heraldiek

English
SANTENkraam

Van Santen in Delft

Parenteel
De → parenteel vermeldt Van Santen's in Delft, geboren voor 1670.
Een relatie met een latere Van Santen tak ontbreekt.

Afkortingen: * geboren; ~ gedoopt; †; overleden; begraven/crematie/vermist; er aldaar;
x getrouwd; xo ondertrouwd; xr religious/kerkelijk getrouwd;
dv dochter van; zv zoon van; < hoogstens; > minstens; ± omstreeks (door een andere datum mogelijk een jaar minder).
Bronnen
Enkele bronnen waren:
    Het geslacht VAN SANTEN, uit Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883),
    Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, uit De Nederlandsche Leeuw (1914),
    Graven Van Santen in de Oude Kerk te Delft.
Contact
rVvz@xs4all.nl .