SANTENkraam

Bronnen

◊=opmerking RVvZ
ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ

A

ac_ Academici, studenten en promovendi. _=plaatsnaam[volgnummer].

Overlijdens advertenties. Prive verzameling. Voornamen zijn veelal roepnamen.

ad-a Overlijdens advertenties.

ad-b Overlijdens advertenties.

ad-c Overlijdens advertenties.

adHoll Advertenties, {members.tripod.lycos.nl/mhollants}, oct 2000.

adKuijsten {www.rat.de/kuijsten/ar/2000/ar-jrg1-vol2a.html}.

adMI The Holland Sentinel, June 16, 2008.
Holland, MI — Ethel Van Zanten, age 86, of Holland, passed away on Saturday, June 14, 2008, in Butterworth Hospital. Born in Jamestown, MI, Ethel married Marvin Van Zanten in 1945. She was employed by J.C. Penny's for over fifty years and was a member of Christ Memorial Church. She was preceded in death by her husband, Marvin, in 1977; and her son, Steven Van Zanten, in 2001. She is survived by her son, Thomas Van Zanten of Holland; her daughter-in-law, Myrna Van Zanten of Holland; her three granddaughters, Jennifer (Pete) Bosscher, Kimberly Van Zanten, and Ashley Van Zanten; three great-grandchildren; her special friend, Robert E. Eshelman of Holland; her brother-in-law, Russell Boumann of Holland; and her sisters-in-law, Irene Van Zanten of Holland, Helen Van Zanten of Zeeland, and Ruth Ann Van Zanten of Grandville.

adS Overlijdensadvertenties {www.mensenlinq.nl} feb 2009. Van Santen.

adZ Overlijdensadvertenties {www.mensenlinq.nl} feb 2009. Van Zanten.

Alex {web.inter.nl.net/users/A.van.Zanten}, 1999.

AlffK CBG - Carthotheek Van Alff, kwartierstaten. Opgebouwd door mej. Tha.J. van Alff, destijds biblothecaresse van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachten Wapenkunde. Santen: (◊ Niet alle ingezien.)
Kwartierstaat Bleyswijck door W. v. Rhede v.d. Kloot en R. Bär 1887, 1992 p13.
Kwartierstatenboek 1958 p36.
('s Gr.) Prom Kwbk 1978 p78.
('s Gravezande) no. 105 in R.A. Klunder. Prom. Kwbk 1978 p87. 329 kwst 4096 in F.C.A. Groen.
('s Gr.) Mensen van Vroeger, 4 1976 p236.
Ons Voorgeslacht, 7 1952 51 Rook; 19 1964 90; 23 1968 110; 30 1975 277, 287 [OV_]
Gens Nostra, 19 1964 260; 20 1965 17; 22 1967 98, 379; 23 1968 155; 26 1971 270; 35 1980 263, 264 [GN_]
v Santen (Windesheim, Veenendaal) als no. 233, 257 in de kwartierstaat van C.J. van Hunnik. [GN1980b] 263, 264?
De Ned. Leeuw, 43 1925 340 (Van den Santen); 52 1934 188 (Van Santen van Craenenbroeck); 82 1965 175; 88 1970 173.
In v.s. A. Poest Chemin (nr. 19 van 161).
J.C.J. v. Löben Sels (49 van 64).
A.P. van Haeften (23 van 82).
Von Santen (Aurich, Arnhem) No. 879 van Haymann, A.S.K., DGB 180 1979 p189 [DGB180].
Von Santen, DGB 59 1928 p593.

AlffT CBG - Carthotheek Van Alff, tijdschriften. Verwijzingen naar Van Santen. Deel jaar bladzijde.
Jaarboek Amstelrodamus deel 45 1953 p178; 70 1978 p214 [AMST_].
Les lignages de Brux., deel 3 1964 p108.
Dirk Janszoon van Santen: Jaarverslag K.O.G. 1985-1985, 1986 p51.
De B. Leeuw, deel 9 1960 p26.
Numaga, deel 2 1955 p101.
Eigen Schoon en de Brab., deel 37 1954 p227.
Het Land van Aalst, deel 4 1952 p230, 270 [beAAL].
L'Intermediar des Genealogiques, 27 t/m 32, 36 etc. [beINT, beINTned]
Alg. Ned. Fam. blad, deel 67 1883 p1; 60 1883 1; 71 1883 1; 74 1883 2 [NedFam].
Sibbe, deel 1 1941 p140; 2 1942 260; 4 1944 155 [Sibbe_].
De Ned. Leeuw, deel 43 1925 p94.
De Navorscher, XIV 1881 p352; XVI 1883 p517 [NAV1881b].

AlffW CBG - Carthotheek Van Alff, werken.
Van den Akker, Oirschot Best, 1945 bijlage 17.
W. L. v. d. A., Het ... gesl. van den Akker enz., 1945 144b.
Van Nieuwenhuysen, Inv. arch. fam. Van Mele de Ghorain, 1974 p37.
Jan van Riebeeck zijn voor en nageslacht, 1952 p240.
M. A. Rhede van der Kloot, Aantal regeringsfam. 's-Gravenhage en Scheveningen 1553-1739
Delhougne, Genealogieën, deel 2 1958 196; 3 1959 208/213 (9 van 32 Noordman) [Beres366].
W. van Resaudt, Het Geslacht van der Hoop, 1926 pp122/3, 162/3, 186/7, 206/7.
Van der Dussen en S. Mussaert, I, II 1868/70.

Alkm {www.regionaalarchiefalkmaar.nl}

Amburger {www.worldroots.com/ged/max/dat19.htm} François van Zanten, x Elisabeth Pierart. Kinderen:
 François van Zanten, * Amsterdam 3 nov 1733, volgt.
 Elisabeth van Zanten, x Johann Forsch, volgt.

François van Zanten, * Amsterdam 3 nov 1733, † St. Petersburg 17 okt 1784, x 1 jan 1769 Anna Augusta Katharina Bützow, * Wiborg 9 nov 1745, † St. Petersburg 22 okt 1784, dv Nikolaus Bützow (* Hiddensee 11 dec 1707, † St. Petersburg 4 feb 1754) en Margarethe Elisabeth Tesche. Ouders van

(a) Dorothea Augusta van Zanten, * St. Petersburg 6 juli 1771, ovl St. Petersburg 24 juli 1804, x St. Petersburg 27 jan 1793 Friedrich Wilhelm Amburger, * Wiesbaden 8 mrt 1745, † St. Petersburg 2 mrt 1820, koopman, zv Johann Andreas Amburger en Anna Maria Walter (Walther), wdn van Anna Dorothea Retsch. Kinderen van Dorothea en Friedrich:
 1. Andreas -Andrej Fed. Amburger, * St. Petersburg 29 nov 1793, † St. Petersburg 7 juni 1853, x St. Petersburg 13 nov 1804 Johanna Franzowna Carolina van Zanten, zijn tante, volgt.
 2. Ernst Walter Amburger, * St. Petersburg 30 juli 1795, † St. Petersburg 26 jan 1797.
 3. Juliane Amburger (Julie).
 4. Sophia Augusta Amburger, * St. Petersburg 4 jan 1803, † St. Petersburg 3 feb 1872.

Kinderen van Jenny van Zanten en Andreas Amburger:
 1. Johanna Caroline Amburger (Jenny), * St. Petersburg 14 jan 1806, † St. Petersburg 15 mei 1808.
 2. Emilie Amburger, * St. Petersburg 23 sep 1807, † St. Petersburg 6 sep 1825.
 3. Amburger, * St. Petersburg 7 juni 1809, † St. Petersburg 26 mrt 1884.

(b) Katharina van Zanten, * 1772, † dec 1812, x St. Petersburg 1795 Philip Jacob Blessig, zv Jean Henri Blessig en Marie Barbe Kamm. 4 kinderen.

(c) Johanna Franzowna Carolina van Zanten (Jenny), * St. Petersburg 25 mrt 1777, † St. Petersburg 1 feb 1840.

Elisabeth van Zanten, x Johann Forsch. Kinderen:
 Friedrich Forsch, * St. Petersburg 1787, + Dresden 1886, x Catharina Blessig, * 1796, † St. Petersburg 1821, dv Philip Jacob Blessig x Katharina van Zanten.
 Emilie Charlotte Forsch, * St. Petersburg 1791, † er 9 mei 1843, x St. Petersburg 1813 Philip Jacob Blessig, voornoemd wdn van haar tante. 9 kinderen (Philip 4+9).

AMSheren Dossier: Herenmarkt, ir. W.H.M. Nieuwenhuis, uitg. Luyten, Amsterdam 1986. Willem Poolman trouwt januari 1761 met Johanna van Santen. In beider ondertrouwakten staat dat zij op de `haarlemmerdijk' woonden.

AMSimpos Amsterdam in 1585, Dr. J. G. van Dillen. Het kohier der capitale impositie van 1585. Fol. 141, 't Slop, Burchwal: Elsgen, wed. van Jan van Santen. In margine: rest. 1 gulden 4 stuivers.

AmsNO Begraafregister De Nieuwe Ooster (1894-2005). {stadsarchief.amsterdam.nl}.

AMST_ Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, orgaan van het genootschap Amstelodamum. (JRG=Jaargang, JRB=Jaarboek)

AMST1973 p37. In de oude krantenwijk van Amsterdam. G.L. Funte en P. van Santen zijn in 1870 de oprichters van N.V. 'De kleine Courant', uitgever van het blad 'Het Nieuws', oplage begin van de twintigste eeuw 38000 exemplaren, het meest-verspreide en meest-gelezen dagblad in en buiten Amsterdam.

AMST1978 p214-226. Dirck Jansz. van Santen, `meesterafzetter', door prof. mr. H. de la Fontaine Verwey. Een afzetter is iemand die zich bezighield met het kleuren en versieren van tekeningen, prenten en vooral landkaarten. "Wij weten nu dat hij (◊ DJvS) de zoon was van een kleine boekverkoper en uitgever, Jan Jansz. van Santen, die in 1651 in het gilde kwam en twee jaar later een huis kocht aan het Oudekerksplein (het tegenwoordige nr. 54). Zijn zoon moet in 1637 of 1638 geboren zijn. De juiste datum is niet vast te stellen omdat er in deze jaren meer Dirck Janszens geboren werden. Op 21 december 1674 ging `Dirck Janse van Santen, kaertofsetter', oud 37 jaar, wonend achter de Oudekerk, in ondertrouw met Janneken Martens, uit Nijmegen, oud 29 jaar, ouderloos en eveneens wonend achter de Oude kerk, waarop 6 januari 1675 de huwelijksvoltrekking plaats had. Uit deze echt werden zes kinderen geboren, waarvan er in 1684, toen de afzetter en zijn vrouw hun testament maakten, nog slechts één in leven was. Op 23 mei 1708 werd Dirck Jansz van Santen begraven op het Leidse kerkhof. In 1724 verkocht z'n weduwe het huis aan het Oudekerksplein voor ƒ3000.-. Zij overleed op 6 october 1729, slechts een minderjarig klein kind achterlatend."
"Of de door Thieme-Becker e.a. vermelde Amsterdamse tekenaar Dirck Jansz van Santen, die in 1688 lid was van het St. Lucasgilde (cf. I/H. van Eeghen, Het Amsterdamse St. Lucasgilde in de 17e eeuw, in: Jaarb. Amstelodamum 61 (1969), p.97) dezelfde is is als de afzetter, durf ik niet te zeggen."
Afbeelding: Begrafenis briefje in de Keur-Bijbel van 1682, U.B. Amsterdam.

anc_ {ancestry.com} Message Boards.

Anke_ Anke Herbert-Keijzer, Anke's Genealogie, {www.familieherbert.nl}, 2007.
Kw: Kwartierstaat van René, Martijn en Nadine Herbert.

Ansell {familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/s/Jonathan-M-Ansell} 2001.
Abraham Hennipseel, * Amsterdam, † London, Engeland, x Leah Santen. Kind:
Harry Ansell, * Amsterdam, † London 1956.

Anstheov {homepages.ihug.co.nz/~anstheov} 2007.
Japik van Santen, x Barbara Rajaan, * Delft 26 okt 1700. Japik, zv Bortel Ysaacksz Roijael x Neeltje Davits de Craij. Kinderen:
 Neeltje van Santen, * Delft 27 aug 1724.
 Aplonia van Santen, * Delft 16 okt 1726.

Maria van Santen x Jan Arendsz Arkesteijn, * 1865, † 1918, zv Arend Jorisz Arkesteijn en Maria Kamer. Kinderen: Maria Arkesteijn en Anna Arkesteijn.

G. van Santen, x Anna M. Arkesteijn, dv Johannes Arkesteijn x Elisabeth Adriana Cordula van Leeuwen.

Henk van Santen, x Adriana Helena Arkesteijn, dv Arnoldus Cornelis Arkesteijn x Maria Rademaker.

Abraham Andreas Josephus van Santen, * voor 1883, x Johanna Christina Rademaker, * voor 1883. Dochter:
Wilhelmina Johanna Maria van Santen, * Delft ±1896. x Johannes Quirinus Joseph Marie de Bruin, * Delft 8 mei 1899, zv Johannes Antonie de Bruin x Maria Adriana Sophia Bosman.

Hendrikus van Santen, † ±1994, x Catharina Huberta van der Hoeven, * ±1912, † Monster 8 mrt 2002. Kinderen: Anny, Leo, Hans, Greet en Paula.

Magdalena van Santen, * Stompwijk ±1836, † Delft 16 nov 1923, dv Wilhelmus van Santen x Johanna van Rijn, x Johannes Keijzer, * Rijswijk ZH ±1827, † Delft 23 nov 1894, zv Christiaan Keijzer x Catharina Olsthoorn. Kinderen:
Christanus Keijzer, * Delft 17 juni 1865.
Johanna Keijser, * Delft 4 aug 1867, † Delft 10 apr 1952, x JMF Ysseling, 1 zoon.
Catharina Maria Keijser, * Delft 26 juni 1870.

Maria van Santen, * voor 1854, x Aaldert Smits, * voor 1854. Dochter:
Adriana Smits, * Puiflijk 3 mrt 1867, † voor 28 jan 1903.

Aukes {members.tripod.lycos.nl/Aukes2} 2001.
Santen, Aelbert van, † Renswoude 21 apr 1799, x Scherpenzeel 29 jan 1786 Aaltje van Boeschoten, † Scherpenzeel 31 aug 1797, dv Hendrik Janszen van Boeschoten en Evertje Geurse van Hukenhorst. Hieruit:
Hendrik van Santen, * Scherpenzeel 1790, † Scherpenzeel 24 mrt 1851, x Scherpenzeel 29 mrt 1811 Margaretha Wischhoff, * Scherpenzeel 1792, dv Frederik Wischhoff en Hendrika Lutzenburgh. Hieruit:
Gerritje van Santen, * Scherpenzeel 10 okt 1816, † Zeist 18 mei 1886, x Zeist 24 dec 1840 Anthony van Tellingen, * Zeist 5 aug 1817, † Zeist 8 mrt 1862, zv Anthonie van Tellingen en Willemijntje Dunnewiek. 3z 5d. Zoon van Geertruij:
 Anthony van Tellingen, * Zeist 11 apr 1841, tuinman, † Rotterdam 4 mrt 1916, x Zeist 12 okt 1865 Hendrika Veenhof, * 7 aug 1844, † Zeist 1 apr 1902.

AV_ Johan, E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, N. Israel, Amsterdam 1962, 2 delen. [GA A'dam]. _=bladzijdenummer. R.=Raad, Sch.=Schout, st.=stierf.

AV13 Anna Pauw, * Amsterdam 16 nov 1586, † Delft 13 nov 1609, x 9 juni (of 8 sept.) 1609 Mr. Dirck Robbertsz. van Schilperoort, Veertigraad der stad Delft 1614, Sch. er 1615, Burgemr er 1632, wedr van Cornelia van Santen."

AV79 Truytge Willemsdr. van Heemskerck, x Jacob Huyghenz. van der Dussen, Heer van Haringkarspel, Kalversdijck, Dirkshorn, Uitjeshorn en Sijbekarspel, * Delft, 1552, † er 22 Dec 1622, R. van Delft 1583, Sch. er 1589, Burgemr er 1593; Hoogheemraad van Delfland 1598; Gedep. ter Staten Generaal 1599, zv Huych, Burgemr van Delft 1574, en van Margaretha Pietersdr. Sasbout. Hij hertr. te Delft 6 febr 1600 Sophia van Santen, * Delft, † er 1654, dv Gerrit en van Catharina Camerling."

AV118 en 592. "Swaentgen Boelens, gedt O.K. 6 mei 1583, woonde in 1619 als wede van haren eersten man in Alkmaar, tr. 1o Hugo Bartholomeusz. van der Mast (zie Aant. bij No. 230); tr. 2o te Delft 19 Oct. 1619 Gerard Beuckelsz. van Santen, geb. 1603 (◊ Eerder. GxSPV 27-8-1600 [DelftAr]. G. met 10 jaar Schepen? Sw. 20 jaar ouder? 1603 overgenomen van [NedFam]?), st. 16 Juli 1635, Sch. en R. van Delft 1613; Gecomm. Raad 1618; Adjunct ter Dagvaart 1625; behoorde tot de rechters van Oldenbarneveldt, wedr van Soetje Pietersdr. Verburch of van der Burch, zoon van Beuckel en van Maria van Ylen".
Swaentgen is dv Dirck Hendricksz. Boelens, begr. O.K. 1 Sept 1609, koopman in de Warmoesstraat 'in de Vogelstruys'; liet een vermogen na van ƒ72 à 73000.-; x1 jan 1581 Celitge Matthijsdr. Burch, begr. O.K. 1 Maart 1596.
p592 in deel 2: Hugo Bartholomeusz. van der Mast, * 1582, x Amsterdam 2 sept 1603 Swaentgen Boelens, gedt O.K. 6 mei 1583, dv Dirck Hendricksz. en van Celitgen Matthijsdr. Burch. Zij hertrouwde Gerard Beuckelsz. van Santen. Uit het eerste huwelijk sproot een enigen zoon.

AV304 "Geesjen Jansdr. van Bassen, geb. 1542, x (vóór 1568) Claes van Santen, Sch. 1575, zv Gerrit Hendricksz. van Santen, zuivelkooper op den Vijgendam 'in de zijde specx', en van Trijn Pietersdr." (In Amsterdam).

AV496 Willem Hooft, gedt 8 Aug 1661, † Delft 15 Jan 1740 en begr. te Amsterdam O.K. 19 jan d.a.v., x2 Woerden 25 oct 1699 Adriana Verburch, * 29 Aug 1662, † Amsterdam in 't huis 'de Salamander' op den Kloveniersburgwal 2 juli 1732, en begr. O.K. 7 juli d.a.v., wede (en te voren gescheiden echtgenoote) van Mr. Gerard Putmans, Jansz., Burgemr van Delft 1681, Bailluw en Dykgraaf van Delfland, Gedep. ter Staten-Generaal, dv Nicolaes en van Maria van Santen."

AV616 Johan van Oosterwijck, R. 1688-1699, Comm. 1689, * Delft omstreeks 1640, zv Ds. Vlockerus van Oosterwijck en van Helena Meerman (Dircksdr. ex Dirckgen Hendricksdr. van Santen).

AV763 Balthazar Coymans, Ridder, * Dordrecht 15 mrt. 1618, † Haarlem 19 nov 1690, woonde te Haarlem en was 1644-1677 eigenaar van de hofstede de Cruytbergh, onder Velsen, die hij geheel nieuw aanlegde en in een prachtig buitenverblijf omschiep; ook was hij 1653-1677 voor de helft eigenaar van het landgoed het Barnarditen Clooster, onder Heemstede, x1 te Rotterdam 2 nov 1642 (v) Anna Prins, enige dochter van Willem Ewoutsz. Prins, brouwer te Rotterdam aan de Leuvehaven 'in de Wereld', en van Maria van Santen; x2 Haarlem 25 juni 1652 Maria van Herrewijne, * te Haarlem.

B

Balen {www.dijkgraaf.org/zuidholland/dat10.htm} 2002.
Jacoba van Zanten, x Klaas van Balen. Kind
Leendert van Balen, * Rozenburg 7 April 1833, † Heenvliet 6 okt 1897, bouwman/veehouder, x Heenvliet 17 mei 1855 Elisabeth Dijkgraaf, * Heenvliet 22 aug 1836, † Rotterdam 25 dec 1921. Negen kinderen.

Battjes Descendants of Hendrik Geerts Battjes & Albertjen Hindriks {home.earthlink.net/~gverver/battjes.htm} 2002.
Geert Hindriks4 Battjes (Yda Hindriks3, Hindrik Geerts2, Geert Hemmes1 Papenborgh) * Noordbroek (Gr) 18 jan 1807, † Selwerd (gemeente Appingedam, Gr) na juni 1862, x Loppersum (Gr) 19 juni 1839 Mattje Hindriks van Zanten, * (nl) 1805, ovl. (nl) 24 jan 1863, dv Hindrik van Zanten. Kinderen van Geert Battjes en Mattje van Zanten:
Ida5 Battjes, * (Nl) 1840.
Elizabeth Battjes, * Niet Eenum(merhoog) 1842, † Appingedam 1915.
Hindrikje Battjes, * (Nl) 1844, x Allegan county, Michigan 3 juni 1867 Jan Horlings.
Roelfien Battjes, * (Nl) 1847, † (nl) 1848.
Hindrik Geerts Battjes, * Wirdum (gem. Loppersum, Gr) 27 apr 1850, † Grand Rapids (Kent, Michigan, USA) 1916.
Roelfien Battjes, * Wirdum 27 apr 1850.

beAAL In Het Land van Aalst
IV 1952 pp230-239, 270-279; V 1953 pp36-48, p88: Oude geslachten uit het land van Aalst: Van Santen.
1953 no 2: Em. de Bruyn, Nog van Santen.

beFam Dr. Frans Debrabandere, Woordenboek van de Familienamen in Belgie & Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, Brussel 1993.
1. Plaatsnaam Xanten aan de Nederrijn. 1546 Aart van Santen, Xanten; 1570 Guillaume van Santen, Den Bosch - Antw. (F. Melis - Taeijmans), Antwerpse poortersboeken 1533-1608, I-III, Antwerpen, 1978.
2. Plaatsnaam Zanten, Fr. Sainctes (B), 1250 Colinus de Saintes = Claeys van Santen, Brussel L. Peene, Land- en cijnsboek St-Janshospitaal Brussel. Excerpten uit cartularium 1307 en uit originelen van 1195 tot 1356, lic. verh. Centrale Eksamenkommissie, Brussel 1949, p689.
H.C. van Parijs, Oude Geslachten uit het land van Aalst: van Santen, Land van Aalst IV (1952) 230-239; 270-279; V (1953) 36-48.

beGEN In Recueil II de l' Office genealogique etheraldique de Belgique, 1952 pp43-60. A.F. van Santen, Gruyer du Duché de Brabant. Les van Santen «aux chèvres» en Brabant.

beINT L' Intermediair des Généalogiques. [CBG B-TS Int]

beNob_ État Présent de la Noblesse Belge, Brussel.

beNob1 1990 deel 2, `Herry', p260.
Baron (1935) Joseph-M.-C.-G.-Jean-Harold dit Joe …1889-1943… `x Bruxelles 7 nov. 1911 Germaine-Juliette-Zénaïde Van Santen, * Grammont 22 déc. 1889, † Uccle 16 fév. 1977, fille de Victor-Constantin-G., juge de paix à Bruxelles, et de Juliette-Zénaïde-Adèle Dufour, et remarriée Bruxelles 1946 à Etienne-J. Bastin. Dont:'… 2 zoons (baronnen) en een dochter.
1991 dl.2 p327: `fille du baron Joseph-M.-C.-G.-Jean-Harold (◊ Herry), ambass. hre de Belgique, et de Germaine-Juliette-Zénaïde Van Santen.'

beNob2 1991 dl.2, `Jonghe d'Ardoye (de)' p259.
`Vicomte Etienne-Michel-Georges-M.G., gradué en assur., assur.-conseil, * Etterbeek 10 nov. 1957, x Woluwe-Saint-Lambert 5 mai (30 juin) 1984 Annick-Liselotte-Jeanne-Dorothea dite Anouk Van Santen, * Berchem-Saint-Agathe 30 juil. 1960, fille d'Achille-Gabriel-H., industriel, et d'Anna-He-Dorothea Terren. [Arenne Jules César 12, bte 1 - 1150 Bruxelles.] Dont:
  1° Vicomtesse Dorotheé-Anne-Nathalie-Anouck, * Bruxelles 15 janv. 1987.
  2° Vicomte Edouard-Ch.-Bernard-Etienne-Hubert, * Bruxelles 27 déc. 1989.'

beNob3 1998 dl.1 `Santens', wapen, beschrijving van
  1. Baron (1987) M.S.J.G. Santens.
  2. J.B.A.J. Santens * Audenaarde 24 août 1952.

Beres_ Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn, Generaal Repertorium, CBG, 1972 en 1984.

Beus {www.xs4all.nl/~hannie73} 2009.

bhic Brabants Historisch Informatie Centrum, {www.bhic.nl}, 2009.

bio_ Biografische woordenboeken.

Biscop Généalogie de la famille De Coene Vandenbosch. {users.skynet.be/bs898717/pafg79.htm} 2001.
Margareta Vanzanten "van Santen", † Liedekerke (Brabant) 21 dec 1723, x Egidius Debisschop "Biscop", † Liedekerke (Brabant) 27 jun 1692. Kinderen:
  1 Egidius Debisschop, * Liedekerke 24 sept 1680, † Liedekerke 22 aug 1748, x Liedekerke 30 mei 1717 Adriana Dedoncker, * Liedekerke 6 jan 1684, † Liedekerke 16 jan 1766. 4d 1z.
  2 Anna Debisschop, * Liedekerke 25 apr 1683.
  3 Catharina Debisschop, * Liedekerke 14 feb 1686.
  4 Franciscus Debisschop, * Liedekerke 18 nov 1868.
  5 Elisabeth Debisschop, * Liedekerke 20 jan 1692.

Bjarklev {www.bjarklev.dk} 2001.
Teunis in 't Hout, x Jannetje van Sante. Kind:
Frans in 't Hout, †20 dec 1743, x 1734 Neeltje Leeflang.
Ariaentje Jans van Santen, x Stoffel Claasse Bontenbal. Kind:
Jan Stoffelszoon Bontenbal, x 1732 Neeltje Kornelis Leeflang.

Bogert {www.engelfriet.net/stamboom/stamboomboogaard.htm} 2006.
Cornelis Bogert (nog niet: Boogaard) † Lexmond 3 nov 1798 en zijn vrouw Annigje van Zanten † aldaar 21 okt 1781. Hun zoon was Cornelis Bogert († Lexmond 21 juli 1809), x Adriana Hogerwerf († Lexmond 21 juni 1800).

Bomw Streekarchief Bommelerwaard. {www.streekarchiefbommelerwaard.nl} 2002. Bidprentjes (x: partner):
Zanten, Hendrika van, * Hoensadriel 1 sep 1930, † Well-Ammerzoden 19 juni 1972, x Lourentius Johannes van Vught.
Zanten, Enna Jaantje van, * Kerkdriel 13 jan 1919, † 's-Hertogenbosch 28 okt 1980, x Christiaan Blankers.

Klapper. Per datum één ingang; combinaties zijn vermoed. (◊ Alleen gehuwden geindexeerd.)

Bosschart {www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank} 2001.
1. François Guilleaume Jacques Bosschart, * Anagaloeng 26 feb 1883, † Voorburg 28 aug 1952, zv François Guilleaume Jacques Bosschart en Mina (?), x Christina Wijnanda van Santen. Kinderen: Geertruida Elize Henriette Bosschart en Ernestine Françoise Bosschart.

2. Leonard François Gerard Bosschart, * Kota Radja 24 aug 1888, † Antwerpen 9 mei 1951, zv François Guilleaume Jacques Bosschart en Anna Catharina Gerardina Eras, x Den Haag 6 feb 1914 Geertruida van Santen, * Den Haag 3 okt 1894. Kinderen: Maximiliaan Rudolb Bosschart, Robert Anton Bosschart en Beatrix Bosschart.

BoZ Bergen op Zoom, Het Markiezenhof, {www.markiezenhof.nl} 2009.

br1 Brief  J. van Santen, Tilburg, 28 feb 2011.

br2 Gehoord mrt 1989. Bernardus Johannes van Santen, * Zwolle 1789, † Zwolle 8-9-1861. Vader van Hendrikus Johannes van Santen, x Zwolle 3-2-1826 Maria Jans Venverploo, * 14-10-1837. Voorouders van Bernardus Johannes van Santen, Zwanenveld 1601, Nijmegen.

br3 In den Nürnberger Mitteilingen Abs.,3 s.,21a steht: nach Meesters-Utrecht, Jacob van Santen, aus Antwerpen, Tuchbereiter, als Glaubensflüchtling 1569 nach Nürnberg gekommen und dort 1570 Bürger geworden. Er ließ aber dort anscheinend keine Kinder taufen, da sie in den gedruckten KB von St.Sebald nicht vorkommen, wie auch die Ehebücher von St.,Sebaldund St.,Lorentz den Namen nicht aufweist. Diese KB reichen von 1524 ff.

Brascamp {home.planet.nl/~brascamp} 2001.
Maria Johanna Catharina van Santen, x Amsterdam 25 mei 1840 Adrianus Martinus Braskamp, makelaar. Kinderen:
  Martha Adriana Catharina Brester, * Amsterdam 22 maart 1841.
  Catharina Clasina Maria Poldermans, * Amsterdam 3 dec 1842.
  Adriaan, * Amsterdam 7 juni 1844.
  Jan Marie Eliza, * Amsterdam 10 jan 1847.

Bruininga Vlg. Mark Bruininga, 2006.
Maria van Zanten, x Johan Daniel Bruininga, * Breda juni 1807. Beiden in 1879 zonder beroep. Kinderen
  Johan Daniel Bruininga, * Leiden 1838, matroos, x Den Helder 1864 Hillegonda van Loenen, gesch. Alkmaar 23 sep 1886 (Utrecht 1887). Vermoedelijk woonde J.D. 1875 in Surabaya (Indonesie).
  Rombout Jacob Andries Bruininga, * Leiden 1840.
  Helena Bruininga, * Leiden 1841.
  Marinus Antonius Hendricus Bruininga, * Leiden 1849, x 27 nov 1879 Geertje Heere.

Bruun Laurids Bruun, Van Zantens glückliche Zeit, Ein Liebesroman von der Insel Pelli, Kopenhagen mei 1908, Fischer Bücherei. Volgens manuscript van
Pieter Adrian van Zanten, * Amsterdam 3 jan 1846, † Parijs 15 november 1904. Pieters vader was een welgesitueerde instrumentenhandelaar in Amsterdam, wiens vrouw jong stierf en die in 1858 hertrouwde met zijn huishoudster. Pieter vertrok daarop volgens zijn wens naar een oom met een fabriek in Batavia om opgeleid te worden in de koloniale handel. Vader overleed in 1882.

Bulk {home.hetnet.nl/~bulkmod} 2001.
Hendrik Johan van Santen, * 19 juli 1875, administrateur Min. van Binnenlandse Zaken, x Weesp 30 aug 1910 Babje Jeannette Bulk, * Weesp 21 aug 1889.

C

Calcoen Calcoen, genealogische handschriften. [GA Amsterdam].
In: K.S. v. verw. v. Calcoen, dl. II fol.193: Stamreeks Jan van Santen en Cornelia van Segwaert. 4 generaties.
  Jan van Santen, zoon van Sebastiaen van Santen,
   Jansz. ex Cornelia van Segwaert en van Maria Persijn Christiaen of Corstiaensdr. ex … van 't Wout,
   (◊ Jan van Santen) * Delft, † Delft dec 1603, Veertigraad, Schepen en Weesmeester te Delft, tr: te Delft 1583
   Anna Storm van 's Gravesande, dv Maerten Storm van 's Gravensande Hendrikssz ex Neeltje van der Hoogh en van Margaretha Vosmaer van den Eynde Cornelisdr ex 1a Anna van den Heuvel. (◊ Anna) * Delft.
   (◊ Jan en Anna) ouders van
  Margaretha van Santen, * Delft, † Delft 18 dec 1648, tr: 2° te Delft 22 feb 1615
   Abraham van Hoogenhouck, ridder des H.R. Rijks, * Delft 5 apr 1580, † Delft 12 juli 1641, regent van het Oude Gasthuis, veertigraad, schepen en Weesmester te Delft. Weduwnaar van Clara van den Burch Pietersdr ex Maria van Santen. Abraham en Margaretha zijn ouders van
  Maarten van Hoogenhouck, ridder des H.R.Rijks, * Delft 11 november 1617, † Delft 8 mrt 1673; brouwer in de Eenhoorn te Delft en regent van het Weeshuis, tr: te Delft 8 dec 1644
   Sara van Beresteyn, * Delft 17, gedoopt 20 aug 1620, † Delft 6 mei 1654.
   Abraham van Hoogenhouck is zoon van Maerten van Hoogenhouck, † Delft 24 juli 1613, begraven in de Groote Kerk, (etc.), weduwnaar van Margaretha van der Dussen. Maerten tr: 2° 16 sept 1576 Catharina van der Dussen, † Delft 17 feb 1617, begraven in de Groote Kerk, (etc.).

