Boektitels A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
websites a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

75 jarig bestaan K.N.G. voor geslacht en wapenkunde   Beres388
1871 Census Index   Can1871

  A
Adelslexicon der Preussischen Monarchie   Ledebur
Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam   acAMS
Album Promotorum Academiæ Rheno-Trajectinae 1635–1815   acUTR2
Album Scholasticum Academiæ Lugduno-Batavae 1575–1940   acLEI3
Album Studiosorum Academiæ Franekerensis   acFRA
Album Studiosorum Academiæ Gelro-Zutphanicae 1648–1812   acZUT
Album Studiosorum Academiæ Groninganae   acGRO
Album Studiosorum Academiæ Lugduno Batavæ, 1575–1875   acLEI1
Album Studiosorum Academiæ Lugduno-Batavae 1875–1925   acLEI2
Album Studiosorum Academiæ Rheno-Traiectnae 1636–1886   acUTR1
Algemeen Genealogisch-Heraldisch Repertorium van de Zuidelijke Nederlanden   LEENA
Algemeen Nederlandsch Familieblad   NedFam
Amstelodamum   AMST_
Anke's Genealogie   Anke_
Archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636–1904   Beres730
Armorial Général   heRIE

  B
Bescheiden in Italië   IT_
Beschryvinge der stad Dordrecht   Beres41a
Bijblad van de Nederlandsche Leeuw   NL_
Biografisch Woordenboek der Nederlanden, XXI   bio3b
Biografisch Woordenboek der Nederlanden   bio3
Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde   bio6
Biografisch Woordenboek van Nederland, RGP   bio4
Biografisch Woordenboek van het Protestants-Christelijk onderwijs   bio5
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest   Beres330a
Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit   acLEI4
Bronnen voor de Geschiedenis der Abdij Rijnsburg   Rijnsburg

  C
Calcoen, genealogische handschriften   Calcoen
Catalogus van Pampletten verzameling berustend in de Koninklijke Bibliotheek   KBpamf
Chronologische lijsten van de geextenteerde Sententiën, Grote Raad van Mechelen   Mech

  D
De Christelijke Illustratie   ChrIll
De Prins der geillustreerde bladen   Prins_
De Schakel   Schakel
De Spiegel   SP1910
De Vrijdagavond   Salomon
De Vroedschap van Amsterdam 1578–1795   AV_
De Wapenheraut   WH_
De familie van Santen uit het Betuwse Buren   geBuren1
De kerk van Hattem   Hattem1
De ridderlijke duitsche orde van verleden tot heden   Fabius
De stad Leiden. Album   LeidenA
De voorouders en de nakomelingen van Hiltje Wierts Eelsema en Aaffien Hessels Dethmers   Beres796
De voorouders van Kees Jan Slijkerman   Beres805
De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen   heSCH
De(n) Navorscher   NAV_
Delft en de Oostindische Compagnie   DelftOC
Deutsches Geschlechterbuch   DGB_
Die Matrikel der Universität Duisburg, 1652–1818   acDUI
Dirck en Marij 450 jaar molenaars   Beres958
Dossier Van Santen, van Zanten   haSAN_

  E
État Présent de la Noblesse Belge   beNob_

  F
Francisco Queries   SFq

  G
Geillustreerd Zondagsblad voor Katholieken   ZO1913
Genealogie Berkhout-Berghout   Beres880
Genealogie van Aert van Zanten   geMaas
Genealogie van het geslacht Beresteyn   Beres350
Genealogieën   Beres366
Genealogische bijdrage Leiden en omgeving   RijnG_
Genealogische en Heraldische Bladen   GH_
Generaal Repertorium   Beres_
Generale Heraldisch Repertorium   heLEE
Gens Nostra   GN_
Geometria ofte Landmeetkonst   NAV1873a
Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610–1794   Beres47_
Gothaishes Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Haüser, Alter Adel und Briefadel   Gotha
Grosses und allgemeines Wappenbuch   heSIE

  H
Haagsche Cohieren II, 1674: Jaarboek van Die Haghe   GRA1674
Heraldische Mitteilungen   heHAN
Heren van de Thee   Haasse
Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk   acHAR
Het Land van Aalst   beAAL
Het nageslacht van Hommeri Popkens Wigboldus en Eibelda Harrens Westeremden   Beres217
Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis   Beres389a

