English, engels

Chroma

Inleiding.

Opstellingen in toenemende moeilijksheidgraad:

1. Initiation for beginners2. Coronation for experts
 1. Invitation
 2. Illustration
 3. Elaboration
 4. Detonation
 5. Complication
 6. Transportation
 7. Collaboration
 8. Preparation
 9. Application
 1. Inauguration
 2. Manipulation
 3. Edification
 4. Desintegration
 5. Triplcation
 6. Orchestration
 7. Augmentation
 8. Conflagration
 9. Restoration
 10. Perturbation
 11. Bifurcation
 12. Culmination

Chroma is een strategiespel.

Met een loper zijn alle ⭐ sterren te verwijderen voor het bereiken van een deur.
In een gekozen opstelling is de blauwe loper te verplaatsen in de rij of kolom: op het bord, met aanwijzer, ◀ ▲ ▶ ▼ knop, of ← ↑ → ↓ toets.
Delete toets: stapt terug.
 ❮5  knop: gaat vijf stappen terug.
 ❮❮  of de Home toets: gaat naar de beginstand.
 loper , Enter toets, of een klik op de inactive grijze loper: activeert de andere loper, verwisselt grijs met blauw.
 video  toont gedane zetten.
 bewaar , als er een ⭐ is gepakt, bewaart de actuele stand als cookie, een eerdere vervangend.
    Maar uw browser kan bij browser verlating de cookie verwijderen.
Alt+ bewaar  toont de route, te kopieren naar een, zelf te bewaren, bestand.
 laad , als geen ⭐ is gepakt, herstelt een bewaarde toestand.
Alt+ laad  opent een venster om er een route (co…) in te kopieren.
    Na een klik elders is de onthouden toestand hersteld.

Tempo en geluid spelen geen rol; er gebeurt niets willekeurigs.
Spelen gebruikt, na het ophalen van een spel, geen internet.
Een extra uitdaging is het vinden van een korte route.


Dit is een nabootsing van www.level7.org.uk⮵ door Rob Veldhuyzen van Zanten, RVvZ@xs4all.nl .