In: K S v verw. v. Calcoen, dl. II fol. 256:
  Stamreeks Beuckel van Santen en Elisabeth van der Dussen (16e eeuw). 4 generaties.

Can1871 1871 Census Index, National Archives of Canada, 1992, via Internet, selectie.
Tenminste één afstammeling van een VanZandt is bekend als Vincent [geZandt].

Carton {www.chabot.demon.nl/genealog/carton03}.
Jacob van Zanten, * 1851, x rond 1877 Magdalena van Kranenburg, * rond 1855. Uit dit huwelijk:
  1: Jannetje van Zanten, * 1875, † Slikkerveer 31 jan 1937, beg. 3 feb 1937, 62 jaar oud, x Johan van der Duyn Schouten, * 17 dec 1876, zv Pieter van der Duyn Schouten en Annigje Paardekoper.
  2: Clara van Zanten, zie onder.
  3: Pieter van Zanten, x Jacoba Reinders, * 1888, ovl Wassenaar 6 feb 1988, 100 jaar oud. Uit dit huwelijk:
   1: J. van Zanten, x A. van der Veen.
   2: H. van Zanten, x M. Nagtegaal.
  4: Cornelis van Zanten.
  5: Leen van Zanten.
  6: Teun van Zanten.
Clara van Zanten, * Zeist 9 juli 1878, † IJmuiden 15 jan 1956, beg. Santpoort 19 jan 1956, 77 jaar oud, dv Jacob van Zanten en Magdalena van Kranenburg.
Zij is getrouwd rond 1902, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Nicolaas Jan van der Duyn Schouten (ongeveer 28 jaar oud), * Ridderkerk 21 mei 1874, † Bennebroek 16 jan 1946, bg Santpoort 19 jan 1946, 71 jaar oud, zv Pieter van der Duyn Schouten en Annigje Paardekoper. Uit dit huwelijk:
  1: Pieter Nicolaas van der Duyn Schouten, * Amsterdam 18 juli 1903, † Velsen 7 juni 1988, gecremeerd te Driehuis Westerveld 10 juni 1988, 84 jaar oud. Hij is getrouwd IJmuiden 31 mrt 1932, op 28-jarige leeftijd met Hendrika Maria Licht (23 jaar oud), * Amsterdam 9 mrt 1909, † Velsen 24 juli 1996, gecremeerd Driehuis Westerveld 30 juli 1996, 87 jaar oud, dv Frederik Jan Licht en Wilhelmina Maria Kemper.
  2: Magdalena van der Duyn Schouten, * Amsterdam rond 21 december 1905, ovl Wageningen 30 apr 1993, beg. Lunteren 4 mei 1993, 87 jaar oud.
  3: Annigje van der Duyn Schouten, * Amsterdam rond 1906, † Santpoort 7 maart 1980, gecremeerd te Driehuis Westerveld 12 mrt 1980, ong. 74 jaar oud. Zij was gehuwd met Jacob BART, * 4 sep 1904, † Santpoort 11 feb 1977, gecremeerd Driehuis Westerveld 16 feb 1977, 72 jaar oud.
  4: Jacoba van der Duyn Schouten, * Amsterdam 25 okt 1907, † Haarlem 13 sep 1992, beg. Bloemendaal 17 sep 1992, 84 jaar oud, x IJmuiden 29 mrt 1934 Hendrik Carel Carton (31 jaar oud), * Amsterdam 20 mei 1902, † Aerdenhout 20 apr 1974, beg. Bloemendaal 24 apr 1974, 71 jaar oud, zv Hendrik Carel Carton en Trijntje Brouwer.
  5: Clara van der Duyn Schouten, * Amsterdam 6 apr 1909, † IJmuiden 26 mei 1985, beg. aldaar 30 mei 1985, 76 jaar oud. x IJmuiden 25 apr 1940 Frans Leijen (38 jaar oud), * 1902, † IJmuiden 21 mei 1981, beg. aldaar 25 mei 1981, 79 jaar oud.
  6: Emma van der Duyn Schouten, * Amsterdam 18 jan 1911, x IJmuiden 11 jan 1940 Jan Dirk Gras (27 jaar oud), * Velsen 8 jan 1913, † Breda 23 jan 1999, beg. aldaar 28 jan 1999, 86 jaar oud.
  7: Jannetje van der Duyn Schouten, * Amsterdam 10 feb 1912, x IJmuiden 30 apr 1936, x aldaar 30 apr 1936 Wilhelm Carton (28 jaar oud), * Amsterdam 29 sep 1907, † aldaar 24 nov 1976, beg. aldaar 29 nov 1976, 69 jaar oud, zv Hendrik Carel Carton en Trijntje Brouwer.
  8: Wilhelmina van der Duyn Schouten, * Amsterdam 1 dec 1913, ovl Arnhem 15 mrt 1999, beg. Lunteren 19 mrt 1999, 85 jaar oud.
  9: Jacob van der Duyn Schouten, * Amsterdam 1915, verongelukt IJmuiden 24 aug 1944, beg. Santpoort 12 sep 1944, 29 jaar oud.
  10: Elisabeth van der Duyn Schouten, * IJmuiden 15 mei 1918, x IJmuiden 15 mei 1941, Johan Coenraad Gütt (26 jaar oud), * 26 okt 1914, † Amsterdam 19 sep 1977, beg. aldaar 23 sep 1977, 62 jaar oud.

CBG Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.
B-TS: buitenlands tijdschrift; CB: boek in studiezaal; GA: genealogie algemeen (handschrift); GE: genealogie. (Jaarboeken zie [JC_].)

ChrIll De Christelijke Illustratie, 16 aug 1930, p.748.
“Cornelie van Zanten. Onder grote belangstelling heeft Cornelie v. Zanten te Bloemendaal, de vermaarde zangpaedagoge, 2 Aug. j.l. haar 75sten verjaardag gevierd. Mevr. v. Zanten studeerde te Dordrecht onder Henri Geul, behaalde aan het conservatorium te Keulen haar diploma en studeerde ook 2 jaar in Italië. Zij maakte kunstreizen over de geheele wereld en stichtte in 1903 in Berlijn een zangschool met prof. Stockhausen. Aan het conservatorium te Amsterdam werkte zij 8 jaar en kwam in 1914 aan het Kon. conservatorium te Den Haag. Van haar hand verschenen ook enkele geschriften op kunstzinnig gebied. Cornelie v. Zanten heeft een geslacht van dankbare leerlingen gekweekt. Haar verdiensten vonden erkenning door haar benoeming tot ridder in de Huisorde van Oranje.” Eén foto van links.

D

Davids {www.telusplanet.net/public/leodavid} 2002.
Abraham van Zanten, * Rotterdam 10 jan 1827, zv Samuel van Zanten en Grietje Leer, x 4 dec 1850 Jetta Swaab, * Rotterdam 11 nov 1825, dv Juda Swaab en Adriana Bolle. Kind:
Antje van Zanten, * Rotterdam 30 (◊ 29 [Rt]) apr 1859, † Utrecht 19 nov 1900, x Rotterdam 2 juli 1884 Eliazar Davids, * Rotterdam 31 juli 1859, † Utrecht 27 oct 1929, zv Isaac Davids en Catharina Hart. Eliazar huwde ook Jetta Vleesblok. Kinderen van Antje:
  Izaak Davids, * Groningen 27 juni 1888, † Rotterdam 10 sep 1962, x 12 juli 1911 Geisberdina Maria Schouten.
  Catharina Davids, * Rotterdam 15 mei 1885, † Amsterdam dec 1952, x Amsterdam 1911 Johan Kornelis van der Veen.
  Henriette Davids, * Arnhem 14 dec 1886, † Hilversum 12 nov 1948, x Samuel Barentz.

deAd {db.genealogy.net/familienanzeigen} juni 2007.
Bernhard Santen, * 25 mrt 1919, woont (1999) Emsbüren [Kirchenbote Osnabrück, aus unserem Bistum, 21 mrt 1999].
Hermann Santen, * 28 mrt 1920, woont (1999) Dörpen [Kirchenbote Osnabrück, aus unserem Bistum, 28 mrt 1999].
Theodor Santen, * 6 sep 1923, woont (2003) Lathen [Kirchenbote Osnabrück, aus unserem Bistum, 31 aug 2003].
Theresia Santen, * 1 juli 1917, woont (2003) Emsbüren [Kirchenbote Osnabrück, aus unserem Bistum, 29 juni 2003].

Elli Berkemeyer - Santen, * 9 nov 1922, † 15 sep 2003 [Rheinische Post, 18 sep 2003].
Gertrud Jambor - Santen, * 3 apr 1913, † 7 nov 2005 (akte Kaarst 11 nov 2005), woont 41564 Kaarst Aanwezig bij ovl: Georg Jambor; Helmuth und Anneliese Jambor, geb. Beyer; Marc und Melanie. [Neuss-Grevenbroicher Zeitung (Rheinische Post), 9 nov 2005].
Irene Santen, * 15 juni 1919, † 10 nov 2004 (die Verstorbene war Mutter, Schwester, Großmutter, Urgroßmutter. Angehörige: Inge und Rolf Fritzler; Jens und Kerstin Santen; Gerhard und Gine Santen; Janina Krzykowski; Enkel und Urenkel.), woont (2004) Kiel [Kieler Nachrichten, 13 nov 2004].
Josef Santen, * 11 mrt 1916, † Schwerte 10 apr 1992. (uit noordoostelijk Ruhrgebied.)
Margarete Santen - Philippen, * 31 mei 1928, † 10 mei 2006 (Bestattungsdatum 16 mei 2006, Bestattungsort kath. Friedhof Monheim, Frohnstraße) Angehörige: Marion und Gerd Spickenagel mit Tanja; Margret und Manfred Dreibholz mit Nicole; Katharina Santen und Ralf Wadenpohl mit Patrick) woont (2006) 51371 Leverkusen [Rheinische Post, 13 mei 2006].
Änne Santen - Leine, * 3 nov 1920, † 31 juli 2006 (akte Bornheim-Widdig 4 aug 2006) Angehörige: Peter Santen [General-Anzeiger-Bonn, 3-8-2006].
Katharina Schmitz - Santen, * 8 okt 1919, † 27 apr 2002 [Rheinische Post, 30 apr 2002].
Malte Santen, woont (2007) Osnabrück, Konfirmation Lutherkirche 15 apr 2007 [Neue Osnabrücker Zeitung, 20 mrt 2007].
Johann von Santen, woont Leer, beroep Spediteur, bekendmakingen 12 apr 1859, (b) 27 sep 1861 [Lingensches Wochenblatt und Gemeinnützige Blätter zunächst für Lingen, Bentheim und Meppen, 17 apr 1859, (b) 6 okt 1861].

Hauke Santen, x Peine aug 2006 Silvia Hanne, woonplaats Lahstedt, Landkreis Peine [Peiner Nachrichten 10 aug 2006].
Gerrit van Zanten, * 10 aug 1943, † 1 mrt 2006 (akte Norden 6 mrt 2006) (Mann, Papi, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel. Angehörige: Anita van Zanten, geb. Baar; Sinah van Zanten; Gustav Baar), woonplaats (2006) Norddeich [Ostfriesischer Kurier, 2-3-2006].

deB1 {gedbas.genealogy.net} 2007.
Ina-Susann Hameyer (H) Friedrich-Karl Krentel (K).
Elias Santen.
Zoon Reimer Santen, * Dörnten 1565, † Jerstedt (Goslar) 17 jan 1641, x ?, * Jerstedt 1558, † Jerstedt 16 dec 1616.
Zoon Hans Santen, * Jerstedt 1597, † Jerstedt 17 juli 1689 x 1636 Christinne Cassebohm, * 1615, begr. Jerstedt 1687, dv Andreas Cassebohm. Kinderen
  1. Catherine Sante (Catrin Santen), ged Jerstedt 1637, † Jerstedt 25 mei 1682, x Christoph Bosse, * Jerstedt 12 sep 1640, † Jerstedt 1698, zv Henrich Bosse * 1597 † Jerstedt 4 okt 1657 x Anna Weyland * 1600 † Jerstedt 7 feb 1688. 7 kinderen Bosse.
  2. Reimer Sante(n), * Jerstedt 1649, † Jerstedt 1 dec 1721, x1 Ilsabe Bosse, † ≤1689. x2 1689 Christine Santen, * Jerstedt 17 apr 1660, † Jerstedt 1 dec 1712, dv Matthias Santen * Jerstedt 1610 † Jerstedt 20 juni 1694 x 26 nov 1642 Marie Maier * Langelsheim (Goslar) 1618 † Jerstedt 21 jan 1704 (dv Henrich Maier).
   Zoons (van RSxCS):
1 (H). Mattias Sante, * Jerstedt 26 juni 1690, x 22 nov 1716 Catharine Maria Gerken, dv Hermann Gerken. Zoon: Hans Julias Sante, * Jerstedt 17 nov 1718, x Clara Catherina Mull.
   2 (K). Hans Heinrich Sandte, * Jerstedt 1693, † Liebenburg (Goslar) 1728, x 27 feb 1721 Margarethe Bartels. Zoon: Hans Heinrich Sandte, * Liebenburg 1720, † Liebenburg jan 1792. Etc.

deB2 Bernd Josef Jansen
Johann Santen, † Brual ≥1686, x Adelheid N. Kind:
Hermann Santen, ged. Rhede 27 nov 1683, † Brual 28 jan 1755, x Gebina Hermes, † Brual 24 jan 1746. Kind:
Johann Santen, * Brual (1716), † Brual 20 dec 1765, x Thalia Fecker, * Brual, † Brual 7 jan 1756. Kind:
Johann Santen, * Brual 16 jan 1741, † Brual 27 mrt 1798, x Anna Elisabeth Eiken, * Brual 9 apr 1746, dv Johann Hermann Eiken ged Rhede 15 mrt 1708 † Brual 30 sep 1767 x Margaretha Bamming ged Rhede 18 sep 1709 † Brual 22 dec 1784. Kind:
Johann Santen, * Brual 26 aug 1770, † Brual 7 juli 1827, x1 Anna Wemken, ged Rhede 5 juni 1779, † ≤1808, dv Albert Wehmken ged Rhede 20 mrt 1742 † Brual 6 jan 1815 x Anna Margaretha Cramer ged Rhede 16 aug 1740. Kinderen van JvSxAnna Wemken:
1. Elisabeth Santen, ged Rhede 13 okt 1802, x Johann Schmitz, * Tunxdorf, ged Aschendorf, zv Theodor Schmitz x Anna Schnitz. 2. Anna Margaretha Santen, * Brual 17 apr 1805, † Aschendorf 24 apr 1836, x Johann Heinrich Vierdag, * Aschendorf 1809, zv Antonius Bernhard Vierdag ged Achendorf 20 aug 1773 † Aschendorf 30 mrt 1824 x Maria Margaretha Elisabeth Terbeck * 25 okt 1778. JvS 1770-1827, x2 Gesina Thün. Kind van JvSxGesina Thün:
Johann Santen, * Brual 26 jan 1811, x Helena Kosse, * Brual ±1813, dv Wilhelm Kosse * Brahe ged Rhede 28 okt 1779 x Phenenna Thiadens.

deB3 Ruth Ohlhoff
Anna Lucia Santen, * Kissenbrück 1765, x 3 jan 1791 Ulrich Dreyer, * Ohrum 1745, † Ohrum 1800.

deB4 Anja Holz
Christina Santen, x Heinrich Becker. Zoon Leonard Becker, * Bachern (Frechen), † Frechen 9 aug 1850, x 8 juni 1811 Apollonia Winandt, * Bachern 23 nov 1789.

deB5 Bernd Josef Jansen
Elisabeth Santen, x Wilcke Schoe. Dochter/ni Elisabeth Schoe, * Brual (1810), x Joseph Eden, * Aschendorf 22 apr 1816, zv Theodor Eden x Catharina Margaretha Delevalle. Dochter Maria Eden, * Bokeler-Weg 13 feb 1853.

deB6 J.C. Goudswaard
Johannes Albertus Santen, x Matje van Rijn. Dochter:
Hendrika Maria Johanna Santen, * Beverwijk 23 juni 1875, † Amsterdam 8 juni 1957, x 11 sep 1902 Josephus Christiaan van de Kamp, * Amsterdam 12 apr 1877, † Amsterdam 23 aug 1945, zv Lodewijk Josephus van de Kamp * Amsterdam 16 juli 1843 † Amsterdam 28 okt 1898 x 12 jan 1870 Maria Catharina Veldhuis * Amsterdam 21 juli 1848 † Amsterdam 8 sep 1913. Etc.

deJong e-mail D.H. de Jong, nov 2006.

DelftAr {www.archief.delft.nl}, 2008.

DelftOC Delft en de Oostindische Compagnie, Historische Vereniging voor Delft Delfia Batavorum, ISBN 90 6203 939 1.
Geeft plaats aan van huis 'van Santen', Oude Delft, van Cornelis van Zanten, omstreeks 1600 bewoond door Trijntgen Michiels, weduwe van Gerrit Dircxzn van Santen. Pieter Gerritsz. van Santen, † 1658, bewindhebber Delftse kamer VOC 1639-1658.

deMoet Kwartierstaat van Marloes, Charlotte en Anne de Moet {members.chello.nl/f.demoet}, aug 2004.
Cornelius van Sant, x Johanna Verkammen. Kinderen
  Anna Catharina, gd Terheijden 18 jan 1760 (Getuigen: Petrus Franciscus van Sant en Anna Catharina ver Kammen).
  Johannes Franciscus van Sante, gd Terheijden 13 juni 1762. Bij zijn huwelijk was als voornaam alleen Johannes vermeld. Beroep: watermolenaar, x Terheijden 25 nov 1792 Maria Anna van den Biggelaar, gd Terheijden 14 mei 1761, † Standdaarbuiten 30 nov 1818. Naam komt ook voor als Biggelaar en van den Bichelaer, bij het huwelijk is slechts Maria als voornaam vermeld. Bij de dopen van haar kinderen wordt zij Maria Johanna genoemd.
Kinderen van Johannes Franciscus en Maria Anna:
  Johanna Cornelia, gd Terheijden 29 juli 1794.
  Cornelius, gd Terheijden 12 juni 1796.
  Johanna, gd Terheijden 30 okt 1798.
  Johannes Franciscus, gd Terheijden 23 feb 1801.
  Petrus, zie:
Petrus van Zand, * Terheijden 19 nov 1803, † Standdaarbuiten 22 jan 1847, x Standdaarbuiten 23 apr 1837 Antonia Vissenberg, * Hoeven 17 dec 1814, † Gastel 10 apr 1902, 87 jr. Een zoon en twee dochters Van Zand.

DeSain Er is mij geen relatie met het Waalse de Sainctes [beINT] bekend. De familienaam DeSain of de Sain stamt af van Dessijn, Deseijn.

DGB_ Deutsches Geschlechterbuch, Verlag Von C.A. Starke, Limburg an der Lahn (Duitsland).

DGB0 Henri van Zanten, * Zeist 3 feb 1918, † (terechtgesteld) Fort de Kock (Sumatra) 15 okt 1943, Onderluitenant der Infanterie bij het Kon. Ned. Indisch Leger x 1939 Johanna van den Hoorn. Zij x2 Zeist 1946 graaf Gustaaf Willem Hendrik Imhof(f), * 1916, † Haarlem 10 apr 1990, voormalig planter in Sumatra.

DGB122 p109. `Paul Alfred Berthold, * 10.12.1869, † Büstedt bei Oebisfelde 10.5.1920, Rittergutsbesitzer ebd.; ∞ Braunschweig 8.7.1899 Marie Sante, * Schöppenstedt (kr. Wolfenbüttel) 13.3.1864, † Büstedt 11.12.1926, T. v. Karel S., Kaufmann zu Schöppenstedt, u. d. Martha Schlüter; kinderlos.'

DGB180 Jahr 1979, s. 189. In kwartierstaat o.a.
  (Nr. 878.) Cramer, Jacob, * Etzel 22-10-1658, † Westeraccum 2-4-1708, Pastor ebd., vordem 1683-1692 zu Nesse; x Aurich 29-10-1682
  (879) von Santen, Christine Charlotte, * Aurich 1.4.1662, † Reepsholt 27-2-1738.
  (1758) von Santen, Everdt, † Aurich vor 1682, aus Arnheim, Kauf- und Handelsmann zu Aurich, 1659 Kammerdiener, 1660 Hofschneider, 1666 Mitglied der Krämergilde; x Aurich 14-(13-?) p. Trin. 1659
  (1759) Hubers, Elisabeth.
  (3516) von Santen, Peter, † vor 1659, Weinverlaster (Weinhändler) zu Arnheim in Gelderland.
  (3512 etc., kleinkinderen Cramer zijn bekend.)

Dijken {geneanet.org/geneweb/~avdijken}, 2002.
Cornelia van Santen, x Echteld 28 mei 1896 Pons Vermeer, * Kesteren 5 sep 1871, zv Hendrik Vermeer (* Kesteren 1 jan 1833, † Kesteren 18 apr 1877) x Kesteren 4 jan 1868 Aaltje Vermeer (* Kesteren 9 sep 1842, † Kesteren 27 okt 1885).
Magteld van Santen, 1717--1758 x Teunis Schuijl, * 1713. Kind:
  Elisabeth Schuijl, gd Wageningen 20 okt 1748, † Wageningen 3 mei 1793. x Wageningen 20 mei 1773 Cornelis Vermeer 1736--1803; 3 kinderen.
Maria van Santen, x Willem Versteeg. Kind
  Adriana Versteeg, * Wijk bij Duurstede, x Wijk bij Duurstede 1 mrt 1906 Hermanus Spee, * Wijk bij Duurstede.
Sofia Bardina van Santen, x Carolus Boonen. Kind
  Sofia Bardina Boonen, * Amsterdam, x Amsterdam 27 mrt 1901 Hendrik Jan Helgering 1869-1939; 4 kinderen.
Adriana van Zanten, x Willem Schinkel. Kind
Elizabeth Alida Schinkel, * IJsselstein, x1 Johannes Schimmel, weduwe x2 11 januari 1894, IJsselstein, met Arend Jansen van Jordingsveld (◊ Jorksveld).
Jacob van Zanten, x Jannetje van Eerden. Kind
Willemijntje van Zanten, * Beusichem 22 apr 1781, † Beusichem 14 sep 1850, x Beusichem 2 mei 1802 Johannes van Essen, gd Beusichem 12 mrt 1775, † Beusichem 25 juni 1834, zv Huibert van Essen en Johanna van Wezel. Kinderen
  Jantje van Essen, * Beusichem 15 nov 1816, x Beusichem 10 juni 1836 Willem Vogelpoel 1806-1881, 3 kinderen.
  Anthonia van Essen.
Johannes van Zanten, x Gerrigje van Dijk. Kind
Johanna van Zanten, * Wijk bij Duurstede, x Wijk bij Duurstede 4 juni 1908 Leendert Spee, * Wijk bij Duurstede, zv Leendert Spee en Anna Margritha Baauw.
Willem van Zanten, x Johanna Mechelina van Beusekom, gd Beusichem 19 jan 1738, dv Jacob Hendrik van Beusekom en Maria van Keulen (gd 20 mrt 1712). Kind
Cuynera van Zanten, * Beusichem 30 mrt 1772, † Beusichem 16 jan 1847, x Beusichem 4 aug 1793 Willem Vogelpoel, gd Beusichem 4 okt 1768, † Beusichem 13 feb 1810, zv Dirk Vogelpoel en Cornelia Beekhof. Kinderen:
  Cornelia 1794, Johanna Machtalina 1796, Dirkje 1798, Antonia Dirkje 1799, Dirkje Antonia 1801, Dirk 1804, Willem 1806-1881.

Dokkum Kwartierstaat Van Zanten, {home.hetnet.nl/~famzijlstra/zantnkws.html}, 2002.
— I —
  1 Fokje van Zanten, * Surhuisterveen 9 april 1897, ovl Drachten 25 sep 1982, x Achtkarspelen 15 mei 1919 Jacobus van der Wijk, * Surhuisterveen 7 jan 1892, † Boelenslaan 20 nov 1969, zv Andries van der Wijk en Fopkjen Dalstra.
— II —
  2 Johan Hendrik van Zanten, postbode, * Surhuisterveen 26 nov 1866, † Donkerbroek 9 feb 1901, x Achtkarspelen 14 mei 1892 met
  3 Aaltje Smids, * Drachten 4 jan 1869, † 26 juni 1946. Aaltje is gehuwd (2) met Andries van der Wijk, * Boelenslaan 25 apr 1861, zie 1.
— III —
  4 Frederik van Zanten, zadelmakersknecht en schoenmaker, * Surhuisterveen 21 juni 1838, wonende in Dokkum en in Surhuisterveen, † aldaar 2 mei 1911, 72 jaar oud. Frederik is getrouwd in Achtkarspelen 14 mei 1864, op 25-jarige leeftijd met
  5 Sijke Tiekstra (23 jaar oud), * Oostermeer 7 aug 1840, † Surhuisterveen 5 jan 1892, 51 jaar oud.
  6 Sander Smids, boerenarbeider, * Opeinde 20 aug 1834, † Surhuisterveen 23 juni 1897, 62 jaar oud. Sander is getrouwd in Smallingerland 10 mei 1861, op 26-jarige leeftijd met
  7 Fetje Geertsma (24 jaar oud), * Ureterp 6 juni 1836, ovl Surhuisterveen 15 jan 1907, 70 jaar oud.
— IV —
  8 Johan Hendrik van Zanten, kleermaker en baardscheerder, * Dokkum 3 dec 1805, † Surhuisterveen 1 juli 1847, 41 jaar oud. Johan is eerder getrouwd in Dokkum 25 nov 1827, op 21-jarige leeftijd met Ybeltje Kiestra (27 jaar oud), * Oosternijkerk in het jaar 1800, † Dokkum 24 feb 1829, 29 jaar oud, dv Ritske Kiestra en Luutske. Johan is getrouwd in Dokkum 11 okt 1829, op 23-jarige leeftijd (2) met
9 Gettje Posthumus (27 jaar oud), * Holwerd 1 aug 1802, ged. aldaar 15 aug 1802, † Surhuisterveen 24 sep 1887, 85 jaar oud.
  10 Theunis Tiekstra, * Oudega 30 okt 1808, ovl Rottevalle 29 apr 1848, 39 jaar oud. Theunis is getrouwd in Achtkarspelen 9 nov 1839, op 31-jarige leeftijd met
  11 Doutsen Leest (19 jaar oud), * Rottevalle 26 mei 1820, ovl Surhuisterveen 8 jan 1880, 59 jaar oud. Doutsen is later getrouwd na 1848, op minstens 28-jarige leeftijd met Luitsen van Dekken.
  — V —
  17 Antje Hekke, * Metslawier 7 jan 1786, gd Dokkum 16 maart 1786, † aldaar 14 mei 1855, 69 jaar oud.
  18 Pieter Jitzes, gd Holwerd 29 sep 1754. Pieter is getrouwd in Holwerd 5 juli 1789, op 34-jarige leeftijd met
  19 Jeltje Davids (ongeveer 25 jaar oud), * rond 1764.

Dorpsigt Stans van de Belt-Bonte, notitie in Oudheidkamer Ouder-Amstel, 1977.
Dorpsigt komt 't eerst voor in de transportacte van 1759 als Jan van Solingen onder die naam een buitenplaatsje met huis verkoopt aan Christoffel Gregory. Het huis ligt tegen Schoonzicht aan vlak bij het water recht tegenover Paardenburg. Zowel J.v.S. als C.G. blijven echter in Amsterdam wonen. Waarschijnlijk gebruiken zij het buitenplaatsje als een zomerverblijf zoals zovele Amsterdamse kooplieden, die buitenplaatsen hebben langs de Amstel of langs de Vecht.
J.W. van den Oever, 300 jaar HogerEinde van Karssenhof tot Hoger-Amstel. Cornelis van Santen koopt in 1765 Dorpsigt, huis nummer 20, van G.C.. Van ±1768—1773 is het van de erven Cornelis van Santen; vanaf 1773 van Cornelis Jr. en Nicolaas van Santen; 1780-1792 Nicolaas van Santen.

Dr Provincie Drente, {genlias.nl}, 2003.

Dugteren Uit e-mail Henk Ruijsch van Dugteren, 2003.
Dirk van Dugteren woonde Verversgracht, eigen huis, gekocht in 1734. Geertruy van Santen is daar overleden op 16 april 1736 [DTB 1095/12] in het kraambed van hun derde kind.
Dirk heeft zich daarna 'op de Godsdienst gestort', correspondeerde met een professor van Velzen. Dirk, timmerman, is gedoopt 20 dec 1702, heeft zich toen hij weduwnaar was, aangesloten bij de Hernhutters, is hertrouwd 11 maart 1746 in Duitsland (Herrnhaag) met Maria Biedermann en overleden in Niesky (O-Duitsland) 7 okt 1780. Kinderen van Dirk:
  1. Jan Willem, geb. 26 aug 1731, † 5 dec 1933.
2. Sophia, geb. 10 juni 1733.
  3. Willem, gedoopt 20 april 1736 (dus 4 dagen na overlijden Geertruy van Santen), opgevoed door een tante, † 29 nov 1814. Hij is getrouwd met 9 kinderen. Toch is die tak hoogstwaarschijnlijk uitgestorven.
De Geertruy van Dirk van Dugteren heeft niets te maken met anderen met dezelfde naam (het zijn er een stuk of 4 in Amsterdam geweest in dezelfde tijd). Er is ook een Geertruy van Santen overleden op 11 sep 1733. Eentje is getrouwd geweest met een Willem Flaars, overlijdt spoedig, maar een jaar daarvoor is er eentje getrouwd met Willem Slaars. Hebben de ambtenaren zitten knoeien?

Dust W. Dust, {home.quicknet.nl/qn/prive/w.dust} Mangel + brief
+ 'Kwartierstaat van Monique Dust', 2007.

E

e-Bollegr Genealogie Bollegraaf.
{hermes.wins.uva.nl/~bernard/bol.desc} 1997.
Creesia van Zanten, * Middelstum (Gr) 28-1-1874, † Auschwitz, Polen 12-10-1942, x Groningen 5-3-1911
Ruben Bollegraaf, * Groningen 10-2-1887, † Auschwitz 12-10-1942; zoon van Jacob Bollegraaf * Hoogezand (Gr) 29-3-1840 † 21-12-1921 x Slochteren (Gr) 6-11-1873 Klaartje Simons * Foxhol (Gr) 9-2-1847 † Groningen 23-4-1909.

e-Geest {home1.gte.net/jefferyd} 1998.
Gerritje VANZANTEN, * ±1728, Vriesekoop (ZH), † 13 oct 1805, 's-Gravenzande (ZH), x 28 aug 1785, 's-Gravenzande: Cornelis VANGEEST, gd 11 oct 1733, 's-Gravenzande, vader: Laurens VANGEEST, * ±1710, 's-Gravenzande moeder: Maria DEBRUIJN, gd 31 oct 1710, Monster (ZH)
  1. Pieter VANGEEST, gd 15 jan 1786, 's-Gravenzande
  2. Leendert VANGEEST, gd 29 maart 1787, 's-Gravenzande
  3. Jannetje VANGEEST, gd 19 apr 1788, 's-Gravenzande.

e-GenServ {www.genserv.com} aug 1997.

e-Lem Peter van Markus, {users.bart.nl/~pvmarkus}, 1998.
Catharina Johanna Wilhelmina van Zanten, * Den Haag 15 nov 1841, † aldaar 24 jul 1912, 70 jaar oud. Zij is getrouwd Den Haag 19 sep 1860 met Johannes Petrus van der Lem, * Den Haag 6 sep 1837, metselaar, † Den Haag 31 okt 1877, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
  Catharina Wilhelmina Carolina van der Lem, * Den Haag 13 aug 1874, † aldaar 6 dec 1945, 71 jaar oud. Zij is getrouwd Den Haag 6 jun 1894 met Antonius Arnoldus Theodorus Markus, * Den Haag 28 mei 1874, handelaar in aardappelen, † Den Haag 22 feb 1956, 81 jaar oud, zoon van Jacobus Markus en Wilhelmina Johanna Bitter.

e-Vogelzang Peter van Markus, {users.bart.nl/~pvmarkus}, 1998.
Jan van Zanten, * Beusichem 24 jan 1872, landman, † Utrecht 18 aug 1922, 50 jaar oud, zv Antonie van Zanten en Pietje van der Winkel, x Beusichem 23 mei 1906 Neeltje Dirkje Christiana Vogelzang, * Buren 7 apr 1880, † Beusichem 10 sep 1930, 50 jaar oud, dv Dirk Christianus Vogelzang en Jenneke Cornelia Merkens.
Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28 feb 1845, † er 11 jan 1918, 72 jaar oud, zv Jan Vogelzang en Gosientje Markus, x Buren 27 nov 1873 Jenneke Cornelia Merkens, * Buurmalsen 3 okt 1851, † Buren 11 juli 1894, 42 jaar oud, dv Arien Markus en Fenna van Lienden.

