🇳🇱,  🇬🇧 English
andere tab:

SANTENkraam

Familienamen
Personen index
Voorts
Contact

Familienamen

Hier staat genealogische informatie betreffende Van Santen's en Van Zanten's.
Omstreeks 1990 zijn teksten in bibliotheken overgenomen; daarna werden enkele internet sites gerefereerd. Het gebodene is verre van volledig.

Eerder waren gezochte namen die, afgezien van accenten en voegwoorden, bestaan uit een 'S' of een 'Z', 'ant' en al dan niet gevolgd door een 'e' of 'en' ( * (S|Z)ant[e[n]] ).

Informatie betreffende de uit Oost-Friesland komende familie, door de auteur beschreven in
Genealogie Van Santen, Von Santen, (Veldhuyzen) van Zanten, 1988 [geOFRI],
is hier niet opgenomen.

Ook vrijwel buiten beschouwing blijven hier o.a. de families
van Sante (www.vansante.eu, [geSante]),
de Sain (geen Frans, maar van Dessijn, [DeSain]),
van der Sande(n) [br1],
van Zandt ([geZandt] beschrijft een familie afkomstig van 'Van Santen'),
Sant op Malta [Malta],
Santé [NA1984],
Santee [Santée],
Van Santen de Hoog (stamt in mannelijke lijn af van een De Hoog, gehuwd met een Van Santen),
Van Zanten Jut (stamt in mannelijke lijn af van een Jut, gehuwd met een Van Zanten [NL1950a]),
Van Santen Kolff (stamt af van Jacob Kolff, 1738-1768, die de naam Van Santen aannam),
Van Zanten Solleveld (enkelen in Den Haag),
van Xanten (enkelen in de index, maar er is niet naar gezocht).

Personen index

De personen index (← klik hier, 5 MB) bevat de namen van personen die bij geboorte één van de bovengenoemde achternamen hadden en hun partners met hun onderlinge relaties.
Een vergelijkbare index, maar uit de collectie van mw. L. van Santen-Bergmaier, is index B.

Tussenvoegsels staan achter de voornaam (b.v. 'Zanten, van'), maar bij Amerikanen in de achternaam ('Van Zanten').
Zoeken begint vaak het handigst op een partner.
De ingangen zijn alfabetisch gesorteerd op achtereenvolgens de hoofdnaam, de initialen (!), voornamen, voorvoegsels en geboortejaar.
Diacritische tekens en " 't" zijn genegeerd bij het sorteren.
Eertijds was een uniforme schrijfwijze onbelangrijk; een naam met een bepaalde uitspraak werd op verschillende wijzen geschreven, ook binnen één tekst.
Wanneer bij een persoon meerdere labels staan, kan de naam afwijken van de in de bronteksten voorkomende namen.
Meerdere ingangen kunnen eenzelfde persoon betreffen indien het niet evident is dat het dezelfde persoon betreft.
Een ingangsnaam kan slechts een alias zijn; de volledige informatie staat dan bij de => naam waarnaar wordt verwezen.

Afkortingen:
x? (tussenvoegsel) achternaam door geboorte òf huwelijk (bij Amerikaanse vrouwen),
* geboorte, ~ doop, † overleden, ‡ begraven, †* levenloos geboren †d* dochter †z* zoon
x gehuwd, xg geregistreerd partnerschap, xo ondertrouwd, xp samenleven, xr religieus gehuwd,
¬ relatie beeindigd, ¬u uitgesproken, ¬g registratie,
er aldaar (plaats gelijk aan laatstgenoemde),
« hoogstens (lees als ≤), » minstens, ± ongeveer (jaar kan bij geboorte één minder zijn - veelal berekend uit leeftijd-),
# geboortejaar (<100 geleden) niet vermeld i.v.m. eventuele persoonsbescherming,
'P:' staat voor de vader (pa) van de persoon in de ingang,
'M:' staat voor de moeder,
'x', 'x1.', …, staan voor de partners,
'1.', '2.', …, duiden kinderen aan. Kinderen zijn vaak, maar niet per se, in chronologische volgorde van geboorte vermeld.

Van een huwelijksdatum recenter dan 75 jaar geleden worden dag en maand niet getoond.

Tussen rechte haken, [ ], staan in de persoons index bronnen. Type een bron in het zoekveld rechtsonder, tekst is ongevoelig voor hoofdletters (b.v. bron [Wind12] is te zien door rechtsonder wind12 te geven). U kunt bij een afkorting_ komen, voor een groep bronnen, maar dan doorgaan met de 'Meer …' knop.
Geraadpleegde titels en websites.

Letters in rood duiden een tak aan waartoe alle personen met die letter behoren.
Personen met hetzelfde teken hebben een gemeenschappelijke voorouder in de mannelijke lijn of zijn met zo'n persoon getrouwd. Ze behoren dus tot eenzelfde tak of stam. Andere personen van zo'n stam kunnen het teken missen omdat geen relatie is vastgesteld.
Bij enkele takken bestaan parentelen (inclusief nakomelingen van vrouwen). Een parenteel noemt uiteraard veel personen die niet in 'personen index' en personsB staan. Vele personen ontbreken.
Van levenden worden naam en partner, met huwelijksjaar (géén datum) vermeld, maar geen geboortedatum, leeftijd, feiten of andere relaties.
Personen kunnen in meerdere parentelen voorkomen; bv. Mijntje Gazenbeek staat in B en in V.
Met zoekmachines en onderstaande namen zijn vele parentelen te vinden.

Betuwe (Beusichem, Buren, Tricht), tak met Arnt Janssoon (Andries) van Sancten, * omstreeks 1425.
Inleiding, parenteel.
tak met Pieter Pieters van Saetge, * Bleijswijk, † 1638.
In indexB.
Delft, tak met Beuckel van Santen, circa 1450.
Inleiding, parenteel.
tak beginnend in Eethen, met Roelof van Santen, * ±1724, † ±1761.
In indexB.
Hoogezand, tak met Lijckel Claessen, * <1722.
Zijn zoon in Hoogezand gaf vanaf 1772 zijn kinderen de naam Van Zanten.
De website van Ben Blauw staat op gw.geneanet.org/bluebrother.
tak beginnend in Brual Duitsland met Johan Santen, * «1660, † »1686. [geBrual]
Leerdam, tak met Jan Joosten van Santen.
Inleiding, parenteel.
Maasbommel, parenteel van Aert van Santen. [geMaas]
tak met Jan van Zanten † 1778 x Maria Molenaar
Velen woonden in Rotterdam of de Randstad en waren RK.
Inleiding, parenteel.
Scherpenzeel, tak van Cornelis Jansen van Santen.
Inleiding, parenteel.
Veenendaal, tak van Claas van Santen, * ±1632.
Inleiding, parenteel.
Westland, tak met Leendert Arentsz van Santen, * ±1605.
In indexB.
IJsselstein, tak van Jan Aalbertsz van Santen, * 1701.
Inleiding, parenteel.
Zuiderlijke Nederlanden, tak van Johan van Santen, België ±1480-1542.
Inleiding, parenteel.

Voorts

Contact

Auteur, samensteller, webmaster
Rob Veldhuyzen van Zanten, rVvz@xs4all.nl


Dit is RVvZ.home.xs4all.nl/santenkraam/