-4-1671, dv François Meerman (zie IX-e) en Margaretha de Bije.
Maria x, 20 jr, Koudekerke 22-12-1691 Adriaan Steengracht.
X-h Theodora Maria Groenhout, * Rotterdam 8-7-1710, † Capelle aan de IJssel 1-8-1764, 54 jr, dv Dirk Groenhout en Elisabeth Maria Roosmale (zie IX-m).
HeerlijkheidVrouwe van Capelle aan de IJssel.
Theodora:
(1) x, 19 jr, Rotterdam 23-11-1729 Aegedius Groeninx, 26 jr, * Rotterdam 19-3-1703, † er 16-1-1738, 34 jr.
(2) x, 29 jr, Capelle aan de IJssel 14-9-1739 Lambert van Neck, 42 jr, * Den Haag 17-11-1696, † Rotterdam 2-1-1746, 49 jr, zv Cornelis van Neck * 2-9-1658 x Anna de Greeff * ±1660 † 1702.
Kind van Theodora en Lambert:
1 Elisabeth Maria van Neck, * Rotterdam 1-1-1741. Volgt XI-e.
X-i Joost van Hoogenhoeck, * Delft 3-3-1644, † Leiden 24-9-1714, 70 jr, zv Pieter van Hoogenhoeck en Catharina van Ruyven (zie IX-n).
Predikaat: des H.R. rijksridder.
Joost x, 21 jr, Leiden 11-1-1666 Antonis des Quiens, ±20 jr, * Delft 1646, † er 1686, ±40 jr.
Kind van Joost en Antonis:
1 Cartharina van Hoogenhoeck, * Leiden 5-7-1674. Volgt XI-f.
X-j Maerten Pietersz van Hoogenhoeck, * 20-8-1651, † 27-12-1720, 69 jr, zv Pieter van Hoogenhoeck en Catharina van Ruyven (zie IX-n).
Maerten x, 40 jr, 17-6-1692 Machteld Boogaert.
Kinderen van Maerten en Machteld:
1 Yda Maria van Hoogenhoeck, * 8-8-1693, † 9-8-1693, 1 dag
2 Pieter van Hoogenhoeck, * 18-6-1695, † 22-6-1695, 4 dg
X-k Diederik Durven, ~ Delft 13-9-1676, ‡ er 26-2-1740, zv Pouwels Pietersz Durven en Ida van den Mierop (zie IX-p).
Notitie bij Diederik: Biografie.
Beroep: van 1-6-1729 tot 28-7-1732 gouverneur generaal van Nederland Oost Indië.
Diederik:
(1) x, 28 jr, Amsterdam 27-1-1705 Jacoba van Breda, † <1-3-1725.
(2) ging in ondertrouw, 48 jr, Batavia 24-2-1725 Anna Catharina de Roo , 25 jr, ~ Batavia 8-9-1699, ‡ Delft 1-3-1741, dv Willem Matthijsz de Roo ~ Delft 29-3-1662 ‡ Batavia 13-2-1712 x Anna Carels van Savelsteijn .
Anna is weduwe van Jan Christoffel Torant (1687-1724).
Kinderen van Diederik en Jacoba:
1 IJda Poulina Durven, ~ Amsterdam 4-2-1705
2 Maria Catharina Durven, ~ Kaap de Goede Hoop 9-5-1706
X-l Elisabeth Pouwelsdr Durven, ~ Delft 10-4-1691, dv Pouwels Pietersz Durven en Ida van den Mierop (zie IX-p).
Elisabeth x, 23 jr, Delft 22-4-1714 Adriaan Fuck van Hove, 22 jr.
Zie X-n voor persoonsgegevens van Adriaan.
X-m Dirck Fuck van Hove, ~ Delft 13-10-1686, ‡ Rotterdam 10-5-1724, zv Johannes Fuck van Hove en Elisabet van den Mierop (zie IX-q).
Dirck x, 26 jr, Delft 6-3-1713 Margarita Jansdr de Bries, 20 jr, ~ Delft 29-5-1692, ‡ er 28-1-1726, dv Jan de Bries x Catharina Baelde .
X-n Adriaan Fuck van Hove, ~ Rotterdam 6-6-1691, zv Johannes Fuck van Hove en Elisabet van den Mierop (zie IX-q).
Adriaan x, 22 jr, Delft 22-4-1714 Elisabeth Pouwelsdr Durven, 23 jr.
Zie X-l voor persoonsgegevens van Elisabeth.
X-o Adriaan Swalmius, ~ Delft 21-6-1689, ‡ er 14-2-1747, zv Daeff Johan Swalmius en Magdalena van den Mierop (zie IX-r).
Adriaan:
(1) x, 23 jr, Delft 28-11-1712 Agatha Amelia Cocquis, 22 jr, ~ Delft 16-8-1690, ‡ er 25-1-1714, dv Pieter Lambertuszn Cocquis ~ Delft 9-9-1664 ‡ er 22-6-1726 x Sara Cornelisdr ’s Gravesande ~ Delft 23-8-1663 ‡ er 30-11-1729.
(2) x, 25 jr, Delft 5-12-1714 Adriana de Bries.
(3) x, 28 jr, Delft 19-4-1718 Elisabet van Haeringh.
Kind van Adriaan en Agatha:
1 Jan Adraan Swalmius, ~ Delft 19-11-1713
Kind van Adriaan en Adriana:
2 Agatha Amelia Swalmius, ~ Delft 16-12-1716. Volgt XI-g.
X-p Cornelis Corneliszn ’s Gravesande, * Delft 19-5-1705, † er 13-4-1751, 45 jr, zv Cornelis Corneliszn ’s Gravesande en Magdalena van den Mierop (zie IX-r).
Beroep: vroedschap, weesmeester, schepen, bewindhebber W.I.C..
Cornelis x, 31 jr, Delft 10-11-1736 Maria Maximiliaansdr de Rave, 25 jr, ~ Den Haag 17-5-1711, † Brielle 8-5-1764, 52 jr, dv Maximiliaan de Rave x Maria Durven .
X-q Françoise Helena van der Graeff, * ±1683, † 1751, ±68 jr, dv Willem van der Graef (zie IX-s) en Alida Verbrurch.
Françoise x Nicolaas Lambrechts Twent, * ±1681, † 1754, ±73 jr.
Kind van Françoise en Nicolaas:
1 Willem Twent, * ±1707, † 1750, ±43 jr
Predikaat: Mr..
X-r Isabella Sophia van der Muelen, * ±1693, † 1722, ±29 jr, dv Willem van der Muelen (zie IX-v) en Clara Magdalena Marez.
Functie: vrouwe van Maarsbergen en Maarn.
Isabella x Eger Tamminga, * ±1682, † 1752, ±70 jr.
Predikaat: baron.
Kind van Isabella en Eger:
1 Constantia Clara Tamminga, * 6-1-1720. Volgt XI-h.
X-s Constantia Isabella van der Muelen, * Utrecht 16-10-1703, † er 2-11-1745, 42 jr, dv Willem van der Muelen (zie IX-v) en Sophia Huijdecoper.
Functie: vrouwe van Oud-Broekhuizen.
Constantia x, 22 jr, Baarn 10-6-1726 Frans Godert van Lynden, 23 jr, * Arnhem 28-6-1702, † Nijmegen 9-2-1786, 83 jr, zv Derk Wolter van Lynden * 29-9-1659 † 6-9-1712 x Amerongen 18-4-1699 Anna Ursula van Reede * Amerongen 19-9-1669 † Arnhem 26-3-1749.
X-t Sophia Maria Agatha van der Muelen, * 16-4-1705, † >1764, >59 jr, dv Willem van der Muelen (zie IX-v) en Sophia Huijdecoper.
Sophia x, 28 jr, Utrecht 30-6-1733 Jan Huijdecoper, 40 jr, * 11-3-1693, † 2-4-1752, 59 jr, zv Jan Elias Huijdecoper * 13-4-1669 † 5-2-1744 x 3-6-1692 Agatha Hasslaer * 17-7-1670 † 10-3-1741.
X-u Cornelia Maria van Strijen, * Amsterdam 18-9-1717, † Den Haag 14-4-1764, 46 jr, dv Willem van Strijen en Clara Maria Slicher (zie IX-x).
Cornelia x, 24 jr, Amsterdam 2-9-1742 Johan Hop, 33 jr, * Amsterdam 19-1-1709, † Den Haag 17-12-1772, 63 jr, zv Hendrik Hop * Amsterdam 17-9-1661 † er 3-7-1718 x Sara Bailli * Amsterdam 3-5-1671 † er 24-2-1724.
Johan is weduwnaar van Elisabeth Pauw (1708-1738), wie hij x Delft 17-5-1735. Johan trouwde later Den Haag 29-3-1767 Maria Henriëtte van der Hoop (1732-1790).
X-v Adriaan Weveringh, * Amsterdam 1-4-1700, † er 17-12-1768, 68 jr, zv Adriaan Weveringh (zie IX-y) en Jacoba van Royen.
Adriaan x, 26 jr, Schoonhoven 27-8-1726 Martine Baert, 20 jr, * Schoonhoven 21-12-1705, † Leiden 20-10-1783, 77 jr.
X-w Jacoba Weveringh, * Delft 28-11-1705, † er 3-2-1792, 86 jr, dv Adriaan Weveringh (zie IX-y) en Jacoba van Royen.
Jacoba x, 21 jr, Delft 17-6-1727 Andries Boogaert, 27 jr, * Deldt 29-1-1700, † Delft 31-8-1746, 46 jr, zv Nicolaas Frederik Boogaert * Suratte Gujarat India 24-12-1670 † Delft 30-3-1757 x Suzanne Abbema * Vianen 30-4-1646 † Delft 10-5-1727.
Kind van Jacoba en Andries:
1 Isabelle Cornelia Boogaert, * Delft 22-12-1729. Volgt XI-i.
X-x Maria Apollonia van der Lely, * Rotterdam 2-3-1703, † Delft 23-6-1769, 66 jr, dv Sybrand van der Lely en Maria Dircksdr Heemskerck van Beest (zie IX-z).
Maria x, 20 jr, Delft 8-6-1723 Gerard Adriaensz van Assendelft, 23 jr, * Delft 19-8-1699, zv Adriaen Gerardsz van Assendelft ~ 31-8-1664 † Delft 2-8-1742 x Maria Magdalena van Beresteyn * Delft 22-7-1667 † er 14-9-1715.
Predikaat: Mr..
Kinderen van Maria en Gerard:
1 Maria Magdalena van Assendelft, * Delft 25-3-1724, † er 23-1-1768, 43 jr
2 Geertruyda van Assendelft, * Delft 5-9-1725, † er 6-7-1803, 77 jr
3 Adriaen van Assendelft, * Delft 9-11-1727. Volgt XI-j.
4 Elisabeth van Assendelft, * Delft 6-3-1729, † er 23-3-1793, 64 jr
5 van Assendelft, levenloos geboren kind, geboren 2-7-1730 in Delft, ‡ Delft 4-7-1730
Notitie: Doodgeboren tweeling.
6 Gerarda Sijbranda van Assendelft, * Delft 17-6-1746, † er 17-12-1770, 24 jr Gerarda bleef ongehuwd.
X-y Theodora van der Lely, * 22-2-1708, † 6-12-1771, 63 jr, dv Sybrand van der Lely en Maria Dircksdr Heemskerck van Beest (zie IX-z).
Theodora x Dirk van Beest van Heemskerck.
Zie X-aa voor persoonsgegevens van Dirk.
X-z Christoffel Flament, * 17-5-1711, † 16-6-1741, 30 jr, zv Christoffel Flament en Margaretha van Beest van Heemskerck (zie IX-aa).
Christoffel x, 25 jr, 20-10-1736 Sara de Toict.
Kind van Christoffel en Sara:
1 Catharina Margaretha Flament, * 2-9-1739. Volgt XI-k.
X-aa Dirk van Beest van Heemskerck, * 4-7-1711, † 29-12-1782, 71 jr, zv Jan Dirkzn van Beest van Heemskerck (zie IX-ab) en Emmerentia de Winter.
Dirk x Theodora van der Lely.
Zie X-y voor persoonsgegevens van Theodora.
X-ab Pieter van Heemskerck, * 14-12-1713, † 1753, ±40 jr, zv Jan Dirkzn van Beest van Heemskerck (zie IX-ab) en Emmerentia de Winter.
Pieter x Jacoba Elisabeth van Doorn, * 12-4-1717, † 2-12-1747, 30 jr.
Kind van Pieter en Jacoba:
1 Jan Anthony van Heemskerck, * 24-6-1743. Volgt XI-l.
X-ac Willem Cornelis van Beest van Heemskerck, * Delft 28-8-1723, † ’s-Hertogenbosch 18-7-1782, 58 jr, zv Jan Dirkzn van Beest van Heemskerck (zie IX-ab) en Emmerentia de Winter.
Beroep: Luitenant-Kolonel van de gardes te voet; Schepen en Raad van ’s-Hertogenbosch; Rentmeester en gever der geestelijke goedren in de Meijerij aldaar..
Willem x, 27 jr, Oegstgeest 8-8-1751 Antonia Petronella Elsevier, 21 jr, * Rotterdam 10-2-1730.
Antonia is weduwe van Anthony van Heemskerck (ovl. 1748), wie zij x Rotterdam 27-10-1745.
Kind van Willem en Antonia:
1 Johanna Christoffelina Jacoba van Beest van Heemskerck, * Delft 24-5-1759. Volgt XI-m.
XI-a Maria Dirksdr van Hodenpijl, * 26-12-1710, ‡ Vlaardingen 7-1776, dv Dirk Joppe van Hodenpijl (zie X-a) en Jannetje Jansdr Koppert.
Maria x, 23 jr, Vlaardinger-Ambacht 16-10-1734 Adrianus Jacobsz van der Meer, 26 jr, ~ Vlaardinger-Ambacht 22-11-1707.
Kind van Maria en Adrianus:
1 Jacobus Arisse (Japick) van der Meer, * Vlaardingen 25-1-1745. Volgt XII-a.
XI-b Johan Meerman, * Leiden 12-7-1687, † er 29-3-1746, 58 jr, zv Gerrit Meerman (zie X-b) en Catharina Wijnina van Rijn.
Johan x, 21 jr, Leiden 6-5-1709 Catharina Adriana de la Court, 19 jr, * Leiden 2-2-1690, † er 4-11-1752, 62 jr, dv Pieter de la Court * Leiden 25-5-1664 † er 12-9-1739 x Sara Poelaert * Leiden 31-7-1666 † er 17-3-1740.
Kinderen van Johan en Catharina:
1 Gerard Meerman, ~ Leiden 2-4-1713, † <1722, <9 jr
2 Catharina Wijnina Meerman, ~ Leiden 10-2-1717
3 Pieter Meerman, ~ Leiden 2-4-1721, † <1726, <5 jr
4 Gerrit Meerman, ~ Delft 6-12-1722. Volgt XII-b.
5 Pieter Meerman, ~ Leiden 26-7-1726
XI-c Maria Aldegonde Meerman, * Delft 29-1-1689, † Leiden 17-11-1749, 60 jr, dv Gerrit Meerman (zie X-b) en Catharina Wijnina van Rijn.
Maria x, 29 jr, Delft 12-6-1718 Willem Adriaan van der Goes, 22 jr, * Delft 18-3-1696, † er 17-8-1751, 55 jr, zv Adriaan van der Goes * Delft 20-9-1649 † er 25-3-1721 x Maria Dulcia Spiering * Delft ±1660 † er 23-8-1707.
Kind van Maria en Willem:
1 Adriaan van der Goes, * Leiden 23-8-1719. Volgt XII-c.
XI-d Françoise Meerman, * Leiden 30-9-1700, dv Gerard Meerman (zie X-f) en Agatha Maria Arckenbout.
Françoise x, 20 jr, Leiden 26-1-1721 Johan van Lanschot, 27 jr, ~ Leiden 11-12-1693, † 16-3-1759, 65 jr, zv Johan Alexander van Lanschot x Emerentia van Vesaneveld .