  I
Inventaris van de zerken in de Bovenkerk   zerkBov

  J
Jahrbuch des Deutschen Adels   Jarnitz
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie   JC_
Jan Reynders van Beeckhuizen. Zijn voorouders en nageslacht   Beres679
Journaal   Sal2
Jullie is Jodenvolk   Sal1
Justitia   JU1976

  K
Kwartierstaat 2e en 3e serie   Beres484
Kwartierstaat van Jasper en Koen van Viegen   Viegen
Kwartierstaat van Marloes, Charlotte en Anne de Moet   deMoet
Kwartierstaten van her en der   QHeD_
Kwartierstatenboek Den Helder   Beres883
Kwartierstatenboek, Prometheus van de T.H. Delft   Beres723
Kwartierstatenboek   Prom_
Kwartierstatenboek   QGeW

  L
L' Intermediair des Généalogiques   beINT

  M
Michand, Biographe Universelle   bio7
Middelstum - Kantens   Beres906

  N
Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raden der stad Delft   heDelft
Nederland's Adelboek   NA_
Nederland's Patriciaat   NP_
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek   bio2
Nieuw Nederlands Woordenboek   bio1

  O
Ons Voorgeslacht   OV_
Oud-Holland   OH_

  P
Parenteel van Joan Sandtman   geHopst
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld   bio9
Propia Cures   Sal3

  R
Recueil II de l' Office genealogique et heraldique de Belgique   beGEN
Rijks Geschiedkundige Publicatiën   IT_
Rijnland   Rijn_

  S
Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants   heRAA
Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën   VO_
Stamboek der Friesche Adel   FrAdel
Stamboek of geslachtsregister der Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas   Beres93
Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap   heRIEs

  T
The Van Zandt Family   geZandt

  V
Van Zantens glückliche Zeit   Bruun

  W
Wapenboek van den Nederlandschen Adel   heRIEna
Warmenhoven Genealogie   Warm
Westliche Rhein-Seite   Nose
Woordenboek van de Familienamen in Belgie & Noord-Frankrijk   beFam

  a
advandervelde.nl   Kuyl
allegroningers.nl   Gr
ancestry.com   anc_
archief.schiedam.nl   Schiedam

  c
community.webtv.net/GenSleuth   Mulder

  d
db.genealogy.net/familienanzeigen   deAd

  e
eindhoven.digitalestamboom.nl   Eindh
en.wikipedia.org/wiki/Dominika_van_Santen   model

  f
familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/s/Jonathan-M-Ansell   Ansell
familytreemaker.genealogy.com/users/h/e/e/Ralph-J-Heesterman   Heesterman
familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Peter-Vansanten   Schipl
familytreemaker.genealogy.com/users/v/a/n/Robert-Van-santen/TREE/   geVS
findagrave.com   usg
findmypast.com   usg
freebmd.rootsweb.com   ukFreeBMD
freepages.genealogy.rootsweb.com/~vessell   Vessell

  g
gedbas.genealogy.net   deB1
genealogie.a2000.nu/engels   Spanjen
geneanet.org/geneweb/~avdijken   Dijken
genlias.nl   Dr
genlias.nl   Fl
genlias.nl   Fr
genlias.nl   Gr
genlias.nl   Lb
genlias.nl   Ov
genlias.nl   Ut
genlias.nl   Zl
genweb.whipple.org   ukWhipple
groenehartarchieven.nl   ZhGh
gw.geneanet.org   Gnet

  h
hermes.wins.uva.nl/~bernard/bol.desc   e-Bollegr
himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij   Koolwaaij
home-3.tiscali.nl/~cniesten/niessen.htm   Niessen
home-3.worldonline.nl/~ehhoekse/KWhoeksema.htm   Hoeks
home.casema.nl/joskam   Oskam
home.cc.umanitoba.ca/~sfreer/nas.htm   Fryer
home.earthlink.net/~gverver/battjes.htm   Battjes
home.hccnet.nl/ac.kleijwegt   Kleijwegt
home.hccnet.nl/j.j.v.d.winkel/Gena/Genealogie.htm   Winkel
home.hccnet.nl/p.molema/graafei.htm   Spek
home.hetnet.nl/~bulkmod   Bulk
home.hetnet.nl/~famzijlstra/zantnkws.html   Dokkum
home.kabelfoon.nl/~eering   Eering_
home.kabelfoon.nl/~hoop   Hoop
home.kpn.nl/vrie3005/VrpersK.html   Kaaij
home.planet.nl/~brascamp   Brascamp
home.planet.nl/~hek00128/stamreeks   Hek1
home.planet.nl/~holten50   geMaas
home.planet.nl/~righo013/kwartierstaat.doc   Righolt
home.planet.nl/~wieri573/vanwieringen.htm   Wieringen
home.quicknet.nl/qn/prive/w.dust   Dust
home.wxs.nl/~mvdleeuw   Leeuw
home1.gte.net/jefferyd   e-Geest
homepages.ihug.co.nz/~anstheov   Anstheov
homepages.rootsweb.com/~jeanzk   JeanZK