Eering_ Peter Eering, {home.kabelfoon.nl/~eering} /website/start.html met veel van GA Naaldwijk. Uittreksels aug 2003.

Eindh {eindhoven.digitalestamboom.nl} 2009.

Enthoven Kwartierstaat van Wilco Willem Cornelis Schreuder, {www.schreuder-vanpaaschen.com/Wilco-ged/WebSite/kstekst.htm} 2007.
  608 Matheus Jansz Enthoven, * Rijnsaterwoude ca 1686, † Leimuiden 13 dec 1746, bouwman, veenman, x Leimuiden 29 juni 1711
  609 Marijtje Jansdr van Santen, * Rijnsaterwoude ca 1685, begr Leimuiden 30 okt 1742.
  1218 Jan Jansz van Santen, veenman, bouwman, x
  1219 Maritge Jansdr van Santen.

Erelijst Erelijst van Gevallenen 1940-1945. {www.erelijst.nl}

Erembodegem {www.ping.be/~p4u07358/Erembodegem} 2001.
Pius Maria Constantinus De Clercq, * Erembodegem 20 apr 1861, † 1919, zv Joannes Constantinus De Clercq en Melania De Strooper, x Erembodegem 8 feb 1888 Maria Valentina van Santen, * Iddergem 12 mei 1858, dv Joannes Baptista Van Santen † Iddergem 24 juli 1872 en Adelais De Winter * ca 1833. Kinderen:
  Jan Baptist Jozef De Clercq, * Erembodegem 25 sep 1889.
  Leo constantinus Marinus De Clercq, * Erembodegem 17 apr 1891.

Exel {users.belgacom.net/gc345302} 2001.
Johanna Van Santen, x Adam Van Exel. Kind:
Maria Johanna Van Exel, * Brielle (ZH) 28 jan 1878.

F

Fabius De ridderlijke duitsche orde van verleden tot heden, Mr. F.J.W. Fabius,.
Elisa Martha barones Van Heemstra, * Amersfoort 29 nov 1907, x Vugt 2 juli 1938 Pieter Hendrik Van Santen, * 1 oct 1893, lid fa Cramers en Lingeman, zoon van Marinus Johannes Pieter en Anna Geertruida Vilweg en gescheiden echtgenoot van Jacoba Vriesendorp.

Fl Provincie Flevoland, {genlias.nl}, 2011.

Flvrke {www.noord.bart.nl/~jfboven}, 1998, nu weg. Genealogie van Johann Friedrich Flvrke.
Karel Fleurke, schoolmeester en hoofd der school, geboren te Nieuwe Pekela op 5 oktober 1849, overleden te Uithuizen op 21 februari 1898.
Hij is getrouwd te Hoogkerk op 18 mei 1876 met Hiltje Danikls Rijkens, geboren te Hoogkerk op 7 maart 1857, overleden te Harderwijk op 20 oktober 1951, dochter van Daniël Rijkens en Leentje van Zanten.

FortKlock Fort Klock Historic Restoration & Indian Castle Church {www.fortklock.com/radcliffe.htm} 2001.
Annetje Redley (sic) witnessed the baptism of Joseph, son of David van Zanten x and Rachel Hooghteeling, on 1/12/1746.

She witnessed the baptism of Joseph, son of David van Santen and Ariaantie (sic) Fort, on 3/5/1749.

Forum {www.stamboomforum.nl/familienamen/2/2554/0}, 2007. Helma Wulfse:
Dirk van Zanten x Soetje Silverschoon. Dochter
Maria van Zanten, * 's-Gravendeel 1830, x 30 juli 1854 Simon Wulfse.

Hans:
Jacob van Santen x Anne Dümmer, in Voorburg minstens drie kinderen: Arij (1807), Johanna (1809) en Jacob (1811, trouwde 1852 met Maria van Os).
L vS-Bergmaier:
Jacob, * Voorburg 31 jan 1811, zv Jacob en Anna Geertruid Dümmer (Dummers), x 23 apr 1852 Maria van Os. Uit dit huwelijk 7 kinderen bekend.

Fr Provincie Friesland, {genlias.nl}, 2010.

FrAdel Stamboek der Friesche Adel, I-126, Gevaerts.
Beatrix Gevaerts, gedoopt a.v., Julij 1605, † 13 Junij 1679, trouwde 9. te Dordrecht 23 November 1649 Willem van Santen Dircksz., kapitein, weduwnaar † 1662.

Francois François van 't Sant, * Den Helder 11 feb 1883, † Apeldoorn 1966, Commissaris rivierpolitie in Rotterdam, hoofdcommissaris van politie in Utrecht 1916-1920, in Den Haag 1920-1935, particulier secretaris van Koningin Wilhelmina in Londen, hoofd Nederlandse Centrale Inlichtingendienst Londen 1940-aug 1941. Grootofficier in de huisorde van Oranje. Veel besproken persoon. De Telegraaf 2, 3 en 10 nov 1979, 5 jan 1980; NRC 16, 20 okt 1979.

Fryer {home.cc.umanitoba.ca/~sfreer/nas.htm} 2001.
Sara Fryer, gd 26 nov 1749, dv John Fryer, First Dutch Reformed Church, Albany [LDS 974.7 C4H 1906] en Annatje van Zanten, Albany, New York.
Sara Fryar, gd 23 feb 1751, dv John Fryar, First Dutch Reformed Church, Albany [LDS 974.7 C4H 1907] en Anna van Santen, Albany, New York.

G

gcirc1 {www.gencircles.com/users/margsumwa}
Joseph Jans Van Santen (VanZandt), x Zeytje Marselis. Zoon:
Gerret Van Santen, gd (baptism) apr 1695, x Albany 18 nov 1727 Antje Vandenburgh. Kinderen:
  Maria Van Santen, gd Albany 20 apr 1792 (◊ 1729).
  Rykert Van Santen, gd 22 aug 1731.
  Catharina Van Santen, * 7 jan 1733, x Albany 22 aug 1762 Abraham Peck.
  Rykert Van Santen, 1735-1814, volgt.
  Anna Van Santen, gd Albany 8 feb 1741.
  Rachel Van Santen, gd Albany 8 feb 1741, x Isaac Hoogekercke, zv Lucas Hoogekercke x Rebecca Fonda.
  Sarah Van Santen, gd Albany 15 jan 1744.
  Joseph Van Santen, gd Albany 21 jan 1747.

Rykert Van Santen, gd (baptism) Albany 2 nov 1735, † 6 juni 1814, x Albany 20 jan 1765 Sara Hillen. Kinderen:
  Jacobus Van Santen, * Albany 1 May 1765, x Alida. Dochter:
     Alida Van Santen, * 22 juli 1799.
Antje Van Santen, * 28 jan 1768.
  Gerrit Van Santen, * 31 aug 1769.
  Joseph Van Santen, * 31 juli 1773.
  Willem Van Santen, gd 13 oct 1776.
  Antje Van Santen, * 15 sep 1779.
  Judike Van Santen, * 1 oct 1785.
  Maritien Van Santen, * 25 oct 1790.

gcircl2 {www.gencircles.com/users/mdraper}
Theodore John Van Santen, x Ada Meryle McCall, * McMinnville (Yamhill,Oregon) 29 Jan 1894, † Salem (Marion, Oregon) jan 1976, dv Robert William McCall x Melissa Jane Michael * Harrisburg (Linn, Oregon) 14 Jul 1858 † McMinnville 28 aug 1946. Kinderen:  Boyd Van Santen.
   Richard Van Santen.

gcircl3 {www.gencircles.com/users/duberdunit}
Enrique Cornelius Van Santen, x Audra Jorns. Dochters:
   Mercedes Gibson Van Santen.
   Maria Linda Van Santen, Marley.

GD {www.gensdata.nl} o.a.
Aaltje van Zanten, * Amstelveen 13 aug 1855.
Antonie van Zanten, * okt 1761, jardinier, woonplaats Beverwijk.
Folkert Freeks van Zanten, * 't Zandt 20 mei 1778, arbeider.
Jelle Sietses van Zanten, * 1 sep 1786, dagloner, woonplaats Scharmer.
Remke Tjaarts van Zanten, * 15 sep 1784, boerenzoon, woonplaats Bierum.
Salemon Benjamins van Zanten, * 16 mei 1752, koopman, woonplaats Eenrum.

ge_ Uitvoerige genealogie of parenteel.

geBrual J Alphonsus Bernardus Santen, {www.xanten.org}, 2009. Enkele huwelijken uit een versie van 1997. Van Santen komt voor, maar vrijwel allen zonder 'van'.

geBuren Parenteel van Arnt Janssoon van Sancten, genoemd in 1485, waarvan velen in de Betuwe woonden.

geBuren1 De familie van Santen uit het Betuwse Buren, A. van Santen, 1996.
De auteur is Andries van Santen, zv Adrianus Hendrikus van Santen 1899-1985 en Adriana Belia van der Lee.

geHoog H Parenteel van Lijckel Claessen, geboren voor 1722.

geHopst "parenteel.nl" van Hubert van Zanten 2008, nieuwere versie in SANTENkraam R.

geJoris Parenteel van Joris van Zanten, A.H.J. Ripke.

geL L Parenteel van Jan Joosten van Santen, Velen van hen woonden in Leerdam, Schoonrewoerd of Beesd.

geMaas M Genealogie van Aert van Zanten, A. van Holten, {home.planet.nl/~holten50} 2005. mijn-genea.nl van-santen.

geOFRI Genealogie Oost-Friesche stam.
Genealogie Van Santen, Von Santen, (Veldhuyzen) Van Zanten, 1988, Robert F. Veldhuyzen van Zanten, ISBN 90-9002461-1.
Afstammelingen van Hans van Santen uit Antwerpen, die leefde van omstreeks 1512 tot 1554 en zijn vrouw Maeiken, in mannelijke lijn met gerelateerden.
Niet opgenomen in SANTENkraam.

Geraardsbergen in België. J. De Ro, De Dorst van Geraard, Geraardsbergen, 2005 p93.
Pieter van Santen (1692-1764) wordt meermaals als brouwer vermeld, maar beschikte wellicht zelf niet over brouwketels. Nergens is bijvoorbeeld een pegeling voor zijn bedrijf teruggevonden. Hij is de bakkerszoon van Francis en Elisabeth Cosijn, beiden afkomstig uit Appelterre. In 1714 huwt hij met Josina de Ruyter, die hem 5 kinderen schenkt. Zijn schoonvader, Frans de Ruyter, baat een brouwerij uit nabij de Buizemontpoort. Op 18 november 1721 treedt hij opnieuw in de echt, ditmaal met Magdalena van den Bemden. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Het echtpaar bezit in 1756 een huis met erf op de Markt en twee huizen met erf in de Steenstraat. Van een brouwerij is er geen sprake. Pieter van Santen is tevens de overgrootvader van dokter Auguste van Santen (1809-1880), liberaal burgemeester van Geraardsbergen in 1848-1852 (Het land van Aalst, jg4 1952, p232-234.)

J. De Ro, Monumenten van papier en karton, Geraardsbergen, 2012, p15-18.
O.a. Antonius Albrecht van Santen, 1734-1792, in Rederijkerskamer van Sint-Petrus vanaf 1757, papierproducent vanaf 1775, maakt deel van uit van magistraat 1782-1792.

geSante Brief aan RVvZ, 1989. Stamboom van A.F. van Sante en Marianne G.M. van Sante †.
Schilderij Anna Jacoba (Hans van Sante?), * Arnhem 8-3-1882.
Latere versie: website {www.vansante.eu}.

geSCH Parenteel van Cornelis Jansen van Santen. Oorsprong in Scherpenzeel.

geVeen Parenteel van Claas van Santen. De eerste generaties woonden in Veenendaal.

geVS Robert Jacob van Santen, Vancouver, Canada, {familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Robert-Van-santen/TREE/index.html}, 1999,
en Ancestors of David Paul Slager, Jr, David Paul Slager, Montague (VS), {www.genealogy.com/users/s/l/a/David-P-Slager}, 1999.

geYss Parenteel van Jan Aalbertsz van Santen, geboren IJsselstein 1701.

geZandt Sarah Elizabeth Carter (ed.), The Van Zandt Family, Revision 1987, 319 pp, zonder index. p22 (CBG 2-10-1970/0.038):
Dutch ancestors of the New York Van Zandt family. A research in the archives of Arnhem (records of the Dutch Reformed Church) yielded the following information.

I. Wensel Michels, born abt. 1600, probably at Xanten (Rhineland, Germany), corporal of captain Pichelen, † after 27 May 1671, married Arnhem Eastermonday (14 April) 1628 Hilleken Hermensdr., widow.
Their children:
  1. Adam, follows II.
  2. Catharina ("Trijneken"), baptized Arnhem 31 March 1631, died in infancy.
  3. Hendrik, baptized Arnhem 12 Febr. 1633.
  4. Hermanus van Sant, bapt. Arnhem 13 Nov. 1635, soldier capt. Hallart, † 1672/1674, married (license Arnhem 27 May) 1671 Hermken Berentsdr, born Brummen; she remarried Arnhem 13 Jan. 1675 Ott Jacobsz. van Reems. Their son:
   5. Geertruid Wensels van Sant, bapt. Arnhem 10 Oct. 1638, married Arnhem 14 April 1665 Peter Rolbagh, bachelor, from Dinxperlo.
  6. Peter, bapt. Arnhem 26 Dec. 1642, died in infancy.
  7. Catharina van Sant, bapt. Arnhem 26 Jan. 1645, married Arnhem 6 March 1677 Walraven Teunissen, bachelor, soldier capt. Esden.
  8. Peter, bapt. Arnhem 4 Febr. 1647.
  9. Lodewijk, bapt. Arnhem 4 May 1649.

II. Adam van Santen (van Zandt), bapt. Arnhem 29 Oct. 1628, emigrated to New Netherlands June 1658, † 1658/1659, married Arnhem (license 21 Aug.) 1652 Jenneken Jansdr., daughter of Jan Hermsen; she remarried Albany 5 April 1659 Isaac Abrahamsz. van Deursen. Their children:
  1. Catharina van Sant (Zandt), bapt. Arnhem 9 Sept. 1653, married 1stly New York 25 Nov. 1673 Andries Roelofsz., bachelor from "Malmuyden" (probably Malmédy, Belgium); married 2ndly 1689/1690 Gerrit Wijnandtsz. van der Poel; he remarried New York (license 12 Febr.) 1697 Debora Warren.
  2. Eva, bapt. Arnhem 9 Dec. 1655, † prior to June 1658.
  3. Johannes, follows III.

III. Johannes van Sant (Zandt), bapt. Arnhem 22 April 1657, married 2ndly Albany 20 Oct. 1681 Margaretha Wijnantsdr. van der Poel.

Geslacht- en Wapenkunde, p101. Nav. LXI, 480-485.
‘Early immigrants to New Netherland, 1657-1664; 1658, Juni. In the Brewnfish,
   Adam van Santen (Van Zandt) & Wife and two children from Arnhem.
Marriage Record Dutch Church Albany, N.Y.:
Note:« April 5, 1659, Isaac Abrahamssen (van Deursen) van N. Amsterdam en Jannetje Jans. w. van Adam Sandt (Van Zandt) van Arnheym.»
From the above it is clearly evident that Adam van Santen (Van Zandt) died soon after his arrival in America, and his widow quickly remarried. The two children left by Adam Van Zandt (van Santen) were:
  Catrina Van Zandt, married Gerrit Wynantse Van der Poel, whom she bore two children, both seem to have died young. She died in New York, and Gerrit Wynantse Van der Poel married 2nd Feb. 12, 1679, Miss Deborah Warren, or Warm, no issue known.
  Johannes Van Zandt, married Margariet Wynantse Van der Poel, October 20, 1681, who bore him 10 children (names later) from which ther are a great many descendants now in the United States.

Among the effects of Adam van Santen (Van Zandt) was a credential certificate, a true copy of which I append hereto:
`A.D. 1638 Charles R.
Whereas we understand that Sir Walter Strickland our ambassador to the States of Holland has thought fit to constitute and appoint Wijnant van Zandt, Gentlemen, to act as our Agent in the City of Amsterdam for such service as shall hereafter be communicated te him.
These are to signify our approbation thereof unto the said Wijnant van Zandt, Gentlemen, giving him full power and authority to doe and perform all such duty as necessary and belonging to our Agent in that place until such times as we shall otherwise declare our pleasure.’

geZandt1 {www.vanzandtsociety.com}.
The Van Zandt Society, the Dutch Van de Sandt Foundation {www.user1.netcarrier.com/~muriel/VanZandtSociety}

GH_ Genealogische en Heraldische Bladen, maandblad voor geslacht-, wapen en zegelkunde, onder redactie van Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland. Den Haag. Uitgegeven vanaf jaar 1906.

Glimm {www.glimmerveen.com/Gen14a.html} 2002.
Charles A.H. Glimmerveen, * Dordrecht 25 sep 1946, directeur van Auto Unie Zeeland, zv Cornelis Willem Glimmerveen (* Dordrecht 1 sep 1921) x Dordrecht 2 aug 1945 Anastasija Timofjejewna Rvlowa (* Knjazjewo USSR 30 juli 1924), x Marianne Pieternella van Zanten, * Zwijndrecht 8 dec 1946, dv Marinus Pieter van Zanten (* Dordrecht 29 aug 1921) en Dirkje Bakker (* Dordrecht 31 mei 1923). Dochter
  Tamara Alexandra Glimmerveen, * Dordrecht 9 apr 1970.

GN_ Gens Nostra, Maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging, Amsterdam. Vanaf 1946. 1964, 1968, 1972 en 1984 niet gezien. GN jaar.

Gnet {gw.geneanet.org}/erpzip 2002. Rotterdam 1914.
Johannes Huibrecht van Zanten, Jan, x Cor Kant, dv Hendrikus Kanters en Antoinetta van Strien. Kinderen:
  H. van Zanten, Henny, x C.D.N. de Weerd, Kees.
  T. van Zanten, Trudie, x Mels ?. twee kinderen.
  A. van Zanten, Antoinette, x J. Rozing. drie kinderen.
  J.H. van Zanten,Jan, x Fransien ?, twee kinderen, oa.
 {Arian} van Zanten.
'jrdus' 2006.
Marie Rahel von Zanten, x Ulm (De) 3 feb 1724, x Joachim von Zittwitz, * ±1657, † Sylitz 30 dec 1713, zv Henning von Zittwitz * ±1620 † Gr. Leina 5 jan 1704 en Maria Hedwig von Oppen. Kinderen:
  Friedrich von Zittwitz, * 1697.
  Adam Erdmann Gottlob von Zittwitz, * Sylitz 28 apr 1710, † Pochra 26 dec 1717.
  Auguste Salome von Zittwitz, x 11 mei 1717 Georg Henning von Barfuss.
'Lenger' 2002.
Arie van Zanten, * Zeist 21 aug 1820, x Kaatje Koelman. Kind:
  Aaltje van Zanten, x Johannes Klomp, zv Pieter Klomp 1792-1876 en Maria Ruske 1798-1871. Johannes x1 Geertrui van Dijk (waaruit Maria Klomp x Teunis Elberse); x2 Aaltje.
Barend van Zanten, x Johanna Hendrika Borman. Kind:
  Willem van Zanten, x Johanna Aalten. Kind:
  Evert van Zanten, x Jannetje de Wit, dv Gerrit de Wit en Catharina Koelman (* Zeist 1 april 1848).
Johannes van Zanten, x Cornelia Jacobs van Aalten. Kind:
  Cornelis van Zanten, x Willemijntje van Veenendaal, dv Bart van Veenendaal 1810 en Willemijntje Apeldoorn 1816. Kinderen:
  Willemijntje van Zanten, x Cornelis Heijkamp, zv Dirk Heijkamp en Geertruida Oostenbrugge.
  Cornelia van Zanten, x Johannes Buitenhuis, zv Johannes Buitenhuis en Maria Verbeek.
'Marcodemol' 2002.
Jaap van Zanten, x Ria de Vreugd, dv Cornelis de Vreugd en Petronella Zwanenburg. Kinderen:
  Matthijs van Zanten.
  Arnoud van Zanten.
  Esther van Zanten.
'Rotzeb'
Ary van Zanten, x Voorschoten 2 sep 1725 Katharina Verwey, dv Waling Gerrits Verwey x Voorschoten 22 mei 1694 Maria Huiberts van der Kop. Kinderen:
  Elisabeth van Zanten, gd Voorschoten 10 mrt 1726.
  Heeltje van Zanten. gd Voorschoten 17 oct 1728.
  Grietje van Zanten. gd Voorschoten 10 dec 1730.
  Weijntje van Zanten, gd Voorschoten 22 feb 1733.
  Dirk van Z(S)anten, gd Voorschoten 3 apr 1735, x Cornelia Goeddagen, zie onder.
  Waling van Zanten, gd Voorschoten 7 apr 1737.
  Waling van Zanten, gd Voorschoten 5 oct 1738.
Kinderen van Dirk van Z(S)anten 1735 x Cornelia Goeddagen:
  1. Catharina van Zanten, gd Voorschoten 19 jan 1756, † Zevenhuizen 26 feb 1843, x Nieuwerkerk a/d IJssel 10 mei 1789 Pieter de Bruijn 1762-1836, zv Teunis de Bruijn (* Bergambacht 1733) en Elisabeth Karstens (* Zoetermeer 1736). (Kinderen van Catharina:
  Teunis de Bruyn, * Zevenhuizen 19 juli 1790, † Zevenhuizen 19 juli 1867, x Zevenhuizen 28 feb 1822 Agatha van Leersum, * Jaarsveld 19 feb 1796. 8 kinderen.
  Cornelia de Bruijn, gd Zevenhuizen 15 feb 1794.
  Elisabeth de Bruijn, * Zevenhuizen 11 feb 1798.)
  2. Ary van Santen, gd Voorschoten 23 juli 1758.
  3. Petronella van Santen, gd Voorschoten 2 mrt 1760.
  4. Pieter van Santen, gd Voorschoten 11 oct 1761.

Gotha Gothaishes Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Haüser, Alter Adel und Briefadel, 1923, 1929. Stamreeks Cornelius von Santen, 1580-1680, evangelisch. Rentmeester in Kleef, later Berlijn. Wapen blauw, goud, kogels, sterren. (◊ Niet overgenomen.)

Gr Provincie Groningen, {genlias.nl} en voor 1811 van {allegroningers.nl}.

GRA1674 Belastingkohier Den Haag 1674, Haagsche Cohieren II, 1674: Jaarboek van Die Haghe, H.E. van Gelder, Den Haag 1914/1915.
Van Gelder schat de rijkdom op 200 maal de belastingsom, hier dus 4000 en 1000 gulden. '- Ansen' is een toevoeging van hem.
  13202 De wed. van Santen - (?), belasting 20 gld, wijk A32.
  61601 De wed. Maria van Santen - Ansen, vroetvrouwe, beroepskode 25 2556, belasting 5 gld, wijk F16.
  61607 Gerrit van Santen, backer, beroepscode 16 1603, belasting 5 gld, wijk F16.

graf {www.gravenopinternet.nl}
  Marytgen Jans van Santen, (b.) 25 okt 1631, graf Binnenlandvaarderskapel nr. 29 met merk in ovaal. 4 afb. Informatie over de persoon: wed. Dominicus Gerrits.
  Clasina van Santen, (b.) 14 dec 1809, graf Buitenlandvaarderskapel 76. Straatnaam: Agter de Oude Kerk. Informatie over het graf: VURBANUS IAN SOON; eronder ovaal met schild waarop merk, ca 1600 Informatie over de persoon: 15.-. Tekening: t. Afbeelding.
  Elisabeth van Santen, (b.) 5 nov 1779, graf Zuiderzijbeuk 389. Straatnaam: Van de Princegragt over Amstel.... Informatie over de persoon: e/v dr Henricus Meyer. Afbeelding.

Grijpskerk Bevolkingsregister Grijpskerk 1880-1893. {www.betuwe.net/~elsingkb}
Hendrikje van Zanten, * Stroobos 9 dec 1843, x Anne Elsinga, * Lutjegast 27 juli 1842. Kinderen uit dit huwelijk:
  Anke, * Grijpskerk 28 mei1869.
  Cornelis, * Grijpskerk 8 sep 1871.
  Ridzert, * Grijpskerk 16 juni 1873.
  Jan, * Grijpskerk 6 apr 1875, † Grijpskerk 2 feb 1888, oud 12 jr.
  Antje, * Grijpskerk 16 apr 1877.
  Dirk, * Grijpskerk 1 juni 1881, † Bennebroek 21 juli 1947, 66 jr, 5 kinderen.
  Gerrit, * Grijpskerk 29 juli 1884.
  Jeltje, * Grijpskerk 27 nov 1888.

GrNGV1 {www.ngvgroningen.nl/vragen2001.html}
In Sappemeer werd op 2-6-1812 ene Roelf Nicolaas van Zanten geboren (zn. van Lijkel (=Niclaas) Hindriks van Zanten en Jantje Eppes Weerts). Hij overleed 4-11-1862 in Anjum (Fr.) Roelf Nicolaas trouwde (in Hoogezand) op 9-5-1846 met Annegina Alberts (geb. 26-11-1813 te Midwolda, overl. 23-3-1875 te Ezumazijl onder Anjum) en ze kregen (voor zover ik weet) drie kinderen, tw. Nicolaas, Albert en Jantina Cornelia. Alle drie geboren in Anjum.
Nicolaas tr. (Anjum) 19-5-1872 met Maria Tillema (geb 1-8-1850 te Harlingen, overl. 26-7-1935 te Amersfoort) en ze kregen 6 kinderen waaronder ene Annegina, * 1878. (◊ x 19 april 1872 Maria Tillema [Fr3].)

Groen {www.teele.nl/jacobcorsegroenewegen} 2002.
Arij Groenewegen, zeeman/ klapwaker, gd Maassluis 12 jan 1748. Aangenomen zoon van Pieter Groenewegen, † Maassluis 31 juli 1822, zv Pieter Groenewegen en Pietertje Bragger. Ondertrouw (1) Maassluis 1 apr 1773, x voor de kerk aldaar 6 juni 1773 Aaltje Moreé, * Rokagne. Ondertrouw (2) te Maassluis, x voor de kerk op 36-jarige leeftijd op zondag 23 mei 1784 aldaar met Neeltje van Es, werkster, * ca 1757, † Maassluis 23 juli 1820. Uit tweede huwelijk (kinderen 5-9)
9. Pietertje Groenewegen, * Maassluis 27 sep 1798, gd Maassluis 30 sep 1798, † Maassluis 13 mrt 1833. Gehuwd Maassluis 28 mrt 1821 Klaas van Zanten, 23 jaar oud, zeeman, * Maassluis 6 dec 1797, zv Maarten van Zanten en Antje van Zanten.

Jan Groenewegen, verwer, * Maassluis 26 dec 1818, † Rozenburg 11 jan 1898. Gehuwd op 23-jarige leeftijd Rozenburg 4 nov 1842 (getuigen: Arie Groenewegen oud 27 jaar verwer te Maassluis) met Petronella Oosterlee, 29 jaar oud (V.22), dienstbode, * Rozenburg 12 aug 1813, † Rozenburg 28 nov 1895, dv Pieter Oosterlee en Maria van Zanten. Uit dit huwelijk:
  1. Cornelis Groenewegen, * 31 aug 1843 te Rozenburg wijk b nr 39 (zie VI.57).
  2. Pieter Groenewegen, * Rozenburg 6 dec 1845.
  3. Krijn Groenewegen, * Rozenburg 20 okt 1848.
  4. Marinus Groenewegen, * Rozenburg 22 sept 1851.
  5. Johannes Groenewegen, * Rozenburg (wijk b nr 43) 2 juli 1855, † Rozenburg 7 juli 1855, 5 dg oud.

VI.63 Marinus Groenewegen, winkelier, * Rozenburg 22 sep 1851, † Rozenburg, zv Jan Groenewegen en Petronella Oosterlee, dienstbode. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 15 september 1876 te Rozenburg met Jannetje van Santen (VI.64), * maandag 10 maart 1851 te Rozenburg, † aldaar, dochter van Leendert van Santen en Johanna Bouwman. Uit dit huwelijk:
  1. Petronella Maria Groenewegen (VII.186), * Rozenburg 20 mrt 1880, † er. Gehuwd aldaar met Klaas Kleijwegt, landbouwer, * Rozenburg 12 aug 1879, † aldaar, zv Nicolaas Kleijwegt en Cornelia Bergwerff.
  2. Johanna Lena Groenewegen, * Rozenburg 2 juli 1882, † er. Gehuwd Rozenburg 26 juni 1902 Cornelis Marinus Verheul, * Rozenburg 21 jan 1880, † er, zv Maarten Verheul en Krijna Poot. Johanna en Cornelis krijgen 3 kinderen, * Rozenburg tussen 1902-1910.
  3. Jansje Cornelia Groenewegen, * Rozenburg 6 juni 1884, † Woerden, x Rozenburg Pieter Arie Riedé, timmerman, * Rozenburg 31 dec 1881, zv Willem Johannes Riedé en Christina Ydo.
  4. Maria Johanna Groenewegen, * Rozenburg 2 juli 1887, † er 31 dec 1891.
  5. Jan Marinus Groenewegen, * Rozenburg 3 mrt 1889, † er 15 feb 1891.

GTSant Geoffrey Thomas Sant, {members.optusnet.com.au/~gtsant}, 2003, weg.
Hugh Sant, * Middlewich, Cheshire, England, 1609, x Rugeley, Staffshire, England, 4 apr 1631 Margre Peynton, * Middlewich, 1612, died Sproston, Cheshire, 1667.

Gutteling Gutteling, Bohemen and related families, {www.gutteling.info}, 2008.

H

Haan {members1.chello.nl/~y.dehaan/}, 2002.
Doutzen van Zanten, * Achtkarspelen 25 jan 1900, † 5 feb 1967, dv Johan Hendrik van Zanten (foto) en Aaltje Smids.

Haasse Hella S. Haasse, Heren van de Thee, Querido, Amsterdam 1992, ISBN 9021465256. Roman maar geen fictie. Bertha Kerkhoven (zuster van de een jaar jongere hoofdpersoon Rudolf Eduard Kerkhoven) is dochter van mr. R.A. Kerkhoven -1890, advocaat te Deventer, in Veenderij en Kwekery te Dedemsvaart, inspecteur van het lager onderwijs in Overijssel, lid Provinciale Staten, die in 1845 vertrok naar Indië.
Bertha is getrouwd is met de 18 jaar oudere Jan Joseph van Santen. J.J. van Santen is hoofdagent te Batavia vanaf 1873, later directeur van de Nederlands-Indische Handelsbank, woonde in Batavia, later Amsterdam, overlijdt plotseling in januari 1896 (p244). J.J. van Santen verkrijgt 6 mei 1876 een vierde van het landgoed Gamboeng in de Preanger, West Java (p131). Vader van een dochter Nonnie, * Batavia 1871?, een zoon Adri, * Batavia 1873? en zoon Rudi van Santen, * Batavia 1874? Bertha overlijdt in de kraam van Rudi (p124). De kinderen woonden, Rudi tot 1881, bij zijn tante Cateau Kerkhoven en oom Joan E. Henny (landsadvocaat te Batavia) te Buitenzorg, daarna in Nederland.

Hamakers {www.hamakers.nl} 2007.
Santen, Arie van, * Vlaardingen 1841, † Rotterdam 6-12-1876, melkverkoper, x Catharina van der Knoop. Hieruit
Hugo van Santen, * Rotterdam 8 okt 1869, winkelier, woonde Korte Wijnbrugstraat Rotterdam (1897), x Rotterdam 5 nov 1896 Johanna Elizabeth van der Heiden, * Delfshaven 4-5-1871, dv Paulus van der Heiden x Johanna Elisabeth van Leersum. Zoon:
Arie van Santen, * Rotterdam 29 mei 1897, † Rotterdam 10 feb 1971, chauffeur, x Rotterdam 30 jan 1924 Johanna Hamakers, * Rotterdam 13-9-1900, † Rotterdam 19-1-1926, dv Franciscus Johannes Hamakers x Anna Maria de Zwart. Hieruit
  Kinderen:
  1. Hugo van Santen, * Rotterdam 5 feb 1924, † Brunssum 20-12-2006, gemeenteambtenaar, x Rotterdam 4 mei 1955 Everdina Visser, * Warnsveld 9 sep 1925.
  2. Anna Maria van Santen, * Rotterdam ±23 nov 1925, † 10 aug 1927.