XI-e Elisabeth Maria van Neck, * Rotterdam 1-1-1741, † er 5-5-1817, 76 jr, dv Lambert van Neck en Theodora Maria Groenhout (zie X-h).
HeerlijkheidVrouwe van Capelle aan de IJssel.
Elisabeth x Capelle aan de IJssel Willem Prins, * Rotterdam 2-7-1730, † er 26-8-1807, 77 jr, zv Adriaan Prins * Delft 15-5-1692 † Rotterdam 5-3-1780 x Elisabeth Schepers * Delft 10-8-1701 † Rotterdam 21-4-1756.
Kind van Elisabeth en Willem:
1 Theodore Lambert Prins, * Rotterdam 30-3-1761. Volgt XII-d.
XI-f Cartharina van Hoogenhoeck, * Leiden 5-7-1674, † er 11-7-1761, 87 jr, dv Joost van Hoogenhoeck (zie X-i) en Antonis des Quiens.
Cartharina x, 27 jr, Leiden 24-5-1702 Pieter Marcus, 28 jr, * Amsterdam 16-2-1674, † Leiden 1-11-1744, 70 jr.
Kind van Cartharina en Pieter:
1 Jan Pieter Marcus, * 1703. Volgt XII-e.
XI-g Agatha Amelia Swalmius, ~ Delft 16-12-1716, dv Adriaan Swalmius (zie X-o) en Adriana de Bries.
Agatha x, 24 jr, Delft 26-9-1741 Adriaan van Nooten.
XI-h Constantia Clara Tamminga, * 6-1-1720, † 1753, ±33 jr, dv Eger Tamminga en Isabella Sophia van der Muelen (zie X-r).
Predikaat: barones van Tamminga Vrouwe van Maarsbergen.
Constantia x, ±17 jr, 1737 Jan Jacob de Geer, ±23 jr, * 28-1-1714, † 3-10-1781, 67 jr, zv Jan Jacob de Geer * ±1666 † 1738 x 1704 Jacqueline Cornelie Assendelft * ±1682 † 1752.
Jan trouwde later 1755 Theodora Anna van Haeften.
Predikaat: Heer van Rijnhuizen, ’t Gein, Oudegein, Maarn, Maarsbergen, Broekhuysen en Wynesteyn.
Kind van Constantia en Jan:
1 Jan Jacob de Geer, * 29-10-1750. Volgt XII-f.
XI-i Isabelle Cornelia Boogaert, * Delft 22-12-1729, † Den Haag 24-7-1788, 58 jr, dv Andries Boogaert en Jacoba Weveringh (zie X-w).
Isabelle x, 20 jr, 1-5-1750 Nicolaas Hendrik van Hoorn, 33 jr, * Vlissingen 13-12-1716, † Den Haag 16-10-1783, 66 jr, zv Hendrik van Hoorn * Vlissingen 21-1-1687 † Den Haag 11-10-1739 x Anna Regina van Buytenhen * Batavia Java † Den Haag 20-1-1740.
Kind van Isabelle en Nicolaas:
1 Henriëte Regina van Hoorn, * Den Haag 7-7-1751. Volgt XII-g.
XI-j Adriaen van Assendelft, * Delft 9-11-1727, † Emmerich Duitsland 27-3-1792, 64 jr, zv Gerard Adriaensz van Assendelft en Maria Apollonia van der Lely (zie X-x).
Predikaat: Mr..
Adriaen x, 43 jr, Kleve Duitsland 19-9-1771 Cornelia Vermeulen, 38 jr, * 31-12-1732, † Emmerich Duitsland 16-12-1790, 57 jr.
XI-k Catharina Margaretha Flament, * 2-9-1739, ‡ Delft 27-8-1790, dv Christoffel Flament (zie X-z) en Sara de Toict.
Catharina x, 26 jr, 10-6-1766 Jan Anthony van Heemskerck, 22 jr.
Zie XI-l voor persoonsgegevens van Jan.
XI-l Jan Anthony van Heemskerck, * 24-6-1743, † Delft 18-2-1795, 51 jr, zv Pieter van Heemskerck (zie X-ab) en Jacoba Elisabeth van Doorn.
Jan x, 22 jr, 10-6-1766 Catharina Margaretha Flament, 26 jr.
Zie XI-k voor persoonsgegevens van Catharina.
XI-m Johanna Christoffelina Jacoba van Beest van Heemskerck, * Delft 24-5-1759, † ’s-Hertogenbosch 5-10-1824, 65 jr, dv Willem Cornelis van Beest van Heemskerck (zie X-ac) en Antonia Petronella Elsevier.
Beroepen: vanaf 1708 inspecteur van de Artillerie der marine; van 1806 tot 1807 generaal-majoor.
Johanna x, 16 jr, Delft 30-10-1775 Johan Casper Paravicini di Capelli, 23 jr, * Zutphen 28-4-1752, † ’s-Hertogenbosch 9-5-1825, 73 jr.
XII-a Jacobus Arisse (Japick) van der Meer, * Vlaardingen 25-1-1745, zv Adrianus Jacobsz van der Meer en Maria Dirksdr van Hodenpijl (zie XI-a).
Japick x, 27 jr, Vlaardingen 12-1-1773 Clazina Leenderstdr Quak, 23 jr, * 16-2-1749, dv Leendert Cornelisse Quak x Marijtje Willemsdr Haring .
Kind van Japick en Clazina:
1 Jacobus van der Meer, * Vlaardingen 25-7-1779. Volgt XIII-a.
XII-b Gerrit Meerman, ~ Delft 6-12-1722, † Aken Duitsland 15-12-1771, 49 jr, zv Johan Meerman (zie XI-b) en Catharina Adriana de la Court.
Gerrit x, 27 jr, Den Haag 27-10-1750 Maria Catharina Buys, 19 jr, ~ Amsterdam 6-7-1731, † Den Haag 4-8-1788, 57 jr, dv Abraham Buys * Amsterdam 26-3-1699 † Den Haag 28-6-1770 x Antoinette Dierquens * 13-10-1702 † 20-11-1763.
Kind van Gerrit en Maria:
1 Johan Meerman, * Den Haag 1-11-1753. Volgt XIII-b.
XII-c Adriaan van der Goes, * Leiden 23-8-1719, † er 28-5-1759, 39 jr, zv Willem Adriaan van der Goes en Maria Aldegonde Meerman (zie XI-c).
Adriaan x, 19 jr, Leiden 8-7-1739 Magdalena Hester van Eijs, 22 jr, * Leiden 3-3-1717, † er 15-7-1759, 42 jr, dv Daniël van Eijs * Amsterdam 30-9-1688 † er 23-1-1739 x Sara Dozy * Leiden 31-8-1685 † er 12-4-1759.
Kinderen van Adriaan en Magdalena:
1 Willem Johan van der Goes, * Leiden 21-6-1741. Volgt XIII-c.
2 Sara Catharina van der Goes, * Leiden 21-3-1743. Volgt XIII-d.
3 Daniël Adriaan Meerman van der Goes, * Leiden 5-2-1748. Volgt XIII-e.
XII-d Theodore Lambert Prins, * Rotterdam 30-3-1761, † er 31-12-1824, 63 jr, zv Willem Prins en Elisabeth Maria van Neck (zie XI-e).
Theodore:
(1) x, 27 jr, Den Haag 23-2-1789 Johanna Suzanne Spiegel, 21 jr, * Goes 12-12-1767, † Rotterdam 18-3-1792, 24 jr.
(2) x, 36 jr, Rotterdam 31-7-1797 Adriana Catharina Elisabeth Gevers, 24 jr, * Rotterdam 6-3-1773, † er 5-12-1806, 33 jr.
Kind van Theodore en Adriana:
1 Adriaan Theodore Prins, * Rotterdam 23-3-1803. Volgt XIII-f.
XII-e Jan Pieter Marcus, * 1703, † 1734, ±31 jr, zv Pieter Marcus en Cartharina van Hoogenhoeck (zie XI-f).
Jan x Aletta Elisabeth Mylius.
Kind van Jan en Aletta:
1 Antonia Marcus, * 1734. Volgt XIII-g.
XII-f Jan Jacob de Geer, * 29-10-1750, zv Jan Jacob de Geer en Constantia Clara Tamminga (zie XI-h).
Notitie bij Jan: Let op: Overleden (september 1828) voor huwelijk (27 januari 1835).
Jan x Jeanne Agathe von Meinertzhagen, * 23-8-1770.
Kind van Jan en Jeanne:
1 Jan Jacob de Geer, * Utrecht 13-2-1795. Volgt XIII-h.
XII-g Henriëte Regina van Hoorn, * Den Haag 7-7-1751, † Amsterdam 8-6-1798, 46 jr, dv Nicolaas Hendrik van Hoorn en Isabelle Cornelia Boogaert (zie XI-i).
Henriëte x, 23 jr, Den Haag 23-4-1775 Maarten Backer, 39 jr, * Amsterdam 21-7-1735, † er 31-5-1814, 78 jr, zv Willem Cornelis Backer * Amsterdam 26-12-1702 † er 26-6-1756 x Maria Wilhelmina Weveringh * Amsterdam 15-7-1707 † er 26-11-1781.
Kind van Henriëte en Maarten:
1 Willem Hendrik Backer, * Amsterdam 3-6-1786. Volgt XIII-i.
XIII-a Jacobus van der Meer, * Vlaardingen 25-7-1779, † Monster 28-8-1831, 52 jr, zv Jacobus Arisse (Japick) van der Meer (zie XII-a) en Clazina Leenderstdr Quak.
Jacobus x, 35 jr, Monster 21-5-1815 Cornelia Rasens, ±33 jr, * Wateringen ±1782, † Monster 3-10-1847, ±65 jr.
XIII-b Johan Meerman, * Den Haag 1-11-1753, † er 19-8-1815, 61 jr, zv Gerrit Meerman (zie XII-b) en Maria Catharina Buys.
Johan x, 31 jr, Den Haag 11-9-1785 Anna Cornelia Mollerus, 36 jr, * Den Haag 30-5-1749, † er 9-8-1821, 72 jr, dv Hendrik Mollerus * Den Haag 2-1-1709 † er 8-12-1783 x Cornelia Mauritia Noey * Schipluiden 15-12-1716 † Den Haag 12-2-1793.
Anna is weduwe van Abraham Pierrenot (±1726-1784), wie zij x Den Haag 17-5-1778.
XIII-c Willem Johan van der Goes, * Leiden 21-6-1741, † er 13-4-1792, 50 jr, zv Adriaan van der Goes (zie XII-c) en Magdalena Hester van Eijs.
Willem x, 29 jr, Leiden 2-6-1771 Sara Knibbe, 25 jr, * Leiden 6-2-1746, † er 15-4-1774, 28 jr, dv David Johan Knibbe x Maria Musquetier .
Kind van Willem en Sara:
1 Willem Johan van der Goes, * Leiden 20-9-1773. Volgt XIV-a.
XIII-d Sara Catharina van der Goes, * Leiden 21-3-1743, † Nigtevecht 1-5-1786, 43 jr, dv Adriaan van der Goes (zie XII-c) en Magdalena Hester van Eijs.
Sara x, 32 jr, Leiden 1-8-1775 Taco Hajo van den Honert, 35 jr, * Leiden 2-10-1739, † Nigtevecht 29-6-1810, 70 jr.
Kind van Sara en Taco:
1 Johan van den Honert, * Nigtevecht 26-4-1786. Volgt XIV-b.
XIII-e Daniël Adriaan Meerman van der Goes, * Leiden 5-2-1748, † Amsterdam 7-12-1805, 57 jr, zv Adriaan van der Goes (zie XII-c) en Magdalena Hester van Eijs.
Daniël x, 28 jr, Den Haag 3-6-1776 Jacoba Petronella van Reenen, 27 jr, * Den Haag 1-6-1749, † Utrecht 1-7-1815, 66 jr, dv Laurens Lamoral van Reenen * Den Haag 29-3-1722 † er 3-3-1800 x Rebekka Henriëtte van Massow * Den Haag 22-12-1723 † er 23-6-1803.
XIII-f Adriaan Theodore Prins, * Rotterdam 23-3-1803, † er 25-6-1857, 54 jr, zv Theodore Lambert Prins (zie XII-d) en Adriana Catharina Elisabeth Gevers.
HeerlijkheidHeer van De Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek.
Adriaan x, 28 jr, Rotterdam 27-4-1831 Henriëtte Elisabeth van Reede van Oudshoorn, 19 jr, * Lyon Frankrijk 24-10-1811, † Rijswijk 11-6-1857, 45 jr, dv Johan Frederik van Reede van Oudshoorn * Kaapstad ZA 11-2-1779 † Rotterdam 18-12-1850 x Elisabeth Constance Sophia Röell * Amsterdam 31-8-1777 † Ouderkerk aan de Amstel 27-10-1835.
XIII-g Antonia Marcus, * 1734, † 1774, ±40 jr, dv Jan Pieter Marcus (zie XII-e) en Aletta Elisabeth Mylius.
Antonia x, ±22 jr, 1756 Matthijs Snoeck.
Kind van Antonia en Matthijs:
1 Willem Anthonie Snoeck, * Leiden 20-2-1774. Volgt XIV-c.
XIII-h Jan Jacob de Geer, * Utrecht 13-2-1795, † Jutphaas 9-1828, 33 jr, zv Jan Jacob de Geer (zie XII-f) en Jeanne Agathe von Meinertzhagen.
Predikaat: Jonkheer.
Jan x, 39 jr, Jutphaas 27-1-1835 Martha Jeanne van Meinertzhagen, 32 jr, * Bremen Duitsland 7-7-1802, † Utrecht 11-11-1876, 74 jr.
Kinderen van Jan en Martha:
1 Jan Jacob de Geer, * Putphaas 23-12-1825. Volgt XIV-d.
2 Henri Louis de Geer, * Jutphaas 10-3-1827. Volgt XIV-e.
XIII-i Willem Hendrik Backer, * Amsterdam 3-6-1786, † Bloemendaal 23-8-1847, 61 jr, zv Maarten Backer en Henriëte Regina van Hoorn (zie XII-g).
Willem x, 23 jr, Amsterdam 8-4-1810 Arnoudina Maria Huijgens, 25 jr, * Amsterdam 7-6-1784, † er 16-4-1856, 71 jr, dv Hendrik Jonkheer Huijgens * Haarlem 30-5-1755 † er 31-1-1838 x Anna Adriana Balde * Loenen aan de Vecht 25-3-1764 † Haarlem 29-4-1826.
XIV-a Willem Johan van der Goes, * Leiden 20-9-1773, † Amsterdam 15-10-1847, 74 jr, zv Willem Johan van der Goes (zie XIII-c) en Sara Knibbe.
Predikaat: Jonkheer.
Willem x, 24 jr, Amsterdam 2-9-1798 Clasina Magdalena Haack, 24 jr, * Noordgouwe 6-2-1774, † Amsterdam 11-10-1842, 68 jr, dv Peter Haack * Brielle 10-10-1747 † Amsterdam 27-7-1824 x Johanna Ball † Amsterdam 22-8-1824.
Kinderen van Willem en Clasina:
1 Peter Haack van der Goes, * Amsterdam 21-10-1788. Volgt XV-a.
2 Wilhelmina Johanna van der Goes, * Nederhorst den Berg 19-4-1801. Volgt XV-b.
XIV-b Johan van den Honert, * Nigtevecht 26-4-1786, † Den Haag 25-8-1850, 64 jr, zv Taco Hajo van den Honert en Sara Catharina van der Goes (zie XIII-d).
Johan x, 23 jr, Amsterdam 26-2-1810 Wilhelmina Suzanne Agneta van Helsdingen, 28 jr, * Amsterdam 29-12-1781, † er 26-4-1837, 55 jr.
XIV-c Willem Anthonie Snoeck, * Leiden 20-2-1774, † Heusden 9-1-1830, 55 jr, zv Matthijs Snoeck en Antonia Marcus (zie XIII-g).
Willem x Petronella Johanna Boellard, * Meerkerk 25-11-1773, † Sijberkarspel 20-11-1819, 45 jr.