  k
kevdb.infospace.com   telSP

  l
lightning.prohosting.com/~vermeer   Schuyl

  m
members.ams.chello.nl/jayybak/kombrinkindex   Kombrink
members.chello.nl/f.demoet   deMoet
members.lycos.nl/popeye1966   popeye
members.tripod.lycos.nl/Aukes2   Aukes
members.tripod.lycos.nl/mhollants   adHoll
members1.chello.nl/~h.mester   Voogel
members1.chello.nl/~y.dehaan/   Haan
merrill.olm.neti   West
michel.dessaintes.free.fr   beINTx

  n
nl.wikipedia.org/wiki/   Wiki

  o
oorlogsgravenstichting.nl   ogs

  p
persoonsbewijzen.nl   persoonsbewijzen

  s
sites.google.com/site/sumatraswestkust/naamlijst-1828-29   Sumatra
speelpenning.com/tree.htm   Speelp
stadsarchief.amsterdam.nl   AmsNO

  t
test.ngv.nl   NGV

  u
user.orbit.net.mt/fournier/SANT.htm   Malta
users.bart.nl/~pvmarkus   e-Lem
users.bart.nl/~pvmarkus   e-Vogelzang
users.belgacom.net/gc345302   Exel
users.iafrica.com/m/ma/mardig/londt1R1.htm   Londt
users.skynet.be/bs898717/pafg79.htm   Biscop