Kinderen van Hugo en Everdina:
  1a. Arie Johannes van Santen, * Zutphen 27-11-1956, leraar, x Brunssum 22-1-1978 Maria Louise Renders, * Eindhoven 14-2-1955. Kinderen:
  Janneke van Santen, * Brunssum 27-3-1983.
  Joost van Santen.
1b. Jan Hugo van Santen, * Zutphen 31-12-1958, accountmanager, x Brunssum 3-2-1995 Maria Silvia Frederika Wilhelmina Frings, * Heerlen 22-6-1958.

haSAN_ CBG genealogische handschriften [CBG GH; JC] Dossier Van Santen, van Zanten, o.a.:

haSAN1 Uitgebreide genealogie tot ongeveer 1746. Amersfoort, Delft, Rijnsburg.

haSAN2 Collectie van Zanten. O.a. Cornelis Ewoud van Zanten 1803, schippersknecht, x Maria van der Krans, Vlaardingen. Etc.

haSAN3 Collectie van Zanten.
Willem van Zanten, x 18 apr 1694 Josyna Foular. Ouders van
1. Anna van Zanten, * 20 feb 1695, x Johannes Nelle.
2. Fons. 3. Jacobus. 4. Joost. 5. Willem, * Noot 1703.
6. Juthius (?), naar Leiden. Etc.

haSAN4 Collectie Delft. O.a. Dirk Dircksz van Santen (ca 1560), Gerrit Boeckelsz van Zanten (1489) en Gerrit van Zanten (2 mei 1443).

haSAN5 Jan Jorisz van Zanten (1746). Rozenburg, Maasland.

haSAN6 Collectie Van Rijn. Erris Hendrichsz. van Zanten, x1 1668, x2 1678.

Hattem {www.hattem.nl} 2009.

Hattem1 F.A. Hoefer, De kerk van Hattem, Vereniging Gelre, Arnhem, P. Gouda Quint 1900. [RA Gld]
1573: “Betaelt den 14 Marti Jacob van Santen, goltsmit tZwoll, van olyedooskens te maecken ende doosken om der crancken te berichten, mit lepelen ende anders, soals die pastoor mit hem bedonghen hadde, 4 rijder gulden, te 24 stuv. den gulden, ende noch 7 stuv. an gelde ende uutgelecht 2 kan wijns, 14 stuv. van 1 kelck schoone te maecken ende anders, present die pastoor, facit tsamen 4 golt guld. ende 5 stuv.”
Na de beeldenstorm gebruikt raad het zilver uit de kerk. “Item ick hadde Jacob van Santen, goltsmit tZwoll, gedaen 10 loet van de kercken gebroocken silver, dat ick in mijn bewaer hadden mit consent des raedts, om een nieuwe stadtzegel dairaff te maecken mit 1 kettene om dair sleutelen an te hangen, wouch omtrent 6 loot, is overghebleven 4 loot ende voir 2 stuv. min ende hilt dat voir 16 stuv. tloot, dairaff gecort van het maecken 40 stuv., hij solde wel 1 stuv. voir het loot meer gegeven hebben, dan wolde meer voir tmaecken ghehadt hebben ende vur gelt, dus hebbe ick van hem die reste ontfangen an gelt, present Bruynck, facit 23 stuv. (Stadsrekening 1578/79.)”

heDelft CBG en G.A. van Delft, W. van der Lelij Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raden der stad Delft, 1477-1772.
  p5: Het wapen `In blauw drie gewende zilveren pauwen' gebruikt door Claes Jansz. van Santen, Veertigraad van Delft 1618, † 10-1-1638, en
  p19: Nicolaas van Santen, 1626, 1638.
  p10: `In rood drie springende zilveren geiten, goud gehoefd en gehoornd', Beukel Jansz. van Santen, Veertigraad van Delft 1550, en anderen.

Heesterman {familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/e/Ralph-J-Heesterman} 2004.
Willem Heesterman, †Rotterdam 18 dec 1855, x Rotterdam 11 nov 1799 Elisabeth van Santen. Kind: Cornelis Heesterman, * Rotterdam 28 apr 1806, † Rotterdam 7 mei 1862.

heGorinchem CBG, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Drossaerden en Vroedschappen mitsgaders Schepenen der stad Gorinchem 1416-1778, blz. 56 en 66.
Wapen: in zilver drie geopende rode burchten. Wapenvoerder: Lambert Jansz. van Santen, Schepen van Gorinchem 1623.

heHAN Heraldische Mitteilungen, Monatschrift des Vereins `Zum Kleeblatt', Hannover. 1922 p5.

Hek1 René de Hek, Bergschenhoek, {home.planet.nl/~hek00128/stamreeks}, 2007. Nummering komt van een kwartierstaat.
4440 Willem Arendsz van Santen, * ca 1585, † 1657, x
4441 Machteld Pietersdr, † ca 1655.
2220 Joris Willemsz van Santen, * Monster ca 1636, x Naaldwijk 12 dec 1660
2221 Janntge Jans van der Lely, * Monster ca 1638. Uit dit huwelijk:
  Pieter van Santen, ged Monster 26 nov 1660.
  Annetje van Santen, ged Monster 26 mrt 1663.
  Magdalena van Santen, ged Monster 30 nov 1664.
  Jacob van Santen, ged Monster 28 okt 1668.
  Willem van Santen, ged Monster 30 nov 1670, zie 1110.
  Johannes van Santen, ged Monster 10 jan 1677.
  Arent van Santen, ged Monster 19 mrt 1679.

1110 Willem van Santen, ged Monster 30 nov 1670, † Colombo Indië 8 juni 1751, vertrekt in 1707 met het schip 'Het Huijs de Loo' voor de kamer Amsterdam als soldaat naar Nederlands Indië, x Monster 18 apr 1694
  1111 Josina Jacobsdr Foulaz / Foular, ged Monster 25 dec 1671, † juni 1738, dv Jacob Jansz Foular x Willemken Joosten Sijtregtop. Uit dit huwelijk:
  Anna van Santen, ged Monster 20 feb 1695, x Monster 20 juli 1721 Johannes van Nelle , * Wateringen ca 1698. 10 kinderen.
  Joris van Santen, ged Monster 26 feb 1696.
  Jacob van Santen, ged Monster 5 juni 1697.
  Willem van Santen, ged Monster 3 jan 1700.
  Willem van Santen, ged Monster 4 nov 1703, x Trijntje Oosterlee.
  Justinus van Santen, ged Monster 3 jan 1706.

Hek2 idem.
4410 Willem Huibrechtsz van Sant(en), * 1586 of 1587, begr De Lier 1673 of 1674, schoenmaker, schepen van De Lier, x
4411 Arentje Franckendr van Velden, † De Lier tussen 29 mrt 1669 en 6 okt 1671, dv Frank Cornelisz van Velde. Uit dit huwelijk:
  Hubrecht Willemsz van Santen, ged De Lier 14 sep 1631,
   x1 De Lier 15 feb 1656 Trijntje Philips Rodenburgh, afkomstig uit De Lier, † De Lier 1665 of 1666,
   x2 De Lier 13 sep 1668 Lijsbeth Cornelis Groen,
   x3 De Lier 10 mei 1682 Trijntje Willems Thoen.
  Maartje Willems van Sante(en), geloofsbelijdenis De Lier 1640, † De Lier na 13 nov 1678 (komt voor op de jaarrekening van de begraafgegevens 1678-1679 van De Lier voor 12 pond), x1 De Lier ca 1638 Pieter Pietersz Boeckesteijn (ook genaamd Verhouck), * De Lier ca 1614, begr De Lier 9 apr 1655 in de Oude Kerk, 10 kinderen Boekesteijn,
   x2 De Lier 13 okt 1659 Pieter Arentsz Swael, afkomstig uit Charlois, woonde op Blankenburg.
  Neeltje Willems van Santen., x1 De Lier 3 nov 1641 Adriaen Abrams Swaerevelt,
   x2 De Lier 12 mei 1668 Joris Willemsz van der Velde.
  Vranck Willemsz van Santen, afkomstig uit De Lier, † voor 8 juli 1692,
   x1 ' s-Gravenzande 2 okt 1644 Neeltje Willemsdr Dijxhorn,
   x2 De Lier 6 mei 1657 Grietje Jans van den Bosch, afkomstig uit De Lier, † na 8 juli 1692.

Hekke {www.belcampo.com/belcamponl} 2001.
Parenteel van Frederik Jacobs Hekke
II Antje Frederiks Hekke, arbeidster, * 7-1-1786 te Metslawier, † 15-5-1853 te Dokkum, dv Frederik Jacobs Hekke en Aaltje Engels van Minnen. Gehuwd met onbekende. Uit dit huwelijk:
  1. Johan Hindrik van Santen (zie III).
III Johan Hindrik van Santen, kleermaker, * 3-12-1805 te Dokkum, † 1-7-1847 te Surhuisterveen. Gehuwd (1) 25-11-1827 te Dokkum met IJbeltje Ritskes Kiestra, dienstmeid, † 24-2-1829 te Dokkum, dv Ritske Harmens Kiestra. Gehuwd (2) 11-10-1829 te Dokkum met Geertje Pieters Posthumus, * 1-8-1802 te Holwerd, † 24-9-1887 te Surhuisterveen, dv Pieter Jetzes, schipper, en Jeltje Davids. Uit het eerste huwelijk:
  1. Lodewijk, * 12-2-1829 te Dokkum, † 4-2-1830 te Dokkum. Uit het tweede huwelijk:
  2. Jeltje (zie IVa).
  3. Antje, * 24-11-1832 te Achtkarspelen, † 28-8-1851 te Achtkarspelen.
  4. Petronella, * 7-4-1835 te Achtkarspelen, † 17-11-1836 te Achtkarspelen.
  5. Frederik (zie IVb).
  6. Dieuwke, * 20-12-1840 te Achtkarspelen, † 12-1-1842 te Achtkarspelen.
  7. Pieter, * 13-3-1843 te Achtkarspelen, † 23-5-1849 te Achtkarspelen.
IVa Jeltje van Santen, * 31-3-1830 te Dokkum, † 15-10-1871 te Achtkarspelen, dv Johan Hindrik van Santen (zie III) en Geertje Pieters Posthumus. Gehuwd 6-3-1852 te Achtkarspelen met Liekele Jans Pama. Uit dit huwelijk:
  1. Hendrik, * 12-5-1852 te Achtkarspelen.
  2. Dieuwke, * 25-1-1855 te Achtkarspelen.
  3. Jan, * 20-10-1857 te Achtkarspelen.
  4. Geertje, * 16-6-1860 te Achtkarspelen.
  5. Geertje, * 9-5-1861.
IVb Frederik van Santen, zadelmakersknecht, * 21-6-1838 te Surhuisterveen, † 2-5-1911 te Achtkarspelen, zv Johan Hindrik van Santen (zie III) en Geertje Pieters Posthumus, woonde te Surhuisterveen. Gehuwd 14-5-1864 te Achtkarspelen met Sijke Tiekstra, dienstmeid, * 7-8-1840 te Oostermeer, † 5-1-1892 te Surhuisterveen, dv Teunis Bouwes Tiekstra, arbeider, en Doutzen Dirks Leest, arbeidster. Uit dit huwelijk:
  1. Johan Hendrik van Zanten (zie Va).
  2. Doutsen (zie Vb).
  3. Teunis, * 19-5-1870 te Achtkarspelen.
  4. Pieter (zie Vc).
  5. Geertje (zie Vd).
  6. Bouwe (zie Ve).
  7. Jelle, * 18-3-1878 te Achtkarspelen, † 2-4-1878 te Achtkarspelen.
  8. Jelle, * 13-3-1883 te Achtkarspelen, † 7-5-1908 te Achtkarspelen.
Va Johan Hendrik van Zanten, postbode, * 26-11-1866 te Surhuisterveen, † 9-2-1901 te Donkerbroek, zv Frederik van Santen (zie IVb) en Sijke Tiekstra, dienstmeid. Gehuwd 14-5-1892 te Achtkarspelen met Aaltje Smids, * 4-1-1869 te Smallingerland, † 26-6-1946 te Boelenslaan, dv Sander Johannes Smids, arbeider, en Fettje Geerts Geertsma. Uit dit huwelijk:
  1. Fetje (zie VIa).
  2. Sijke, * 27-4-1894 te Achtkarspelen, † 11-9-1940 te Achtkarspelen. Gehuwd 28-10-1920 te Achtkarspelen met Jelle PAMA.
  3. Fokje (zie VIb).
  4. Doutzen, * 26-1-1900 te Achtkarspelen. Gehuwd 18-5-1922 te Achtkarspelen met Machiel de Haan.
Vb Doutsen van Santen, * 4-3-1870 (◊ 2-3-1865) te Achtkarspelen, † 2-10-1899 te Achtkarspelen, dv Frederik van Santen (zie IVb) en Sijke Tiekstra, dienstmeid. Gehuwd 14-7-1894 te Achtkarspelen met Pieter Rinsma. Uit dit huwelijk:
  1. Oebele, * 9-12-1894 te Achtkarspelen, † 28-12-1894 te Achtkarspelen.
  2. Oebele, * 13-8-1896 te Achtkarspelen, † 20-10-1896 te Achtkarspelen.
  3. Sijke, * 25-12-1897 te Achtkarspelen.
  4. Oebele, * 28-6-1899 te Achtkarspelen.
Vc Pieter van Santen, * 6-2-1873 te Achtkarspelen, zv Frederik van Santen (zie IVb) en Sijke Tiekstra, dienstmeid. Gehuwd 29-5-1897 te Achtkarspelen met Antje Boonstra. Uit dit huwelijk:
  1. Wietske, * 19-2-1898 te Achtkarspelen. Gehuwd 31-5-1919 te Achtkarspelen met Andries Boersma.
  2. Sijke, * 31-3-1900 te Achtkarspelen, † 27-1-1987 te Surhuisterveen. Gehuwd 7-1-1977 te Buitenpost (Achtkarspelen) met Eelke Dirks Wolters, * 11-8-1903 te Akkerwoude, † 22-2-1986 te Drachten.
  3. Sjoukje, * 19-8-1902 te Achtkarspelen, † 7-5-1906 te Achtkarspelen.
  4. Johan Hendrik, † 18-8-1908 te Achtkarspelen.
Vd Geertje van Santen, * 15-5-1876 te Achtkarspelen, dv Frederik van Santen (zie IVb) en Syke Tiekstra, dienstmeid. Gehuwd 24-8-1901 te Achtkarspelen met Durk Weening. Uit dit huwelijk:
  1. Johan Hendrik, * 6-4-1901 te Achtkarspelen.
  2. Sijke, * 4-10-1902 te Achtkarspelen.
Ve Bouwe van Santen, * 18-3-1878 te Achtkarspelen, zv Frederik van Santen (zie IVb) en Sijke Tiekstra, dienstmeid. Gehuwd 17-5-1902 te Achtkarspelen met Sjoukje Postuma. Uit dit huwelijk:
  1. Sjoukje, geboren 1908, † 17-5-1909 te Achtkarspelen.
  2. Anna, geboren 1913, † 4-6-1914 te Smallingerland.
  3. Geertje, geboren 1921, † 28-2-1922 te Smallingerland.
  4. Teunis, geboren 1922, † 16-1-1923 te Smallingerland.
  5 (◊ 1a). Fokje, † 5-3-1914 te Smallingerland.
VIa Fetje van Zanten, * 20-3-1893 te Achtkarspelen, † 20-10-1934 te Smallingerland, dv Johan Hendrik van Zanten (zie Va) en Aaltje Smids. Gehuwd 17-5-1918 te Smallingerland met Johannes de Vries. Uit dit huwelijk:
  1. levenloos kind, * 16-2-1932 te Smallingerland, † 16-2-1932 te Smallingerland.
VIb Fokje van Zanten, * 9-4-1897 te Surhuisterveen, † 25-9-1982 te Drachten, dv Johan Hendrik van Zanten (zie Va) en Aaltje Smids. Gehuwd 25-9-1919 te Buitenpost met Jacobus van der Wijk, groentehandelaar, boer, * 7-1-1892 te Boelenslaan, † 20-11-1969 te Boelenslaan, begraven te Boelenslaan, zv Andries Barelds van der Wijk, arbeider, en Fopkjen Jacobus Dalstra. Uit dit huwelijk:
  1. Andries (VIIa).
  2. Johan Hendrik (VIIb).
  3. Fopkjen (VIIc).
  4. Bareld (VIId).
  5. Petrus (VIIe).
  6. Aaltje, * 6-4-1929 te Boelenslaan, gem. Achtkarspelen. Gehuwd met Luutzen van Huizen, * 5-8-1922.
  7. Douwe (VIIf).
  8. levenloos kind, * 3-5-1935 te Achtkarspelen, † 3-5-1935 te Achtkarspelen.
VIIa Andries van der Wijk, * 2-4-1920 te Boelenslaan, gem. Achtkarspelen, † 24-4-1991 te Assen, woonde te Assen. Gehuwd met Sietske Marinus, * 24-12-1921, † 9-2-1994 te Assen, dv Anne Marinus en Jeltje Pieters Lindeboom. Uit dit huwelijk: Jacobus.
VIIb Johan Hendrik van der Wijk, groentehandelaar, * 23-1-1922 te Boelenslaan, woont te Surhuisterveen. Gehuwd 30-8-1951 met Geertje Veenstra, * 20-12-1925. Uit dit huwelijk: 1. Fokje. 2. Coby.
VIIc Fopkjen van der Wijk, winkelbediende/telefonist Wehkamp, * 20-9-1923 te Boelenslaan, woont te Zwolle. Gehuwd 9-9-1948 te Buitenpost met Johannes (Jo) Schoonveld, PTT telefoonbeamte, * 24-8-1922 te Ten Boer, † 19-4-2000 te Zwolle, zv Willem Schoonveld, boerenarbeider, en Lijsbeth Antonides, hoedenmaakster. Uit dit huwelijk zes zonen.
VIId Bareld van der Wijk, groentehandelaar, winkelier, verzekeringsagent, * 10-7-1925 te Boelenslaan, gem. Achtkarspelen, † 6-9-1999 te Ureterp, woonde te Ureterp. Gehuwd 28-2-1950 te Grootegast met Klaske Kuperus, * 24-12-1927 te Groninger Opende, dv Age Wietzes Kuperus en Minke Durks Veenstra. Uit dit huwelijk vier kinderen.
VIIe Petrus van der Wijk, * 18-11-1927 te Boelenslaan, gem. Achtkarspelen. Gehuwd 26-4-1956 te Buitenpost, gem. Achtkarspelen met Geertje Holthuis, * 1930.
VIIf Douwe van der Wijk, groentehandelaar, * 5-1-1931 te Boelenslaan, gem. Achtkarspelen, woont te Buitenpost. Gehuwd met Tettje Veenstra, * 3-5-1931, † 29-5-1995 te Drachten. Uit dit huwelijk drie kinderen.

heLEE Leenaerts, Generale Heraldisch Repertorium. [CBG]
De Troeyer. B.- Hendrik van Santen (was in 1587 gardiaan te Mechelen).
Franciscana, XXVIII, 1973, s.

heMUS Musschart, wapen beschrijvingen op microfiches [CBG]. 62a (3 vogels), 10q, 28a (Daniel H. van Santen, student te Leiden, omstreeks 1646. 5 bolletjes, halve maan), 30e (smalle dwarsbalk, boven 3 rozen, witte leeuw?), 37h, 38f, 46l, 55e. (◊ Niet alles bekeken.)

heRAA J.Th. de Raadt, Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Société Belge de Librairie Bruxell
“Zanten ( Jean van), échevin d' Aerschot, 1425, 6: Trois fleurs de lis au pied coupé; au franc-quartier brochant chargé d'un maillet penché. L.: .Jan van Santen scab aerscot (Abb de Sainte- Gertrude, à Louvain, et Etabl. relig., C. 3608, A.G.B.).”
B.A.M. van Santen, 1787 Caelevoort (Calevoet), de gueules à trois lièvres élancés. Etc.

heRIE J.B. Rietstap, Armorial Général, Gouda 1884-1887. Ill.
  `{Santé (de la) — Bret. D'azur à sept mâcles d'or, 3, 1 et 3.'
  `{Santen (van)} et {Duyst van Santen} --- Delft. De gu. à trois boucs ramp. d'arg., onglés et accornés d'or, C.: un bouc de l'écu, iss.'
  `{Santen (van)} — Holl. D'azur à trois paons d'arg. C.: un paon, entre un vol.'
  `{Santen (van)} — Bois-le-Duc. De sa. au chev. d'or.'
  `{Santen (van) de Somersdyk} — Holl. D'or à trois oiseaux, 2 et 1. acc. en p. de trois poissons posés en bandes, rangés en fasce, le tout de sa.'

heRIEna J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Wolters, 1887. Tweede deel, blz. 324.
“Eeuwout Willemsz. Prins, reeder te R'dam, ald † 1593 huwde ald 25 jan 1577 met Anna Wittert” … `zes kinderen, 4 gehuwd
b. Willem Prins, brouwer te Rotterdam, aldaar geboren, en overleden in Nov 1632, geh. met Maria van Santen (uit een Delftsch patricisch geslacht), wier enige dochter Anna Prins, huwde met Balthazar Coeymans, ridder van St. Michel, ambachtsheer van Alblasserdam, Streefkerk en Nieuw Lekkerland, raad in de vroedschap te Haarlem.'

heRIEs Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap III, V.&H. V.Rolland, Heraldr `ZANTEN (van) — P. de Malines. De gueules à trois lièvres élancés. C.: un lièvre issant. (Cachet de 1787. — De Raadt).'

heSCH Mr. O. Schutte, De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen, De Walburg Pers, Zutphen 1975, deel 88.
`[martii 1646] Daniel H [lege: Gerardi] van Santen, Campensis, iam consul in urbe patria'.
In goud een golvende dwarsbalk, vergezeld boven van twee achtpuntige sterren, beneden van een wassenaar, de laatste vergezeld boven van drie en aan weerszijden van één bezant, alles van zilver; dekkleden en wrong: goud en zilver; helmteken: een vrouweborstbeeld van natuurlijke kleur, met blond haar, een haarlint van zilver en gekleed van goud.

Symbolum:Sic vive quasi cras
Sic disce quasi nunquam
}moritures      Leef alsof het morgen is
Leer als nooit tevoren
}zij zullen sterven
Volgens Leidsche Academie is Gerardus van Santen geboren in Amsterdam 1646.

heSIE J. Siebmacher, Grosses und allgemeines Wappenbuch, Von Bauer und Raspe, Nürnberg.
  III-3-10 (1871).
Getekend wapen (links dubbele keper, rechts gedeeld, boven een leeuw). Onder de titel `Santen':
   `In Mecklenburg stillschweigend als adlig anerkannte, aus Holland stammende, ursprünglich van Santen geheissene Familie, welche in Parchim, Templin und Cröpelin vorkomt.'.
   `Santen kommen in meckl. Staatshandbuch als bedienstet vor.'.
III-2 (1878) seite 345, 399 `Santen. Mecklenburgisches, aus Holland stammende Geschlecht, aus dem in der Gegenwart mehrere in Preuss. Militärdiensten stehen. Schild: Schräglinks getheilt, oben 3 Sterne (2.1) unten 3 Kugeln (1.2) Helm: Zwischen 2 Büffelhörnern ein geharnischter ein Granate halternder Arm.'.
   `1869 in Bremen kommen Herrn v. Santen vor, die sicher mit obiger Familie gleichen Ursprung haben.'.
  VI-1 (1886) seite 33 `Santen sollen keine Adelsrechte haben.'

Heymans {www.antenna.nl/~daktari} 2001.
Paulina van Asten, gd Helmond, 21 feb 1796, † Helmond, 30 juli 1831, x Helmond 9 apr 1818 Coenraad Nicolaas Heymans, zn van Engelbertus Heymans en Geertruida van Santen, * 's Hertogenbosch, 19 juni 1781, † Helmond, 16 sep 1848. Uit dit huwelijk 6 kinderen Heymans, 1819-1831.

 

heZeeland CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 8.
Wapen: in rood drie springende zilveren geiten, goud gehoornd. Wapenvoerder: Johan van Santen. Raad in den Hoogen Raad, benoemd 17 november 1603, wegens Zeeland, † 26 okt 1609.

Hggraf Algemene begraafplaats in Hillegom. o.a.
Pieternella Wilhelmina van Zanten - Suwijn, * 8-12-1902, † 18-8-1970, en Johann Wilhelm van Zanten, * 14-9-1898, † 21-7-1979.

Hoeks {home-3.worldonline.nl/~ehhoekse/KWhoeksema.htm} 2002.
Jacob Nannings Hoeksema, * Bedum 22 nov 1813, † U.S.A., x Middelstum 10 mei 1844 Dieuwerke Gerards Slinkman, * Bedum 21 sep 1819, † U.S.A.. Kind
Gerrit Hoeksema, * Westerwijtwerd 10 maart 1860, x1 U.S.A. Grietje de Jong, * Nederland, x2 U.S.A. 22 november 1912 Dewerke van Zanten, * Thesinge 14 februari 1868, dv Siemen van Zanten en Katharina Maat.

Hoop {home.kabelfoon.nl/~hoop}, 2002.
Petronella van Santen, * Maasland 6 maart 1839, † Maasland 28 jan 1920, x Maasland 25 mei 1860 Huibrecht van den Berg zv Jan Berg en Jaapje Poot. Ouders van
Jannetje van den Berg, * Maasland 5 mei 1866, † Leidschendam 7 feb 1943, x Maasland 14 juni 1896 Cornelis Hendrikus de Ruyter, kas tuinier.

Hout_ Cornell van den Hout, 2006, {www.wouterclaes.nl}.

I

IC_ Portretten bij het Iconografisch Bureau, Den Haag. Van Santen.

IC1 Agneta van Santen, dv Dirck van Santen x Anna Duyst van Voorhout, (1538-≥1593), x 1561 Gerrit Fransse Meerman. (◊ Geboren 1539 vlg. [OH1914].)

IC2 Anna Duyst van Santen, * 1604, begraven Den Haag 25 sep 1652, dv Mr. Dirk van Santen x Agatha van Melvisdijck, ondertrouwt Den Haag 9 feb 1625 Gijsbert van Hogendorp (coll. erven Mazal-Schod, Den Haag). Idem (coll. Armstrong-Hogendorp, Genève).

IC3 Corr. dr. F. Kamp te Bochum 1969, 1970, Verlag Ferdinand Kamp, 462 Bochum.
Beuckel van Santen, * volgens portret 1524, (zv Dirck Jan Beukelsz. van Santen † Delft 31 dec 1551 x Anna Duyst van Voorhout Hendricksdr.), x Delft 1560 Catharina Meerman. Met wapen. 'Weldoen best, soe Godt wil'.

IC4 Corr. Mr Buckley, Wilfred Basingstoke 1932 map II. Charlotte van Santen, * ≤1618.

IC5 Elan(d)t Duyst van Santen.

IC6 Floris van Santen. Lakenhal in Leiden, in groep.

IC7{} Geertruida van Santen, x Nicolaas Noppen, ca 1830. Frans Hals.

IC8 Bulletin Rijksmuseum j28, n2, p83, 1981. Hermanus van Santen, * 1774, † 1843, oppasser Rijksmuseum.

IC9 Laurentius van Santen, * 1 feb 1746, † 10 apr 1789, letterkundige en curator Leidse Universiteit.

IC10 Maria van Santen, * 1469, † 1538, dv Beukel Gerritszn x Elisabeth Bheyner(s), x Joost Aemise van den Burch. Wapen anno 1534. Coll. Hoge Raad van Adel. Driemaal.

IC11 Machteld Catharina van Santen, * Delft 14 dec 1600, † Utrecht 15 dec 1677, dv Willem van Santen x Catha. de Rechtere, x Delft 28 sep 1627 Andries van der Muelen. Wapen in rood 3 bokken.

IC12 Soetje Duyst van Santen, * 1569, x Lucas van der Dussen. Wapen in rood 3 bokken.

IC13 Willem van Santen, * 1564, zv Frans Duyst van Santen x Liedia van Welhouch (Welhonck?), x Delft Catharina de Rechtere.

IC14 Portretten Van Zanten. Johanna van Zanten, * Den Haag 8 sep 1776, † Den Haag 28 mei 1829, dv Willem van Zanten x Hillegonda van Aken, x 1800 Cornelis Gout. Pastel, ovaal, afmeting 14x11,5cm, coll. mr. dr. L. de Gou.

IC15 Collectie Verschoor, Den Haag.
Machtelina Cath. van Zanten, weduwe van Andr. van der Muelen 1627.

IC16 Collectie Verschoor, Den Haag 1890.
Willem van Zanten, * 1564. Beschreven Moes no. 9384.

IT_ Bescheiden in Italië, deel van Rijks Geschiedkundige Publicatiën, M. Nijhoff. [VU]

IT1 Dr. J.A.F. Orbaans, Bescheiden in Italië, deel 1, 1911, Rome, Vaticaans bibl. Deel 10 van Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
  1611. Fol. 24 in een ‘rolo de famiglia’ van Paulus V komt onder de ‘diversi della corte’ voor: ‘Giovanni Santi architetto dello fontane’.

IT2 Bescheiden in Italië, deel 2, 1913. Deel 12 van Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
1612 (fol 138F). In ‘INTROITUS ET RECEPTA VENERABILIS ARCHICONFRATERNITATIS BEATAE MARIAE CAMPI SANCTI IN URBE’ (kasboek van de architecten broederschap) komt voor ‘Adi. Gennaro- Dal signor Errigo Gravio per la sepultura del quodam Pietro van Santen: Sc.1.-.’.

IT3 Dr. G.J. Hoogewerf, Bescheiden in Italië, deel 3, 1917. Deel 17 van Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
p173. In Handschrift van Giovanni Baglioni, Vite, 1642, Rome, p165, komt architect Jan van Santen voor. Hij begon `studioli' (kunstkabinet = klein paleis in hout) te maken, wat later velen in huis hadden.
p372. Giovanni Flammingo, architect. Andere naam voor genoemde Jan van Zanten.

J

JanHugo Uit e-mail van Jan-Hugo van Santen, 10 sep 2002.
Arie van Santen 1843-1896, gehuwd met Catharina van der Knoop. Uit dit huwelijk:
Hugo van Santen getrouwd met Joh Elizabeth van der Heijden. Uit dit huwelijk komt mijn opa:
Arie van Santen 29 mei 1897/ 10 feb 1971 getrouwd met Hamakers.
Zoon hiervan is mijn vader Hugo van Santen 5 feb 1924 getrouwd met Everdina Visser geboren te Warnsveld 9 sep 1924.
Uit dit huwelijk komt voort:
Arie-Johannes van Santen 27 nov 1956 te Zutphen, getrouwd met Maria Louse Renders 14 feb 1955 te Eindhoven, kinderen hieruit zijn:
Janneke van Santen 27 mrt 1983 geboren te Brunssum en
Joost van Santen 18 mrt 1986 geboren te Brunssum.

Jarnitz Jahrbuch des Deutschen Adels, deel 2, Berlin 1898, blad 644.
Christoph Balthasar von Normann, * Jarnitz 25-5-1777, † er 16-5-826, x Wilhelmine von Platen, ouders van: Auguste, * Jarnitz 14-10-1808, x Hermann von Santen, Jarnitz.". Jarnitz, Neuendorf, Sabitz en Bossin in district Bergen auf Rügen.

JC_ Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, Nassaulaan 18. Deel 1 in 1947. Index van 1947 en 1948 in 1949.
In jaarverslagen:
  1971: Opdracht tot archiefonderzoek betreffende familie Van Santen gedaan.
   Aanwinsten genealogieën, handschriften,
  1970/71: Collectie J.J. Hooft van Huysduynen, o.a. Van Santen.
   Legaat H. van Hoogdalem Hz., o.a Van 't Sant.
  1974: Collectie van Gemerden (geschenk van de heer G. Diender; betr. vrijwel uitsluitend Goeree-Overflakkee en IJsselmonde): 0.a. Van Zanten.
  1981: Collectie J. de Vries, notaris te Dirksland. Vrijwel uitsluitend kwartierstaten van families gevestigd op Goeree en Overflakkee. O.a. Van Zanten.
   1987: Collectie K.R. Brown. O.a. Van Santen.

JeanZK {homepages.rootsweb.com/~jeanzk} 2001.
Jan Herm Santen, - 1831, x Catharina Welmers - 1831. Hieruit
Johannes Hermannus Santen, 1795 - 1831, x Anna Maria Boven. Hieruit
Johannes Hermannus Santel (◊ met 'l'), 1815 - 1891, x Maria Adeleid Wester, 1812-1890.

JohanAvZ {www.ewranglers.com/~johan}, 2003. Johan Andries van Zanten, lived 1996 in Chicago, 2002 in Laurel, Maryland, USA. Laurel is almost exactly midway between Baltimore and Washington, D.C. I inherited 'Johan Andries' from my great-grandfather, Johan Andries Küthe. He was born 16 August 1870, I believe in Amsterdam, to 'Carel Christiaan' and 'Maria Jacoba Egner.' Some time later, he made his way East, married a Japanese woman named Yamashita Haru (Yamashita is the family name), and they settled down in Indonesia, where my grandmother was born.
My grandmother and her Dutch husband, John van Zanten, and kids emigrated to the Netherlands, I believe sometime around 1950.
They lived in the Netherlands until about 1959, and then my Dad's family emigrated to the U.S., and wound-up in Morgan City, Louisiana, USA. My Dad went to college at Lousiana State University in Baton Rouge, Louisiana, where he studied History and then Law and met my mother, Catherine. I was born in Baton Rouge in 1968.

jom {www.joodsmonument.nl}

Joods_ Nederlands Joodse Genealogische Data Base, {dutcjewry.huji.ac.il}

JU1976 Justitia, officieel orgaan van de PV Justitia, Amsterdam, jg. 22, nr. 3, p3. Installatie op 27 jan. 1976 van A.H.M. Santen als rechter- plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Notaris met kennis op gebied van huwelijksvermogen en vennootschapsrecht.