Kind van Willem en Petronella:
1 Mattia Antonia Snoeck, * Den Haag 8-11-1799. Volgt XV-c.
XIV-d Jan Jacob de Geer, * Putphaas 23-12-1825, † Jutphaas 9-7-1884, 58 jr, zv Jan Jacob de Geer (zie XIII-h) en Martha Jeanne van Meinertzhagen.
Jan x, 29 jr, 22-3-1855 Henrietta Elizabeth Luden, 22 jr, * Amsterdam 16-2-1833, † Jutphaas 5-2-1867, 33 jr.
XIV-e Henri Louis de Geer, * Jutphaas 10-3-1827, † Beverwijk 17-2-1883, 55 jr, zv Jan Jacob de Geer (zie XIII-h) en Martha Jeanne van Meinertzhagen.
Predikaat: Jonkheer.
Henri x Maria Christina de Jong, * 25-8-1832.
XV-a Peter Haack van der Goes, * Amsterdam 21-10-1788, † Semarang Java 22-7-1849, 60 jr, zv Willem Johan van der Goes (zie XIV-a) en Clasina Magdalena Haack.
Predikaat: Jonkheer.
Peter x, 44 jr, Semarang Java 16-12-1832 Jacoba Elisabeth Hornoff, 15 jr, * Amsterdam 14-2-1817, † Semarang Java 22-6-1852, 35 jr.
XV-b Wilhelmina Johanna van der Goes, * Nederhorst den Berg 19-4-1801, † Utrecht 29-10-1866, 65 jr, dv Willem Johan van der Goes (zie XIV-a) en Clasina Magdalena Haack.
Wilhelmina x, 28 jr, Amsterdam 13-8-1829 Karel Anthonie Marchant, 29 jr, * Amsterdam 15-8-1799, † er 9-5-1864, 64 jr, zv Johan Marchant * Amsterdam 18-12-1768 † Breda 23-5-1848 x Amsterdam 21-7-1789 Aletta Emilie van Eck * Amsterdam 22-12-1771 † Breda 20-4-1855.
XV-c Mattia Antonia Snoeck, * Den Haag 8-11-1799, † Alkmaar 30-5-1851, 51 jr, dv Willem Anthonie Snoeck (zie XIV-c) en Petronella Johanna Boellard.
Notitie bij Mattia: Kind(eren).
Mattia x, 26 jr, 25-8-1826 Antonius Hirschig, 24 jr, * Ginneken 21-3-1802, † Amsterdam 13-3-1871, 68 jr.

Index (966 personen)

Debora Lucasdr. [Schoonmoeder van VI-n] VI-n
Dignum Hubrechtsdr. [Partner van VII-a] VII-a
Elisabeth Cornelisdr, * ±1505. [Partner van IV-b] IV-b
Frederik Adriaan, * 22-2-1659, † 12-12-1738. [Partner van IX-b] IX-b
Geertgen Lenaertsdr. [Partner van VI-a] VI-a; VII-a
Geertgen Lenaertsdr. [Partner van VII-a] VII-a
Geerthen Cornelisdr. [Partner van V-a] V-a; VI-a
Gerard, * 1617, † 22-12-1666. [Schoonvader van IX-b] IX-b
Jopgen Cornelisdr, ‡ 31-8-1670. [Partner van VI-n] VI-n
Katrijn, ‡ 1463. III-a
Maria Gerrits, * ±1475. [Schoonmoeder van V-k] V-k
Maritgen. [Partner van IV-b] IV-b; V-a
(Borset), Catalijn Pouwelsdr. [Partner van VI-n] VI-n
Aa, Aaltje Pijnssen van der, * ±1535. [Schoonmoeder van VI-f] VI-f
Abbema, Suzanne, * 30-4-1646, † 10-5-1727. [Schoonmoeder van X-w] X-w
Adrichem, Emmerentia van, * ±1612, † 16-3-1684. [Partner van VIII-g] VIII-g; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i; IX-j
Adrichem, Jacob van, * 30-12-1547, † 30-11-1619. [Schoonvader van VI-ah] VI-ah
Adrichem, Joost van, * 25-7-1574, † 2-9-1653. [Schoonvader van VII-l] [Schoonvader van VIII-g] VII-l; VIII-g
Adrichem, Machteld Jacobs van, * 16-6-1570, † 12-9-1598. [Partner van VI-ah] VI-ah; VII-y; VII-aa
Adrichem, Maria van. [Partner van VII-l] VII-l; VIII-h
Arckenbout, Agatha Maria, ~ 5-10-1677. [Partner van X-f] X-f; XI-d
Arckenbout, Cornelis. [Schoonvader van X-f] X-f
Arentsz, Melchior, ‡ 20-1-1620. [Partner van VI-j] VI-j
Ariaenses, Goeltgen, † <1593. [Partner van V-j] V-j; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m
Ariens, Lijsbeth. [Partner van VI-c] VI-c
Assendelft, van, levenloos * 2-7-1730. [Kind van X-x] X-x,5
Assendelft, Adriaen van, * 9-11-1727, † 27-3-1792. XI-j
Assendelft, Adriaen Gerardsz van, ~ 31-8-1664, † 2-8-1742. [Schoonvader van X-x] X-x
Assendelft, Elisabeth van, * 6-3-1729, † 23-3-1793. [Dochter van X-x] X-x,4
Assendelft, Geertruyda van, * 5-9-1725, † 6-7-1803. [Dochter van X-x] X-x,2
Assendelft, Gerard Adriaensz van, * 19-8-1699. [Partner van X-x] X-x; XI-j
Assendelft, Gerarda Sijbranda van, * 17-6-1746, † 17-12-1770. [Dochter van X-x] X-x,6
Assendelft, Jacqueline Cornelie, * ±1682, † 1752. [Schoonmoeder van XI-h] XI-h
Assendelft, Maria Magdalena van, * 25-3-1724, † 23-1-1768. [Dochter van X-x] X-x,1
Assendelft, Nicolaes Willemsz van, * 8-3-1630, ‡ 13-12-1692. [Partner van VIII-r] VIII-r
Assendelft, Willem Claeszn van, * 16-6-1606, ‡ 19-2-1691. [Schoonvader van VIII-r] VIII-r
Assendelft, Willem Nicolaeszn van, * 1657. [Zoon van VIII-r] VIII-r,1
Backer, Maarten, * 21-7-1735, † 31-5-1814. [Partner van XII-g] XII-g; XIII-i
Backer, Willem Cornelis, * 26-12-1702, † 26-6-1756. [Schoonvader van XII-g] XII-g
Backer, Willem Hendrik, * 3-6-1786, † 23-8-1847. XIII-i
Baelde, Catharina. [Schoonmoeder van X-m] X-m
Baert, Martine, * 21-12-1705, † 20-10-1783. [Partner van X-v] X-v
Bailli, Sara, * 3-5-1671, † 24-2-1724. [Schoonmoeder van X-u] X-u
Balde, Anna Adriana, * 25-3-1764, † 29-4-1826. [Schoonmoeder van XIII-i] XIII-i
Ball, Johanna, † 22-8-1824. [Schoonmoeder van XIV-a] XIV-a
Beest van Heemskerck, Alida van, * 19-6-1680. IX-ac
Beest van Heemskerck, Dirk van, * 26-5-1634, † 12-6-1685. [Partner van VIII-z] VIII-z; IX-z; IX-aa; IX-ab; IX-ac
Beest van Heemskerck, Dirk van, * 4-7-1711, † 29-12-1782. X-y; X-aa
Beest van Heemskerck, Jan Dirkzn van, * 7-8-1674, † 25-12-1732. IX-ab; X-aa; X-ab; X-ac
Beest van Heemskerck, Johan van, * 22-3-1602, † 3-1-1648. [Schoonvader van VIII-z] VIII-z
Beest van Heemskerck, Johanna Christoffelina Jacoba van, * 24-5-1759, † 5-10-1824. XI-m
Beest van Heemskerck, Margaretha van, * 1-11-1671, † 11-11-1727. IX-aa; X-z
Beest van Heemskerck, Willem Cornelis van, * 28-8-1723, † 18-7-1782. X-ac; XI-m
Benschop, Maria van, * ±1635. [Schoonmoeder van X-b] X-b
Berck, Dorothea, * 1593, † 1684. [Schoonmoeder van VII-ai] VII-ai
Berckel, Jacob Willemsz, * ±1580, † ±1605. [Partner van VII-w] VII-w
Berendrecht, Clara Jasnsdr van. [Schoonmoeder van IV-a] IV-a
Beresteyn, Magdalena van. [Schoonmoeder van VI-al] VI-al
Beresteyn, Maria Magdalena van, * 22-7-1667, † 14-9-1715. [Schoonmoeder van X-x] X-x
Bergen, François van. [Partner van VIII-f] VIII-f
Besemer, Catharina. [Dochter van IX-ac] IX-ac,1
Besemer, Cornelis. [Zoon van IX-ac] IX-ac,3
Besemer, Cornelis Matthijsz, * ?-5-1672, † 1705. [Partner van IX-ac] IX-ac
Besemer, Maria. [Dochter van IX-ac] IX-ac,2
Beveren, Sophia van. [Schoonmoeder van X-d] X-d
Bije, Dirckje de, * ±1530. [Partner van IV-j] IV-j
Bije, Margaretha de. [Partner van IX-e] IX-e; X-g
Bije, Maria de, * ±1601, † 23-7-1652. [Partner van VIII-e] VIII-e; IX-c; IX-d; IX-e
Bladegem, Agnes van. [Schoonmoeder van IV-i] IV-i
Bleijswijck, Agathe van, * 30-11-1657, † 26-1-1686. VIII-w; IX-x
Bleijswijck, Cornelis van, * 26-5-1577, † 21-5-1647. [Partner van VI-an] VI-an; VII-ae
Bleijswijck, Evert Dircxz van, * 17-8-1545, † 31-8-1577. [Schoonvader van VI-an] VI-an
Bleijswijck, Johan van, * 31-3-1618, † 28-7-1696. VII-ae; VIII-w
Bleijswijk, Adriaan van, * 1-3-1616, † 8-3-1663. [Partner van VII-af] VII-af; VIII-x
Bleijswijk, Evert van, * ±1585, † 1-1-1652. [Schoonvader van VII-af] VII-af
Bleijswijk, Margaretha van, * 21-10-1643, † 26-1-1678. VIII-x
Blenckvliet, Dominicus van. [Schoonvader van VI-ap] VI-ap
Blenckvliet, Johan van, * 9-1-1589, † 7-6-1661. [Partner van VI-ap] VI-ap
Bleyswijck, Franco van, * 16-7-1695, † 4-10-1734. [Zoon van IX-l] IX-l,1
Bleyswijck, Reijer Evertszoon van, * 4-10-1648, † 22-9-1719. [Partner van IX-l] IX-l
Bleyswijk, Cornelia, * 20-10-1623. [Partner van VII-aa] VII-aa
Block, Borger Jansse van der, ‡ 5-7-1622. [Partner van V-f] V-f
Boelen, Dirck. [Schoonvader van VI-p] VI-p
Boelen, Swaentgen, ~ 6-5-1583. [Partner van VI-p] VI-p; VII-j; VII-k; VII-m
Boellard, Petronella Johanna, * 25-11-1773, † 20-11-1819. [Partner van XIV-c] XIV-c; XV-c
Boogaerdt, Wendelmoedt. [Schoonmoeder van VIII-l] VIII-l
Boogaert, Adriaen. [Schoonvader van V-x] V-x
Boogaert, Andries, * 29-1-1700, † 31-8-1746. [Partner van X-w] X-w; XI-i
Boogaert, Cornelis, † 9-11-1626. [Partner van V-x] V-x
Boogaert, Isabelle Cornelia, * 22-12-1729, † 24-7-1788. XI-i; XII-g
Boogaert, Machteld. [Partner van X-j] X-j
Boogaert, Nicolaas Frederik, * 24-12-1670, † 30-3-1757. [Schoonvader van X-w] X-w
Bosman, Aristoteles. [Partner van VII-u] VII-u
Bosschaert, Sara, * 1564. [Schoonmoeder van VIII-s] VIII-s
Brakels, Geertruid, * ±1454. [Schoonmoeder van V-c] V-c
Brasser, Agnes Willemsdr. [Schoonmoeder van V-u] V-u
Breda, Jacoba van, † <1-3-1725. [Partner van X-k] X-k
Briell, Eva, * 2-7-1612, † 19-12-1640. VIII-s
Bries, Adriana de. [Partner van X-o] X-o; XI-g
Bries, Jan de. [Schoonvader van X-m] X-m
Bries, Margarita Jansdr de, ~ 29-5-1692, ‡ 28-1-1726. [Partner van X-m] X-m
Bronckhorst, Magdalena van. [Partner van VII-j] VII-j
Bugge, Pieter, † 14-7-1601. [Partner van V-ab] V-ab
Burch, Adam van der. VI-e
Burch, Adam van der, * ±1578, † <1626. VI-i
Burch, Adam Hendriksz van der, * ±1415, † 3-4-1505. [Schoonvader van III-a] III-a
Burch, Adam Hendriksz van der, * ±1495, † 24-8-1557. IV-e; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i; V-j
Burch, Adam Jansz van der. [Zoon van IV-d] IV-d,1
Burch, Adriaentgen van der. VI-d
Burch, Adriaentgen van der, * ±1553. V-i
Burch, Aechgen van der, * ±1551, ‡ 24-3-1632. V-h; VI-g; VI-h
Burch, Aechtgen Cornelisdr van der. [Dochter van IV-c] IV-c,1
Burch, Aegchen van der, † 11-5-1548. [Dochter van III-a] III-a,6
Burch, Aeltgen van der. [Dochter van IV-e] IV-e,1
Burch, Alida van der, * 11-4-1600. [Schoonmoeder van IX-d] [Schoonmoeder van VIII-h] VIII-h; IX-d
Burch, Arent van der. VI-c
Burch, Ariaentgen van der, * ±1581, ‡ 14-10-1624. VI-j
Burch, Beuckel van der, * ±1555, ‡ 27-8-1617. V-j; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m; VI-n
Burch, Beukel Joost Aems van den, * ±1490. IV-g; V-k
Burch, Boekel Heijndricksz van der, † 1-9-1531. [Zoon van III-a] III-a,1
Burch, Catarijna van der, † <1615. [Dochter van IV-e] IV-e,4
Burch, Clara van der, † 7-4-1614. VI-ae; VI-ao
Burch, Clara van der, † 7-4-1614. [Schoonmoeder van IX-n] IX-n
Burch, Clara van der, * 30-7-1620, † 16-9-1681. [Partner van VII-ae] VII-ae; VIII-w
Burch, Cornelis Cornelisz van der. [Zoon van IV-c] IV-c,3
Burch, Cornelis Heynrick Aemsz van der, † <26-11-1531. IV-c
Burch, Engeltje Huigensdr van der. [Schoonmoeder van VII-h] [Schoonmoeder van VI-w] [Schoonmoeder van VI-x] VI-w; VI-x; VII-h
Burch, Franck van der. [Zoon van V-c] V-c,2
Burch, Frank van der, * ±1565, † 5-9-1642. VI-f; VII-e
Burch, Geertgen van der. [Dochter van V-c] V-c,4
Burch, Geertgen van der. [Dochter van IV-e] IV-e,2
Burch, Geertrui van der, * ±1605, † 27-10-1686. VII-e; VIII-c
Burch, Gerrit van der, * ±1556. [Zoon van IV-e] IV-e,15
Burch, Gerrit Heynricsz van der, * <1532, † ?-6-1533. [Zoon van III-a] III-a,14