  v
voc.mindbus.nl   VOC1

  w
web.inter.nl.net/users/A.van.Zanten   Alex
www.aceconnect.com.au/~tonnie/d0004/g0000057.html   Kros
www.albedo.net/~skyra/zebedee/zebhis.html   Zebedee
www.angelfire.com/fl/Sumter/s.html   ukAngelf
www.angelfire.com/pe/devries/lieuwe2.html   Vries
www.antenna.nl/~daktari   Heymans
www.archief.delft.nl   DelftAr
www.b-zwart.demon.nl   Swart
www.belcampo.com/belcamponl   Hekke
www.belcampo.com   Schoonveld
www.betuwe.net/~elsingkb   Grijpskerk
www.bhic.nl   bhic
www.bjarklev.dk   Bjarklev
www.census.pro.gov.uk   uk1901
www.chabot.demon.nl/genealog/carton03   Carton
www.ci.santee.ca.us   Santee
www.deossekamp.nl   Oskam2
www.dijkgraaf.org/zuidholland/dat10.htm   Balen
www.documentsonline.pro.gov.uk   ukCant
www.dollybay.com/stamboomvannugteren.html   Klapwijk
www.dsv.nl/~cheeta/Geansite   Shemonek
www.engelfriet.net/stamboom/stamboomboogaard.htm   Bogert
www.erelijst.nl   Erelijst
www.eunen.eu   Unen
www.ewranglers.com/~johan   JohanAvZ
www.familieherbert.nl   Anke_
www.familyonthe.net/ght/gp1050.htm   Maasland
www.familyresearcher.net/BritishResearch/ Hampshire.cfm?letter=V   ukHa1
www.familysearch.org   ukIGI
www.fortklock.com/radcliffe.htm   FortKlock
www.frans.freeuk.com/Genealogie/VlaardingenT_Z.htm   Vlaard
www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/V.html#Van t Santstraat   wegen
www.gemeentearchief.rotterdam.nl   Rt
www.gencircles.com/users/duberdunit   gcircl3
www.gencircles.com/users/margsumwa   gcirc1
www.gencircles.com/users/mdraper   gcircl2
www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld   Rietveld
www.genealogieonline.nl/stamboom-severijn/I8735.php   Moll2
www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-kerff   Muisw
www.gensdata.nl   GD
www.genserv.com   e-GenServ
www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank   Bosschart
www.geurkink.com/john/page9.html   Noordam
www.gi3.com/kevini   Proctor
www.glimmerveen.com/Gen14a.html   Glimm
www.gravenopinternet.nl   graf
www.gutteling.info   Gutteling
www.hamakers.nl   Hamakers
www.hattem.nl   Hattem
www.hef.kun.nl/~pfk   pfk
www.hfh.nl/fam/koopman1.htm   Moll
www.hofsteegenealogy.com/weeda.htm   Weeda
www.homepages.hetnet.nl/~sjefjt   SjefJt
www.infobel.be   telBE
www.infospace.com   telCan3
www.joodsmonument.nl   jom
www.july15.com/julia/me.htm   Julia
www.kivits.com/Kievith1.html   Kievit
www.leidenarchief.nl   Leiden
www.longislandgenealogy.com/palmer   Miller
www.margaret.demon.nl   Warm
www.markiezenhof.nl   BoZ
www.mh-tempel.nl/stamboom/hldelevi   Pekela
www.mijlstones.nl   Noppen
www.multimania.com/michaud   Michaud
www.ngvgroningen.nl/vragen2001.html   GrNGV1
www.nikhef.nl/~louk   Louk
www.noord.bart.nl/~jfboven   Flvrke
www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/ 1707-1722rijnland100epenning.doc   Kessel
www.parenteel.nl   geHopst
www.ping.be/~p4u07358/Erembodegem   Erembodegem
www.prometheus-delft.org/touw.html   Prom12e
www.regionaalarchiefalkmaar.nl   Alkm
www.rijerkerk.net   Rijerkerk
www.ripke.nl/genealogy/zanten/joris.htm   geJoris
www.robertvandermeer.nl   Meer
www.rose-alvia.com   Wensel
www.rvvz.home.xs4all.nl/oa/personen/genealogie.html   OA
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/Buren   geBuren
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/Hoogezand   geHoog
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/L/doc/JohannesVS.html   wegen
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/L   geL
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/Scherp   geSCH
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/Veenendaal   geVeen
www.rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/Y   geYss
www.schenectadyhistory.org   Settlers
www.schreuder-vanpaaschen.com/Wilco-ged/WebSite/kstekst.htm   Enthoven
www.sfo.com/~timandpamwolf/sfranq_v.htm   SFq
www.slpl.lib.mo.us/libsrc/obit96c.htm   StLouis
www.smgf.org   smgf
www.stamboomforum.nl/familienamen/2/2554/0   Forum
www.stamboomforum.nl/familienamen/2/3567/0   Lauwers
www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118/1   Schulth
www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118/3   Kuyl
www.stamboomforum.nl/hulp/2/6118   Sbf_
www.streekarchiefbommelerwaard.nl   Bomw
www.switchboard.com   telUSA
www.teele.nl/jacobcorsegroenewegen   Groen
www.teldir.com   telCan
www.telusplanet.net/public/leodavid   Davids
www.tonlilian.demon.nl   Kattenbelt
www.user1.netcarrier.com/~muriel/VanZandtSociety   geZandt1
www.uwpassieonline.nl   Uitterl
www.uwstamboomonline.nl   St_
www.valkenburgh.nl/ped-bosch.html   Valkenburg
www.vanderlippe.nl   Lippe
www.vanhengel.net/JanArie   Paans
www.vanmierlo.net   Tessel
www.vanvalkenburg.org/VVGene   Peek
www.vanviegen.nl   Viegen
www.vanzandtsociety.com   geZandt1
www.vervoorn.nl/family   Vervoorn
www.westfriesgenootschap.nl   wegen
www.whitepages.com.au   telAU
www.windgenealogie.org   Wind_
www.wirehub.nl/~dirk   Vuuren
www.wissenburg.com   Renkum
www.worldroots.com/ged/max/dat19.htm   Amburger
www.wouterclaes.nl   Hout_
www.xanten.org   geBrual
www.xs4all.nl/~hannie73   Beus
www.xs4all.nl/~roekelg   Roekel
www.ysa.nl   ysa
www.ysearch.org   Ysearch
www.zenegroen.nl/genea/wink   Wink
www.zoetermeer.nl   Zoetermeer
www3.telus.net/vellenoweth/canada1.htm   ukVell

  z
zeeuwengezocht.nl   Zl