Julia {www.july15.com/julia/me.htm} 2002.
Julia Lea Van Zanten Sjöberg, * Waconia (MN) 12 dec 1975, dv Harold van Zanten en Mary, x Per Jonas Bertil Sjöberg.
Siblings: Younger sister, Kristina (1978); older half-sister Stacy (deceased) Ancestry: At least 25% Dutch, 25% German, 25% Czech, and 12.5% Norwegian. The remainder spread out in some way among English, Irish and Scottish. Hometown: Mound, Minnesota, USA. Currently Residing: Eden Prairie, Minnesota, USA. Occupation: Clerk for the Eden Prairie branch of Hennepin County Lib.

K

Kaaij {home.kpn.nl/vrie3005/VrpersK.html}, 2002. Later: {www.mijnstambomen.nl/leiden/kaaij.htm}
Lucas van der Kaaij, lakenwever, gd (NH) Leiden 10 aug 1701, zv Meijndert van der Kaaij en Maertje Jaspers Bekkingh (Beecking Beckingh Beking), x Leiden 19 apr 1726 Jannetje van Zanten (Zante Sante), * Leiden circa 1700, dv Jacobus van Zante (Sante(n) Zanten) en Catharina Biljouw (Beljou Biljou Boliou). Uit dit huwelijk:
  Mijndert van der Kaaij, gedoopt (NH) Leiden 25 juni 1726.
  Catharina van der Kaaij, gd Leiden 25 dec 1728.
  Maartje van der Kaaij, gd Leiden 6 dec 1730.
  Maartje van der Kaaij, gd Leiden 19 nov 1732.
  Jacobus van der Kaaij, gd Leiden 11-12-1735.
  Marijtje van der Kaaij, gd Leiden 27 nov 1737.
  Jacobus van der Kaaij, gd Leiden 12-7-1740.
Lucas van der Kaaij, rokjeswever, gd Leiden 3 okt 1742 (getuige: Sara van Zante), ovl na 1795, x Leiden 21 jan 1764 Dirkje Romeijn, * circa 1745.
  Jannetje van der Kaaij, gd Leiden 9 mei 1745.
  Gerrit van der Kaaij, gd Leiden 12 mei 1748.

Kattenbelt {www.tonlilian.demon.nl} 2001.
Santen, Hermina, † na 1864, x Hendrikus Kattenbelt, † na 1864. Kind: Gerardus Wilhelmus Joseph Kattenbeld.

KBpamf Catalogus van Pampletten verzameling berustend in de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 1920. Onderwerp van pamflet 10509: “Santen, Joh. van, commandant van Wezel. Sententie in 1672.”

Kessel P.W.C.van Kessel, Kohier van de 100e penning van Rijnland (GAL inv 4628). {www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/ 1707-1722rijnland100epenning.doc}.
Jaar 1710 p211: Gijsbert Dircksz van der Jagt te Zevenhoven overleden. Erven Harmen Dircksz Molevliet x Grietje Dircks van der Jagt; Gijsje Dircks van der Jagt en Kors Dircksz van Santen x Marritje Dircks van der Jagt te Aalsmeer.
Jaar 1712 p11 Zoeterwoude: Cornelis Cornelisz Westerheuvel overleden. Erven zijn dochter Marytje Cornelis Westerheuvel x Cornelis Woutersz van Santen te Leiderdorp.

Kievit {www.kivits.com/Kievith1.html} 2007.
318. Jan Kievit, gd Tricht 14 feb 1706, † Tricht 24 juli 1754, zv Claas Willem zn Kievit en Berente Aartse van Hattum, x Tricht 1 jan 1734 Geerte Folkertse van Santen, * te Tricht, †aldaar 1757, dv Folkert van Santen.
Kinderen: 1. Berentje, * Tricht 1737, 2. Grietje, * Tricht 1739, 3. Folkert-Jansz, gd Tricht 26 dec 1743.

Klapwijk {www.dollybay.com/stamboomvannugteren.html} 2002.
Jan Hendriksz Klapwijk, * Maasland 18 juni 1780, zv Hendrik Klapwijk * ca 1755 † < 1818 x Pleunie de Raad * ca 1755 † < 1818, x Elizabeth Jansdr van Zanten (v.d. Santen), † < 13 april 1818.

Kleijwegt {home.hccnet.nl/ac.kleijwegt} 2001. Kwartierstaat.
8. Klaasz van Santen, * Maasland ±1760, † Maasland 1837, x Maasland 1794 Pieternelletje van Geest, * 's-Gravenzande 1772, † Maassluis 1848.
10. Gra(a)bel Bou(w)man, * Naaldwijk 1785, † Rozenburg 1847, x Rozenburg 1811 Maria Verkade, * Maasland 1766, † Vlaardingen 1848.
12. Leendert van der Vliet, * Nieuwe Tonge 1750, † Nw. Tonge 1827, x Oude Tonge 1775 Jacomijntje Daniëlsd. Molenaar, * Dirksland 1754, † Nw. Tonge 1806.
14. Govert Filipse Pot, * Oude Tonge 1755, † Oude Tonge 1807, x Oude Tonge 1780 Cathalijntje Pons, * Oude Tonge 1758, † Oude Tonge 1813.
4. Leendert van Santen, * Maasland 1804, † Rozenburg 1869, x Maasland 1832 Johanna Bouman, * Rozenburg 1813, †Maassluis 1887.
6. Daniël van der Vliet, * Nw. Tonge 1796, † Rozenburg 1881, x Oude Tonge 1819 Leena Pot, * Oude Tonge 1799, †Rozenburg 1846.
2. Cornelis van Santen, * Rozenburg 1838, † Rozenburg 1901, x Rozenburg 1864 Maartje Maria van der Vliet, * Rozenburg 1845.
1. Johanna van Santen, * Rozenburg 1865, † Maassluis 1941, kruidenierster, x Rozenburg 1890 Arie Kleijwegt, * Rozenburg 1864, † Maassluis 1928, timmerman.
Kinderen: Jacob Willem 1890-1974, Cornelis 1892-1936, Jacomijntje 1894-1985, Leendert Corstiaan 1896-1989, Maartje Maria 1898-1978, Corstiaan 1899-1967, Abraham 1902-1904, Abraham 1904-1983, Willem Bart 1908-1988.

Kombrink {members.ams.chello.nl/jayybak/kombrinkindex} 2002.
Catharina van Zanten, * Deventer 6 nov 1898, ovl 23 mrt 1992, x 20 mei 1920 Adrianus Kombrink, * Oud Beyerland 24 aug 1896, ovl 20 sep 1971, zv Jan Kombrink en Cornelia Maria Vervelde. Kinderen
  Jan Kombrink, * Utrecht 27 sep 1921, ovl Utrecht 23 juni 1922.
  Annigje Kombrink, Jan Kombrink, Gerard Adrianus Kombrink en Hendrik Kombrink.

Koolwaaij Kwartier {himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij} 2001.
Hendrik van Santen (2168), x Neeltje Sterk (2169).
Antonie van Santen (1084), gd Beusichem 11 feb 1700, x Beusichem 17 okt 1728 Willempje Koerius (1085), gd Buren 2 okt 1701, dv Willem Koerius en Willempje Vambaijs. Kind:
Willem van Zanten (542), gd Beusichem 1730, x Beusichem 6 dec 1753 Johanna Mechelina van Beusekom (543), gd Beusichem 19 jan 1738, dv Jacob Hendrik van Beusekom en Maria van Keulen. Dochter:
Cuijnera van Zanten (271), gd Beusichem 30 maart 1772, † er 16 jan 1847, x Beusichem 4 aug 1793 Willem Vogelpoel (270), gd Beusichem 4 okt 1767, † er 13 feb 1810. Dochter: Cornelia Vogelpoel.

Kros {www.aceconnect.com.au/~tonnie/d0004/g0000057.html} 2002.
Adriana van Zanten, * 's-Gravendeel 1822, dienstbode, dv Dirk van Zanten (schipper) en Soetje Zilverschoon, x Papendrecht (ZH) 8 feb 1855 Andries Kros, * Sliedrecht 1822, werkman, (hij x1 Papendrecht 4 juni 1851 Cornelia Zonneveld Piek, x2 8 feb 1855.) Kinderen
    Neeltje Kros, * Papendrecht 16 sep 1851.
    Johannes Kros, * Papendrecht 3 juli 1853.

Kuyl {www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118/3} Ad van der Velde.
{advandervelde.nl} aug 2008, van der Kuyl.

L

Lauwers {www.stamboomforum.nl/familienamen/2/3567/0} Info René Lauwers, 2008.

Lb Rijksarchief Limburg, {genlias.nl}, 2010.

lds The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. {FamilySearch.org} Van een Family History Center, 1997. Zie  International Genealogical Index (IGI).

 

ldsZH DTB registraties voor Zuid-Holland, gefotografeerd door de Last-day Saints. Informatie van Paul DeBry, juli 1997.
Zuid-Holland was verdeeld in 13 districten. Van Santen kwam in de vroegste periode al in negen districten voor. In district 4 was geen Van Santen of Van Zanten vermeld.

LedeburLeopold Freiherrn von Ledebur 1799-1877, Adelslexicon der Preussischen Monarchie, deel 2 (L-S), Berlijn 1856.
"Santen   Dieses Namens lernen wir im Cleveschen eine Familie kennen (einen Wolfshacken im W.), deren Namensgrund Xanten zu sein scheint.
Alexanders v. S. 1650.  Johann Santen 1399 zur Münsterschen Ritterschaft gehörig. — In Ostfriesland war 1778 Hieronymus Jbeling v. S. Auscultator zu Emden. Ein anderes Geschlecht dieses Namens kommt zu Parchim in Mecklenburg vor.".

LEENA Remy J. Leenaerts, Algemeen Genealogisch-Heraldisch Repertorium van de Zuidelijke Nederlanden, Torhout, België, 1988. (◊ Vermelde titels zijn afzonderlijk door mij opgenomen. No 15364 ontbreekt in index.} Leenaerts, Generale Heraldisch Repertorium [heLEE].

LEENA1 Van Meiseniers bloed, Laken-Bruxelles, 1944-1956.

Leeuw {home.wxs.nl/~mvdleeuw}, 2002. Plaats: Tricht. Generatie

 1. Arys Jansen. Kind
 2. Hendrick Arrisz van Santen, † ca 1687. Kind
 3. Erris Hendriks van Santen, † verm. Tricht 22 mrt 1690. Kind
 4. Roelof Arisz van Santen, † na 19 feb 1693, x Tricht 17 feb 1678 Gerrigje Huyberts Schenk, † na 19 feb 1693. Kind
 5. Lambert van Santen, ged. Tricht 3 jan 1686 (get. Jantje Errisse van Santen), † na 16 mrt 1748, x Trijntje Spaen, † na 16 mrt 1748. Kind
 6. Geertrui van Zanten, ged. Rumpt 30 mrt 1727, † na 2 sep 1770, xo Asperen 2 okt 1750 Dirk van Ochten, ged. Deil 1 dec 1726, † na 2 sep 1770, zv Johannes van Ochten en Adriaantje Leenderts Jonkers. Kind
  Adriana van Ochten, ged. Asperen 3 nov 1751, † Den Haag 7 mei 1840, x Den Haag 2 apr 1775 Coenraad Schmidt, * Langsdorf (Hessen), † Den Haag 30 apr 1825.

Leiden {www.leidenarchief.nl}, 2008.

LeidenA A. Montagne Jz., De stad Leiden. Album, D.J. Couvée, drukkerij A.W. Sythof, Leiden.
De Societeit Amicitia. In de maand November 1794 werden door de gezamenlijke leden der societeit aangekocht twee huizen, staande op de Breedestraat tusschen de Mandemakers- en de Maarsmanssteegen, … van welken tijd af de Societeit den naam Amicitia draagt. Tot de 76 leden behoort L. van Santen.

Lippe {www.vanderlippe.nl} kwartierstaat, 2011.

Londt Londt Genealogy, {users.iafrica.com/m/ma/mardig/londt1R1.htm} 2002.

Louk {www.nikhef.nl/~louk} 2001.
48. Harmen Jan Rei(j)nders, ged. Wijhe 26-7-1767, † Deventer 7-8-1822, x Zwolle voor 1794
49. J(oh)anna Werff*), * Zwolle 1771, † Zwolle 8-11-1842. Hieruit o.a.
f. Pieter Reijnders, ged. Deventer 29-4-1808, † Zwolle 1-1-1835, x Zwolle 24-3-1831 Johanna van Santen, * Zwolle 23-1-1807, † Zwolle 26-12-1844. Uit dit huwelijk geboren te Zwolle:
  1. Herman Jan Reijnders, * 28-6-1831, † Ladysmith (Z.A.) 189?, woonplaats Zuid-Afrika.
  2. Hillegien Reijnders, * 20-2-1833, † Zwolle 7-7-1834.
  3. Pieter Reijnders, * 8-3-1835, † Amsterdam (verdronken), ongehuwd.

354. Evert Klaassen van Velthuijzen, ged. Veenendaal 21-1-1677. (Bestaat verband met Evert Maassen van Veldhuizen? of Waeijntjen Claes van Veldhuizen, * Veenendaal, x Veenendaal 21-6-1674 Hendrik Aerts Hardeman.) otr./x Veenendaal 5/19-3-1702
355. Maria Dirkse van de Geer, ged. Veenendaal 9-3-1679, x2 Veenendaal 23-9-1714 (als Maria van der Meijden, sic!) Klaas Ariens van Santen, ged. Veenendaal 8-11-1683, weversbaas, wednr. van Johanna Willems. Hij hertr. Marrigje Remmen. Uit dit huwelijk geboren (o.a.?):
  Metje Evers van Velthuijzen, ged. geref. Veenendaal 18-4-1706.

In de "Memorie van utgeef soo tot de begraeffenisse als andersints, voor moeder vrouwe Mechteld Catharine van Santen sal." door Wilh. van der Muelen komt voor de post 24-12-1677 voor 2 uer luys in Buerkerck aan Cornelis Noest betaelt ƒ 0-4-4 item, voor zegel an den selve ƒ 0-1-11.

Vranck (Franck) Cornelisz van (den) Velden, † Maasland (Westgaag) tussen 29-3-1607 en 20-6-1615, bouwman. Na 1600 blijkt Vranck Cornelis van Velden een broer van Adriaen Cornelis Pols. Is deze laatste dus zoon a? Zie OV 47(1992)98. Uit hem (o.a.?):
  2. Arentje Franckendr van Velden, † De Lier tussen 29-3-1669 en 6-10-1671, x Willem Huibrechtsz van Santen, * ±1586/87, beg. De Lier 1673/74, schoenmaker, schepen van De Lier. Hieruit een dr. Maartje Willems van Santen, † De Lier na 13-11-1678.

M

Maasland {www.familyonthe.net/ght/gp1050.htm} 2002. Ex.
Jorij van Zanten, * Maasland ±1652, x Maasland ±1680. Kind
  Jan Joriszn van Zanten, * 's Gravenzande ±1682, ovl. Maasland 2 juli 1751, x 1706 Gerritje van der Vaart, * Maasland 24 mrt 1685, dv Cornelis Jans van der Vaart * Maasland ±1655 x Maasland 3 nov 1680. Kinderen
  Jorie van Zanten, * Maasland 14 aug 1707, † 7 juni 1782, x 1732 Maria Klass Dekker.
  Neeltie van Zanten, * Maasland 21 mei 1713, † er 6 apr 1796, x 1733 Hubrecht Claasz Ouwendijk.
  Maartje van Zanten, * Maasland 1 jan 1716/7, x 1740 Jan Jacobsz Keijser.
  Jaapje van Zanten, * Maasland 21 juni 1722, x 1756 Klaas Mostert.
  Trientje van Zanten, * Maasland ±1722.
  Kornelis van Zanten, * Maasland 16 sep 1725, † er 15 jan 1780, x 1750 Neeltje Jacobsdr van der Hoeven.
  Lymontje van Zanten, * Maasland ±1729.
  Pieternelletje van Zanten, * Maasland 7 okt 1730, † er 30 mei 1742.

Malta {user.orbit.net.mt/fournier/SANT.htm} 2008.
Een familie Sant is een ongelofelijk rijk grafelijk geslacht op Malta.
De naam komt van Nicola Santu, de onwettige zoon van Don Nicola Sayd en een Ethiopische slaaf. Santu komt van Santi, een van de plaatsen waar Don Nicola Sayd woonde. Nicola Santu kreeg met zijn moeder en nakomelingen de vrijheid en werd later scheidrechter in Casal Lia en woonde in Ghargur, Malta.
Salvatore Baldassare Sant werd in Wenen 1770 tot graaf verheven door Maria Theresia, keizerin van Oostenrijk, koningin van de koninkrijken in Italië, met het eerstgeboorterecht in mannelijke lijn. De moeder van Baldassare was ook van een oud Maltees geslacht, met adellijke en verscheidene koninklijke relaties.
De Sant's werden later onderscheiden in de families Sant Cassia, Sant Fournier, Sant Manduca en Sant Barbaros (alleen deze is in mannelijke lijn uitgestorven).
Ook {user.orbit.net.mt/fournier/Fournier.htm}.

MCvZ Brief van M.C. van Zanten, De Lier, 1989.

Mech [CBG CB6 AB NL ra 16]. Chronologische lijsten van de geextenteerde Sententiën, Grote Raad van Mechelen.

“1537 juni 16         Holland
Dirick Woutersz. van Santen x Pieter Heyndricxz. Buys
Beroep tegen vonnis van Hof van Holland, dat anders dan het gerecht van Leiden verweerder vrijsprak van de eis de rekening en verantwoording te accepteren van het door eiser gevoerde beheer van de ververij van Dirick Adriaensz. in Leiden, waar verweerder meester was geweest. Verweerder zou de opdracht daartoe niet gegeven hebben.
Beroep ongegrond verklaard.

837.40 (pp369-375) Nederl.

Meer De kwartierstaat van Van der Meer - Pleune {www.robertvandermeer.nl} 2001.
834. VAN OS, Pelis Arents, * Zevenhuizen ca. 1665, impost op begr. ald. 26 juni 1749, x er 20 apr 1696
835. VAN SANTEN, Hester Janss, ged. Zevenhuizen okt 1673, impost op begr. er 5 sep 1716.
836. BONTENBAL, (Chri)stoffel Claasse, ged. Zevenhuizen 22 feb 1671, impost op begr. er 4 okt 1719, x Moerkapelle 23 okt 1695
837. VAN SANTEN, Ariaentje Jans, ged. Zevenhuizen 22 maart 1671, impost op begr. er 29 jan 1756.
1670. VAN SANTEN, Johannes Jans, impost op begr. Berkel 28 maart 1714, x Zevenhuizen 15 jan 1668 jongeman van Zevenhuizen
1671. BACKER, Neeltje Cornelis, * Zevenhuizen 1647, impost op begr. ald. 26 apr 1719.
1672. BONTENBAL, Klaas Jans, secretaris van en notaris te, Zevenhuizen, † tussen 12 okt 1680 en 20 dec 1686, x2 Zevenhuizen 26 nov 1673 Ariaantje Abrams van der VREE, x1 als 'jongeman van Zevenhuizen'
1673. DE VLIEGH, Lijntje Theunis, ged. Zevenhuizen 23 mei 1644.
1674-1675=1670-1671.
3340. VAN SANTEN, Jan Jans, † tussen 11 okt 1684 en 1 juli 1685, x Zevenhuizen 16 mei 1644, woont te Zevenhuizen
3341. KAMPHUYSEN, Susanna Wessels, ged. Goudriaan 26 dec. 1621, † tussen 13 mei 1699 en 13 aug 1710.
3342. BACKER, Cornelis Jacobsz., x Zevenhuizen 22 maart 1643 'jongeman van Zevenhuizen'
3343. ARIENSDR., Maertgen, * 1623, † na 28 feb 1659, x2 Zevenhuizen 10 juni 1657 Claes Arents van der PLAS. jongedochter van Hillegersberg
6682. CAMPHUYSEN, mr Wessel Evertse, ondertr. Schoonhoven en Schoonrewoerd 22 okt 1617, x Goudriaan schoolmeester te Goudriaan en Zevenhuizen, secretaris te Goudriaan
6683. GOVERTSDR., Neeltgen.

Meertens Meertens, Nederlands Repertorium van Familienamen. Nu {www.meertens.knaw.nl/nfb/}. Statistisch onderzoek van de volkstelling op 31 mei 1947. Drie grote gemeenten zijn zelfstandig, als een provincie, geteld.

Aantal inwoners per provincie:

Noord Brabant 1180133, Zuid Holland 1104834, Gelderland 1028127, Noord Holland 959078, Amsterdam 803847, Limburg 684105, Rotterdam 646258, Overijssel 638767, Utrecht 549566, Den Haag 532988, Friesland 459361, Groningen 449826, Drente 271909, Zeeland 260800.

Per provincie het aantal gemeenten en personen met de achternaam:

Van Santen
provinciegemeentenpersonen
Zuid Holland70663
Gelderland46458
Rotterdam1246
Utrecht32199
Amsterdam1192
Den Haag1173
Noord Holland22127
Noord Brabant2177
Overijsel1147
Groningen841
Friesland829
Limburg713
Zeeland22
Drente22
totaal2322269
Van Zanten
provinciegemeentenpersonen
Zuid Holland84781
Utrecht31543
Gelderland51516
Rotterdam1360
Noord Holland39342
Amsterdam1239
Den Haag1157
Overijsel20150
Groningen22145
Noord Brabant24110
Drente1174
Friesland1330
Limburg821
Zeeland614
totaal3123482
Het aantal Van Zanten's is ongeveer 1,3 maal het het aantal Van Santen's.

Het aantal personen per gemeente:

Van Santen
nr.personengemeenteprov.
1246RotterdamZH
2192AmsterdamNH
3173Den HaagZH
4100LeidschendamZH
572EdeGd
665ArnhemGd
748Utrecht stadUt
841HardinxveldZH
940DelftZH
1039VlaardingenZH
1136LeerdamZH
1235ZeistUt
1335GeldermalsenGd
1433OldenzaalOv
1531HaarlemNH
1627Est en OpijnenGd
1727De BiltUt
1826VoorburgZH
1926SchiedamZH
2025RhedenGd
2122WassenaarZH
2222CulemborgGd
2321Groningen stadGr
2421EindhovenNB
2520WateringenZH
2620SchipluidenZH
2720MonsterZH
2816VoorschotenZH
2916HilversumNH
3015RenkumGd
3114VarikGd
3214OostvoorneZH
3314GoudaZH
3414's-GravenzandeZH
3514's-HertogenboschNB
3613ZuilenUt
3713VeenendaalUt
3813RijswijkZH
3912ZwolleOv
4012RozenburgZH
4112AmersfoortUt
4211BussumNH
4311BrielleZH
4410WoubruggeZH
4510StrijenZH
<20etceteraGd
<10etcetera
Van Zanten
nr.personengemeenteprov.
1360RotterdamZH
2239AmsterdamNH
3182Utrecht stadUt
4157Den HaagZH
593ZeistUt
677DordrechtZH
774CulemborgGd
874HaarlemNH
970's-GravenzandeZH
1069BeusichemGd
1160Groningen stadGr
1251NijmegenGd
1348EindhovenNB
1448HaarlemmermeerZH
1548NaaldwijkZH
1646RodenDr
1746VlaardingenZH
1845AmersfoortUt
1940VeenendaalUt
2038MaassluisZH
2137's-GravendeelZH
2234VianenZH
2333RhenenUt
2429BrakelGd
2526EnschedeOv
2626HilversumZH
2725BussumZH
2825DelftZH
2925WassenaarZH
3023Den BommelZH
3122HillegomZH
3222LeidenZH
3322Ten BoerGr
3421ZuilenUt
3521ZwolleOv
3620GorinchemZH
3719GoudaZH
3819WateringenZH
3918Alphen aan de RijnZH
4017AalsmeerZH
4117Driebergen/RijsenbergUt
4217OlstOv
4317Wijk bij DuurstedeUt
4416AlkemadeZH
4516RenkumGd
4616SteenwijkOv
4715AsperenZH
4815BeverwijkZH
4914HeemskerkZH
5014UithuizermeedenGr
5113LeerdamZH
5211Anna PaulownaZH
5311KockengenUt
5411MonsterZH
5510De BiltUt
5610MaastrichtLb
5710IJsselsteinUt
5810RijnsaterwoudeZH
5910WijheOv
6010ZwijndrechtZH
<18etceteraGd
<10etcetera

Michaud {www.multimania.com/michaud} 2001.
Joseph van Santen x Francine Michielsen, dv Léopold Michielsen en Eugènie Maesschalck. Kinderen:
  Marie Christine van Santen x Dimitri Kouros, zoon Themelis Kouros en dochter Coralie Kouros,
  Carine van Santen x Bruno Dessaint,
  Michaéle van Santen x Maurizio Cerchiari.

Miller {www.longislandgenealogy.com/palmer} 2001.
William Lash Miller, * Ontario (Canada) 10 sep 1866, zv William Nicholas Miller en Frederica Louisa Lash, x Canada sep 1895 (?) van Santen.
Kind: Adelaide Catherine Miller, * Toronto (Ontario, Canada) 9 apr 1897.

model {en.wikipedia.org/wiki/Dominika_van_Santen} 2006.
Dominika van Santen, * Venezuela 15 jul 1983, groeide op in Maracaibo, bachelor's degree (radio, tv en cinema). De 5'9" Venezuelaanse van Nederlandse afkomst is, als vertegenwoordigster van Eiland Margarita, door de 'World Beauty Organization' in Humen, China, gekozen tot 'Top Model of the World 2005'. Naast ballet doet ze aan volleyball, zwemmen en aerobic.

Moll Holland Family History {www.hfh.nl/fam/koopman1.htm} 2002.
Brienen van Zanten, † Geldermalsen 3 dec 1803, x Commerijntje Huigen, † voor sep 1820. Kind
  Metje van Zanten, * Geldermalsen ca 1791, † Avezaath 24 aug 1841, x Wadenooyen 1 sep 1820 Jan Cornelis van Ooyen, * Avezaath circa 1789, † Avezaath 17 feb 1846, zv Matthijs van Ooyen en Cornelia Buis. Kind van Jan en Metje
  Gosina van Ooyen, * Avezaath 14 aug 1833, † na jan 1879, x Tiel 12 mrt 1853 Martinus Hendriks, 24 jr oud. Een kind.

Moll {www.euronet.nl/users/warnar/hendrikmoll.html}, 2002, foto's.
Brienen van Santen, † Geldermalsen 3 dec 1803, x Comarijntje Huijgen of Huijgens (Commerijntje Huijgen), † 20 sep 1820. Kinderen
  Metje van Santen, * Geldermalsen circa 1791, † Avezaath 24 aug 1841.
  Peter van Santen, * Geldermalsen 21 feb 1794, † 22 feb 1853, x Clasina Hissink, dv Nicolaas Hissink en Hendrika van Asselt. Kinderen uit dit huwelijk:
Hendrika Helena (Clemens), * 10 mei 1832, † Waldorp juli 1832.
  Helena Hendrika (Clemens), * Boxtel 27 sep 1833.
  Pieter Brienisse van Santen, * Boxtel 22 apr 1837, † 1898.
  Hendrika Commerina van Santen, * Boxtel 1 mei 1839, † er 7 mei 1839.
  Hendrika Commerina van Santen, * Gulpen 10 feb 1841, x Antonie Willem Moll, * Putten 13 mrt 1828, † 19 okt 1888, hoofdonderwijzer Doeveren (NB). Zes kinderen.
  Maria Clasina van Santen, * Boxtel 13 mei 1845.

Moll2 {www.genealogieonline.nl/stamboom-severijn/I8735.php} 2011.
Voorouders en kinderen van Antonie Willem Moll.
Hendrica Commerina van Santen, * Gulpen 10-2-1841, † Amsterdam 30-5-1909, dv Clasina Hissink; x Eethen 31-10-1863
Antonie Willem Moll, * Putten 13-3-1828, † Doeveren 19-10-1888, zes kinderen.

Muisw {www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-kerff} 2008.
Neeltje van Santen, x Beusichem 2-12-1752 Teunis van Muiswinkel. Dochter * Beusichem ±1753.

Mulder {community.webtv.net/GenSleuth} 2001.
12254. Jifke Mulder, * 24 April 1907 at the family home in Semarang, the daughter of
Egbertus Bernhard Mulder and Jeanne Hendrika Schepp.
Jifke married 18 February 1928 at Semarang to
Frederik Willem van Santen, a merchant at Semarang. He was born 1899 at Amsterdam, the son of Pieter Briene van Santen and Grietje Albach. In 1938 he and his wife lived at Semarang where he was chief clerk of the East Indies Trading Co. (procuratiehouder handelsvereniging Oost Indie). Pieter Briene van Santen married 1893 [Book 16/No.44] at Amsterdam to Grietje Albach.

N

NA_ Nederland's Adelboek, (v/h) W.P. van Stockum & Zoon, Den Haag.