Burch, Gerrit Jansz van der. [Zoon van IV-d] IV-d,2
Burch, Grietgen van der, * ±1547. [Dochter van IV-e] IV-e,10
Burch, Heijndrick van der, * ±1537, † 2-2-1591. V-c; V-m; VI-c; VI-d; VI-e
Burch, Heijndrick van der, * ±1596, ‡ 12-9-1653. VI-n
Burch, Heijndrick Jansz van der. [Zoon van IV-d] IV-d,3
Burch, Hendrick van der, * <11-2-1462, † 5-11-1531. [Partner van III-a] III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Burch, Hendrick van der, * ±1540, † 26-12-1608. V-e; VI-f
Burch, Heynrick Heynricxz van der, * <1532, † 7-11-1540. [Zoon van III-a] III-a,13
Burch, IJtgen van der, * ±1541, ‡ 1-12-1623. V-f
Burch, Jacob van der, * ±1549. [Zoon van IV-e] IV-e,11
Burch, Jacob Hendricksz van der, † ±1548. IV-b; V-a
Burch, Jan Heynricksz van der, * ±1490, † 21-5-1544. IV-d; V-b
Burch, Jannetgen Cornelisdr van der. [Dochter van IV-c] IV-c,2
Burch, Jannitgen van der, * ±1586, † <1606. [Dochter van V-j] V-j,4
Burch, Joost van den, † 1535. [Partner van III-b] III-b; IV-g
Burch, Lijsbeth van der, * ±1589. VI-m
Burch, Lijsbeth Bokels van den, * ±1520. V-k; VI-o
Burch, Lijsbeth Heynriccx Aemsznsdr van der, † 17-6-1657. [Dochter van III-a] III-a,4
Burch, Lysbeth van der, * 31-12-1504, † 29-6-1535. [Dochter van III-a] III-a,10
Burch, Margaretha van der, * ±1509, † 31-3-1557. IV-f
Burch, Margrieta van den, * ±1640, ‡ 29-12-1672. [Schoonmoeder van IX-r] IX-r
Burch, Maria van der. [Dochter van III-a] III-a,7
Burch, Maria Heijndricx van den, ‡ 17-7-1709. [Schoonmoeder van IX-p] IX-p
Burch, Maritgen van der. [Dochter van V-c] V-c,3
Burch, Maritgen van der, * ±1545. V-g
Burch, Maritgen Jansdr van der, * ±1530, † <13-10-1588. V-b; VI-b
Burch, Marritge Hendricksdr van der, * <1532, † 21-1-1564. [Dochter van III-a] III-a,12
Burch, Marritgen van der, * ±1585, ‡ 3-1-1621. VI-k
Burch, Reijer Hendriksz (Reinier) van der, † 28-1-1565. IV-a
Burch, Reyer van der, * ±1538. [Zoon van IV-e] IV-e,6
Burch, Soetje van der. VI-p; VI-ad; VII-l
Burch, Trijntgen van der, * ±1588, ‡ 2-2-1655. VI-l
Burch, Willem van der, * ±1540, ‡ 2-12-1614. V-d
Burch, Wouter Jansz van der. [Zoon van IV-d] IV-d,4
Burgh, Arijen Cornelisz van der, * ±1526. VI-a; VII-a
Burgh, Cornelis van der, * ±1558. VII-a
Burgh, Cornelis Jacobsz van der. V-a; VI-a
Burgh, Pieter van der, † 1641. [Partner van V-y] V-y; VI-ad; VI-ae
Burgh, Reyer van der. [Schoonvader van V-y] V-y
Buys, Abraham, * 26-3-1699, † 28-6-1770. [Schoonvader van XII-b] XII-b
Buys, Maria Catharina, ~ 6-7-1731, † 4-8-1788. [Partner van XII-b] XII-b; XIII-b
Buytenhen, Anna Regina van, † 20-1-1740. [Schoonmoeder van XI-i] XI-i
Camerling, Bartha. [Schoonmoeder van IX-q] IX-q
Camerling, Catharina, * ±1540. [Partner van V-t] V-t; VI-y; VI-z; VI-aa
Camerling, Michiel Jans. [Schoonvader van V-t] V-t
Chijs, Elisabeth Adriansdr van der, * 12-2-1584, † 9-12-1606. VII-w
Chijs, Maria van der. [Schoonmoeder van VIII-t] VIII-t
Clomp, Syburch, † <1625. VII-n
Cocquis, Agatha Amelia, ~ 16-8-1690, ‡ 25-1-1714. [Partner van X-o] X-o
Cocquis, Pieter Lambertuszn, ~ 9-9-1664, ‡ 22-6-1726. [Schoonvader van X-o] X-o
Colterman, Johanna. VI-af
Coltermans, Hans. [Schoonvader van VII-o] VII-o
Coltermans, Hester, * 1596, † 1673. [Partner van VII-o] VII-o; VIII-n
Cornelisdr, Claesgen. [Partner van VI-i] VI-i
Corssen, Maritge Christiaen Goudtsdr. [Schoonmoeder van IV-e] IV-e
Cortgen, Cornelis Arentsz. VI-i
Court, Catharina Adriana de la, * 2-2-1690, † 4-11-1752. [Partner van XI-b] XI-b; XII-b
Court, Pieter de la, * 25-5-1664, † 12-9-1739. [Schoonvader van XI-b] XI-b
Couwenhoven, Adriaen Willems, * ±1555, † <1596. [Partner van VII-c] VII-c; VIII-b
Couwenhoven, Adriaentgen Adriaensdr, * ?-3-1596. VIII-b; IX-a
Coymans, Balthasar, * 15-3-1618, † 19-11-1690. [Partner van VII-ai] VII-ai
Coymans, Josephus, * 1-8-1591, † ±1653. [Schoonvader van VII-ai] VII-ai
Coymans, Sophia, * 3-1-1636, † 22-2-1714. [Schoonmoeder van IX-v] IX-v
Croeser, Nicolaas Pietersen, ~ 24-4-1627, ‡ 6-4-1687. [Partner van VIII-p] VIII-p
Croesert, Henricus, ~ 15-8-1656. [Zoon van VIII-p] VIII-p,1
Cruyssert, Dirkje Jansdr. [Schoonmoeder van VI-ac] [Schoonmoeder van VI-r] VI-r; VI-ac
Dedel, Bruyn, * 7-10-1579, † 21-6-1625. [Partner van VI-q] VI-q
Delff, Geertruid, * 10-5-1645, † 24-1-1696. VIII-z; IX-z; IX-aa; IX-ab; IX-ac
Delff, Jacob, * ±1619, ‡ 1661. [Partner van VII-ah] VII-ah; VIII-z
Deutz, Constantia, * 5-11-1629, † 23-4-1670. [Partner van VIII-u] VIII-u; IX-v
Diemen, Bartholomeus Claesz van. [Schoonvader van IV-f] IV-f
Diemen, Vranck Bartholomeusz van, * 28-4-1505, † 16-11-1562. [Partner van IV-f] IV-f
Dierquens, Antoinette, * 13-10-1702, † 20-11-1763. [Schoonmoeder van XII-b] XII-b
Diert, Emmerentia. [Partner van VI-ah] VI-ah
Dijcxhoorn, Geertgen Adriaensdr, * ±1589, † ±1665. [Schoonmoeder van IX-a] IX-a
Dijxhoren, Aefje Willemsdr van, † <27-4-1528. III-a
Doncker, Dirck. [Partner van VIII-v] VIII-v; IX-w
Doncker, Jannetje, ~ 19-1-1659. [Dochter van VIII-v] VIII-v,1
Doncker, Maria, ~ 3-11-1661. [Dochter van VIII-v] VIII-v,3
Doncker, Pieteronella, ~ 20-8-1660. [Dochter van VIII-v] VIII-v,2
Doncker, Sijmon, ~ 24-6-1663, ‡ 25-9-1716. IX-w
Dongen, van. [Schoonmoeder van IV-e] IV-e
Doorn, Jacoba Elisabeth van, * 12-4-1717, † 2-12-1747. [Partner van X-ab] X-ab; XI-l
Dorp, Cornelis Lenaertsz van, * ±1552, † ±1633. [Partner van VI-b] VI-b; VII-b; VII-c; VII-d
Dorp, Jorissie Leenderts van, * ±1628, ‡ 15-6-1693. VIII-a
Dorp, Leentje Cornelisdr van, * ±1570, † 24-3-1638. VII-c; VIII-b
Dorp, Lenaert Cornelisz van, † >1626. VII-b; VIII-a
Dorp, Leuntgen Leendertsdr van, † ±1668. [Dochter van VII-b] VII-b,1
Dorp, Maritgen Cornelisdr van, * ±1585, † <7-3-1646. VII-d
Dorp, Maritje Leenderts van, * ±1622. [Dochter van VII-b] VII-b,3
Dorp, Pieter Leendertse van, † >1677. [Zoon van VII-b] VII-b,2
Doublet, Cornelia, * ±1635, † 19-2-1665. [Partner van VIII-c] VIII-c; IX-b
Dozy, Sara, * 31-8-1685, † 12-4-1759. [Schoonmoeder van XII-c] XII-c
Dreijer, Jan. [Partner van VI-l] VI-l
Duijnen, Arij Dirkz van, ‡ 16-5-1690. [Zoon van VIII-a] VIII-a,1
Duijnen, Dirck Arents van, † <17-5-1672. [Partner van VIII-a] VIII-a
Dujst van Beresteyn, Arend, * 3-6-1595, † 26-9-1652. [Schoonvader van VII-ag] VII-ag
Dujst van Beresteyn, Sara, * 17-8-1620, † 6-5-1654. [Partner van VII-ag] VII-ag; VIII-y
Durven, Anna, ~ 6-12-1689. [Dochter van IX-p] IX-p,10
Durven, Anna Elisabet, ~ 30-1-1679. [Dochter van IX-p] IX-p,3
Durven, Barbara, ~ 6-5-1702. [Dochter van IX-p] IX-p,15
Durven, Diederik, ~ 13-9-1676, ‡ 26-2-1740. X-k
Durven, Elisabeth Pouwelsdr, ~ 10-4-1691. X-l; X-n
Durven, Geertruit, ~ 31-10-1692. [Dochter van IX-p] IX-p,12
Durven, Gerardus, ~ 18-12-1681. [Zoon van IX-p] IX-p,5
Durven, Henricus, ~ 25-8-1688, ‡ 30-5-1689. [Zoon van IX-p] IX-p,9
Durven, IJda Poulina, ~ 4-2-1705. [Dochter van X-k] X-k,1
Durven, Jeremias, ~ 22-12-1683, ‡ 8-1-1684. [Zoon van IX-p] IX-p,6
Durven, Joannes, ~ 4-3-1694, ‡ 19-9-1694. [Zoon van IX-p] IX-p,13
Durven, Magdalena, ~ 13-3-1685. [Dochter van IX-p] IX-p,7
Durven, Magtelt, ~ 24-6-1696. [Dochter van IX-p] IX-p,14
Durven, Maria. [Schoonmoeder van X-p] X-p
Durven, Maria, ~ 12-12-1677. [Dochter van IX-p] IX-p,2
Durven, Maria Catharina, ~ 9-5-1706. [Dochter van X-k] X-k,2
Durven, Pieter, ~ 18-8-1680. [Zoon van IX-p] IX-p,4
Durven, Pieter Gerritsz, ‡ 24-10-1680. [Schoonvader van IX-p] IX-p
Durven, Pouwels Pietersz, * 7-1-1646, ‡ 10-4-1711. [Partner van IX-p] IX-p; X-k; X-l
Durven, Samuel, ~ 29-1-1687. [Zoon van IX-p] IX-p,8
Dussen, Arent Florisz van der, * ±1453, † 1498. [Schoonvader van V-c] V-c
Dussen, Bruijn van der, * 3-6-1584, † 26-6-1668. [Partner van VII-p] VII-p
Dussen, Bruno van der, * ±1516, † 1589. [Schoonvader van VI-aj] VI-aj
Dussen, Catharina van der, * ±1555, † 17-2-1617. [Schoonmoeder van VII-x] VII-x
Dussen, Clara van der. [Schoonmoeder van VI-ae] [Schoonmoeder van VI-ao] VI-ae; VI-ao
Dussen, Cornelis Arentsz van der, * ±1481, † 22-5-1556. [Schoonvader van IV-l] [Schoonvader van IV-h] IV-h; IV-l
Dussen, Elisabeth van der, † 7-2-1596. [Schoonmoeder van VI-ah] VI-ah
Dussen, Elisabeth van der, * 3-4-1539, † 30-7-1613. [Schoonmoeder van VI-an] VI-an
Dussen, Elisabeth Cornelisdr van der, * <1520, † 27-8-1580. [Partner van IV-h] IV-h; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p
Dussen, Hugo van der, * ±1537, † 31-8-1587. [Schoonvader van VI-aa] [Schoonvader van VI-af] VI-aa; VI-af
Dussen, Hugo van der, * ±1590, † 1630. VII-x
Dussen, Jacob van der, † 12-6-1601. [Partner van VI-aj] VI-aj
Dussen, Jacob Huygensz. van der, * 1550, † 22-12-1622. [Partner van VI-aa] VI-aa
Dussen, Leonora van der, * 1-2-1630, † ?-8-1664. [Partner van IX-o] IX-o
Dussen, Lucas van der, * 7-9-1564, † 1603. [Partner van VI-af] VI-af; VII-x
Dussen, Margaretha van der, † 1569. [Partner van V-c] V-c; VI-c
Dussen, Sasbout Cornelisz van der, † 21-7-1581. [Partner van IV-l] IV-l
Dussen, Soetje van der, * 14-8-1618, † 28-10-1673. [Dochter van VII-x] VII-x,1
Duyst van Voorhout, Anna. [Partner van IV-i] IV-i; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u; V-v; V-w; V-x
Duyst van Voorhout, Frans, * ±1495. [Schoonvader van IV-j] IV-j
Duyst van Voorhout, Hendrick, † 16-9-1539. [Schoonvader van IV-i] IV-i
Duyst van Voorhout, Hendrik, † 28-11-1674. VIII-c; IX-b
Duyst van Voorhout, Johan, † 1666. [Partner van VII-e] VII-e; VIII-c
Duyst van Voorhout, Maria, * 22-1-1662, † 26-4-1754. IX-b
Eck, Aletta Emilie van, * 22-12-1771, † 20-4-1855. [Schoonmoeder van XV-b] XV-b
Eijck, Annetje Jansdr van der, * ±1607. [Partner van VII-ac] VII-ac; VIII-v
Eijs, Daniël van, * 30-9-1688, † 23-1-1739. [Schoonvader van XII-c] XII-c
Eijs, Magdalena Hester van, * 3-3-1717, † 15-7-1759. [Partner van XII-c] XII-c; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Elsevier, Antonia Petronella, * 10-2-1730. [Partner van X-ac] X-ac; XI-m
Eyck, Catharina van der. [Schoonmoeder van VII-l] [Schoonmoeder van VIII-g] VII-l; VIII-g
Flament, Catharina Margaretha, * 2-9-1739, ‡ 27-8-1790. XI-k; XI-l
Flament, Christoffel, * 24-4-1669, † 20-9-1725. [Partner van IX-aa] IX-aa; X-z
Flament, Christoffel, * 17-5-1711, † 16-6-1741. X-z; XI-k
Fransdr, Elijsabeth, * ±1568, † <1606. [Partner van VI-c] VI-c
Fransse, Maartje. [Schoonmoeder van V-t] V-t
Fuck van Hove, Adriaan, ~ 6-6-1691. X-l; X-n
Fuck van Hove, Adriaen Jacobsz. [Schoonvader van IX-q] IX-q
Fuck van Hove, Cornelia, ~ 6-10-1697. [Dochter van IX-q] IX-q,4
Fuck van Hove, Dirck, ~ 13-10-1686, ‡ 10-5-1724. X-m
Fuck van Hove, François, ~ 9-2-1700, ‡ 22-11-1700. [Zoon van IX-q] IX-q,5
Fuck van Hove, Hendrijkus, ~ 19-3-1702, ‡ 4-6-1702. [Zoon van IX-q] IX-q,6
Fuck van Hove, Johannes, ~ 16-6-1652, ‡ 27-6-1707. [Partner van IX-q] IX-q; X-m; X-n
Fuck van Hove, Maria Elisabeth, ~ 14-10-1693. [Dochter van IX-q] IX-q,3
Gael, Gerard, † <1716. [Partner van IX-t] IX-t
Geer, Henri Louis de, * 10-3-1827, † 17-2-1883. XIV-e
Geer, Jan Jacob de, * ±1666, † 1738. [Schoonvader van XI-h] XI-h
Geer, Jan Jacob de, * 28-1-1714, † 3-10-1781. [Partner van XI-h] XI-h; XII-f
Geer, Jan Jacob de, * 29-10-1750. XII-f; XIII-h
Geer, Jan Jacob de, * 13-2-1795, † ?-9-1828. XIII-h; XIV-d; XIV-e
Geer, Jan Jacob de, * 23-12-1825, † 9-7-1884. XIV-d
Geestdorp, Adriana van. VI-ap
Gerritsdr, Marritgen, ‡ 11-6-1630. [Partner van V-j] V-j
Gevers, Adriana Catharina Elisabeth, * 6-3-1773, † 5-12-1806. [Partner van XII-d] XII-d; XIII-f
Goes, Adriaan van der, * 20-9-1649, † 25-3-1721. [Schoonvader van XI-c] XI-c
Goes, Adriaan van der, * 23-8-1719, † 28-5-1759. XII-c; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Goes, Daniël Adriaan Meerman van der, * 5-2-1748, † 7-12-1805. XIII-e
Goes, Peter Haack van der, * 21-10-1788, † 22-7-1849. XV-a
Goes, Sara Catharina van der, * 21-3-1743, † 1-5-1786. XIII-d; XIV-b
Goes, Wilhelmina Johanna van der, * 19-4-1801, † 29-10-1866. XV-b
Goes, Willem Adriaan van der, * 18-3-1696, † 17-8-1751. [Partner van XI-c] XI-c; XII-c
Goes, Willem Johan van der, * 21-6-1741, † 13-4-1792. XIII-c; XIV-a
Goes, Willem Johan van der, * 20-9-1773, † 15-10-1847. XIV-a; XV-a; XV-b
Goulart, Simon Simons. [Partner van VIII-f] VIII-f
Goyer, Catharina de. VIII-i; IX-g
Graaf, Maria van der, * 15-12-1600, † 29-11-1656. [Schoonmoeder van VII-ag] VII-ag
Graaff, Helena van der, * ±1570. [Partner van VI-f] VI-f; VII-e
Graaff, Jacob van der. [Schoonvader van VI-f] VI-f
Gracht, Maria van der, * ±1592, † 30-7-1636. [Schoonmoeder van VII-af] VII-af
Graef, Adriaen van der, ~ 7-5-1645. [Zoon van VIII-s] VIII-s,3
Graef, Arent van der, * 12-2-1643, † 9-12-1670. [Zoon van VIII-s] VIII-s,1
Graef, Cecilia van der, * 12-9-1610, † 19-9-1661. [Partner van VI-al] VI-al
Graef, Willem van der, * 14-4-1644, † 4-11-1725. IX-s; X-q
Graeff, Aelbrecht van der, * 11-9-1606, † 31-3-1684. [Partner van VIII-s] VIII-s; IX-s
Graeff, Arent van der, * 1557, † 1642. [Schoonvader van VIII-s] VIII-s
Graeff, Françoise Helena van der, * ±1683, † 1751. X-q
Graeff, Jacob van der. [Schoonvader van VI-al] VI-al
Graeff, Willem van der. [Partner van IX-k] IX-k
Gravesande, Cornelis Corneliszn ’s, * 28-10-1670, † 13-7-1737. [Partner van IX-r] IX-r; X-p
Gravesande, Cornelis Corneliszn ’s, * 19-5-1705, † 13-4-1751. X-p
Gravesande, Cornelis Isaackszn ’s, ~ 18-5-1631, ‡ 5-12-1691. [Schoonvader van IX-r] IX-r
Gravesande, Marija IJda Cornelisdr ’s, ~ 19-1-1710. [Dochter van IX-r] IX-r,5
Gravesande, Sara Cornelisdr ’s, ~ 23-8-1663, ‡ 30-11-1729. [Schoonmoeder van X-o] X-o
Greeff, Anna de, * ±1660, † 1702. [Schoonmoeder van X-h] X-h
Groenendijk, Anna Doens Donatus van. [Partner van X-c] X-c
Groenewegen, Agniesje van. [Dochter van V-v] V-v,4
Groenewegen, Bonefaes van, * ±1582. VII-v
Groenewegen, Corstiaen van, * ±1524, † 19-8-1595. [Partner van V-v] V-v; VI-ac
Groenewegen, Dirck van, * ?-12-1556, † 28-10-1625. VI-ac; VII-v; VII-w
Groenewegen, Elisabeth. [Partner van VII-v] VII-v
Groenewegen, Fijtge van, * ±1585. [Dochter van VI-ac] VI-ac,2
Groenewegen, Jannitgen van, * ±1585, † ±1668. VII-w
Groenewegen, Machteld van. [Schoonmoeder van VI-aj] VI-aj
Groenewegen, Maertge van. [Dochter van V-v] V-v,2
Groenewegen, Marritgen Willemsdr. [Partner van VI-ac] VI-ac
Groenewegen, Simon van. [Schoonvader van V-v] V-v
Groenewegen, Simon van. [Zoon van V-v] V-v,3
Groenewegen, Simon van, * ±1595. [Zoon van VI-ac] VI-ac,4
Groenewegen, Willem van, * ±1595, † ?-7-1610. [Zoon van VI-ac] VI-ac,5
Groenewegen, Yda van. [Dochter van V-v] V-v,1
Groenhout, Dirk, * 27-4-1680, † 21-12-1720. [Partner van IX-m] IX-m; X-h
Groenhout, Theodora Maria, * 8-7-1710, † 1-8-1764. X-h; XI-e
Groeninx, Aegedius, * 19-3-1703, † 16-1-1738. [Partner van X-h] X-h
Groenwegen, Joosgen Ariensdr van. [Partner van V-d] V-d
Grom, Baefje. [Schoonmoeder van V-o] V-o
Haack, Clasina Magdalena, * 6-2-1774, † 11-10-1842. [Partner van XIV-a] XIV-a; XV-a; XV-b
Haack, Peter, * 10-10-1747, † 27-7-1824. [Schoonvader van XIV-a] XIV-a
Haas, N. de. [Schoonmoeder van VI-s] VI-s
Haeften, Theodora Anna van. XI-h
Haeringh, Elisabet van. [Partner van X-o] X-o
Halling, Catharina, ‡ 24-10-1707. [Partner van IX-u] IX-u
Harinckcarspel, Maria Basius, † 4-1-1605. V-x
Haring, Marijtje Willemsdr. [Schoonmoeder van XII-a] XII-a
Hartichsvelt, Cornelis Maertensz. [Partner van VI-m] VI-m
Hasslaer, Agatha, * 17-7-1670, † 10-3-1741. [Schoonmoeder van X-t] X-t
Heemskerck, Anthony van, ‡ 8-11-1748. X-ac
Heemskerck, Jan Anthony van, * 24-6-1743, † 18-2-1795. XI-k; XI-l
Heemskerck, Pieter van, * 14-12-1713, † 1753. X-ab; XI-l
Heemskerck van Beest, Maria Dircksdr, † 19-8-1726. IX-z; X-x; X-y
Heemskerk, Geertruy van, † <1600. VI-aa
Heemskerk, Ida van. [Schoonmoeder van V-s] V-s
Heemskerk, Machteld Willemsdr van. [Schoonmoeder van VII-w] VII-w
Heerman, Adriana. [Schoonmoeder van IX-e] IX-e
Hees, Margaretha van. [Schoonmoeder van VII-n] VII-n
Heijen, Anthonis Janszn den. [Partner van VI-d] VI-d
Helm, Catharina van den, * ±1626. [Schoonmoeder van VIII-y] VIII-y
Helsdingen, Wilhelmina Suzanne Agneta van, * 29-12-1781, † 26-4-1837. [Partner van XIV-b] XIV-b
Herreweyer, Elisabeth. [Partner van IV-m] IV-m; V-ac
Herrewijn, Maria van, * 1630. VII-ai
Hirschig, Antonius, * 21-3-1802, † 13-3-1871. [Partner van XV-c] XV-c
Hodenpijl, Adriaen Joppen van. [Partner van VIII-b] VIII-b; IX-a
Hodenpijl, Dirk Joppe van, † 13-1-1741. X-a; XI-a
Hodenpijl, Jop Arijensz van, † 28-12-1712. IX-a; X-a
Hodenpijl, Maria Dirksdr van, * 26-12-1710, ‡ ?-7-1776. XI-a; XII-a
Hoeff, Maria Magdalena Willemsdr van der, ~ 1-9-1624, ‡ 2-12-1711. VIII-r
Hoeff, Maria Michielsdr. van der, † 1595. IV-l
Hoeven, Heijman Jacobsz van der, * ±1570, † <1643. [Partner van VII-d] VII-d
Hoeven, Maria van der. [Partner van VI-am] VI-am
Hogendorp, Clara Elants van. [Partner van V-z] V-z; VI-ag
Hogendorp, Cornelis van. [Schoonvader van VII-n] VII-n
Hogendorp, Diederik van, * 1625, † 30-6-1672. VIII-m
Hogendorp, Gijsbert van, * 1589, † 31-1-1639. [Partner van VII-n] VII-n; VIII-m
Holy, Cornelia Muys van, * ±1520. [Schoonmoeder van V-z] [Schoonmoeder van V-aa] V-z; V-aa
Honert, Johan van den, * 26-4-1786, † 25-8-1850. XIV-b
Honert, Taco Hajo van den, * 2-10-1739, † 29-6-1810. [Partner van XIII-d] XIII-d; XIV-b
Hooch, Arent van der. [Schoonvader van IV-k] IV-k
Hooch, Arent van der. [Schoonvader van V-ac] V-ac
Hooch, Elisabeth Arentsd. van der. [Partner van V-ac] V-ac; VI-ak; VI-al
Hooch, Lysbeth van der. V-ab
Hooch, Quirijn van der, † 30-9-1658. [Partner van IV-k] IV-k; V-ab
Hoogenhoeck, Abraham van, * 5-4-1580, † 12-7-1641. [Schoonvader van IX-n] IX-n
Hoogenhoeck, Cartharina van, * 5-7-1674, † 11-7-1761. XI-f; XII-e
Hoogenhoeck, Joost van, * 3-3-1644, † 24-9-1714. X-i; XI-f
Hoogenhoeck, Maerten Pietersz van, * 20-8-1651, † 27-12-1720. X-j
Hoogenhoeck, Pieter van, * 3-2-1613, † 26-1-1679. [Partner van IX-n] IX-n; X-i; X-j
Hoogenhoeck, Pieter van, * 18-6-1695, † 22-6-1695. [Zoon van X-j] X-j,2
Hoogenhoeck, Yda Maria van, * 8-8-1693, † 9-8-1693. [Dochter van X-j] X-j,1
Hoogenhouck, Abraham van, * 5-4-1580, † 12-7-1641. [Partner van VI-ae] [Partner van VI-ao] VI-ae; VI-ao; VII-af; VII-ag; VII-ah
Hoogenhouck, Anna van, * ±1622, ‡ 1678. VII-ah; VIII-z
Hoogenhouck, Clara van, * 24-6-1616, † 20-7-1665. VII-af; VIII-x
Hoogenhouck, Maerten van. [Schoonvader van VI-ae] [Schoonvader van VI-ao] VI-ae; VI-ao
Hoogenhouck, Maerten van, * 11-11-1617, † 8-3-1673. VII-ag; VIII-y
Hoogenhouck, Maria van, * 6-9-1651, † 13-8-1720. VIII-y; IX-y
Hoogenhouck, Maria Maertensdr. van. [Schoonmoeder van IX-o] IX-o
Hoogenkouck, Aaltje van, * ±1595. [Partner van VII-x] VII-x
Hoogenkouck, Maarten van, * ±1550, † 24-?-1613. [Schoonvader van VII-x] VII-x
Hoogeveen, Albrecht van. [Schoonvader van IX-e] IX-e
Hoogeveen, Theodora van, ~ 21-7-1630. [Partner van IX-e] IX-e; X-e; X-f
Hoop, Maria Henriëtte van der, * 24-8-1732, † 20-10-1790. X-u
Hoorn, Hendrik van, * 21-1-1687, † 11-10-1739. [Schoonvader van XI-i] XI-i
Hoorn, Henriëte Regina van, * 7-7-1751, † 8-6-1798. XII-g; XIII-i
Hoorn, Nicolaas Hendrik van, * 13-12-1716, † 16-10-1783. [Partner van XI-i] XI-i; XII-g
Hop, Hendrik, * 17-9-1661, † 3-7-1718. [Schoonvader van X-u] X-u
Hop, Johan, * 19-1-1709, † 17-12-1772. [Partner van X-u] X-u
Hopkoper, Emma Adriaensdr. [Schoonmoeder van IX-ab] IX-ab
Hornoff, Jacoba Elisabeth, * 14-2-1817, † 22-6-1852. [Partner van XV-a] XV-a
Houff, Adriaan Willems van der, * 29-1-1631, † 10-11-1704. [Partner van IX-f] IX-f
Houff, Claes Cornelisse, * ±1626. [Partner van VIII-a] VIII-a
Huijdecoper, Jan, * 11-3-1693, † 2-4-1752. [Partner van X-t] X-t
Huijdecoper, Jan Elias, * 13-4-1669, † 5-2-1744. [Schoonvader van X-t] X-t
Huijdecoper, Joan, * 21-2-1625, † 1-12-1704. [Schoonvader van IX-v] IX-v
Huijdecoper, Sophia, * 31-10-1662, † 8-10-1742. [Partner van IX-v] IX-v; X-s; X-t
Huijgens, ‡ 9-11-1623. [Kind van VI-l] VI-l,1
Huijgens, Arnoudina Maria, * 7-6-1784, † 16-4-1856. [Partner van XIII-i] XIII-i
Huijgens, Hendrik Jonkheer, * 30-5-1755, † 31-1-1838. [Schoonvader van XIII-i] XIII-i
Huijgens, Pieter, ‡ 21-10-1624. [Partner van VI-l] VI-l
Jacobsdr, Adriana Oems. [Schoonmoeder van IV-j] IV-j
Jong, Maria Christina de, * 25-8-1832. [Partner van XIV-e] XIV-e
Jonge, Adriana Willemsdr de. [Partner van IV-e] IV-e; V-c; V-d; V-f; V-g; V-h; V-i; V-j
Jonge, Willem de. [Schoonvader van IV-e] IV-e
Kettingh, Petronella, * 24-5-1632, † 29-3-1707. [Partner van VIII-m] VIII-m
Klapwijk, Grietje van, † 14-1-1557. [Schoonmoeder van VII-q] VII-q
Knibbe, David Johan. [Schoonvader van XIII-c] XIII-c
Knibbe, Sara, * 6-2-1746, † 15-4-1774. [Partner van XIII-c] XIII-c; XIV-a
Koekebakker, Clasina, * 25-7-1649, † 28-12-1691. VIII-x
Koppert, Jannetje Jansdr, † 31-10-1722. [Partner van X-a] X-a; XI-a
Laan, Alida van der, * ±1550, † 20-9-1626. [Schoonmoeder van VII-g] VII-g
Lanschot, Johan van, ~ 11-12-1693, † 16-3-1759. [Partner van XI-d] XI-d
Lanschot, Johan Alexander van. [Schoonvader van XI-d] XI-d
Leeuwen, Jannetgen Jansdr van, ‡ 9-1-1649. [Partner van VI-e] VI-e
Lely, Adrijaen van der, ~ 19-9-1694. [Zoon van IX-z] IX-z,1
Lely, Dirck van der, ~ 5-4-1697. [Zoon van IX-z] IX-z,2