NAV_ De(n) Navorscher. Wetenschappelijk tijdschrift. Frederik Muller / J.C. Loman, Amsterdam. In Algemeen Register XI-XX geen verwijzing. [GA A'dam]

NedFam Algemeen Nederlandsch Familieblad, Orgaan van de Vereeniging het Nederlandsch Familie-Archief, samensteller J.H. Scheffer (Bibliothecaris-Archivaris van Rotterdam), uitgever A. Eeltjes, Rotterdam.
In no. 60 (17 nov 1883), no. 67 (4 dec 1883), no. 71 (13 dec 1883) en 74 (1883): Het geslacht Van Santen. Tekst…

NGV {test.ngv.nl}, mrt 2005. Alleen doop.
Datum-doop Voornaam-kind Voornaam-man Familienaam-man Voornaam-vrouw Familienaam-vrouw Doopplaats
05-06-1768 Marytje Claus van Santen Marritje den Ouden Abcoude, getuige Marritje van Santen
26-01-1748 Henricus Aert van Santen Barbara Peters Maasbommel
22-08-1778 Christina Bernardi van Santen - - Maasbommel
22-11-1784 Gerardus Hermanus, Bernardi van Santen Mechtildis de Leeuw Maasbommel
14-05-1787 Hermina Bernardi van Santen Mechelina de Leeuw Maasbommel
22-09-1773 Joa Bernardi van Santen Hermina Janssen Maasbommel
21-03-1776 {Wilhelmus Bernardus} Bernardi van Santen Hermina Janssen Maasbommel
04-12-1772 Joanna Jois van Santen Gertrudis Vermeulen Maasbommel
03-09-1774 Wilhelmina Jois van Santen Gertrudis Vermeulen Maasbommel
10-09-1776 Wilhelmus Jois van Santen Gertrudis Vermeulen Maasbommel
12-03-1778 Arnoldus Jois van Santen Gertrudis Vermeulen Maasbommel
04-08-1780 Anna Jois van Santen Gertudis Vermeulen Maasbommel
19-08-1782 Johanna Jois van Santen Gertrudis Vermeulen Maasbommel
03-12-1679 Elisabeth Claus van Zanten Marritje den Ouden Abcoude
13-09-1670 Cornelis Hubrecht van Santen - - de Lier
16-08-1671 Katelina, Huibregt Willemsz van Santen Elisabet Groen de Lier
04-09-1672 Cornelis, Huijbrecht Willems van Santen Lijsbet Cornelisdr de Lier
02-03-1674 Leendert Huijbrecht van Santen Lijsbet Cornelis de Lier
02-03-1674 Willem Huijbrecht van Santen Lijsbet Cornelis de Lier
06-11-1675 Willem Huijbrecht van Zanten Lijsbeth Cornelis Groen de Lier
09-03-1777 Trijntje Jan van Zanten Lidue Smient de Lier
31-10-1779 Maarten Jan van Zanten Lidue Smient de Lier
24-12-1780 Elizabet Jan van Zanten Liduwe Smient de Lier
21-09-1783 Maarten Jan van Zanten Liduwe van der Smient de Lier
14-11-1784 Claazijntje Jan van Zanten Lidue van der Smient de Lier
17-09-1786 Barbara Jan van Zanten Liduwe van der Smient de Lier
25-12-1787 Johannes Jan van Zanten Lidue Smient de Lier
22-03-1789 Dirk Jan van Zanten Liduwe van der Smient de Lier
02-10-1791 Martinus Jan van Zanten Liduwe van der Smient de Lier
02-06-1793 Johannes Jan van Zanten Lidua van der Smient de Lier
11-04-1784 Trijntje Jan van Zanten Cornelia de Jong de Lier
28-08-1785 Trijntje Jan van Zanten Cornelia de Jong de Lier
11-09-1791 Maarten Jan van Zanten Corne(lia) de Jong de Lier
25-05-1794 Willemyntje Jan van Zanten Cornelia de Jong de Lier
06-11-1796 Klaassyntje Jan van Zanten Cornelia de Jong de Lier
05-09-1710 Grietje Maarte van Zanten Maartje Phulps de Lier
10-01-1712 Cornelis, Maarte Zijmonts van Zanten Jaapje van der Lelij de Lier
23-01-1757 Maartje Maarten van Zanten Trijntje van der Valck de Lier
19-08-1759 Maartje Maarten van Zanten Trijntje van der Valck de Lier
?-12-1761 Maartje Maarten van Zanten Trijntje van der Valk de Lier
24-08-1766 'niet vermeld' Maarten van Santen Trijntje van der Valck de Lier
29-09-1673 Arij, Simon Meertens van Santen Marietie Aeriens Valkenis de Lier
13-10-1675 Pieter, Simon Maartensz van Santen Marijtie Ariaans Valkenis de Lier
14-05-1679 Geertje, Simon Maartensz van Zanten Marijtie Ariens de Lier
01-07-1685 Annetje, Simon Maartensz van Santen Maritje Ariens Valckenis de Lier
05-02-1690 Trijntje, Simon Maartensz van Santen Maritje Ariens Valkenis de Lier
06-09-1693 Pieter, Simon Maartensz van Santen Maritje Ariens Valckenisse de Lier
22-10-1803 Wilhelmus Joannis van Zanten Helena van Dijk Maasbommel
22-09-1805 Arnoldus Joannis van Zanten Helena van Dijk Maasbommel
02-02-1811 Joanna Joannis van Zanten Helena van Dijk Maasbommel
13-05-1815 Maria Joannis van Zanten Helena van Dijk Maasbommel
07-03-1820 Mechtildis Joannis van Zanten Helena van Dijk Maasbommel
03-03-1809 Gerardus Wilhelmi van Santen Adriana Gouverneurs Maasbommel
02-02-1811 Wilhelmus Wilhelmi van Zanten Adriana Gouverneurs Maasbommel
01-04-1792 Gerrit Jan van Zanten Geertruij van der Haar Olst
03-03-1799 Jan Alberts, Jan van Zanten Geertruij van der Haar Olst
16-09-1800 Maria Jan van Zanten Geertruij van der Haar Olst
25-12-1796 Gerrit Jan Jan van Zanten Geertruij Schol Olst
30-03-1804 Hendrika Jan van Zanten Geertruij Schol Olst
25-01-1807 Johanna Jan van Zanten Geertruij Schol Olst
27-07-1791 Gertruda Joannes de Klijn Gertrudis van Santen Beesd
27-08-1794 Maria, Theodorus Tukker, Theodora van Santen, Beesd
18-03-1691 Leendert, Leendert Ariensz Bruijnswijck Adriaantje Hubregts van Santen de Lier
07-11-1688 Geertruijd, Leendert Ariensz Bruijswijck Ariaantje Hubregts van Santen de Lier
23-02-1777 Dirk Jan van der Meer Geertje van Santen de Lier
19-09-1773 Gerrit Hannis Vreugdenhil Jannetje van Santen de Lier
24-03-1776 Jochem Harmen Vreugdenhil Jannetje van Santen de Lier
 ?-01-1775 Joris Hannis Vreugdenhil Jannetje van Santen de Lier, g: Pietertje van Santen
29-06-1777 Marijtje Anes Vreugdenhil Jannetje van Zanten de Lier
14-02-1779 Marijtje Hannis Vreugdenhil Jannetje van Zanten de Lier
31-03-1782 Jochem Hannes Vreugdenhil Jannetje van Zanten de Lier
20-03-1757 Maritje Jan van Vliet Sijmentje van Zanten de Lier
19-11-1758 Maarten Jan van Vliet Sijmentje van Zanten de Lier
11-09-1763 Maria Jan van Vliedt Zijmentje van Zanten de Lier
23-02-1766 Jaapje Jan van Vliet Sijmentje van Santen de Lier
07-05-1811 Joanna Henrici Vermeulen Hermina van Santen Maasbommel
07-05-1811 Joannis Henrici Vermeulen Hermina van Santen Maasbommel
11-10-1813 Gerardus Henrici Vermeulen Hermina van Zanten Maasbommel
24-02-1816 Coenrardus Henrici Vermeulen Hermina van Santen Maasbommel
23-01-1819 Bernardus Henrici Vermeulen Hermina van Zanten Maasbommel
25-08-1821 Henricus Henrici Vermeulen Hermina van Zanten Maasbommel
02-10-1822 Joanna Petronella, Henrici … Wilhelmina van Zanten Maasbommel.
14-03-1773 Adriana Joannis Governeurs Joanna van Santen Maasbommel
15-04-1775 Petronilla Jois Gouverneurs Joanna van Santen Maasbommel
24-06-1780 Petronilla Jois Governeurs Joanna van Santen Maasbommel
10-07-1748 Nicolaus Jois Evers Maria van Santen Maasbommel
24-01-1818 Gerardus Armani van Heumen Joanna van Santen Maasbommel
18-05-1819 Maria Adriana van Heumen Joanna van Zanten Maasbommel
11-07-1821 Theodora Adriani van Heumen Joanna van Zanten Maasbommel
05-04-1823 Joanna Adriani van Heumen Joanna van Zanten Maasbommel
01-05-1833 Wilhelmus Henrici Spijkers Wilhelmina van Santen Maasbommel
28-01-1776 Arij Jan van der Meer Geertruij van Zanten de Lier
14-06-1778 Marijtje Jan van der Meer Geertruij van Zanten de Lier
28-11-1779 Dirk Jan van der Meer Geertruij van Zanten de Lier
10-11-1782 Arij Jan van der Meer Geertruij van Zanten de Lier
25-06-1786 Arend Jan van der Meer Geertruij van Zanten de Lier
24-09-1780 Maartje Marinus Baumeester Jannetje van Zanten de Lier
16-09-1781 Willem Marinus Boumeester Jannetje van Zanten de Lier
31-12-1786 Marij Marinus Boumeester Jannetje van Zanten de Lier
04-04-1784 Dirck Marinus Bauwmeester Jannetje van Zanten de Lier
27-07-1788 Jannetje Marinus Bouwmeester Jannetje van Zanten de Lier
07-03-1778 Jacob Elias van der Sloot Jannetje van Zanten de Lier
16-07-1780 Johannes Elias van der Sloot Jannetje van Zanten de Lier
04-03-1781 Maarten Elias van der Sloot Maartje van Zanten de Lier
11-04-1779 Maarten Elias van der Sloot Jannetje van Zanten de Lier
04-01-1778 Antje Pieter de Vois Maria van Zanten de Lier
21-02-1779 Maartje Pieter de Voijs Marijtje van Zanten de Lier
02-04-1780 Dirkje Pieter de Voijs Maartje van Zanten de Lier
08-04-1781 Grietje Pieter de Voijs Maria van Zanten de Lier
18-01-1783 Jacob Pieter Vois Marijtje van Zanten de Lier
26-06-1785 Arendje Pieter de Vois Marijtje van Zanten de Lier

NH_ Rijks Archief Noord-Holland, Haarlem.
Nummer: nummer van inventaris.

NH26 Criminele zaken. RA NH inventaris 26 Criminele Rechtbank Holland, nr. 9 Criminele zaken, rol 24,
“No 5379. Paulus Christiaan Monsjou, Diefstal van kledingstukken uit eene voorkamer bij den Luitenant Veere. 13 Juni 1837.” Procesverbaal. Getuige Willem van Z(S)anten, `op den Dennenweg woonagtig', Den Haag, koopman, `oud naar gisting veertig jaren, redelijk lang en tenger, gekleed met een groenagtige Jas, met fluweele Kraag', had een `Kraagjasje voor Drie Guldens' verkocht en een `Vest met witte Stipjes' aangeboden.

In nr. 50 raadkamer, rol 6, 1836: Willem van Zanten. (◊ Niet ingezien; dezelfde zaak?)

NH175a Losse aanwinsten, nr. 682. “Akte verkoop door Meinoutje Dirksdr. Spijker, weduwe van Jan Cornelisz. Bakker, Cornelis en Dirk Bakker aan Maartje de Lange, weduwe van Cornelis van Santen, van een huis en erf aan het Venedien te Purmerend (kad. Sectie C. nr.26), 1843; auth. afschrift. 1 stuk.”

NH175b nr. 668. “Akte van transport door de kinderen en kleinkinderen van Teunis Jacobsz. Zant aan Jan Hulst van een stalling en woonhuisje in Purmerend op de Boonakker gequoteerd nr. 504a, 1758, nov.13. 1 charter.”

NH185 G. van Es, Notarissen in Noord-Holland 1552--1842, 1930. Notarissen, met jaren van aanwezige akten:
  Gerrit Sant, Hoorn 1749-1808.
  Jan Sant, Hoorn 1781-1784.
  Adriaen van Santen, notaris te Den Haag voor 1674, te Krommenie 1673-1677, te Wormer 1678-1725.
  Dirck van Santen, te Wormer, in Waterland (Purmerend), allerhande akten 1673-1712, testamenten 1676-1700; tevens secretaris te Wormer.
  Roelant van Santen, Wormer 1700-1724.

NH198 Faillissementsdossiers 1839-1921. RA NH inv. 198 Arrondissementsrechtbank Amsterdam. Namen in klapper, met datum van het PV van eedsaflegging door de curator, òf jaar en rolnummer:
  P. Santen 5-5-1871.
  P. van Santen 2-12-1878.
  P.B. van Santen 3-11-1893.
  Salomon Santen, 1908, 118.
  S. Santen, 1920, 274.
  Willem (van) Santen, 1908, 36.
  B. (van) Zanten, 1906, 77.
  Bessel (van) Zanten, 1914, 41.
  T.Th.J. (van) Zanten, 1910, 125.
  Jan (van) Zanten, 1907, 254.

NH225 Oud-Katholieke kerk, bisdom Haarlem,
  Nr. 207. Artikel over wijding J. van Santen tot aartsbisschop te Utrecht 1825.
  Nr. 208. Artikel bij overlijden aartsbisschop J. van Santen 1858.
  Ook in RA NH 257 Oud-Katholieke parochie-gemeenschap te Krommenie, nr. 256, een wijdings artikel van J. L. van Santen tot aartsbisschop in 1825.

NH306 RA NH inv. 306 nr 982. J.J. van Sante, statuten RK Vereniging voor Volkszang, 1911.

Niessen {home-3.tiscali.nl/uscniesten/niessen.htm} 2002.
Johannes van Zanten, x 16 nov 1853 Merrigje(n) Niessen, * IJsselstein, dv Arie Niessen, * IJsselstein x 10 nov 1811 Adriana Vermaak.
Zij hertrouwd, als weduwe, Beusichem 5 aug 1863 Jacobus van Meerten. Merrigje had een broer Pieter Niessen, * 1813, x 22 juli 1838 Maagje van Eijk.

Cornelis Niessen, x 14 nov 1802 Mijntje van der Stelt (van der Stel). Zoon
  Pieter Niessen, * 4 mei 1803, x IJsselstein 25-11-1827 Jannigje van Zanten, dv Johannes van Zanten en Margrietha de Heus. Kinderen beschreven.

Areke van Santen, x Dirk Niessen, * Zeist 16 sep 1927, zv Albertus Niessen x Amerongen 5 nov 1925 Heintje van Boort.

NijmegenGemeentearchief Nijmegen.
Philip Isaac Alexander van Zanten, koopman. Getuige bij de dood van Henriette Zadik, dochtertje 6 jaar van Simon Zadik en Johanna Jacobson. Nijmegen 1 dec 1821.
Adrianus van Zanten, opperman. Getuige bij de dood van Peter Peters van Deest. Nijmegen 30 jan 1821.

NL_ Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, uitgave van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Prins Willem-Alexanderhof 24, Den Haag, acht uitgaven, 1950-1986. Na achtste uitgave: Nederlandse Genealogieën.

Noordam {www.geurkink.com/john/page9.html} Holland Amerika Lijn, stoomboot 'Noordam', van Rotterdam naar New York via Boulogne-sur-Mer, 18 feb 1911, tweede klasse passagiers (◊ niet geindexeerd):
  Mrs. Dirk C. van Zanten,
  Miss Elisabeth van Zanten,
  Master Willem van Zanten,
  Miss Berendina van Zanten,
  Miss Eliza van Zanten.

Noppen Kwartierstaat {www.mijlstones.nl}, 2011.

Nose Carl Wilhelm Nose, Westliche Rhein-Seite, deel 2, blad 205.
"ein Holländer Bernhard von Santen aus Dordrecht hat, dem Benehmen nach, im Jahre 1682, die erste Traszmühle am Rhein errichtet.".

NP_ Nederland's Patriciaat, CBG. Eerste jaargang 1910. Vanaf vierde jaargang met lijst van behandelde geslachten, vanaf zesde jaargang, 1915, met index per jaargang. (◊ De eerste jaargangen niet onderzocht. Ook de elfde jaargang, 1920, zonder index, is niet onderzocht.)

O

OA Burgerlijke stand gemeente Ouder-Amstel.

ogs {oorlogsgravenstichting.nl} Slachtoffers van de oorlog.

OH_ Oud-Holland, Uitgevers Gebroeders Binger, Warmoesstraat 174, Amsterdam. Eerste jaargang in 1883. 1984.

Oskam Stamboom van de familie Oskam, Hans Oskam, Bilthoven, {home.casema.nl/joskam}, 2006.
Jan Oskam, * IJsselstein 12 jan 1798, † Oudenrijn 24 nov 1872, bouwman, x 5 mrt 1823 Maria Huijsman, * Lexmond 3 april 1797, † Harmelen 22 mrt 1866, dv Cornelis Huijsman x Maagje Klijn. Huwelijk vond plaats in 1823 "zonder oprigting van huwelijks contract en mitsdien in fransch wettelijke gemeenschap".
Zij woonden in Harmelen in de Harmelerwaard. Het adres in 1841 luidde: wijk A numero 5. Kind (h):
  Teunis Oskam, * Harmelen 10 feb 1838, † Oudenrijn 27 feb 1909, x Harmelen 22 apr 1864 Trijntje van Santen, * Harmelen (Gerverskop) 11 aug 1842, † 8 jan 1917, dv Johannes van Santen x Adriaantje Rietveld.
Zij woonden sinds 6 mei 1872 in de boerderij Beefland, toentertijd gemeente Oudenrijn, later gemeente Vleuten-de Meern, nu gemeente Utrecht. Dit pand, nu drie woonhuizen, bestaat nog en is gelegen aan de Rijksstraatweg nummer 33, 34 en 35 en is vanaf Utrecht gerekend aan de linkerkant voor de kruising naar Strijkviertel.
Teunis is lange tijd (administrerend) kerkvoogd en ook president kerkvoogd geweest van de Hervormde gemeente De Meern.
Negen kinderen zijn uitvoerig beschreven. (Fotos Jan, Teunis, Trijntje, familie.)

Oskam2 U.F. Oskam, {www.deossekamp.nl}, 2008.

OTGB2003 p63.
Over een klooster rond het jaar 1179: Als Franco dan op 't ingeven van Baarthout van Zanten en eenen Eremijt Giselbertus, onder geleide van Ridder etc.

Ov Provincie Overijssel, {genlias.nl}, 2010. Historisch Centrum Overijssel.

OV_ Ons Voorgeslacht, orgaan van de Zuidhollandse vereniging voor genealogie, gevestigd te Rotterdam, opgericht 19 jan 1946. (◊ Tot en met 1983 bekeken.)

P

Paans Genealogie Paans dd. 1 aug 2001 {www.vanhengel.net/JanArie}.
Hendrika Gerarda Paans, * Nijmegen 10 sep 1932, dv Gerardus Antonius Paans en Carolina Hendrica Johanna Puts, x Gerrit Jan Radstaat, * 25 nov 1930 Soerabaja, zv Gerrit Jan Radstaat en Johanna Hendrika van Santen. Kinderen Radstaat:
  1 Gerardus Antonius Johannes, * Nijmegen 2 feb 1956.
  2 Carolina Hendrika Johanna, * Rotterdam 7 maart 1957.
  3 Johannes Gerardus, * Nijmegen 15 juli 1958.
  4 Hendrika Gerarda, * Nijmegen 15 juli 1958.

Peek {www.vanvalkenburg.org/VVGene} 2001.
Catherina van Santen, x Abraham Peek. Kind:
  Peek, Abraham J. Peek, * Colrain (Franklin Co,MA) 1768, x Schenectady (NY) 17 jan 1799 Gertruy van Valkenburg, geb. Kinderhook (Columbia Co,NY) 31 jul 1770, †29 jun 1867.

Pekela {www.mh-tempel.nl/stamboom/hldelevi} 2008.
Rebekka van Zand (Nochum van Zand, Hartog Levi van Zand, Levi Haimans van Zand, Heiman Levie), * Oude Pekela (Gr) 6 apr 1850, † Oude Pekela 16 apr 1928, x1 Oude Pekela 20 mrt 1875 Salomon van Zanten, * Uithuizen (Gr) 3 apr 1834, † Groningen 28 juni 1883. Zij hadden de kinderen:
 1. Heiman van Zanten, * Groningen 26 aug 1877, † Oude Pekela 11 juni 1930.
  2. Saartje van Zanten, * Noorddijk (Gr) 16 nov 1878, † Auschwitz (PO) 23 nov 1942.
Zij had de volgende kinderen:
  3. Racheltje van Zand, * Oude Pekela 13 aug 1886, x Oude Pekela 26 sep 1908 Christiaan Harms.
  4. Betje van Zand, * Oude Pekela 20 okt 1887, x Oude Pekela 22 jan 1910 Koert Hensema, * Oude Pekela 1890, timmerman.
  5 Levenloze dochter, *† Oude Pekela 28 nov 1888.
  6. Frouke van Zand, * Nieuwe Pekela 27 mei 1890, † Oude Pekela 10 juni 1970, x Oude Pekela 5 juli 1913 Hendrik Nitters, * Midwolda (Gr) 1888.

persoonsbewijzen {persoonsbewijzen.nl}

pfk Peter Klok, {www.hef.kun.nl/uspfk}, 1999, 2001.
Ewout van Santen, † voor 17 okt 1889, x Susanna Elderkamp. Kinderen:
 1. Gerrit, * Oostvoorne 23-01-1860, † er 25-04-1945, volgt.
 2. Ewout, geb 1862, † voor 15-12-1932, volgt.
Gerrit van Santen, * Oostvoorne 23 jan 1860, † er 25 apr 1945, arbeider (1889), x Oostvoorne 17 okt 1889 Mijna Rietdijk, * Oostvoorne 30 okt 1864, † er 21 jan 1929, dv Pieter Rietdijk en Sara Dekker. Kinderen van Gerrit van Santen en Mijna Rietdijk:
 1. Gerrit.
 2. Sara Maartje. Getrouwd Sara Maartje van Santen met Anthonie van den Blink, * Oostvoorne 13-08-1880, zv Willem van den Blink en Willempje Assenberg. Kind: 1. Willempje Mijna, * ≥1900.
 3. Aal.
 4. Pieter.
 5. Ewout.
 6. Jans, * ≥1900.
 7. Antje(?), * ≥1900.
 8. Corrie, * ≥1900.

Ewout van Santen, * 1862, † voor 15 dec 1932, zv Ewout van Santen en Susanna Elderkamp. Koopman. x Oostvoorne(?) 20 mar 1891 Jansje Verhoeff, * Oostvoorne 16 apr 1863, † er 15 dec 1932, dv Jan Jacobz Verhoeff en Dina Kwak.

Jan Jacobz Verhoeff, * Oostvoorne 6 dec 1822, † er 24 juli 1900, zv Jacob Verhoeff en Adriana van Bergen, melkboer, bouwman. x Oostvoorne(?) 13 apr 1853 Dina Kwak, † voor 11 aug 1893. 13 kinderen.

Frans Janszn van Santen, † 19 sept 1661, begraven Leiden 22 sept 1661. Zijdelakenkoper, lidmaat van de doopsgezinde gemeente te Leiden, dienaar van de Vlaamse doopsgezinde gemeente te Leiden (1656, 1658), wonend op het Hogewoerd te Leiden (1659, 1661). x1 (ondertrouwd Leiden 14 mar 1629 (schepenregister)) als jm van Leiden met Geertgen Govertsdr Clock jd, van Haarlem, begraven Leiden 24 feb 1659 (Hooglandsekerk, kosten 54 gulden), wonend op het Hogewoerd te Leiden (1659).
x2 (ondertrouwd Leiden 23 mei 1659, gereformeerd ondertrouwregister) als wd wonend op het Hogewoerd met Grietgen Michiels van Leeuwen jd, van Bodegraven. Referenties: Jaarboek CBG, 1986, blz 107. Kinderen:
 1. Gijsbrecht (1), * voor 2 feb 1636 (meerderjarig (25 jaar of ouder) op 02-02-1661).
 2. Pieter (1), * ongeveer 1639 (oud 22 jaar op 28 sept 1661).
 3. Elisabeth (1), * ongeveer 1643 (oud 18 jaar op 28 sept 1661).
 4. Maria (2), * 1660 (oud ongeveer 1½ jaar op 28 sept 1661).

Marij Jansse van Santen: Getrouwd met Willem Thijsse van de Velde. Kinderen:
1.Lena, gedoopt Lekkerkerk 8 jan 1721, overlijden aangegeven IJsselmonde 23 dec 1788 (Lena, huijsvr van Wouter Kalkman, aangever Huijg van Dijck, nihil). x1 Lena Jacobsz van der Velde met Pieter Kok, † voor 14 juli 1760.
x2 Lekkerkerk 10 aug 1760 (ondertrouwd Lekkerkerk 14juli 1760) x als wd met Wouter Barendsze Kalkman, gedoopt Lekkerkerk 30 juni 1715, overlijden aangegeven IJsselmonde 17 apr 1802, zv Barend Flooren Kalkman en Japie Cornelisse van der Woude. Kind:
 Arie (2), gedoopt Lekkerkerk 9 aug 1761 (getuige Jaapje Kalkman).

Suzanne van Santen, * Oostvoorne 22 feb 1896, † Rockanje 9 mar 1980, x Oostvoorne 15 mei 1919 Arij Rietdijk, * Oostvoorne 28 sept 1896, zv Arij Rietdijk en Cornelia Nieuwland. Kinderen:
 1. Cornelia, * ≥1900.
 2. Adam, * ≥1900.
 3. Arij, * ≥1900.
 4. Johanna, * ≥1900.
 5. Leendert, * ≥1900.
 6. Neeltje, * ≥1900.

Stientje van Zanten, * Uithuizen 8 dec 1827, x Uithuizen 16 dec 1849 Tiete Klok, * Kantens 14 juni 1829, dagloner. Kinderen:
 1. Sietje, * Uithuizen 21 juli 1850.
 2. Mina, * Uithuizen 19 aug 1851.
 3. Derk, * Uithuizen 22 sept 1853, † er 7 juni 1854.
 4. Derk, * Uithuizen 15 sept 1854, † er 18 okt 1855.
 5. Derk, * Uithuizen 17 okt 1856.
 6. Hendrika, * Uithuizen 4 jan 1859.
 7. Janna, * Uithuizen 9 sept 1860.

Pontier e-mail Jan Mulder 2006.
Mijke van Zanten, 41 jr † Farmsum (gem. Delfzijl) 15 jan 1816, x Appingedam 15 jun 1800 Ferdinand Pontier, gd Amsterdam 1 okt 1768, † Delfzijl 7 jan 1841, zv Willem Pontier x Johanna Ketelaar.
Mijke is niet in doopregister van Appingedam gevonden. Haar ouders staan niet vermeld in haar overlijdensakte. Kinderen:
  Johanna Hellena Pontier, * Aduard 2 apr 1803.
  Henderica Catharina Alida Pontier, * Aduard 1 sep 1805.
  Willem Pontier, * Farmsum 2 apr 1808.
  Adriana Pontier, * Farmsum 7 okt 1812.
  Ferdinand Pontier, * Farmsum 3 jan 1815.

popeye Stamreeks van Cornelis van Santen, {members.lycos.nl/popeye1966} 2008.

Prins_ De Prins der geillustreerde bladen.

Prins1915 2 october 1915, p158. “Cornelia van Zanten (1875-1915). Ter gelegenheid van haar 40-jarige loopbaan als kunstenares.” Levensloop, met twee foto's, incl. foto op voorblad (20x25cm Haagsch Illustratie & Persbureau) (◊ Uitvoeriger dan [ChrIll].}

Prins1917 p36, 20 januari 1917. Hoofdinspecteur A.J. van Santen, afdelingschef aan een der politiebureaux, is tot commissaris van politie te Amsterdam benoemd. Foto.

Proctor {www.gi3.com/kevini} 2001.
Grace Janet Proctor, * Washington Township (New Jersey), † Cheraw (South Carolina), begr. Asbury Methodist Church Cemetery (New Jersey), zv John Alvah Proctor x ≥1912 Ida Mae Strunk, * Asbury, † Asbury, x1 6 dec 1930 Erza J. Dennis (kinderen: John Clifton, Gail Deanne, Faye Eileen), x2 1 jan 1972 Henry Garrett Van Santen, * Washington Township (New Jersey). Kind: Frederick Stunk.

Prom_ Kwartierstatenboek, Genealogische Vereniging Prometheus, Technische Universiteit Delft, 1972-. _: deel. De eerste namen stonden in kapitaal, zonder onderscheid tussen y en ij.

Q

QGeW Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde, 1993.
Gerrit Dirkszn Hoogenraad (zn. van Dirck Gerritse en Johanna Jacobsdr. van der Sanden (van Santen), ged. Scheveningen 12 jan, ged. er (O.k.) 13 jan 1760, reder, zeer Oranjegezind, liet in 1795 Willem II en diens beide zoons op een van zijn schepen naar Engeland overbrengen, † Scheveningen (Keizersgracht 153) 14 jan 1828, begr. op het koor van de Schev. kerk, graf 23, x1 Katwijk aan Zee 10 sept 1780 Gerritje Varkensvisser …, ged. Katwijk 18 nov 1759, † (kraambed 12e kind) 25 dec 1801 …

QHeD_ Kwartierstaten van her en der

QHeD1a Deel I, Nijmegen, dec. 1980. `Op den Brouw'.
  2020. Arie Pieters Boekestein, ondertr. de Lier mei 1679:
  2021. Trijntje Pieters Cole.
  4040. Pieter Pieterse Boekestein (Verhoek), * ca 1614, metselaar, schepen (De Lier), † De Lier 9-4-1655, x omstr. 1638:
  4041. Maartje Willems van Santen, doopgetuige De Lier 13-11-1678.
  8080. Pieter Clasen Verhoeck, * De Lier, metselaar, schepen, † De Lier 20-4-16?? (◊ in band), x De Lier 21-3-1603:
  8081. Pleuntje Ariens, * De Lier, † tussen 14-9-1638 en 17-11-1640.
  8082. Willem Huijbrechts van Santen, schoenmaker, schepen, † tussen 23-6-1656 en 6-10-1671, x:
  8083. Arentje Franken, doopgetuige De Lier 13-3-1650, † tussen 13-3-1650 en 6-10-1671.

QHeD1b `Flokstra - Gielen'
  166. Aart Heemsbergen, ged. Veenendaal 18-2-1766, † na 1813, x vóór 1789:
  167. Margrieta Latour, † Veenendaal vóór 21-11-1806.
  332. Cornelis Aartsen Heemsbergen, Veenendaal, x Veenendaal 1-1-1747:
  333. Cornelia van Santen, ged. Veenendaal 15-9-1726.

QHeD2 Deel II, Zoetermeer/Nijmegen 1983. `Oeveren - Nederspelt'
  212. Helmich van der Vegte, ged. Zwolle 5-6-1729, meester stadsarmenschool, † Zwolle 8-12-1787, x Zwolle 11-2-1754:
  213. Aleyda Wachterveld, ged. Zwolle 25-10-1725, † er 10-12-1806.
  424. Roelof van der Veghte, metselaar, x Zwolle 30-5-1728:
  425. Pouline van Santen.

QHeD3 Deel III, Nijmegen 1996, 2e druk. `Nagtegaal'
  380. Peter van Kessel, * Wamel (?) voor 1721, † voor 1818, x:
  381. Christina Janssen, * Wamel (?) voor 1721, † voor 1818.
  760. Petrus Cornelissen van Kessel, * Wamel (?) voor 1700.
  761. Heijster Jacobs/Sanders/Van der Sant, * Wamel (?) voor 1700.

R

Renkum {www.wissenburg.com} 2001.
'My grandmother, Catharina Geurdina ten Böhmer (Renkum 1903 - Arnhem 1990) was the daughter of Geurdina van Santen (Renkum 1865 - Arnhem 1929), in turn the only daughter of what was reputedly the last witch in Renkum (West of Arnhem on the Rhine), Wilhelmina Berendina Arnoldussen (Renkum 1833-1914). There were good grounds for this suspicion: like her mother, her grandmother, great-grandmother and so worked as a midwife, and collected herbs and knew how to use them. In addition, she predicted the future (having been born "with the helmet") including the precise moment of her own death - she even sent out my grandmother with her last money to buy her bottle of beer. She was also suspected of having the evil eye and of being able to set houses on fire using mind-power only. What really did it, though, was the fact that she, like her mother and mother's mother etc., was able to read and write.'

RGP_ Rijks Geschiedkundige Publicaties. Uitgever Martinus Nijhoff, Den Haag. Zie ook [acLEI4], [VOC_].

Rhoon brief ir D.C. van Zanten.
Kornelis van Zanten, * 18 juli 1864, † Huizinge (Gr) 14 apr 1931, zv Jan van Zanten (wonende te Westmuiden) x M. van Zanten - Döbken.

Rietveld {www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld} 2008.

Riga Plaats Zante (Duits: Santen) in Letland LV-3134, met herenhuis.

Righolt Kwartierstaat Christiaan Hendrik en Bernhard Willem Righolt, uitdraai 2011. 2016
Leendert Boers, cal 1863 Krimpen aan den IJssel, † 21-11-1947 Bergen op Zoom, gehuwd 23-4-1885 te Meerkerk met Cornelia Gijsbertha van Zanten, * 14-10-1865 Meerkerk, † 29-10-1947 Krimpen aan den IJssel.
Petronella Markus, cal 1896 Haarlemmermeer, gehuwd 25-10-1916 te Haarlemmermeer [scheiding 28-08-1930] met Marinus van Zanten, cal 1888 Haarlemmermeer, timmerman, (ouders: Jan van Zanten, arbeider en Lena Koppenaal).
Pieter Kooij, cal 1894 Haarlemmermeer, tuinder, gehuwd 28-04-1920 te Haarlemmermeer met Clasina Buis, cal 1895 Haarlemmermeer, (ouders: Willem Buis, tuinder en Jannetje van Zanten).

Rijerkerk Cock Rijerkerk, {www.rijerkerk.net}, okt 2008.

Rijkens Genealogie van Johann Friedrich Fleurke, 1998.
Karel Fleurke, schoolmeester en hoofd der school, * Nieuwe Pekela 5 okt 1849, † Uithuizen 21 feb 1898, x Hoogkerk 18 mei 1876 Hiltje Daniels Rijkens, * Hoogkerk 7 maart 1857, † Harderwijk 20 okt 1951, dv Daniel Rijkens en Leentje van Zanten.

Rijn_ Rijnland. Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, Leiden, 1963-. Meerdere delen. Redactie Haagweg 128, Leiden. [CBG]. `_': bladzijdenummer of (>1970) jaartal. (◊ Alleen delen 1-3, 8-15 bekeken.)

Rijn25 deel 1. Lijst van testamenten, aanwezig in het gemeentearchief van Leiden uit de 16e eeuw.
(no 63) Pieter Jansz. van Santen 1520.

Rijn126 C.W. Delforterie, Het begravenisritueel en de begrafeniskosten in de 17e en 18e eeuw.
…`bij de begrafenis van Geertgen Govertsdr Clock, vrouw van Frans Jansz van Santen, wonende op de Hogerwoerd en op 24 februari 1659 in de Hooglandse kerk te Leiden begraven. De bezittingen van het echtpaar bestonden uit een huis op de Hogewoerd, waar de Metalen Klok uithangt, vele vorderingen, de inboedel, geld, een 60 boeken en enige zilveren voorwerpen. Na aftrek van de lasten was er bijna 1260 gulden onder de erfgenamen te verdelen. Daar komt nog bij dat het huis onverdeeld gelaten werd, evenals de boeken, enkele rouwklederen, die de kinderen Pieter en Elisabeth gekregen hadden en een flinke lijst van kleine vorderingen (variërend van ruim 1 gl tot ruim 40 gl). De begrafenis van deze doopsgezinde vrouw werd zeer sober gehouden en kostte slechts 54 gulden.'
(p130) Weeskamerarchief Leiden, inv. nr. 3590a: `Sommieren Staet, mitsgaders provisionele schriftinge, scheydinge, vereffeninge en de begrotinge van de boedel ende goederen van Frans Jansz van Santen ende Geertgen Govertsdr Cloc, 2-2-1661'.