Lely, Geertruid van der, ~ 20-2-1705. [Dochter van IX-z] IX-z,5
Lely, Maria Apollonia van der, * 2-3-1703, † 23-6-1769. X-x; XI-j
Lely, Sybrand van der, * 12-7-1663, † 20-8-1720. [Partner van IX-z] IX-z; X-x; X-y
Lely, Theodora van der, ~ 30-4-1706. [Dochter van IX-z] IX-z,6
Lely, Theodora van der, * 22-2-1708, † 6-12-1771. X-y; X-aa
Lely, Willem van der, ~ 16-10-1698. [Zoon van IX-z] IX-z,3
Lodensteyn, Bernard Everaertsz van. [Partner van VI-z] VI-z
Lodewijcxz, Jacob, † <1615. [Partner van V-g] V-g
Loon, Anna van. [Schoonmoeder van VII-l] VII-l
Luden, Henrietta Elizabeth, * 16-2-1833, † 5-2-1867. [Partner van XIV-d] XIV-d
Lynden, Derk Wolter van, * 29-9-1659, † 6-9-1712. [Schoonvader van X-s] X-s
Lynden, Frans Godert van, * 28-6-1702, † 9-2-1786. [Partner van X-s] X-s
Maes, Everaert Quirynsz van der. [Partner van VI-u] VI-u
Malapert, Susanna de, * 12-5-1566, † 17-8-1625. [Schoonmoeder van VII-z] VII-z
Man, Bartha de. [Schoonmoeder van VIII-n] VIII-n
Man, Hester de. [Partner van IX-w] IX-w
Marchant, Johan, * 18-12-1768, † 23-5-1848. [Schoonvader van XV-b] XV-b
Marchant, Karel Anthonie, * 15-8-1799, † 9-5-1864. [Partner van XV-b] XV-b
Marcus, Antonia, * 1734, † 1774. XIII-g; XIV-c
Marcus, Jan Pieter, * 1703, † 1734. XII-e; XIII-g
Marcus, Pieter, * 16-2-1674, † 1-11-1744. [Partner van XI-f] XI-f; XII-e
Marez, Clara Magdalena, * 10-4-1673, ‡ 18-5-1696. [Partner van IX-v] IX-v; X-r
Mark, Hieroniemus van de, ~ 18-2-1671. X-f
Massow, Rebekka Henriëtte van, * 22-12-1723, † 23-6-1803. [Schoonmoeder van XIII-e] XIII-e
Mast, Hugo van der, † <1619. VI-p
Meer, Adrianus Jacobsz van der, ~ 22-11-1707. [Partner van XI-a] XI-a; XII-a
Meer, Clara van de. [Schoonmoeder van V-y] V-y
Meer, Clara Vrancksdr van der, † 10-5-1602. [Partner van IV-a] IV-a
Meer, Frank Pietersz van der. [Schoonvader van IV-a] IV-a
Meer, Hester van der. [Partner van VI-ak] VI-ak; VII-ad
Meer, Jacobus van der, * 25-7-1779, † 28-8-1831. XIII-a
Meer, Jacobus Arisse (Japick) van der, * 25-1-1745. XII-a; XIII-a
Meer, Maria van der, * ±1509. [Schoonmoeder van V-q] V-q
Meer van Berendrecht, Margaretha van der, * ±1545. [Partner van V-e] V-e; VI-f
Meerman, † 12-11-1729. [Kind van IX-i] VIII-k,1
Meerman, Aalbert, * ±1656, † 2-8-1694. X-e
Meerman, Adriana, ~ 7-8-1658, † 1681. [Dochter van IX-d] IX-d,3
Meerman, Adriana Maria, ~ 21-5-1682. [Dochter van X-e] X-e,2
Meerman, Aleid, * 1595, † 1680. VIII-f
Meerman, Anna, ~ 23-10-1672. [Dochter van VIII-j] VIII-j,1
Meerman, Anna Dirk Govertsz, * ±1515, † 7-12-1576. [Schoonmoeder van V-l] V-l
Meerman, Anna Gerrits. [Dochter van VI-o] V-w,3
Meerman, Annitgen, * 1607, † 1656. [Dochter van VI-x] VI-x,3
Meerman, Barbara Theodora, ~ 26-1-1678. [Dochter van X-e] X-e,1
Meerman, Catharina. [Partner van V-q] V-q; VI-r; VI-s
Meerman, Catharina, * 26-11-1636, † 11-12-1700. IX-f
Meerman, Catharina, * ±1688. [Dochter van X-c] X-c,3
Meerman, Catharina Maria, * 2-2-1665, † 4-8-1665. [Dochter van IX-c] IX-c,5
Meerman, Catharina Wijnina, ~ 10-2-1717. [Dochter van XI-b] XI-b,2
Meerman, Catharina Winina, ~ 3-11-1690. [Dochter van X-b] X-b,4
Meerman, Clara. [Partner van VII-h] VII-h
Meerman, Dina, * 27-10-1661, † 22-8-1722. X-d
Meerman, Dina, ~ 9-12-1685. [Dochter van X-b] X-b,1
Meerman, Dirck, * 11-8-1572, † 9-2-1647. [Partner van VI-x] VI-x; VII-s; VII-t
Meerman, Dirck Gerritsz. [Schoonvader van VII-h] [Schoonvader van VI-w] [Schoonvader van VI-x] VI-w; VI-x; VII-h
Meerman, Dirk Gerrits, * 14-2-1567. VII-h
Meerman, Dirk Govertsz, * ±1470, † 1544. [Schoonvader van V-k] V-k
Meerman, Donatus, ~ 7-5-1684. [Zoon van X-c] X-c,2
Meerman, Elisabeth, * ±1563. [Dochter van VI-o] V-w,5
Meerman, Emerentia, * 27-9-1640. IX-h
Meerman, Engeltje, * ±1623, † 1697. [Dochter van VI-x] VI-x,5
Meerman, François, * ±1630, † 1672. IX-e; X-e; X-f; X-g
Meerman, François Diderik, ~ 14-6-1705. [Zoon van X-f] X-f,3
Meerman, Françoise, * 30-9-1700. XI-d
Meerman, Frans, * ±1561, † 14-11-1601. VII-g; VIII-e; VIII-f
Meerman, Frans, * 31-3-1605, † 16-9-1678. VIII-g; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i; IX-j
Meerman, Frans Dirck Govertsz, * ±1505, † 21-11-1558. [Partner van V-k] V-k; VI-o
Meerman, Geertruijd, * 8-12-1623. [Dochter van VIII-e] VIII-e,1
Meerman, Gerard, ~ 21-8-1650, † <1652. [Zoon van IX-d] IX-d,1
Meerman, Gerard, ~ 17-5-1652. [Zoon van IX-d] IX-d,2
Meerman, Gerard, ~ 7-2-1659. X-f; XI-d
Meerman, Gerard, ~ 2-4-1713, † <1722. [Zoon van XI-b] XI-b,1
Meerman, Gerrit. [Schoonvader van VIII-i] [Schoonvader van IX-g] VIII-i; IX-g
Meerman, Gerrit, * 1570, † 19-10-1615. [Partner van VI-w] VI-w
Meerman, Gerrit, * ±1593, † 1638. VIII-e; IX-c; IX-d; IX-e
Meerman, Gerrit, * 1632, † 1667. [Zoon van VIII-e] VIII-e,5
Meerman, Gerrit, * 14-9-1650, † 10-2-1710. X-b; XI-b; XI-c
Meerman, Gerrit, ~ 2-4-1657. [Zoon van IX-e] IX-e,2
Meerman, Gerrit, ~ 6-12-1722, † 15-12-1771. XII-b; XIII-b
Meerman, Gerrit Dirks, * ±1505. [Schoonvader van V-q] V-q
Meerman, Gerrit Fransz, * ±1541, † 5-4-1609. V-w; VI-o; VII-g; VII-h; VII-i
Meerman, Gerrit Gerrits. [Zoon van VI-o] V-w,1
Meerman, Helena, * ±1615, ‡ 4-5-1662. VII-f; VII-t; VIII-d
Meerman, Hendrick, † 1669. [Zoon van VI-x] VI-x,1
Meerman, Ida, * ±1605, ‡ 27-10-1636. VII-s; VIII-p; VIII-q; VIII-r
Meerman, Jacob, ~ 20-8-1647, † 20-10-1712. IX-j
Meerman, Jan Fransz, * 23-9-1643, † 24-3-1724. VIII-k; IX-i
Meerman, Jan Gerrits, * ±1575, † ?-2-1637. VII-i; VIII-g
Meerman, Johan, † 1708. [Partner van VIII-i] [Partner van IX-g] VIII-i; IX-g
Meerman, Johan, * 23-11-1624, † 1675. IX-c; X-b; X-c; X-d
Meerman, Johan, * 12-7-1655, † 8-5-1716. X-c
Meerman, Johan, * ±1681. [Zoon van X-c] X-c,1
Meerman, Johan, * 12-7-1687, † 29-3-1746. XI-b; XII-b
Meerman, Johan, * 1-11-1753, † 19-8-1815. XIII-b
Meerman, Johannes, ~ 2-10-1635. [Zoon van VIII-g] VIII-g,2
Meerman, Joost, ~ 8-2-1634. [Zoon van VIII-g] VIII-g,1
Meerman, Joost, * 17-10-1652, † 4-4-1653. [Zoon van IX-c] IX-c,2
Meerman, Lidia Johanna, ~ 14-11-1702. [Dochter van X-f] X-f,2
Meerman, Maarten, † 26-2-1713. [Partner van VIII-j] VIII-j
Meerman, Maarten Ruijchaver, * ±1627, † 1684. IX-d
Meerman, Maria, ~ 11-3-1638. VIII-i; IX-g
Meerman, Maria Aldegonde, * 29-1-1689, † 17-11-1749. XI-c; XII-c
Meerman, Maria Theodora, * 10-4-1671. X-g
Meerman, Nicolaas, ~ 10-4-1668. [Zoon van IX-e] IX-e,4
Meerman, Pieter, ~ 2-4-1721, † <1726. [Zoon van XI-b] XI-b,3
Meerman, Pieter, ~ 26-7-1726. [Zoon van XI-b] XI-b,5
Meerman, Willem Gerrits. [Zoon van VI-o] V-w,2
Meersche, Jacob van der. [Schoonvader van VI-ai] VI-ai
Meersche, Maria van der. [Partner van VI-ai] VI-ai; VII-ab; VII-ac
Meester, Elisabeth de, * ±1610, † <1641. [Schoonmoeder van VIII-q] VIII-q
Meinertzhagen, Jeanne Agathe von, * 23-8-1770. [Partner van XII-f] XII-f; XIII-h
Meinertzhagen, Martha Jeanne van, * 7-7-1802, † 11-11-1876. [Partner van XIII-h] XIII-h; XIV-d; XIV-e
Melisdijck, Agatha van, * 9-12-1564. [Partner van VI-r] VI-r; VII-n; VII-o
Melisdijck, Christina Jansdr van, * ±1561. [Partner van VI-ac] VI-ac; VII-v; VII-w
Melisdijck, Jan Jansz van. [Schoonvader van VI-ac] [Schoonvader van VI-r] VI-r; VI-ac
Merwede van Muylwijk, Boudewijn van de, ~ 12-6-1622, † 31-7-1661. [Partner van VIII-t] VIII-t; IX-t; IX-u
Merwede van Muylwijk, Willem van de. [Schoonvader van VIII-t] VIII-t
Mierevelt, Maria van, * 27-1-1595, † 26-2-1636. [Schoonmoeder van VIII-z] VIII-z
Mierop, Agnetha van den, ~ 29-8-1630, ‡ 14-1-1667. VIII-r
Mierop, Dirrick van den, ~ 12-12-1626, ‡ 8-9-1666. VIII-q; IX-p; IX-q; IX-r
Mierop, Elisabet van den, ~ 24-6-1663, ‡ 1-12-1718. IX-q; X-m; X-n
Mierop, Engeltjen van den, ~ 1-2-1632, ‡ 8-2-1832. [Dochter van VII-s] VII-s,6
Mierop, Heijndrick van den, * 1565, ‡ 25-4-1624. [Schoonvader van VII-s] VII-s
Mierop, Heijndrick van den, ~ 3-3-1628, † 5-3-1628. [Zoon van VII-s] VII-s,3
Mierop, Heijndrick van den, ~ 7-8-1629, ‡ 3-7-1633. [Zoon van VII-s] VII-s,4
Mierop, Heijndrick Heijndricksz van den, * ±1600, † 20-7-1640. [Partner van VII-s] VII-s; VIII-p; VIII-q; VIII-r
Mierop, Hendrick van den, ~ 16-3-1659, ‡ 8-4-1659. [Zoon van VIII-q] VIII-q,2
Mierop, Ida van den, ~ 6-5-1656, ‡ 9-8-1720. IX-p; X-k; X-l
Mierop, Magdalena van den, ~ 2-9-1625, ‡ 20-2-1657. VIII-p
Mierop, Magdalena van den, * 31-5-1665, † 20-11-1737. IX-r; X-o; X-p
Mierop, Paulus van den, ~ 29-6-1660. [Zoon van VIII-q] VIII-q,3
Moijses, Claesgen. [Schoonmoeder van VI-e] VI-e
Mollerus, Anna Cornelia, * 30-5-1749, † 9-8-1821. [Partner van XIII-b] XIII-b
Mollerus, Hendrik, * 2-1-1709, † 8-12-1783. [Schoonvader van XIII-b] XIII-b
Montfoort, Floris van. [Schoonvader van V-s] V-s
Montfoort, Helena van, † 2-1-1610. [Partner van V-s] V-s; VI-v; VI-w; VI-x
Muelen, Andries van der, * ±1548, † 2-1-1611. [Schoonvader van VII-z] VII-z
Muelen, Andries van der, * 14-1-1591, † 16-6-1654. [Partner van VII-z] VII-z; VIII-u
Muelen, Constantia Isabella van der, * 16-10-1703, † 2-11-1745. X-s
Muelen, Isabella Sophia van der, * ±1693, † 1722. X-r; XI-h
Muelen, Sophia Maria Agatha van der, * 16-4-1705, † >1764. X-t
Muelen, Willem van der, * 24-2-1631, † 25-8-1690. VIII-u; IX-v
Muelen, Willem van der, * 16-6-1658, † 9-11-1739. IX-v; X-r; X-s; X-t
Muijlwijck, Franchois van, ~ 21-1-1652, ‡ 27-12-1707. IX-u
Muijlwijck, Maria van de, ~ 13-2-1650, ‡ 4-8-1716. IX-t
Muijlwijk, Wilhelm van, ~ 21-10-1648. [Zoon van VIII-t] VIII-t,1
Munckerus, Johannes Jacobus, * ±1610, † 1-9-1652. [Schoonvader van VIII-d] VIII-d
Munckerus, Johannes Jacobus, ~ 1-6-1672. [Zoon van VIII-d] VIII-d,1
Munckerus, Samuel, * ?-5-1677. [Zoon van VIII-d] VIII-d,3
Munckerus, Thomas, * 1639, ‡ 25-5-1681. [Partner van VIII-d] VIII-d
Munckerus, Volckert, ~ 4-3-1676, ‡ 18-6-1676. [Zoon van VIII-d] VIII-d,2
Musquetier, Maria. [Schoonmoeder van XIII-c] XIII-c
Muys van Holy, Geertruyd Anthonisdr, † 1651. [Schoonmoeder van VII-ab] VII-ab
Myle, Arent van der, ~ 15-3-1668. [Zoon van VII-ad] VII-ad,2
Myle, Arnout van der, ~ 7-7-1666. [Zoon van VII-ad] VII-ad,1
Myle, Nicolaes van der. [Partner van VII-ad] VII-ad
Mylius, Aletta Elisabeth. [Partner van XII-e] XII-e; XIII-g
Neck, Cornelis van, * 2-9-1658. [Schoonvader van X-h] X-h
Neck, Elisabeth Maria van, * 1-1-1741, † 5-5-1817. XI-e; XII-d
Neck, Lambert van, * 17-11-1696, † 2-1-1746. [Partner van X-h] X-h; XI-e
Nes, Dina van, * ±1627. [Partner van IX-c] IX-c; X-b; X-c; X-d
Nes, Joost van. [Schoonvader van IX-c] IX-c
Nisse, Catharina van der. [Schoonmoeder van V-x] V-x
Noey, Cornelia Mauritia, * 15-12-1716, † 12-2-1793. [Schoonmoeder van XIII-b] XIII-b
Nooten, Adriaan van. [Partner van XI-g] XI-g
Nuyssenburch, Dirck Jansz van, † 1649. [Schoonvader van VII-ab] VII-ab
Nuyssenburch, Geertruyd van, * ?-2-1620. [Partner van VII-ab] VII-ab
Oegstgeest, Maria van, † 31-7-1479. [Schoonmoeder van III-a] III-a
Onderwater, Catharina Jansdr. van. [Partner van V-n] V-n
Oosterwijck, Aelbertus van, † 17-2-1616. [Partner van VI-g] VI-g; VII-f
Oosterwyck, Adam, ~ 23-12-1650, † 1704. [Zoon van VII-f] VII-f,6
Oosterwyck, Adriana. [Dochter van VII-f] VII-f,1
Oosterwyck, Albertus, ~ 17-4-1641, † >1676. [Zoon van VII-f] VII-f,2
Oosterwyck, Dirkje, ~ 14-12-1644, ‡ 1-6-1677. VIII-d
Oosterwyck, Hendrik, ~ 3-12-1653, † 1694. [Zoon van VII-f] VII-f,7
Oosterwyck, Jacob, ~ 4-12-1648, † 1695. [Zoon van VII-f] VII-f,5
Oosterwyck, Joan, ~ 16-11-1646, † 1699. [Zoon van VII-f] VII-f,4
Oosterwyck, Volkerus, * 21-8-1602, † 31-12-1675. VII-f; VII-t; VIII-d
Orgels, Jan Jansz. [Schoonvader van VI-e] VI-e
Ouden, Arij Jansz den, † <1636. [Zoon van V-b] V-b,2
Ouden, Cornelis Jansz den, † >1636. [Zoon van V-b] V-b,5
Ouden, Heijndrick Jansz den, † <1636. [Zoon van V-b] V-b,3
Ouden, Jan Jansz den, * ±1546, † >1636. [Zoon van V-b] V-b,6
Ouden, Jan Jansz Cors den, * ±1525, † <18-5-1591. [Partner van V-b] V-b; VI-b
Ouden, Leentge Jansdr den, † >1636. [Dochter van V-b] V-b,1
Ouden, Maritgen Jansdr den, * ±1550, † <1636. VI-b; VII-b; VII-c; VII-d
Ouden, Pieter Jansz den, † <1591. [Zoon van V-b] V-b,4
Outheusden, Baefje van, * 17-10-1580, † 13-2-1632. VI-q
Outheusden, Isaac Matthijsz. van. [Partner van V-o] V-o; VI-q
Outheusden, Matthijsz van. [Schoonvader van V-o] V-o
Oversloot, Neeltje Pietersdr. [Partner van VII-b] VII-b; VIII-a
Panhujs, Barbara van. [Schoonmoeder van X-e] X-e
Paravicini di Capelli, Johan Casper, * 28-4-1752, † 9-5-1825. [Partner van XI-m] XI-m
Pauw, Adriaen Jacobs, * 28-5-1581, † ?-9-1684. [Partner van VII-w] VII-w
Pauw, Anna, * 1586, † 13-11-1609. VI-ag
Pauw, Elisabeth, * 20-10-1708, † 19-5-1738. X-u
Pauw, Engelbert Jacobsz, * 8-7-1585, † 29-2-1648. [Schoonvader van IX-o] IX-o
Pauw, Iabella Cornelia, * 21-5-1668, ‡ 19-11-1697. [Partner van IX-j] IX-j
Pauw, Jacob Adriaansz. [Schoonvader van VII-w] VII-w
Pauw, Maria, * 13-2-1620, † 9-6-1657. [Partner van IX-o] IX-o
Persijn, Clara van. [Schoonmoeder van VII-y] VII-y
Persyn, Christiaen. [Schoonvader van IV-n] IV-n
Persyn, Maria. [Partner van IV-n] IV-n; V-ad; V-ae
Pierrenot, Abraham, * ±1726, † 10-7-1784. XIII-b
Plat, Jacoba la, * 3-5-1645, † 6-5-1681. [Schoonmoeder van IX-y] IX-y
Poelaert, Sara, * 31-7-1666, † 17-3-1740. [Schoonmoeder van XI-b] XI-b
Pous, Adriana. VI-w
Prins, Adriaan, * 15-5-1692, † 5-3-1780. [Schoonvader van XI-e] XI-e
Prins, Adriaan Theodore, * 23-3-1803, † 25-6-1857. XIII-f
Prins, Anna, * 1620, † 1652. VII-ai
Prins, Eeuwout Willemsz. [Schoonvader van VI-ap] VI-ap
Prins, Theodore Lambert, * 30-3-1761, † 31-12-1824. XII-d; XIII-f
Prins, Willem, * 1580, ‡ 12-11-1632. [Partner van VI-ap] VI-ap; VII-ai
Prins, Willem, * 2-7-1730, † 26-8-1807. [Partner van XI-e] XI-e; XII-d
Putmans, Catarina, ~ 12-8-1640. [Dochter van VII-m] VII-m,2
Putmans, Cornelis, ~ 3-2-1647. [Zoon van VII-m] VII-m,7
Putmans, Geeraert, ~ 11-8-1641. [Zoon van VII-m] VII-m,3
Putmans, Hans, † 19-4-1654. [Partner van VII-m] VII-m; VIII-l
Putmans, Jan. [Schoonvader van VII-m] VII-m
Putmans, Johannes, ~ 23-2-1643. [Zoon van VII-m] VII-m,4
Putmans, Petrus, ~ 25-8-1644. [Zoon van VII-m] VII-m,5
Putmans, Soetje, * 1639. [Dochter van VII-m] VII-m,1
Putmans, Soetje, ~ 10-10-1645, † 1707. VIII-l; IX-m
Pynssen van der AA, Volckje Adriaansdr (Vosje), * ±1489, † 18-4-1574. [Schoonmoeder van V-v] V-v
Quak, Clazina Leenderstdr, * 16-2-1749. [Partner van XII-a] XII-a; XIII-a
Quak, Leendert Cornelisse. [Schoonvader van XII-a] XII-a
Quiens, Antonis des, * 1646, † 1686. [Partner van X-i] X-i; XI-f
Raet, Cornelia Elisabeth de, * ±1659, † ?-4-1745. [Schoonmoeder van IX-x] IX-x
Rasens, Cornelia, * ±1782, † 3-10-1847. [Partner van XIII-a] XIII-a
Rave, Maria Maximiliaansdr de, ~ 17-5-1711, † 8-5-1764. [Partner van X-p] X-p
Rave, Maximiliaan de. [Schoonvader van X-p] X-p
Rechtere, Catherina de. [Partner van VI-ah] VI-ah; VII-z
Rechtere, Coenraad de, * 1538. [Schoonvader van VI-ah] VI-ah
Reede, Anna Ursula van, * 19-9-1669, † 26-3-1749. [Schoonmoeder van X-s] X-s
Reede van Oudshoorn, Henriëtte Elisabeth van, * 24-10-1811, † 11-6-1857. [Partner van XIII-f] XIII-f
Reede van Oudshoorn, Johan Frederik van, * 11-2-1779, † 18-12-1850. [Schoonvader van XIII-f] XIII-f
Reenen, Jacoba Petronella van, * 1-6-1749, † 1-7-1815. [Partner van XIII-e] XIII-e
Reenen, Laurens Lamoral van, * 29-3-1722, † 3-3-1800. [Schoonvader van XIII-e] XIII-e
Rheyneren, Elisabeth de, * ±1450. [Partner van II] II; III-a; III-b; III-c
Rijn, Allard van, * ±1610. [Schoonvader van X-b] X-b
Rijn, Catharina Wijnina van, * ±1665, † 26-6-1703. [Partner van X-b] X-b; XI-b; XI-c
Rijn, Michiel Cornelisz van, † <1606. VI-c
Robbenoort, Catharina. [Schoonmoeder van V-ac] V-ac
Röell, Elisabeth Constance Sophia, * 31-8-1777, † 27-10-1835. [Schoonmoeder van XIII-f] XIII-f
Roo, Anna Catharina de, ~ 8-9-1699, ‡ 1-3-1741. [Partner van X-k] X-k
Roo, Willem Matthijsz de, ~ 29-3-1662, ‡ 13-2-1712. [Schoonvader van X-k] X-k
Roosmale, Dominic, * 1635, † 1694. [Partner van VIII-l] VIII-l; IX-m
Roosmale, Elisabeth Maria, † 26-8-1713. IX-m; X-h
Roosmalen, Adriaen. [Schoonvader van VIII-l] VIII-l
Rovere, Cornelis de, * 2-12-1648. [Partner van X-d] X-d
Rovere, Pieter de. [Schoonvader van X-d] X-d
Royen, David van, * 3-5-1625, † 31-5-1679. [Schoonvader van IX-y] IX-y
Royen, Jacoba van, * 2-2-1680, † 29-4-1718. [Partner van IX-y] IX-y; X-v; X-w
Ruijchaver, Maria, * 26-1-1577, † ?-8-1661. [Partner van VII-i] VII-i; VIII-g
Ruychaver, Geertrui, * ±1570. [Partner van VII-g] VII-g; VIII-e; VIII-f
Ruychaver, Maarten, * ±1547, † 25-12-1626. [Schoonvader van VII-g] VII-g
Ruyven, Catharina van, * 23-7-1590, † 11-6-1642. VIII-o; IX-n; IX-o
Ruyven, Catharina van, * 26-4-1613, † 16-6-1695. IX-n; X-i; X-j
Ruyven, Harmen van. [Partner van VIII-o] VIII-o; IX-n; IX-o
Ruyven, Jan van, † 24-2-1557. [Schoonvader van VII-q] VII-q
Ruyven, Pieter van, * 22-2-1547. [Partner van VII-q] VII-q; VIII-o
Ruyven, Pieter van, * 1-2-1620, † 23-10-1678. IX-o
Santen, van, ‡ 29-2-1608. [Kind van VI-ah] VI-ah,1
Santen, van, ‡ 24-2-1599. [Zoon van V-s] V-s,3
Santen, van, ~ 2-12-1626. [Kind van VII-y] VII-y,3
Santen, Adriaen van, ~ 24-2-1643, † <1644. [Zoon van VII-l] VII-l,3
Santen, Adriaen Duyst van, * 1540, † 9-11-1587. V-z; VI-af; VI-ag
Santen, Adriana van, † 1676. VIII-t; IX-t; IX-u
Santen, Adriana van, * 30-10-1648, † 6-11-1729. VIII-k; IX-i
Santen, Adriana Dirks van, * ±1560, † 12-1-1597. V-x
Santen, Adryaen van, ~ 28-4-1644. [Zoon van VII-l] VII-l,4
Santen, Agatha van. [Dochter van VI-r] VI-r,4
Santen, Agneta van. [Dochter van V-t] V-t,3
Santen, Agnetha van. VI-v
Santen, Agnieta van, * 1531, † >1593. V-w; VI-o; VII-g; VII-h; VII-i
Santen, Anna van, ‡ 12-3-1599. VI-w
Santen, Anna van, ~ 4-8-1650, † <1657. [Dochter van VII-l] VII-l,9
Santen, Anna van, ~ 30-5-1657. [Dochter van VII-l] VII-l,13
Santen, Anna Duist van, * 1604, † 25-9-1652. VII-n; VIII-m
Santen, Anna Geertruida van. [Dochter van VII-ab] VII-ab,3
Santen, Arent van. [Zoon van IV-h] IV-h,2
Santen, Arent van. VI-ak; VII-ad
Santen, Ariaentje van, ~ 11-9-1633. VIII-v; IX-w
Santen, Bartha van, * 1666, † 1679. [Dochter van VIII-n] VIII-n,2
Santen, Beuckel van, † 1550. IV-h; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p
Santen, Beuckel van, † 1604. V-l; VI-p
Santen, Beuckel van. VII-j
Santen, Beuckel van, † 1661. VII-o; VIII-n
Santen, Beuckel van. [Zoon van V-l] V-l,1
Santen, Beuckel van, * ±1445, † 25-10-1489. II; III-a; III-b; III-c
Santen, Beuckel D. van, ~ 20-7-1664. [Zoon van VIII-n] VIII-n,1
Santen, Beukel Dirks van, * 1524. V-q; VI-r; VI-s
Santen, Catarina van, ~ 17-8-1645. VIII-i; IX-g
Santen, Catharina van. VII-u
Santen, Catharina van, ~ 14-12-1600, † 15-12-1677. VII-z; VIII-u
Santen, Claes van, † 10-1-1638. [Zoon van V-p] V-p,1
Santen, Claesgen van, ~ 11-9-1631. [Dochter van VII-ac] VII-ac,1
Santen, Clara van, ‡ 15-4-1648. VII-k
Santen, Clara van, ~ 24-7-1652. [Dochter van VII-l] VII-l,11
Santen, Cornelia van, † 4-7-1639. VI-aj
Santen, Cornelia van, † <10-5-1609. VI-ag
Santen, Cornelis van. V-ac; VI-ak; VI-al
Santen, Cornelis van. [Zoon van VI-p] VI-p,4
Santen, Cornelis van, ~ 14-5-1628. [Zoon van VI-ak] VI-ak,3
Santen, Cornelis van, ~ 29-8-1646, † <1651. [Zoon van VII-l] VII-l,6
Santen, Cornelis van, ~ 18-8-1651. [Zoon van VII-l] VII-l,10
Santen, Cornelis Duyst van, * 1581, † 3-1-1643. [Zoon van V-z] V-z,2
Santen, Cornelis Jan van, * ±1525, † 20-5-1575. IV-j; V-y; V-z; V-aa
Santen, Cornelis Sebastiaen van, * ±1555, † 9-8-1629. V-ae; VI-ap
Santen, Dirck van, † 4-3-1594. V-r; VI-t; VI-u
Santen, Dirck van. VI-r; VII-n; VII-o
Santen, Dirck van. VI-t; VII-q; VII-r
Santen, Dirck van, † <1679. VIII-n
Santen, Dirck van, ‡ 10-11-1624. VII-r
Santen, Dirck Jan van, † 31-12-1551. IV-i; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u; V-v; V-w; V-x
Santen, Dirkje van, * 1572, † 22-1-1631. VI-x; VII-s; VII-t
Santen, Elant van, * ±1585. [Zoon van V-z] V-z,3
Santen, Elijsabeth (Lysbeth) van, ~ 28-4-1627. [Dochter van VI-ak] VI-ak,2
Santen, Elisabeth van, † ?-12-1545. IV-l
Santen, Elisabeth van, * ±1545, ‡ 15-12-1608. V-c; V-m; VI-d; VI-e
Santen, Elisabeth van, * 1624, † 12-11-1676. VII-m; VIII-l
Santen, Emmerentia van, ~ 15-11-1635. [Dochter van VII-ac] VII-ac,3
Santen, Fijtge (Sophia) van, * ±1525. V-v; VI-ac
Santen, Françoise van, * 10-12-1618, † 5-10-1685. VIII-s; IX-s
Santen, Françoise Wilhelmina van. [Dochter van VII-ab] VII-ab,4
Santen, Françoys van, * 5-9-1592, † 20-12-1675. VII-y; VIII-s; VIII-t
Santen, Frans Duyst van, * ±1550, † 20-5-1586. V-aa; VI-ah; VI-ai; VI-aj
Santen, Geertruid van. [Dochter van V-ad] V-ad,5
Santen, Geertruy van, * ±1454, † 27-4-1528. III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Santen, Gerard van, † 16-10-1700. [Zoon van VII-j] VII-j,1
Santen, Gerardt Beuckelsz. van, * 1575, † 16-7-1635. VI-p; VI-ad; VII-j; VII-k; VII-l; VII-m
Santen, Gerrit van, † <15-5-1453. I; II
Santen, Gerrit van, † 26-4-1518. [Zoon van II] II,1
Santen, Gerrit van. [Zoon van IV-h] IV-h,8
Santen, Gerrit van. IV-m; V-ac
Santen, Gerrit van, * 1535. V-t; VI-y; VI-z; VI-aa
Santen, Gerrit van, ~ 25-9-1640. [Zoon van VII-l] VII-l,2