Rijn362 Genaealogie van het geslacht Verdegaal, Voorhout/Ammerzoden, 1967.
`XXXII. Verdegaal, Hubertus, * Hazerswoude 27-4-1869, x Alida van Santen, * Stompwijk 9-7-1875, waaruit' 9 kinderen.

Rijn393 deel 2, p393, 521, 522. L. Ravensbergen, De personele quotisatie van 1742 in de dorpen onder het quartier van Leyden.
  Wassenaar en Zuydwijck: Omme 't Land, quohier van de personele quotisatie. (Nr. v.h. quotier der huisen = 9); Jacob van Santen, koets met 2 paarden, 1746 na Maessluys. (qualiteit =) rentenier, 3 dienstbooden, huishuur 200, 2 paerden, classe 12, getaxeerd op ƒ90.-
  Lange en Korteraar (= 220) Steyntie Krijne van Santen, 1746 geroyeert, qualiteit: een klopje, huyshuur 15, classe 1, getaxeerd ƒ6.-.
  (= 261) Cornelis Willemsz van Zanten, turfschipper, huyshuur 15, classe 1, ƒ6.-.

Rijn939 J.H. van Santen, In welke mate kan statistisch parenteel onderzoek licht verspreiden over bevolkings-verschijnselen in de vroege eeuwen? Afkomst en Toekomst 6 (1940) 257-292.

Rijn948 folio 40-40vso. `Half huys ende erve gelegen in de Donckersteghe op te houc van Marendorp omtrent de Roode steen'. Koper: Cornelis Woutersz. van Zanten, goudsmit, 15-1-1547, Leiden. Het oudste `inbrengboek' van Leiden (RA, inv. nr 73 dl 1, GA Leiden).

Rijn1975 Rijnland, delen 12-13, 1975-1976, p364. C.W. Delforterie De inneemboeken van het houhuis en armkinderhuis te Leiden van 1710 tot 1746. In 1745 werden enkele kinderen opgenomen op verzoek van Matthijs van Sante / Matthias van Zante. De `heer van de gebuurte' was `Het huys te Britten' / `'t Huys de Bremmer' / `'t Huys te Brem'.

Rijn1977 delen 14-15, 1977-1978. Zie [Sibbe2b].

RijnG_ Rijnland, Genealogische bijdrage Leiden en omgeving. AL: Allerlei, PE: Penningkohieren, SR: Stamreeksen.

RijnG1922a Jaargang 7, jaar 1922. G.A. Sloos, Tussen 1737 en 1962 te Leiden geboren (adspirant) marine-officieren.
Santen, Jan Andries van, * Leiden 13-10-1792, † Haarlem. Geboorte en/of doop niet te Leiden aangetroffen, verm. zv Mr. Louw en van Catharina Bosch. (F.86) Elève 09-03-1807; F.23-05-1807; E. 01-11-1809; asp. 2e cl. 12-12-1810; e.o. 06-03-1811. Wegens een misstap op het instituut naar huis gezonden in afwachting van ontslag 23-02-1811. (E.11).

RijnG1922b J.P. van Brakel en J.P. Jongejan, Leidse huwelijken te Katwijk (1672-1807). Katwijk aan de Rijn, 62:
  Gerrit van Zanten, jm., ged. Leiden, won. KadR, x KaZ 21-1-1759 Marijtje van den Bergh, jd. van KaZ (inschrijving in huw. boek KadR).
  Katwijk aan Zee, 83:
  Gerrit van Santen, jm., ged. 12-11-1732 Leiden (PK), zv Marcelis en Elisabeth Marckhof, x 21-1-1759 Mareitje Jansdr. van den Bergh. jd., ged. 25-4-1733 kaZ, dv Jan Zachariasz. en Cornelia Krijne van der Schel.

RijnG1922c Dirk Jacobus den Os, * 2 nov 1809, greinwever, x1 Leiden nov 1837 Lena van der Linden, dienstbode ged. Leiden 22 nov 1815, dv Jacobus van der Linden en Johanna Sara Maria van Santen.

Rijnsburg Maria Hüffer, Bronnen voor de Geschiedenis der Abdij Rijnsburg, M. Nijhoff, Den Haag, 1951. Deel 1.
p197, no 499: 5-10-1383 Jan van Zanten pacht grond van abdis van Rijnsborch.
  p388: 14-4-1440 Gherijdt van Zanten, schout op de Gheer `in mijnre vrouwen der Abdissen recht van Reynsburch' getuigt. Origineel [RA RB 361], afschrift [RB 128, fil 128 ea].

Rijssen Collectie strijk- en plooigereedschappen van Cita van Santen, geb. Gorinchem 11 dec 1906, † Den Haag 3 nov 1990, in museum in kasteel Oosterhof te Rijssen (Ov) (1998).

Roekel Gijs van Roekel, Parenteel Derck Backer (van Roekel). {www.xs4all.nl/~roekelg}, 2011.

Rolinda Rolinda van Zanten, e-mail juli 2003.

Rt www.gemeentearchief.rotterdam.nl, nu https://stadsarchief.rotterdam.nl.

RtVog Notitie 'CODE geslachtsregister, Rotterdam 27 juni 1972', Vogelstraat 11c.
Oudste generaties van Sande, van Sanden, van den Sanden, v.S. in Scheveningen (niet geindexeerd). Daarna Jan van Zanten, x1 Grietje v.d. Heyde, x2 5-11-1740 Maria Ketelaar (◊ x 5-11-1749 [Rt]). Kinderen uit het 1ste huwelijk werden geboren in de Hasblijklaan of Binnenweg in Rotterdam.

Rudie Rudie van Santen, Brockville, email 2006.
Hendrik van Santen, x Neeske de Wijs. Zoon:
Cornelis van Santen, * Tiel (G) 22 mei 1869, † Lith (NB) 17 mei 1936, sigarenmaker, x Lith 14 juni 1905 Maria Adriana Wilhelmina van Dinther, * Lith 17 aug 1880, † Lith 1950 or 1951, dv Cornelis van Dinther * Lith 12 feb 1832 x Oss 22 apr 1875 Elisabeth Hofmans * Oss 30 mrt 1846 {www.nicovandinther.nl/genealogie_van_dinther_-_oss.htm).
Meerdere kinderen, o.a. zoon:
  Cornelis Rudolf van Santen, * Lith (NB) 3 aug 1915, † Oss (NB) 6 feb 1996, schipper, x Lith 15 jan 1942 Alberdina Cornelia Rits, * Venlo 11 nov 1922, † Brockville (On) 18 mei 1993.

S

Sal1 Jullie is Jodenvolk, bevat autobiografie van Salomon van Santen.

Sal2 Journaal, maandblad uitgeverij Media 2000 N.V., Mei 1971. Ageeth Scherphuis in gesprek met Sal Santen, 4pp, foto. Vader was schoenmaker. Zijn ouders gingen van de Jordaan, via Tuindorp-Oostzaan (Amsterdam Noord) naar Groningen. Oudere zuster Saartje door tuberculose overleden in sanatorium. Jongere broer Maurits. Vrouw Bep.

Sal3 Propia Cures, Amsterdamsch studenten weekblad, jg. 82, nr. 22 p1, nr. 23 p5. Brammetje. Ervaringen van Sal van Santen in de gevangenis, waarin hij wegens steun aan de Algerijnse vrijheidsstrijders terecht kwam. Najaar 1972 verschijnt bij de Arbeiderspers zijn verhalenbundel ‘Deze vijandige wereld’.

Salomon De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad, januari 1926 (5687), uitgave Excelsior, Amsterdam. In memoriam Salomon van Santen. Overleden Amsterdam jan. 1926, 71 jaar oud. Opleiding Ned. Israël. Seminarium, is tot koopmanstand overgegaan. Mohel (=besnijder). 1 kolom, foto.

Santee Stad in Californie, {www.ci.santee.ca.us}.
Geografisch gebied, stad en rivier in South Carolina, USA, 80,5°WL 33,5°NB.
Sioux indianenstam in Nebraska, stad in Nebraska.
Veel voorkomende familienaam in de USA.
Hester van Sante was dochter van Jacob Santée 1747-1816 [Beres389a].
Santée of Santee komt voor in Nederland's Patriciaat 1915, 1917, 1965, 1979 en 1983. Niet verder onderzochte familienaam.

Santen 'Santen' is de naam van plaats in Roemenië.
'santen' is gekoncentreerde kokosmelk, een Indonesische maaltijdingrediënt.
'sant' (meervoud santen) is een heilige.

Santenkraam 1. een verkooptent met heiligenbeeldjes. In de hele santenkraam betekent het boeltje, zootje, zwik. Santekraam (1697) in Prisma Etymologisch Woordenboek 1983. Engels: caboodle. Zantenkraam eens in een woordenboek zien staan. Latijns sanctus, Middelnederlands sant, is heilig. 'Niemand is sant in eigen land' (Z.-N.), niemand wordt in zijn eigen land zeer vereerd. Misschien relatie met zanten, zantte, gezant (Z.-N. bijeengaren, inz. aren lezen).
2. Titel van deze uitgave; het begin van de familienaam (kraam is een bed met luifel, bevalling).

Sbf_ {www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118}

Sbf2 Arie Schoonbergen, bericht 16 oct 2008.

Sbf3 Wilco, 16 oct 2008.

Schakel jg 34 p110. De Schakel, gemeenschappelijk orgaan van het Amsterdams maatschappelijk werk, uitgave Sociale Raad Amsterdam, A. van Santen is 14 april 1958 25 jaar bestuurder van ‘De Joodse Invalide’. Portretfoto.

Schelling Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp, 2002. Inmiddels verhuisd naar {schelling.rijswijknet.nl}.
100 Jan van Staalduinen, * 's-Gravenzande 9 feb 1782, ged. er 4 mrt 1782, † Naaldwijk 22 okt 1833, beg. 's-Gravenzande 26 okt 1833, zv Leendert Jansz van Staalduinen (zie 200) en Neeltje Dirksdr van Galen (201), x1 's-Gravenzande 6 mei 1804 Aaltje Gerritsdr van Zanten, ged. 's-Gravenzande 7 nov 1779, beg. er 9 okt 1805, dv Gerrit van Zanten en Lijsje Hermansdr van der Burg, x2 's-Gravenzande 7 sep 1806
101 Neeltje Pieters Leerdam, ged. 's-Gravenzande 26 sep 1784, dv Pieter Fransz van Leerdam (202) en Gerritje Cornelisdr van Santen (203), x1 's-Gravenzande 7 sep 1806 Jan van Staalduinen (100), x2 's-Gravenzande 30 maart 1838 Jan Jochemsz van der Hout, * Spaland 2 okt 1773, ged. Kethel 3 okt 1773, † 's-Gravenzande 14 nov 1838, zv Jochem Jansz van der Hout en Liedewij Lugtigheid.

202 Pieter Fransz van Leerdam, ged. 's-Gravenzande 24 dec 1747, beg. er op 15 okt 1784, zv Frans Jansz van Leerdam (404) en Neeltje Pieters Duifhuis (405), x Monster 24 maart 1775
203 Gerritje Cornelisdr van Santen, ged. Vriezekoop-Leimuiden 12 sep 1751, dv Cornelis Jansz van Santen (406) en Neeltje Jacobs van der Hoeven (407), x1 Monster 24 mrt 1775 Pieter Fransz van Leerdam (202), x2 's-Gravenzande 28 aug 1785 Cornelis Louwerensz van Geest (756).

396 Louwerens Cornelisz van Geest, ged. 's-Gravenzande 11 apr 1694, † er 24 feb 1771, beg. er 7 mrt 1771, zv Cornelis Simons van Geest (792) en Martje Joris van Santen (793), x1 's-Gravenzande 30 apr 1724 Aaltje Maartensdr van Santen, * Maasland, † 's-Gravenzande 25 apr 1728, x2 aldaar 12 apr 1733 Maria Jacobs de Bruijn (1513), x3 's-Gravenzande 27 okt 1748
397 Neeltje van Lien, ged. Schipluiden 10 juni 1711, † 's-Gravenzande 29 feb 1760, beg. er 7 mrt 1760, dv Jan Jacobsz van Lien (794) en Leentje Claesdr van der Chijs (795), x1 Monster 15 apr 1736 Cornelis van der Post, beg. 's-Gravenzande 7 okt 1747, x2 aldaar 27 okt 1748 Louwerens Cornelisz van Geest (396).

406 Cornelis Jansz van Santen, ged. Maasland 16 sep 1725, beg. er 17 jan 1780, zv Jan Jorissen van Santen (812) en Gerritje Cornelisse van der Vaart (813), x Maasland 8 nov 1750
407 Neeltje Jacobs van der Hoeven, * Hondertland, ged. 's-Gravenzande 14 nov 1728, beg. Maasland 10 apr 1806, dv Jacob Gerritsz van der Hoeven (814) en Maria Arendse van der Hout (815).

786 Korstiaan Claasz Goeijenbier, * ca 1670, zv Claes Adriaensz Goeijenbier (1572) en Annetje Corsdr van den Bosch (1573), x Schipluiden 28 aug 1701
787 Lijsbeth Oliviers van Zanten.

792 Cornelis Simons van Geest, ged. 's-Gravenzande 20 jan 1657, zv Sijmen Cornelis van Geest (1584) en Jannetie Louwen van der Does (1585), xo1 's-Gravenzande 1 mei 1683, x1 Loosduinen 16 mei 1683 Martje Joris van Santen (793), x2 Ariaentje van der Harch.
793 Martje Joris van Santen, ged. 's-Gravenzande 29 aug 1660, dv Joris Leenderts van Santen (1586) en Jannetje Cornelisdr van Cleef (1587).

812 Jan Jorissen van Santen, beg. Maasland 2 juli 1751, zv Joris Leenderts van Santen (1586) en Neeltie Jacobs van Geervliet (1625), x Maasland 21 nov 1706
813 Gerritje Cornelisse van der Vaart, ged. Maasland 25 mrt 1685, beg. er 28 nov 1775, dv Cornelis Jansz van der Vaart en Maertje Pieters Bregman.

1572 Claes Adriaensz Goeijenbier, ged. 's-Gravenzande 23 aug 1637, † voor 1692, zv Arie Claesz Goejenbier en Engeltje Corsen Kuyper, x Ter Heijde 6 juli 1664
1573 Annetje Corsdr van den Bosch, * Ter Heijde ca 1640, † voor 1692.

1586=1624 Joris Leenderts van Santen, xo1 's-Gravenzande 3 mei 1659, x1 Monster 25 mei 1659 Jannetje Cornelisdr van Cleef (1587), x2 Ter Heijde 5 aug 1674
1625 Neeltie Jacobs van Geervliet, xo1 's-Gravenzande 28 nov 1664 Jan Gerritsz de Bruyn, x2 Ter Heijde 5 aug 1674 Joris Leenderts van Santen (1586).

690 Johannes van Nelle, x Monster 20 juli 1721
691 Anna van Santen, ged. Monster 20 feb 1695, dv Willem van Santen (1382) en Josina Jacobsdr Foulär (1383).

1382 Willem van Santen, x Monster 18 apr 1694
1383 Josina Jacobsdr Foulär, * Monster 1671, dv Jacob Jansz Foulär (2766) en Willemken Joosten Sijtregtop (2767).

2766 Jacob Jansz Foulär, beg. Monster, x er 11 mrt 1663
2767 Willemken Joosten Sijtregtop, * Monster 1638, dv Joost Jansz Sijtregtop en Annetje Dirksdr Brincx.

1274 Leendert Leendertsz Hoogwerf, ged. Oud Beijerland 1 mei 1704, zv Leendert Leendertsz Hoogwerf (2548) en Eva Arijens van Esch (2549), x Oud Beijerland 18 okt 1730:
1275 Marijtje Cornelisse van Santen, ged. Goudswaard 14 mei 1710, † Oud Beijerland 25 aug 1796, dv Cornelis Jorisse van Santen (2550) en Marijtje Jans van Cleef (2551), x1 Oud Beijerland 18 okt 1730 Leendert Leendertsz Hoogwerf (1274), x2 Oud Beijerland 7 feb 1772 Cornelis Cornelisz van Inslagen, * Oud Beijerland.

2548 Leendert Leendertsz Hoogwerf, * Goudswaard ca 1682, zv Leendert Leendertsz Hoogwerf en Maartje Gillis van Tissen, x1 Oud Beijerland 1 nov 1702 Eva Arijens van Esch (2549), x2 Oud Beijerland 21 sep 1710 Geertruy Jooste Rouda, * Gorinchem ca 1670.
2549 Eva Arijens van Esch, * Klaaswaal, beg. er 1 oktober 1709, dv Ary van Esch en Maijke Hendriks.
2550 Cornelis Jorisse van Santen, x
2551 Marijtje Jans van Cleef.

Schiedam {archief.schiedam.nl}, 2007. * 1811-1850, x 1811-1930.

Schipl Descendants of Adrianus van Santen, Schipluiden 1896-1969. {familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Peter-Vansanten}, 2011.

Schoonveld {www.belcampo.com} sep 2003.
Aaltje van Zanten, * Kropswolde 12 aug 1792, dv Hindrik Jans x Roeltje Hindriks, x1 Ten Boer 29 apr 1836 (◊ 1837 vlg. Genlias) Willem Schoonveld, ged. Garmerwolde 14 jan 1787, † Garmerwolde 24 mrt 1879, landbouwer (1812), landgebruiker (1836), kastelein (1838), zv Arent Schoonveld ged Noorddijk 19 sep 1751 † Garmerwolde 19 apr 1836 x Geertje Jacobs Schutter * Garmerwolde 15 okt 1749 † Garmerwolde 22 nov 1835.
WS x1 Ten Boer 25 okt 1812 Jantje Groenwold, 3 kinderen, x2 AvZ.
Aaltje van Zanten x2 Boele Jans Hemminga.

B. van Zanten, x M. Schoneveld, zv Arend Schoneveld x Elske Mossel.

Jantje Jans van Zanten, x Pieter Geerts Wierenga. Kind:
  Bieuwke, * Woltersum (gem. Ten Boer) 24 feb 1849, † Ten Boer 15 aug 1913, x Ten Boer 10 apr 1869 Kornelis Jakob Schoonveld, 1842-1922, 3 kinderen.

Schulth P. Jan Schultheiss, {www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118/1} 2007.

Schuyl {lightning.prohosting.com/~vermeer} 2001.
Arentjan van Santen, * 1861, †1917, x Jantien de Jong, * Kampen (Ov) 1864, † 1944.
Teunis Schuyl, * 1713, x ~1738 Magteld van Santen, * 1717, † 1758. Kind: Elisabeth Schuyl.

Settlers {www.schenectadyhistory.org} 2001.
First settlers. 1. Marselis Janse, b. at Bommel in Guilderland, Holland, came early to Beverwyck where for many years he was an innkeeper and farmer of the burger and tapster excise of beer, wine etc. He seems to have been a man of good capacity and large business. His children settled in Albany, except Ahasuerus and Gerrit, who removed to Schenectady. He made his will June 11, 1690, proved in Kingston, May 22, 1722, and d. before 1700. His wife was Annatie Gerritse. Ch. Gysbert; Huybertje, m. Joseph Yates; Sytje, m. Joseph Janse Van Santen (Van Zandt); Judith, m. Lucas L. Hooghkerk; Ahasuerus; Gerrit. [See Albany Families.]

2. Hendrick, son of Abraham, of Albany, m. Rachel Van Santen (Van Zandt), Jan. 19, 1786. She d. April 5, 1846, a. 80ys., 7m., 27d.
Ch. b. (bp. in Albany): Abraham, February 14, 1787; Rebecca, Sept. 19, 1788; Gysbert, Nov. 20, 1790; Henry, Dec. 1, 1792; Jan, March 22, 1797; Sara, May 9, 1799; Sara, March 7, 1801; Judith, Aug. 14 (20), 1803.

SFq Pamela S. Woodward {www.sfo.com/~timandpamwolf/sfranq_v.htm} 1998. Francisco Queries
Frank Van Santen had a wife Wilhelmina Frederika (b. 25 June 1885 Amsterdam Holland d. 21 Feb. 1943 San Pedro CA) and a son Marinus, then married a Garnet Van Kleeck in Long Beach 1942. (Garnet graduated from SF State College 1934). Family lore is that Frank raised guard dogs and was also a baker or owner of a bakery in the SF area. Wilhelmina & Frank owned property in the SF area that was sold before Wilhelmina moved to San Pedro. Wilhelmina's father was Johannes Suping. Her son (Marinus Johannes Cornelus Van Santen b. 17 Jun. 1906 Holland d. 1979 Cerritos, CA) listed on his 3rd marriage license that his mother's maiden name was Van Der Van. Wilhelmina moved to San Pedro shortly before her death.

Later van haar in een Ancestry.com message board:
SUPING, Johannas Father of Wilhelmina Frederika b. Jun.25,1885 Amsterdam Holland d. Feb.21,1943 San Pedro, Ca.USA. Her son Marinus Johannas Cornelus b. Jun 17,1906 Amsterdam Holland, d. May,1979 Cerritos Ca.USA. At time of Wilhelmina & Marinus deaths Surname was VAN SANTEN.
There is another Surname listed for Wilhelmina surname of VAN DER VAN. It was believed that Wilhelmina's Son Marinus could have been Adopted by Frank Van Santen. He was listed as her deceased husband at time of her death. Wilhelmina was in USA about 22 yrs prior to death 1943. Living in San Francisco Ca. USA and prior to that in Spokane or Tacoma Washington USA. Family story goes that a Washington family was the sponsor for immigration to USA. There was Family in Chicago Ill.USA that was visited on the way coming to Washington. It was believed Frank Van Santen was to have been a Baker or owner of Bakery in San Francisco or area near S.F. also trained Guard Dogs. This was all prior to about Oct. 1942. When Marinus Married 2nd wife G. Van Kleeck b. Dec.3,1909 N.D.USA Still living & had 2 children. 1st wife was believed Russian Lady {Unknown}, 3rd wife was Virgina Armitta Glass b. Dec.1,1913 Ill.USA. Last known address was in Berwyn Ill,USA in 1980. Her Father was EHLE, Donald P., of Ill,USA, & Mother was JONES, Velma E., of KS.USA.

Shemonek {www.dsv.nl/~cheeta/Geansite}, 2002.
Doe van Zanten, * 6 mar 1913, x Bastiana van Slingerland, * 26 jul 1913, † Almere 31 jan 1997, dv Nico Slingerland en Amy Joelle Huber.

Sibbe_. Tijdschrift met een Duitse naam gedurende de bezetting.

Sibbe1 Deel I 1941 p140. Kwartierstaat met o.a. Petrus van Sanen, * Hoorn 23-9-1690, † voor 1744, x Riga 3-2-1733 Elisabeth Voegdt, * 1708, † Mittau (bij Riga) 13-1-1744. Ouders van
Johanna Sophia van Santen, * Mittau (bij Riga) 1-9-1740, † Hasselüne (Hannover) 3-12-1810, x Amsterdam 20-10-1761 Hermanus Theodorus Schaepman, ged. Zwolle 15-5-1733, † Zwolle 21-1-1815. Hun kinderen, en ouders Schaepman, staan beschreven.

Sibbe2a Deel II p260. Proeve eener geslachtslijst der familie Vander Tholl.
V.1. Suzanna v.d. Pijl, * Haarlem 23-5-1812, † er 22-12-1898, x1 Pieter Johannes van Santen. Kinderen: VI. x2 Bartholomeus Reynen.
VI.1. Susanna Christina van Santen, * Houtrijk en Polanen 11-10-1836, † Haarlem 21-12-1900, x Haarlem 26-6-1861 Franciscus Rijbroek, * Haarlem 6-1-1836, † er 26-1-1918, zv Helena R. Hieruit 8 kinderen.

Sibbe2b Deel II p155. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977-1978. (◊ Ook in [Rijn1977].)
1. register, folio (vso = verso, achterzijde); datum; 2. naam, geboorteplaats, beroep; 3. misdrijf; 4. eis; 5. vonnis; 6. bijzonderheden. verb. verbanning;
L.R.H. en Ha. Leiden, Rijnland, Den Haag en Haagambacht;
H. en WF. Holland en West-Friesland.
  (no. 140) 1. 9, 40jr; 2-8-1619; 2. Santen van, Jan, geb. Xanten, kaarder en spinner; 3. tappen van gesmokkeld bier; 4. geseling, 10 jr. verb. uit L.R.H. en Ha. en confiscatie; 5. 6 maanden verb. uit L.R.H. en Ha..
  (341) 1. 33, 11vso; 26-8-1713; 2. Oudenburgh van, Groetje, 25 jr., geh. met Jonas van den Burg, geb. Leiden, breister; 3. overspel met Dirk van Santen. 5. boete van f 100.-, subs. 12 jr. verb. uit Leiden en Rijnland.
  (346) 1. 33, 88; 30-10-1714; 2. Zanten van, Annetje, 30 jr., geh. met Willem Swiering, spinster, geb. Leiden; 3. overspel; 5. 50 jr verb. uit H. en WF..
  (362) 1. 36, 2vso; 18-4-1722; 2. Haan den, Jan, 60 jr., geh. met Marie van Santen, doch thans gescheiden, geb. Leiden, opkoper van pondegoed; 3. overspel met Anna Reinders; 5. 50 jr. verb. uit L.R.H. en Ha.; 6. alias Jan Vigos.
  (452) 1. 66, 109; 17-3-1807; 2. Santen van, Leentje; 3. “ontuchtige levenswijze"; 5. 4 dagen hechtenis, water en brood.

SjefJt {www.homepages.hetnet.nl/~sjefjt}, 2008.
Genealogie van Hendrik Jutten
Aaltje van Dorp, * Rozenburg 3-5-1803, † er 21-2-1872, dv Ary van Dorp en Gerritje van Santen, x Rozenburg 7 mei 1842 Hendrik Jutte, * Brielle 14-8-1796, † Rozenburg 2-7-1872.

Genealogie van Willem Jut
Wilhelmus Jacobus Jut (van Zanten Jut [KB 9 januari 1875]), * Den Haag 29-3-1833, † er 5-4-1895, zv Cornelis Johannes Jut x Jacoba Talle.
x2 Den Haag 17-7-1861 Elisabeth Marina van Zanten, * Den Haag 17-7-1837, dv Willem Hendrik van Zanten x Neeltje Wilhelmina Dekkers.

Genealogie van Henricus Jutten
Josephus Johannes van Zanten, * Rotterdam 30-9-1825, zv Josephus van Zanten x Cornelia Hennekam, x Rotterdam 14-9-1864 Pieternella Jetten, * Rotterdam 5-8-1842, dv Jean Henri Jetten x Anna Maria Jans.

Adriaan Johannes van Zanten, * Dordrecht, x Brigit Bertilia Henrica Jetten, * Geleen, dv Hubert Wilhelm Jetten x Cornelia Leonie Wijnands.

Genealogie van Arnoldus Jutte
Maaike van Zanten x Govert Kwakernaat. Zoon Govert Bernardus Kwakernaat, * 's-Gravendeel ±1865, x Anna Margaretha Jutte, * 's-Gravenzande 22-12-1879.

smgf Sorensen Molecular Genealogy Foundation, {www.smgf.org}, 2009.

SP1910 p315. De Spiegel, Weekillustratie voor het Christelijk Gezin, jg. 4, uitgave W. Kirchner, Amsterdam. Personalia 1 juli 1910. G.J. van Santen, hoofd Diac.-school der Ned. Herv. Gem. te Amsterdam ving 25 eerder zijn hoofdonderwijzersloopbaan aan te Oude Wetering na als secondant op het Instituut der Broedergemeente te Zeist werkzaam te zijn geweest. Als hoofd naar Beekbergen 1887, hoofd Diac. School N.H.G. in Amsterdam 1888. 2 foto's.

SP1930 p748. Cornelia van Zanten 75 jaar zangpedagoge. (◊ [ChrIll].)

Spanjen {genealogie.a2000.nu/engels}, 2001.
Gijbert Goes, * Montfoort ≤ jan 1797, zv Hendrik Goes en Haesje van Hienen, x Haarzuilens 15 nov 1825 Marijke van Santen, * Vleuten ≤ jan 1794, dv Johannes van Santen en Mie van Spanjen.

Speelp {speelpenning.com/tree.htm} 2001.
Dirk Speelpenning, ged. Heenvliet 4 okt 1795, † Heenvliet 31 aug 1850, zv Gerrit Cornelisz Speelpenning en Arentje Touw, x Heenvliet 11 juli 1826 Maria Rietdijk, * Rockanje 3 nov 1799, † Heenvliet 18 dec 1874, dv Doen Pieterse Rietdijk * 7 okt 1772 en Adriana Kroes. Negende kind:
Cornelia, * Heenvliet 29 sep 1845 x 2 mei 1890 Pieter Maarten van Santen, * Rozenburg 27 aug 1842 (weduwnaar van Ida Lugtenburg).

Spek {home.hccnet.nl/p.molema/graafei.htm} 2001
Pieternella van Graafeiland, verkoopster en filiaalhoudster, * Den Haag 25 aug 1911, † er 12 maart 1998, x Djakarta 22 juni 1948 Frederik Willem van der Spek, administrateur in Ned. Indië en lid staf landbouwsyndicaat, * Deventer 26 okt 1898, † Den Haag 25 maart 1961, zv Hendrik van der Spek en Frederika Willemina Kottkamp. Frederik was weduwnaar van Hester van Santen, † voor 1948.

SSDI USA Social Security Death Index, enkele Santen, 1999. SSDI in usg.

St_ {www.uwstamboomonline.nl} okt 2003.

StLouis {www.slpl.lib.mo.us/libsrc/obit96c.htm} St. Louis Obituary Index.
Lester G. Santen, 27 jun 1994.
(Rev.) Raymond B. Santen, 23 maart (begr. 24 maart) 1996.

Sumatra {sites.google.com/site/sumatraswestkust/naamlijst-1828-29}
Naamlijst van 1828/29 der Europesche Inwoners van Nederlands Indie in het jaar 1827/28 van Sumatra's Westkust (Padang).
Maria Efrancina van Mosschell, dv Jan Abraham van Mosschel x Susanne Elisabeth, x2 Padang 1835 Jean Joseph Strähl.
Marinus van Zanten en Johan Joseph Strahl waren geëmployeerden bij de politie in Padang.

Swart {www.b-zwart.demon.nl} 2001.
Harmannus Johannes Swart, * Groningen 23 nov 1926, zv Wicher Swart en Jantina Postma, x1. Maarssen 26 juli 1956 Anna Geertruida van Santen, * Maarssen 6 sep 1929, † Utrecht 2 aug 1976, x2. Jacoba Maria Delpeut.

T

tel_ Telefoon aansluitingen in diverse landen. {www.infobel.com}.
telAU Australië, {www.whitepages.com.au},
telBE België, {www.infobel.be},
telCan Canada, {www.canada411.ca, www.infospace.com, www.teldir.com},
telSP Spanje,{kevdb.infospace.com},
telUSA Verenigde Staten van Amerika, {www.switchboard.com}.
Eerder gearchiveerd, zonder telefoonnummer. De persoonsnamen zijn niet geindexeerd.

Tessel Bericht 2009 van Hans van Mierlo, {www.vanmierlo.net}.

Tg 'De Telegraaf' 17 mei 2003 p T21 (en 17 feb 2001 T21).

U

Uitterl {www.uwpassieonline.nl}, 2007

uk_ United Kingdom.
Enkele districten liggen in meerdere graafschappen:.
  Het district Bangor ligt in de graafschappen Anglesey, Caernarvonshire en Gwynedd.
  Bethnal Green, Kensington en Stepney liggen in de graafschappen Greater London, London en Middlesex.
  Cockermouth ligt in Cumbria en Cumberland.
  Lambeth ligt in Greater London, London en Surrey.
  St George Hanover Square, St Olave Southwark en Wandsworth liggen in London en Surrey.
  West Ham ligt in Essex en Greater London.
  Whitechapel ligt in London en Middlesex.

Unen Genealogie Fam. van Eunen, {www.eunen.eu}.

us_ {ancestry.com} '13 Colonies', juli 2015. _ is staat van USA   CT:Connecticut, MA:Massachusetts, NC:North Carolina, NJ:New Jersey, NH:New Hampshire, NY:New York, PA:Pennsylvania, SC:South Carolina, VA:Virginia.

usg USA genealogie, (+ graven in Canada) {findagrave.com} 2015 (+ graven in Canada), {findmypast.com} 2016, United States Social Security Death Index, 2016.

Ut Provincie Utrecht, {hetutrechtsarchief.nl}

UtZY 'van Zanten' in IJsselstein, excl. [geYss].

V

Valkenburg {www.valkenburgh.nl/ped-bosch.html} 2001.
Petrus van Valckenborgh, confessie RK, komende 'Uyt lant van Valckenburgh', geregistreerd als Peter Petersz, x 26 jan 1658 Hendersken Frans Mathijszen van Erpt. Zevende kind: Elisabeth van Valckenborgh, RK gd 's-Hertogenbosch 12 apr 1671, x Jan van Santen.

Vegt e-mail C. Meurer 2006
Andries Wijbrant van Santen, x Gesina (Geesje) Heerekes * Zwolle 16 nov 1669. Vermoedelijk is Gesina dv Helmich Heerkens x Marrechien Lubberts, die 16 mei 1665 dochter Lummechien lieten dopen.
Dochter van Andries en Gesina:
Pouline van Santen, * ca 1705, † na 1759, x Zwolle 30 mei 1728 Roelof van der Vegt, * Zwolle ±1693, gd G, † waarschijnlijk Zwolle na 1759, metselaar, 11 apr 1718 lidmaat van de Gerefomeerde Kerk van Zwolle, woonde buiten de Camperpoort, woonde later in Haarlem.
Roelof x1 Zwolle 5 sep 1718 (kerk.huw. G) Hendrina (Hendrika) Bruggink, * voor 1700, † Zwolle 1726. Drie kinderen * 1719, 1722 en 1725.
Uit het huwelijk (tweede van Roelof met Pouline) 10 kinderen:

 1. Helmich van der Vegt, * Zwolle in 1729, nakomelingen.
 2. Antony van der Vegt, * Zwolle 1733, gd er 4 jan 1733, † voor 1743.
 3. Anthonie van der Vegt, * Zwolle 1734, gd er 1 feb 1734 .
 4. Gesina van der Vegt, * Zwolle 1735, gd er 30 mei 1735.
 5. Gesina van der Vegt, * Zwolle 1736, gd er 20 mei 1736.
 6. Gesina van der Vegt, * Zwolle 1739, gd er 11 okt 1739.
 7. Gesina van der Vegt, * Zwolle 1740, gd er 14 dec 1740.
 8. Antony van der Vegt, * Zwolle 1743, gd (G) er 30 jun 1743.
 9. Gesina van der Vegt, * Zwolle 1747, gd er 11 feb 1747.
 10. Jasper van der Vegt, * Zwolle 1749, gd (G) er 12 okt 1749.

Vervoorn {www.vervoorn.nl/family} 2002.
Alida Gonda van Zanten, * Brakel ±1880, dv Otto van Zanten en Adriana van der Salm, x Brakel 29 mei 1901 Bastiaan Vervoorn, * Brakel ±1872, zv Cornelis Vervoorn (* Brakel, † ±1830) en Grietje Sleeuwenhoek (* Gameren, † ±1851).

Vessell {freepages.genealogy.rootsweb.com/~vessell} 2001.

 1. Michels Wensel 1600 - ±1675, x Hilleken Hermensdr. ±1599 - ±1670
 2. Adam Wensel Van Santen (VanZant) 1628-1658, x Jenneken Jans ±1625 - ±1680
 3. Johannes Van Zandt (Van Sant) 1657-1724, x Margaret Wynantje Van Der Poel 1647-1724
 4. Isaac VanZandt (Van Sant) (Vincent) 1694-1780, x Sarah Coe 1691-1740
 5. Nicholas Van Sant ±1720 - ±1780
 6. George VanSant ±1730 - ±1800
 7. Nicholas VanSant 1771-1840, x Nancy Hiller 1770-1844
 8. Hana VanSant, x William Roberts ±1775-1828. …

Viegen Bert van Viegen, Veenendaal, Kwartierstaat van Jasper en Koen van Viegen, {www.vanviegen.nl}, okt 2000.
  4 Cuun (Cunerus Gijsbertus) van Viegen, * 16 sept 1931 te Achterberg
  5 Jo (Johanna Hendrika) van Zanten, * 2 juli 1932 te Rhenen
  10 Jacobus van Zanten, * 15 jan 1906 te Rhenen
  11 Jansje Gerritje van de Peppel
  20 Johannes Hendricus van Zanten, * 18 maart 1865 te Veenendaal
  21 Johanna Willemina Zwieserijn, * 1 juli 1870 te Rhenen
  40 Hendrik van Zanten, * 24 jan 1824 te Veenendaal
  41 Cornelia Vink
  42 Johannes Zwieserijn, * 28 mei 1841 te Rhenen
  43 Helena van Zandwijk (Sandwijk), * ±1839 waarschijnlijk te Ingen
  80 Hannis (Johannes) van Santen, ged. 30 okt 1785 te Veenendaal
  81 Hillegonda Stuivenberg, * mogelijk 7 nov 1784 vermoedelijk te Veenendaal
  82 Pieter (Petrus) Vink, * omstreeks 1785 te Veenendaal
  83 Elizabeth van Binsbergen, * omstreeks 1796 te Veenendaal
  160 Onbekend
  161 Gerrigje van Santen, ged. 17 aug 1760 te Veenendaal
  162 Hendrik Stuyvenberg, ged. 25 jan 1750 te Veenendaal
  163 Aelbertje Diepeveen, * ca 1750 vermoedelijk te Veenendaal
  322 Hannes van Santen, x 11 maart 1753 te Veenendaal met
  323 Koba (Jacoba) van Dorsten Koenraedtsdr.
  646 Coenraad van Dorsten, ged. 13 aug 1702 te Veenendaal, x 29 juni 1721 te Veenendaal met
  647 Gerrigje Willems(zv Nieukerk)

Vlaard {www.frans.freeuk.com/Genealogie/VlaardingenT_Z.htm} 2002. Registres Civique Vlaardingen, ca 1811. Klapper: mansnamen, woonplaats en inventarisnummer. In het register [ARA] zelf zijn nog te vinden leeftijden en beroepen.
  Zanten, Adrianus van, Maasland, 33658.
  Zanten, Aert van, Maassluis, 32896.
  Zanten, Cornelis van, Rozenburg, 33464.
  Zanten, Dirk van, Maassluis, 33064.
  Zanten, Jan van, Maasland, 33761.
  Zanten, Jan van, Vlaardingen, 31808.
  Zanten, Joris van, Maasland, 33652.
  Zanten, Klaas van, Maasland, 33663.
  Zanten, Klaas van, Rozenburg, 33462.
  Zanten, Pieter van, Maassluis, 33383.
(◊ niet geindexeerd.)

VO_ A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën, J.B. Wolters.

VOC_ Generale missiven van gouveneurs-generaal en raden aan heren xvii der Verenigde Oostindische Compagnie, R.G.P., Nijhoff, Den Haag.

Voogel {members1.chello.nl/~h.mester} 2002.
Robertus van Zanten, x Veronica Josephina Voogel, dv Hendrikus Josephus Wilhelmus Maria Voogel, * 8 jan 1901, † Amsterdam 21 mei 1989.

Voorth e-mail J.G.A. van Dijk-Voorthuijzen, 2006.
Gerrit van Santen, xo Amsterdam 21 april 1713 Maria Willems van Eck, Marritje. In doopregisters ook genaamd: van Eek, van Ek, van Eik. Kinderen:
  Dorathe van Santen,
 Dorothea, ged. Amsterdam 9 mrt 1714 (hervormd, Oude Kerk, DTB 17 p201 folio 101), xo Amsterdam 30 mrt 1741 Simon Schoonhoven. Dochter: Margaretha Schoonhoven, ged. Amsterdam 11 mrt 1742 (hervormd, Zuiderkerk, DTB 101 p453 folio 227).
  Rutger van Santen, ged. Amsterdam 20 jan 1718 (hervormd, Amstelkerk DTB 123 p76 folio 38v).
Evert van Santen en Aaltje van Santen (tweeling) ged. Amsterdam 28 juli 1720 (hervormd, Amstelkerk, DTB 123 p144 folio 72v).
Evert van Santen, ged. Amsterdam 26 nov 1721 (hervormd, Nieuwe Kerk, DTB 49 p294 folio 137v).
Alida van Santen, ged. Amsterdam 17 apr 1724 (2de paasdag, hervormd, Amstelkerk, DTB 123 p247 folio 124, getuigen Maria Brouwers en Bastiaan van Santen).

Vrede Stamboom v. Vrede - v.d. Hoeven.
Jasper van Santen x Gertruida Hogendijk, ouders van
  Quirijn van Santen, chirurgijn, * Rotterdam, † 30 maart 1704, x 27 feb 1677 Jacomina Ritsert, * Rotterdam, ouders van
Geertruida van Santen, * Rotterdam 8 feb 1680, † Rotterdam 17 juli 1753, x 22 aug 1706 Isaäk van Eck.

Vries Lieuwe Brugs de Vries, {www.angelfire.com/pe/devries/lieuwe2.html} 2002.
Jacob de Vries, */ged. Amsterdam 26 nov/7 dec 1803, Dienstbode en Tolgaarder in Gelderland (Tricht, Wijchen en Laren), † Laren 14 apr 1863, x Amsterdam 7 okt 1829 Theresia Elisabeth Tuysman, * Amsterdam, ged.(RK) Amsterdam 4 sep 1808, † Culemborg 27 nov 1889. Na zijn huwelijk werd Jacob Rooms Katholiek. Hij verliet Amsterdam en was Tolgaarder in Gelderland. Zijn vrouw vetrok na zijn dood naar Culemborg waar haar oudste zoon op dat moment woonde en werkte. Zeven kinderen, o.a.
  1. Jacobus, * Amsterdam 13 sep 1830, IIIa.
  2. Wilhelmus, * Amsterdam 9 feb 1840, IIIb .

IIIa. Jacobus de Vries, * Amsterdam 13 sep 1830, klompenmaker, † Culemborg 19 aug 1898, x Culemborg 1871 Johanna Maria van Zanten (weduwe van Johannes Peperkamp), dv Johannes Jacobus van Zanten en Francisca Kramer, * Culemborg 6 mei 1835. Kinderen
  Jacobus Fransiscus, * Culemborg 13 mei 1871, † er 11 nov 1893.
  Theresia Elisabeth, * Culemborg 14 nov 1873, † er 15 dec 1873.
  Theresia Elisabeth, * Culemborg 16 dec 1874.
  Fransiscus Jacobus, * Culemborg 17 feb 1878, † er 8 apr 1891.

Zoon van IIIb:
  Cornelis de Vries, * Culemborg 2 aug 1875, x Culemborg 24 juli 1899 Juditha Hoebee, dv Antonius Hoebee x Wilhelmina van Zanten, zij vertrok 1920 naar Beverwijk.

Vuuren {www.wirehub.nl/~dirk} 2001.
Jan Lambertse van Vuuren, * Nieuwland (ZH), x1 Leerdam 29 jan 1719 Bastiaentje Gijsberts Sterk (kind: Maijke Janse van Vuren), x2 Leerdam 13 apr 1739 Geertje Hermens van Santen.

W

Warm Warmenhoven Genealogie van Margaret Warmenhoven. {www.margaret.demon.nl}.
Hillegonda Quirijna van Santen, * ±1678, x ±1705 Gerrit Janse van Stenis, ged. Tricht 13 juli 1673, zv Jan Gozens van Stenis ged. Geldermalsen ±1626 † ≥1700 x Neysken Cornelis.

Cornelia Maria van Santen, * Hillegersberg 28 feb 1793, ged. Hillegersberg 10 mrt 1793, † Voorburg 10 apr 1821, dv Pieter van Santen en Cornelia van Beek(um), x Voorburg 23 jan 1819 Fredrik Lambertus van Ruijven, ged. Voorburg 12 apr 1790, † Voorburg 3 mei 1870, zv Bernardus van Ruijven x Anna van Santhuijsen.
Fredrik x1 1812 Anna Cornelia van den Heuvell, x3 1821 Johanna Eva de Vet, x4 1843 Neeltje van Beemen.

Weeda 'The Forebears of Marijgje Hendriks Weeda' {www.hofsteegenealogy.com/weeda.htm} 2007.
10 Tuk, Krijn Jans, ged. Westmaas 7 nov 1666, x1 Westmaas 7 feb 1686 Marigje Jans Smit, x2 Mijnsheerenland 29 apr 1702 Willemtje Cornelis Rijderkerk, x4 Mijnsheerenland 8 apr 1714 Ariaantje Teunis van Santen, x5 ±1721 Neeltje Willems Weeda, x3 Westmaas 13 sep 1705
11 De Kat, Maartje Andries, ged. Bergschenhoek 4 okt 1673, begr. Mijnsheerenland 15 dec 1712.

wegen Meerdere straatnamen zijn vernoemd naar
(1) de musica Wijntje Cornelia van Zanten, 1855-1946, Nederlandse operazangeres en zangpedagoge. Veelal in een muziekwijk.
(2) de verzetsstrijder Johannes van Zanten, 1911-1944.
Amstelveen, 1189 WD Nes aan de Amstel, Pastoor van Zantenlaan. Pastoor Martinus van Zanten, stelde in 1887 voor een kerk te bouwen voor de veenstekers in Nes; bouwpastoor St. Urbanus; vanaf 1898 bij St. Willibrordus Buiten de Veste in Amsterdam.
Beusichem, gemeente Buren, 4112 LL, J. van Zantenstraat. (2)
Delft, 2614, Van Santenstraat. In de Kuyperwijk-zuid, waar straten zijn genoemd naar een familie, waarvan de leden belangrijke bestuursfuncties bekleedden in Delft in de 15e-17e eeuw. François van Santen 1592. Raadsbesluit 1993.
Ede, 6712 EE, Van Zantenstraat. Jan van Zanten was rentmeester van het goed Kernhem in Ede van 1792 tot 1813. Raadsbesluit 25 juli 1956.
Enter, 7468 BA en BB, Doktor J. Veldhuijzen Van Zantenstraat.
Geldrop-Mierlo, 5665 SB Geldrop, Wethouder van Santestraat. Joh. L. van Sante, gemeenteraadslid vanaf 1962, wethouder tot juli 1991.
Den Haag, 2551 P_, Cornelie van Zantenstraat. (1)
Goeree-Overflakkee, 3241 Middelharnis, Vanzantensweg. Besluit B&W Middelharnis 25 mei 2004. Geen actuele adressen.
Heerhugowaard, 1701 B_, Van Santenlaan. Genoemd naar Geraert van Santen, die rond 1630 zitting had in de vroedschap van Delft. Vanwege die functie en omdat hij zwager was van jonkheer Gerard van Egmond van de Nijenburg (1576-1636), die een broer was van de vrouw van Floris van Teylingen (1577-1624), de initiatiefnemer tot droogmaking van de Heerhugowaard, werd Van Santen betrokken bij deze onderneming. Om hem gunstig te stemmen kreeg hij 30 morgen grond in de nieuwe polder cadeau (gegratificeerd).
Kesteren, 4041 RJ, Johannes van Zantenplein. (2)
Leiden, 2331 LW, Cornelie van Zantenstraat. (1)
Lisse, 2163 G_, Veldhuyzen van Zantenpark. Sinds ca. 1992.
Meteren, 4194 __, J. van Zantenstraat. (2)
Nieuwer Ter Aa (gemeente Stichtse Vecht), 3626 A_, M. van Zantenstraat. Magchiel van Zanten, gemeentesecretaris en -ontvanger van gemeente Ruwiel, waar Ter Aa destijds onder viel; afkomstig uit Bergschenhoek.
Nijmegen, 6523 B_, Van 't Santstraat. Henri van 't Sant, * Gorinchem 12 juni 1846, † Den Haag 3 feb 1932, luitenant-generaal, verleende assistentie aan Nijmegen bij de bouw van de Infanterie kazerne aan de Groesbeekscheweg en de Gelderschelaan {www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/V.html/string#Van t Santstraat}.
Schiedam, 3122 C_, Cornelia van Zantenplein. (1)
Tiel, 4007 WC, J. van Zantenstraat. Besluit B&W 5 feb 1993. (2)
Tilburg, 5025 V_, Johannes van Zantenstraat. (2)
Wervershoof, 1693 C_, Pastoor van Santestraat. Josephus Johannes van Sante 1885-1959, pastoor van Onderdijk. {www.westfriesgenootschap.nl}
Wijk bij Duurstede, 3962 T_, 't Sant.

wegenBE België
Geraardsbergen, 9500, Van Santenstraat. Nu met zes woonhuizen tegenover gemeenteparking. Van Santjes straetjen genoemd in 1844, naar Antonius Albrecht van Santen, 1734-1792, papierproducent vanaf 1775.

Wensel {www.rose-alvia.com} 2001.
Adam Wensel Van Santen, * Arnhem 29-10-1628, x1 Janneken (Jans) van Santen. Kind:
  Johannes van Santen, * 22-4-1654, † 8-4-1709, x1 Margaret Vanderpoel. Kind:
  Bernardus Van Zandt, * 1700, † 1778, x1 Belitje Laton. Kind: Wyant Van Zandt.

West {merrill.olm.neti} 2001.
Edward James West, x Catherine Josephine Van Santen. Kind: Johanna Marie West.

WH_ De Wapenheraut, maandblad gewijd aan Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Oudheidkunde, enz., onder redactie van D.G. van Epen. Heraldisch - Genealogisch archief, Den Haag - Brussel. Eerste jaargang in 1897.

Kinderen van Adriaansz. van Bleyswijk en Maria van Cranendoncq. 1. Cornelia, * 20 okt, ged. te Delft in de O. kerk 22-10-1623, † 20 april, begr. te Delft in de O. kerk 24-4-1646, x Delft 12-7-1645 (aanget. aldaar 24 juni) IJsbrand van Santen, zv Willem van Santen.

Wie Wie is wie in Nederland 1994-1996, Uitgeverij Pragma, ISBN 9071036-02-2. Opleiding en functies (◊ niet overgenomen).
  Dick Willem van 't Sant, * Bloemendaal 25-7-1932, x Ada van de Kuil.
  Mien Aartje Wilhelmina van 't Sant van Bommel, auteur, * Gorinchem 23-2-1901, wv W.C. van 't Sant.
Johannes Pieter Marinus van Santen, PR adviseur, * Amsterdam 9 feb 1924.
  Joost van Santen, directeur Uitgeverij Auto-Pers, * Amsterdam 17-12-1953.
  Rutger Anthony van Santen, hoogleraar katalyse TU Eindhoven, * Langedijk 28-5-1945, x M.C.Th. Schroten, psychologe.
  Salamon Santen, schrijver, * Amsterdam 3-8-1915, wv Gijsberta Blaauw.
Hendrikus Jacobus van der Zant, consulent personeelszaken, * Nijmegen 7-6-1943, x L.A.C.M. Weijers, consulent.
Abraham Eelke van Zanten, directeur Borta Groep KNTC, * Haarlem, 5-2-1947, x Joke Tromp, onderneemster.
Bert Antonius Franciscus van Zanten, ontwerper, * Gorssel 25-5-1938, x Theodora Wilhelmina Werkhoven.
Marcella Francesca Romana van Zanten, beeldend kunstenaar, * Laren 15-2-1959.

Wieringen Genealogy of Jan van Wieringen {home.planet.nl/~wieri573/vanwieringen.htm}
Arie P. vanSanten, x 4-9-1947 Apollonia Maria Francisca vanWieringen, * Hazerswoude 12-10-1924, dv Jacob vanWieringen * Woubrugge 30-1-1881 † Leiden 12-10-1965 landbouwer Hazerswoude x 27-4-1910 Cornelia vanLeeuwen * Zoeterwoude 2-8-1886.

Wiki {nl.wikipedia.org/wiki/} Dirk_Jansz_van_Santen, Joop_van_Santen, Pieter_van_Santen, Sal_Santen, Jacques_van_Santen_Kolff, Cornélie_van_Zanten, Jan_van_Zanten, Henri_van_Zanten_(1918-1943), Johannes_van_Zanten.

Wind_ Herman Wind, {www.windgenealogie.org} 2007.

Wink {www.zenegroen.nl/genea/wink} 2001.
Geertje van Santen, * Rouveen (Ov) 9 juli 1847, † 5 feb 1922, x Staphorst (Ov) 6 juni 1868 Thijs Wink, * Rouveen 16 juni 1848, † 31 jan 1939, zv Egbert Wink en Roelofje IJdenberg.
Kinderen Wink:
  Roelofje, * Staphorst 17 mar 1868, x Jan Boesenkool, 1865-1939, 2 zn.
  Jacob, * Staphorst 29 mar 1870.
  Egbert, * Staphorst 26 mei 1872.
  Klaas, * Staphorst 23 dec 1874.
  Margje, * Staphorst 17 okt 1878.
  Margje, * Staphorst 7 sep 1879.
  Jan, * Staphorst 15 apr 1882.

Winkel {home.hccnet.nl/j.j.v.d.winkel/Gena/Genealogie.htm} 2007.
IX.18 Petrus Van Der Winkel (ouders onder VIII.13), * Culemborg 8 feb 1925, † Culemborg 9 aug 1962, x Geldermalsen 2 aug 1944 Judith Hendrina Van Santen, * Geldermalsen.

WP Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie, 1977.
  Sante, Sophia Maria Christina van, Nederlands zangeres (mezzosopraan), zingt opera en is tevens een gerenommeerd vertolkster van liederen.
  Zanten, Cornelia van (1855-1946), Nederlands operazangeres (alt), was tevens een belangrijk pedagoge. Julia Culp, Jo Vincent en Willem Ravelli behoorden tot haar leerlingen.

X

x_ Doop-, trouw- en begrafenisboeken.
Als regel aanwezig in het betreffende gemeentearchief (GA) en in het provinciale rijksarchief (RA) en gekopieerd [lds]. Slechts zeer klein gedeelte bekeken. Zie nu {wiewaswie.nl}.
In _: eigen plaatsnaam kode (3 hoofdletters), b (indien geen volgletter): begrafenis, d: doop, g: geboorte, h: huwelijk, i: intekening, k:klapper, o: overlijden, t: trouw, †a: datum overlijdensakte.
RA ZH indeling: I-XV district; D doop, H huwelijk; P 1695-1715, O 1716-1735, N 1736-1755, M 1756-1775, L 1776-1795, K 1796-1812; b.v. GA3 in klapper: G=Gaardersregister, A=Ter Aar (indien in XII), 3=boeknummer bij RA.

xAMSik_ Amsterdam klapper van huwelijks intekeningen.
In _ is A: Sant Sante, S: van Santen, Z: _ Zant_; 1: 1578-1650, 2: 1651-1700, 3: 1701-1750, 4: 1751-1811.
Naam, voornaam, vadersnaam voorzetsel, xo intekeningsdatum [k: kerk (alleen protestanten), p: pui (alle gezindten), nr en blad microfiche aanwezig bij GA].
em: eerdere man van de bruid, ev: eerdere vrouw van de bruidegom.
ij (handgeschreven, in namen): y of ij. ◊ De aanwezige microfiches heb ik (vrijwel) niet bekeken. Aangenomen overlijden door nieuw huwelijk van partner is onzeker.

xAMSok_ Amsterdamse overlijdingsregisters.
In _ is 1: 1553-1650, 2: 1651-1700, 3: 1701-1750, 4: 1751-1811, 5: 1811-1812, 6: 1813-1822, …, 12: 1873-1882, 13: 1883-1892, 14: 1916, …
†a: datum overlijdingsakte.
Het register is aangegeven met een afkorting.
Hier volgt een lijst van de kerken en kerkhoven met het beginjaar van de registratie. De registratie eindigt, tenzij anders is vermeld, in 1811.
   Oude Kerk 1553, Nieuwe Kerk 1585, Oude Zijds Kapel 1617, Nieuwe Zijds Kapel 1657, Noorder Kerk en Kerkhof 1662-1780, Ooster Kerk 1672, Zuider Kerk 1625, Wester Kerk 1663, Wester Kerkhof 1668-1805, Wester Kerk en Kerkhof (gedeeltelijk duplicaten) 1742, Eilands Kerk 1737, Frans of Waals Geref. Kerk 1622, Oude Lutherse Kerk 1674, Nieuwe Lutherse Kerk 1674, Portugeesch Israël. Kerk 1750, Karthuizer Kerkhof 1602, St. Anthonis Kerkhof 1640-1694, Heiligenwegs- en Leidsche Kerkhof 1653.
  Niet geklapperd zijn: Register van Overledenen in het Gast- en Pesthuis 1739, Doodenboeken of Registers van Haaldooden 1777 en Register van Overledenen in het Spin- en Weeshuis 1783-1812.
  De volgorde in de klappers is alfabetisch per periode, hieronder chronologisch. Vanaf 1811 in klappers per 10 jaar; in de één-jarige klappers staat de vindplaats van de microfiches bij het GA.

Y

ysa {www.ysa.nl} 2001.
Hendrikus Johannes van Santen, * Zwolle 2 mrt 1826, † Wolvega 12 mrt 1988, x Weststellingwerf 13 nov 1862 Maria Venvertlo, * Eibergen 14 jan 1837, † Wolvega 4 okt 1881.
Kind uit dit huwelijk:
Bernardus Johannes van Santen, * Wolvega 8 juli 1866, † Amsterdam 19 nov 1949 (begraven Bolsward RK), woonachtig te Bolsward als Hoofd der School, x Bolsward 5 feb 1900 Agatha Maria van der Werf, * Bolsward 3 mei 1869, † Bolsward 18 mrt 1933.
Kinderen uit dit huwelijk:
  Petronella Maria, * Bolsward 10 dec 1900, † Terborg 30 sep 1959.
  Maria Johanna, * Bolsward 17 nov 1901, † Bolsward 27 dec 1903.
  Henricus Joannes van Santen, * Bolsward 8 mei 1903 als 3-de kind, leraar, † RinTin (Thailand) 21 feb 1943 x Bolsward 28 sep 1927 Minke Augustina Wierema, * 22 dec 1904, † Workum 18 feb 1988. 8 kinderen.
  Maria Johanna van Santen, * Bolsward 20 dec 1904 als 4-de kind, † Weesp 6 aug 1979 x Bolsward 11 apr 1950 Theodorus Baars, * Amsterdam 10 aug 1894, † Weesp 11 mar 1985.
  Johanna Catharina, * Bolsward 17 jan 1906, † Bolsward 24 mar 1906.
  Johanna Catharina, * Bolsward 18 juni 1907, † Hengelo 5 sep 1980.
  Douwe Gerrit, * Bolsward 30 juli 1908, † Bolsward 11 juli 1909.

Ysearch {www.ysearch.org} kwartierstaten 2007
(JQ43J, NSRP9:) Maria van Santen, x Gerrit Blankvoort. Dochter
Elisabeth Blanckvoort, * Kampen 1647, † er 18 apr 1713.

(3FEF4:) Barent van Santen, x Teuntje van den Wijngaart. Dochter
Pieternella van Santen, x Frederik Samual Santrok, * Herford 1736.
Hun zoon Christiaan Sandrok, † Weesp 4 sep 1826.

(6E8PH:) Lijsbeth Oliviers van Zanten, x Korstiaan Claaszn Goejenbier. Dochter
Annetje Corsse Goejenbier, x Jacob van Hal.

Z

Zebedee {www.albedo.net/~skyra/zebedee/zebhis.html} 2001.
William married Helena Faye Semeniuk (born April 4, 1948 in Kentville, Nova Scotia, Canada) on June 22, 1966 in Guelph, Ontario Canada, and they had one child - my dad adopted my brother shortly after he and mom were married, his name is Shawn Michael, born November 6, 1965; and mine is William Wellington, born August 15, 1967. Neither Shawn nor I are married or have children. My parents separated when I was seven and my dad and Diane Van Santen had three more children: Tracy Louise, born January 20, 1977, and husband Jon Evans, has had two children: Austin, born June 1, 1998, and Michalea, Born August 8, 2000; Sherry Lynne, born March 15, 1979 , and partner, Jeremy, is about to become a mother; and Lisa Marie, born October 24, 1983.

Zeeland Collectie Werkgroep Zeeland, CBG.
Fiche 241 v. Santen, v. Zanten. Joh=Johannes.

's Heer Abtskerke
1. Gillis v Z x Tannetje Leend. Ged: Catlijntje 12-1-1732, (◊ getuigen:?) Leend van Zanten, Neetje Weststeden,
   Gillis 2-9-1730 Jacob Rombouts, Tannetje v. Zanten
   Leend 2-2-1726, ged 10-2-1726 te Nisse wegens het hoge water hier, Francois Brants, Maartje Willems,
   Margarita 13-6-1728 Jan Mer Zourendam, Martje Mer Zoutendam.
  2. Gillis v Z x Tannetje Jans Braam Ged: Jacob 13/17-1-1724, Margarita Huyber.
   Johannes 23/28-6-1722 Jan Braams, Grijtje Braams,
   Neeltje 5/8-12-1720 Hendr Grijns, Neeltje Leend v Oosten.
Heinkenszand
3. Gillis v S x Tannetje Hendr v SHAK 13-4-1677.
Wemeldinge
4. Neeltje v Z + 1754 x Willem v Oosten.
Borssele
5. Maria v S x Johan Blynck Vliet 2433, 1666, 237
Buttinge
6. Cornelis v Z x Simon Will Huygens 929, 56, 57, 1748
Kortgene
7. Susanna v S x Jan Buys v Veere 28-10-1758 n Tholen.
Liefkenshoek
8. O Zzee (◊ ondertrouwd Zierikzee) 6-8-1653 Herman v S, v Axel, chirurgijn op Liefkenshoek x Maria Claes, v Naerden w Zzee.
Tholen
9. J Hendr v Z Gedl: Johanna 7-11-1792
  10. O 3-3-1637 x 19-4-1637 waarschijnlijk te Terneuzen Herman v S x Elis Putters. Ged: Anth 23-12-1646, Elena 3-12-1649
Sluis
11. x 22-4-1607 Jan v Z wdr Klae[?]rken v Bombergen chirurgijn comp v Hr Gouverneur v der Noot x Neeltje Willems, v Vlissingen
  12. x 27-5-1666 Margrieta v S, v d Klundert w Goes x Hubr v der Schiuren, v Axel adelborst kapt Willem v Kampen. Zie 16.
Goes
13. O 15-7-1626, x 10-8-1626 Anth Jansen S x Mayke Mar[ina] Melucht wed v Goes
  14. Jan v S, + voor 1621 x Margrieta Hoemakers
  15. Nic v S x Lucia den Exter, Wes v Dignis Jans de Jonge, vgd k v Johannes den Exter x Adriana Booms, Johannes v d Reviere x Jacoba den Exter NDB, Magar.s den Exter wed Barent Pauw, Erfgen in bdl secr Corn den Exter 1664, 2073, 4
's Gravenpolder
16. x 26-5-1666 Margrieta v S x Hubr v Schuren. Zie 12.
Vlissingen
17. Sara v Z     9     7-12-1740     4010

zerkBov K. Schilder, Inventaris van de zerken in de Bovenkerk, Kampen 1988.
p.46, Nr 199:
  Blauwe hardsteen, 254 x 164 cm. Ingehakt nr:29. Opschrift:

KNUTH EN SANTEN

VERHAGEN

p.156, Nr. 25:
  1787 De heer oud burgemeester Van Knuth. Een kelder.
  1825 28 January begraven de heer H.R. Verhagen. Zuidzijde op de vloer.
p.164, Nr 46: W.F. van Knuth 1790
  1787 Aan de kerk. Dubbelde. De heer out burgemeester W.F. van Knuth 1790. Nu de heer H.R. Verhagen 1800.

ZHgen ZuidHollandse Genealogie. [CBG] Bij Kwartier P. Flippo
  Christina van der Pot, huwt 's-Gravenzande 18-4-1783 met Johannes van Zanten.
  Cornelia van Zanten, huwt 's-Gravenzande 18-1-1807 met Pieter Oversloot, tuinder.

ZhGh Zuid-Holland, Groene Hart Archieven, regio's Midden-Holland en Rijnlands Midden. {groenehartarchieven.nl}. Uitgebreid met Genlias.

Zl Provincie Zeeland, {zeeuwengezocht.nl}, {genlias.nl}.

ZO1913 Geillustreerd Zondagsblad voor Katholieken, uitgave van De Tijd en de Amstelbode, 1 juni 1913. [GA A'dam]
Pauselijke onderscheiding aan Mgr. Martinus Andreas van Zanten, * Haarlem 1845. Hij studeerde te Hageveld en Warmond, priesterwijding 1869, kapelaan te Leiden, dan leraar klein-seminarie Hageveld te Voorhout, dan pastoor te Nes en Swaluwebuurt. In 1898 benoemd tot pastoor Sint-Willibrorduskerk buiten de Veste te Amsterdam. Het aantal jaarlijkse heilige communiën steeg daar tot 150000.

Zoetermeer Index op de namen van overledenen te Zoetermeer en Zegwaart, 1812-1852, {www.zoetermeer.nl}.
  Naam, overleden, aangifte Ze=Zegwaart Zo=Zoetermeer.
  Zanten, Elisabeth van, 21-4-1838, Zo 23-4-1838.
  Zanten, Gijsbertus van, 2-6-1830, Ze 2-6-1830.
  Zanten, Gijsbertus van, 2-10-1833, Zo 3-10-1833.
  Zanten, Ida van, 5-8-1821, Ze 6-8-1821.
  Zanten, Johannes van, 3-8-1833, Zo 5-8-1833.
  Zanten, Willem van, 6-10-1837, Zo 7-10-1837.