Santen, Hendrik van, † 30-3-1606. V-s; VI-v; VI-w; VI-x
Santen, Hugo van. [Zoon van VI-p] VI-p,6
Santen, Jacob van. [Zoon van VI-ai] VI-ai,1
Santen, Jacob van. [Zoon van VII-o] VII-o,1
Santen, Jacob Duyst van. [Zoon van IV-j] IV-j,2
Santen, Jacob Johan van, ~ 27-2-1658. [Zoon van VII-ab] VII-ab,6
Santen, Jan van. V-p
Santen, Jan van, † ?-12-1603. V-ad; VI-am; VI-an; VI-ao
Santen, Jan van, † 1650. VII-ab
Santen, Jan van, * 5-10-1604. VI-al
Santen, Jan Beuckelsz van, * ±1490, † 5-9-1526. III-c; IV-h; IV-i; IV-j; IV-k; IV-l; IV-m; IV-n
Santen, Jannetje van, ~ 15-12-1638. [Dochter van VII-ac] VII-ac,4
Santen, Johan van, * 1567, † 26-10-1609. VI-ai; VII-ab; VII-ac
Santen, Johan Dirk van. [Zoon van VII-ab] VII-ab,1
Santen, Johanna van. [Dochter van VI-r] VI-r,5
Santen, Johannes van, ~ 25-5-1654. [Zoon van VII-l] VII-l,12
Santen, Lodewijk van. [Zoon van VI-ah] VI-ah,3
Santen, Machteld van. VI-z
Santen, Machtelt van. [Dochter van IV-h] IV-h,4
Santen, Maerten van. [Zoon van V-ad] V-ad,2
Santen, Maerten van. [Zoon van V-ae] V-ae,1
Santen, Magdalena van, ~ 10-7-1647. [Dochter van VI-al] VI-al,1
Santen, Margaretha van. [Dochter van IV-h] IV-h,6
Santen, Margaretha van, * 28-11-1581, † 28-12-1648. VI-ae; VI-ao; VII-af; VII-ag; VII-ah
Santen, Maria van. V-o; VI-q
Santen, Maria van. V-u; VI-ab
Santen, Maria van. V-y; VI-ad; VI-ae
Santen, Maria van. VI-s; VII-p
Santen, Maria van. [Dochter van VI-p] VI-p,7
Santen, Maria van, † ?-10-1657. [Dochter van VI-r] VI-r,3
Santen, Maria van. VII-q; VIII-o
Santen, Maria van, * 1469, † 1538. III-b; IV-g
Santen, Maria van, * 1580, † 28-7-1625. VI-an; VII-ae
Santen, Maria van, * 3-4-1581, † 12-2-1670. VI-ap; VII-ai
Santen, Maria van, * 1636, † 26-8-1708. VIII-h; IX-k; IX-l
Santen, Maria van, ~ 12-2-1641, ‡ 9-11-1660. [Dochter van VII-ac] VII-ac,5
Santen, Maria Isabella van. [Dochter van VII-ab] VII-ab,2
Santen, Michiel van. VI-y; VII-u
Santen, Nicolaes van. [Zoon van VI-ah] VI-ah,6
Santen, Odilia van. VII-ad
Santen, Pieter van, * 4-8-1609, † 7-11-1658. VII-l; VIII-h; VIII-i; VIII-j; VIII-k
Santen, Pieter Jansz van, * ±1605, ‡ 6-7-1641. VII-ac; VIII-v
Santen, Reyer van. [Zoon van VI-p] VI-p,5
Santen, Sabina van. [Dochter van VII-ab] VII-ab,5
Santen, Sasbout van. V-n
Santen, Sasbout van. [Zoon van V-q] V-q,3
Santen, Sebastiaan van. VI-am
Santen, Sebastiaen van. [Zoon van V-ae] V-ae,2
Santen, Sebastiaen van, * 1525. IV-n; V-ad; V-ae
Santen, Soetje van, † 27-11-1606. VI-u
Santen, Soetje van, ~ 1-10-1647, † 17-11-1720. VIII-j
Santen, Soetje Duyst van, * 1569, ‡ 17-10-1600. VI-af; VII-x
Santen, Sophia van, † 13-11-1614. IV-k; V-ab
Santen, Sophia van, * 1575, † 1654. VI-aa
Santen, Theodora van, † 28-9-1648. [Dochter van VI-r] VI-r,1
Santen, Willem Duyst van, * 1564, † 13-11-1611. VI-ah; VII-y; VII-z; VII-aa
Santen, Ysbrand van. VII-aa
Sasbout, Alida. V-u
Sasbout, Catharina, * ±1495. [Partner van IV-g] IV-g; V-k
Sasbout, Magdalena, † 1595. [Schoonmoeder van VI-aa] [Schoonmoeder van VI-af] VI-aa; VI-af
Sasbout, Margaretha, * ±1485, † 3-12-1520. [Schoonmoeder van IV-l] [Schoonmoeder van IV-h] IV-h; IV-l
Sassen, Maria Gerritsdr van, * 13-3-1608, † 12-12-1678. [Schoonmoeder van VIII-r] VIII-r
Savelsteijn, Anna Carels van. [Schoonmoeder van X-k] X-k
Schagen, Agatha Cornelisdr van, ~ 6-2-1639, ‡ 21-7-1683. [Schoonmoeder van IX-r] IX-r
Schepers, Elisabeth, * 10-8-1701, † 21-4-1756. [Schoonmoeder van XI-e] XI-e
Schilperoort, Dirck van, * 12-8-1586, † 1652. [Partner van VI-ag] VI-ag
Schilperoort, Robbert van. [Schoonvader van VI-ag] VI-ag
Segwaert, Beuckel Cornelisz van. [Schoonvader van III-c] III-c
Segwaert, Cornelia van. [Partner van III-c] III-c; IV-h; IV-i; IV-j; IV-k; IV-l; IV-m; IV-n
Slicher, Clara Maria, * 4-1-1685, † 25-2-1756. IX-x; X-u
Slicher, Johan, * 12-10-1658, † 11-7-1711. [Partner van VIII-w] VIII-w; IX-x
Slicher, Wigbold, * 24-1-1684, † 11-8-1703. [Zoon van VIII-w] VIII-w,1
Snoeck, Matthijs. [Partner van XIII-g] XIII-g; XIV-c
Snoeck, Mattia Antonia, * 8-11-1799, † 30-5-1851. XV-c
Snoeck, Willem Anthonie, * 20-2-1774, † 9-1-1830. XIV-c; XV-c
Spangen, Katrine Laurensdr van, * ±1510. [Partner van IV-e] IV-e; V-e
Spangen, Louris Pietersz van. [Schoonvader van IV-e] IV-e
Spiegel, Johanna Suzanne, * 12-12-1767, † 18-3-1792. [Partner van XII-d] XII-d
Spiering, Maria Dulcia, * ±1660, † 23-8-1707. [Schoonmoeder van XI-c] XI-c
Spieringh, Adriaan. [Schoonvader van VII-l] VII-l
Spieringh, Anna Adriaens, ‡ 19-5-1677. [Partner van VII-l] VII-l; VIII-i; VIII-j; VIII-k
Spieringh, Sara. [Schoonmoeder van VIII-i] [Schoonmoeder van IX-g] VIII-i; IX-g
Spijeren, Catharina, * ±1391. [Partner van I] I; II
Stangerlant, Andries, ~ 1-11-1639. [Zoon van VII-k] VII-k,1
Stangerus, Geraerd, ~ 28-8-1642. [Zoon van VII-k] VII-k,2
Stangerus, Johan, † >1648. [Partner van VII-k] VII-k
Steengracht, Adriaan. [Partner van X-g] X-g
Stolck, Doe Jacobsz van der, † <1615. [Partner van V-i] V-i
Storm, Cornelia, * ±1590. VII-p
Storm van ’s Gravesande, Anna, * 1560. [Partner van V-ad] V-ad; VI-am; VI-an; VI-ao
Storm van ’s Gravesande, Maerten, * 1530, † 1592. [Schoonvader van V-ad] [Schoonvader van V-ae] V-ad; V-ae
Storm van ’s Gravesande, Margaretha, * ±1560. [Partner van V-ae] V-ae; VI-ap
Strijen, Cornelia Maria van, * 18-9-1717, † 14-4-1764. X-u
Strijen, Querijn van, * 21-1-1648, † 24-10-1719. [Schoonvader van IX-x] IX-x
Strijen, Willem van, * 16-5-1687, † 11-1-1765. [Partner van IX-x] IX-x; X-u
Suijcker, Dirck Adriaansz, * ±1588. [Schoonvader van IX-a] IX-a
Suijcker, Jannitgen Dircksdr. [Partner van IX-a] IX-a; X-a
Swalmius, Adriaan, ~ 21-6-1689, ‡ 14-2-1747. X-o; XI-g
Swalmius, Adriaen, * ±1635, ‡ 2-5-1667. [Schoonvader van IX-r] IX-r
Swalmius, Agatha Amelia, ~ 16-12-1716. XI-g
Swalmius, Daeff Johan, ~ 11-5-1664, ‡ 19-11-1693. [Partner van IX-r] IX-r; X-o
Swalmius, Jan Adraan, ~ 19-11-1713. [Zoon van X-o] X-o,1
Swalmius, Joanna Margareta, ~ 13-11-1693. [Dochter van IX-r] IX-r,3
Swalmius, Marija, ~ 6-9-1691. [Dochter van IX-r] IX-r,2
Swanenburg, Baertgen van, * ±1571. [Partner van VII-r] VII-r
Tamminga, Constantia Clara, * 6-1-1720, † 1753. XI-h; XII-f
Tamminga, Eger, * ±1682, † 1752. [Partner van X-r] X-r; XI-h
Thijsen, Maritge, ‡ 1-4-1604. [Partner van V-j] V-j; VI-n
Toict, Sara de. [Partner van X-z] X-z; XI-k
Torant, Jan Christoffel, ~ 14-10-1687, † 1724. X-k
Traudenius, Maria Paulusdr, * 1634, ‡ 27-5-1672. [Partner van VIII-q] VIII-q; IX-p; IX-q; IX-r
Traudenius, Paulus, * ±1606, † 9-7-1643. [Schoonvader van VIII-q] VIII-q
Trello, Charles. [Schoonvader van VII-y] VII-y
Trello, Walburgh, * 10-1-1588, † 11-10-1688. [Partner van VII-y] VII-y; VIII-s; VIII-t
Twent, Lambrecht van, * 7-9-1642, † 14-9-1697. [Partner van VIII-x] VIII-x
Twent, Nicolaas Lambrechts, * ±1681, † 1754. [Partner van X-q] X-q
Twent, Willem, * ±1707, † 1750. [Zoon van X-q] X-q,1
Varick, Jacob Willemsz van. [Schoonvader van V-u] V-u
Varick, Maria van, * 1557, † 1622. VI-ab
Varick, Pieter van, † 26-12-1598. [Partner van V-u] V-u; VI-ab
Verbrurch, Alida, * 1655, † 1725. [Partner van IX-s] IX-s; X-q
Verburch, Helena. [Partner van IX-d] IX-d
Verburgh, Alida, * 14-3-1655, † 21-2-1725. IX-k
Verburgh, Franco, * 14-6-1622, † 11-9-1678. [Partner van VIII-h] VIII-h; IX-k; IX-l
Verburgh, Hendrick, ~ 9-3-1659. [Zoon van VIII-h] VIII-h,3
Verburgh, Hendrik. [Schoonvader van IX-d] [Schoonvader van VIII-h] VIII-h; IX-d
Verburgh, Maria, ~ 23-8-1656. [Dochter van VIII-h] VIII-h,2
Verburgh, Petronella, ~ 13-1-1662, † 1728. IX-l
Vermeulen, Cornelia, * 31-12-1732, † 16-12-1790. [Partner van XI-j] XI-j
Vesaneveld, Emerentia van. [Schoonmoeder van XI-d] XI-d
Visch, Margaretha, † 4-10-1634. VIII-s
Vlierden, Susanna. [Schoonmoeder van VII-o] VII-o
Voocht, Leonard de, * 1560, † 9-6-1603. [Partner van VI-s] VI-s; VII-p
Voocht, Maria de, ‡ 28-11-1657. VII-p
Voocht, N. de. [Schoonvader van VI-s] VI-s
Vooght, Deliana de, † 4-4-1714. [Partner van VIII-n] VIII-n
Vooght, Karel de. [Schoonvader van VIII-n] VIII-n
Voorhout, Soetje Duyst van, * ±1530. [Partner van IV-j] IV-j; V-y; V-z; V-aa
Vosmaer van den Eijnden, Margaretha, * 1535. [Schoonmoeder van V-ad] [Schoonmoeder van V-ae] V-ad; V-ae
Vredenburg, Lijdia van. [Schoonmoeder van X-f] X-f
Vrouling, Willem. VII-ac
Walenburch, Pieter Adriaensz van, * 1557, † 1620. [Partner van VI-ab] VI-ab
Warmond, Catharina. [Schoonmoeder van IX-c] IX-c
Warmont, Willem Claesz van. [Partner van VI-v] VI-v
Welhouck, Cornelia van, * 1540. [Partner van V-z] V-z; VI-af
Welhouck, Liedewy van, * ±1555, † 12-10-1610. [Partner van V-aa] V-aa; VI-ah; VI-ai; VI-aj
Welhouck, Willem van, * ±1510, † 19-9-1559. [Schoonvader van V-z] [Schoonvader van V-aa] V-z; V-aa
Wemmelen, Elisabeth can. [Schoonmoeder van VI-ah] VI-ah
Westerwolt, Adam, † >1621. [Zoon van V-h] V-h,2
Westerwolt, Adriana, † >1621. VI-g; VII-f
Westerwolt, Gerrit, † <1621. VI-h
Westerwolt, Volckerus Gerritsz, † >1621. [Zoon van VI-h] VI-h,1
Westerwolt, Volkerus, † <1615. [Partner van V-h] V-h; VI-g; VI-h
Weveringh, Adriaan, * 11-11-1616, † 30-9-1668. [Schoonvader van VIII-y] VIII-y
Weveringh, Adriaan, * 24-1-1678, † 26-5-1719. IX-y; X-v; X-w
Weveringh, Adriaan, * 1-4-1700, † 17-12-1768. X-v
Weveringh, Anthonie, * 6-6-1649, † 31-8-1720. [Partner van VIII-y] VIII-y; IX-y
Weveringh, Jacoba, * 28-11-1705, † 3-2-1792. X-w; XI-i
Weveringh, Maria Wilhelmina, * 15-7-1707, † 26-11-1781. [Schoonmoeder van XII-g] XII-g
Weveringh, Philips, * 15-8-1703, † 26-5-1719. [Zoon van IX-y] IX-y,2
Wieringen, Johan Gijsberts van. [Partner van IX-h] IX-h
Willegen, Adrianus van. [Schoonvader van X-e] X-e
Willegen, Maria van, * ±1656. [Partner van X-e] X-e
Willemsdr., Susanna Pous, † 1626. V-x
Winckel, Ruth Pietersen van, ‡ 13-4-1640. [Partner van VI-k] VI-k
Winter, Emmerentia de, ~ 27-11-1683, † 12-12-1742. [Partner van IX-ab] IX-ab; X-aa; X-ab; X-ac
Winter, Pieter Pietersz de, * ±1655, † ±1739. [Schoonvader van IX-ab] IX-ab
Wittert, Anna, * 1558, † 26-7-1613. [Schoonmoeder van VI-ap] VI-ap
Woud, ’t. [Schoonmoeder van IV-n] IV-n
Wout, Barta van ’t. [Partner van V-r] V-r; VI-t; VI-u
Wout, Catarina van ’t. [Partner van VI-t] VI-t; VII-q; VII-r
Wout, Claes van ’t. [Schoonvader van V-r] V-r
Wout, Claes van ’t. [Schoonvader van VI-t] VI-t
Ylen, Gerrit Joostensz van, † 4-11-1573. [Schoonvader van V-l] V-l
Ylen, Maria van. [Partner van V-l] V-l; VI-p
Zuijlen van Nijevelt, Machteld van, * 15-4-1621, † 27-6-1699. [Schoonmoeder van IX-b] IX-b
Gegenereerd 24 mei 2024 met Aldfaer 10.1+ door Rob Veldhuyzen van Zanten.